Xitsonga 1989 (TSO89)
49

Marito yo hetelela ya Yakobo eka vana va yena

491Kutani Yakobo a byela vana va yena, a ku: “Hlengeletanani, ndzi ta mi tivisa leswi swi nga ta mi humelela eminkarhini leyi taka:

2“Tanani mi ta twa, n'wina vana va Yakobo,

yingisani mina Israele tata wa n'wina!

3“Wena Rhuveni, u mativula ya mina,

u ntamu wa mina, hikuva ndzi sungurile hi wena ku veleka,

u ni ndzhuti ni matimba layo hlamarisa;

4kambe leswi u fanaka ni maboboma ya mati,

a wu nga ha hlamarisi,

hikuva u etlerile ni nsati wa mina lontsongo,

kutani u nyamisa sangu ra mina tata wa wena.

5“Simiyoni na Levhi i vamakwavo,

mafumu ya vona ma tirha swa tihanyi.Van'wana va ri: va twanana ku herisa vanhu hi tihanyi

6Wena moya wanga, u nga ngheni eswikungwini swa vona,

na wena mbilu ya nga, hambana na vona,

hikuva loko va karihile, va heta vanhu,

va hungasa hi ku lamata swifuwo.

7A va rhukaniwe, hikuva va leva, va pfurha,

xifafa xa vonaxifafa xa vona, kumbe: ku kariha ka vona xi va endlisa nsele.

Ndzi ta va hambanyisa emitini ya Yakobo,

ndzi ta va hangalasa etikweni ra Israele.

8“Wena Yuda, vamakwenu va ta ku dzunisa,

u ta khoma valala va wena hi tinhamu,

vana va tata wa wena va ta ku nkhinsamela.

9

49:9
Tinhl. 24:9
Nhlav. 5:5
We Yuda, u fana ni n'wana wa nghala,

u vuyile eku hloteni u dlayile xanchumu, we n'wananga!

Yuda ú bvutamile a pavalala tanihi nghala;

leswi a fanaka ni nghala ya nkati, ú ta pfuxa hi mani ke?

10Ndzalama ya vuhosi yi nga ka yi nga suki emutini wa Yuda,

hambi yi ri nhonga ya vuhosi a yi nga suki emilengeni ya yena,

ku kondza n'wini wa swona a humelela,Van'wana va ri: a ko a fika emutini wa Xilo; kumbe: Xilo a kondza a fika

loyi matiko ma nga ta n'wi yingisa.

11Ú ta khunga mbhongolo ya yena emurhini wa vhinya,

a boha ximbhongolwana xa yena ensinyeni lowo saseka wa vhinya.

Ú ta hlantswa swiambalo swa yena hi vhinyo,

ni minkumba ya yena, ú ta yi hlantswa hi dzova.

12Mahlo ya yena ma ta hatima ku tlula vhinyo,

meno ya yena ma ta basa ku tlula ntswamba.Kumbe: ú ta tshwuka mahlo hi ku nwa vhinyo, a bola meno hi ku nwa ntswamba

13“Zebuloni ú ta tshama eribuweni ra lwandle, a va hlaluko ra tingalava;

tiko ra yena ri ta helela emutini wa Sidoni.

14“Isakara i mbhongolo leyi tiyeke,

leyi pfaleriweke exivaleni:

15Ú vonile leswaku lomu a wiseke kona, ku sasekile,

ni leswaku tiko leri a nga ka rona ra tsakisa,

kutani a korhama, a rhwexiwa ndzhwalo ekatleni,

a pfumela ku endliwa hlonga.

16“Dani ú ta lwela tifanelo ta varikwavo,

leswaku na vona va hlayiwa exikarhi ka tinyimba ta Israele.

17Dani ú ta fana ni nyoka etlhelo ka ndlela

a va mhiri ebuduleni,

leyi lumaka nenge wa hanci,

kutani mugadi a wa hi xikosi.

