Xitsonga 1989 (TSO89)
45

Ta Yosefa loko a titivisa eka vamakwavo

451

45:1
Mint. 7:13
Loko Yosefa a nga ha koti ku tikhoma emahlweni ka hinkwavo lava a a ri na vona, a lerisa hi rito lerikulu, a ku: “Humesani vanhu hinkwavo!” Hikokwalaho, loko Yosefa a titivisa eka vamakwavo, a ku nga ha ri na vanhu van'wana