18“We HOSI, ndzi langutele ku ponisiwa hi wena!

19“Gadi ú ta hlaseriwa hi swigevenga,

kambe ú ta swi hlongorisa, a swi hlasela na yena.

20“Asere ú dya swa mafurha,

eka yena ku ta huma swakudya swo fanela tihosi.

21“Neftali i mhunti leyi ntshunxekeke,

leyi velekaka vana lavo xonga.Van'wana va ri: Neftali i murhi wa nkuhlu lowu phakaka marhavi layo saseka

22“Yosefa i murhi wo tswala ngopfu, kusuhi ni mati,

murhi lowu marhavi ya wona ma kapekaka ehenhla ka khumbi.

23Lava lwaka hi miseve a va tshamela ku n'wi hlasela,

va n'wi sala ndzhaku, va n'wi copetela;

24kambe bya yena vurha a byi debyanga,

mavoko ya yena a ma karhalanga ni siku ni rin'we,Van'wana va ri: kambe mavurha ya vona ma tshoveleriwile, misiha ya mavoko ya vona yi tsemeleriwile

ma tiyisiwile hi Lowa-matimba, xona Xikwembu xa Yakobo,

lexi nga Murisi, ni Ribye ra Israele.

25Xikwembu xa tata wa wena a xi ku pfune,

Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo a xi ku katekise,

xi ku nisele minkateko yo huma etilweni,

xi ku pfelerisela minkateko yo huma exidziveni lexikulu lexi naveke hansi ka misava

xi ku nyika vatukulu lavotala ni swifuwo leswo tala.Kumbe: xi ku nyika minkateko ya nkava ni rhumbu (Xiheveru: ya mavele ni makhwiri)

26Minkateko leyi mina tata wa wena ndzi ku nyikaka yona,

yi ni matimba ku tlula leyi vatatana a va ri na yona,Van'wana va ri: yi tlula ni leswi a swi kumeka etintshaveni leti nga heriki

yi tlula ni tinyiko leti kumekaka eswintshabyaneni swa khale.

Minkateko leyi a yi tshame enhlokweni ya Yosefa,

emombyeni wa loyi a rhangelaka vamakwavo.Kumbe: emombyeni wa loyi a a hambanyisiwile ni vamakwavo

27“Benjamini i hlolwa ro leva, nimpundzu ú dya leswi a swi dlayeke,

kasi nimadyambu ú phaka leswi a swi phangheke.”

28Leti hi tona tinyimba ta Israele ta 12. Marito lawa, Yakobo ú ma vurile loko a lelana ni vana lava va yena, un'wana ni un'wana a byeriwa leswi kongomaneke na yena.

Ta ku lova ni ku lahliwa ka Yakobo

29Kutani Yakobo a lela vana va yena a ku: “Ndzi le kusuhi ni ku fa, kutani mi fanele ku ya ndzi lahla ni vatata wa mina ebakweni leri nga ensin'wini ya Efroni lowa Muhiti. 30

49:30
Gen. 23:3-20
Bako leri ni nsimu leyi swi le Makapela, hi tlhelo ra vuxa bya Mamre, etikweni ra Kanana. Abrahama ú xavile bako ra kona ni nsimu ya kona eka Efroni lowa Muhiti, leswaku yi ta va ndhawu ya yena yo lahlela eka yona. 31
49:31
Gen. 25:9-10
35:29
Hi kona laha Abrahama ni nsati wa yena Sara va lahliweke kona, hambi a ri Isaka ni nsati wa yena Rhaveka va lahliwile kona; na mina, ndzi lahlile Leya kona. 32Nsimu leyi, ni bako leri nga ka yona, swi xaviwile eka Vahiti.”

33

49:33
Mint. 7:15
Loko Yakobo a hetile ku lela vana va yena, a tlhela a etlela emubedweni, kutani a timeka, a landza va ka vona.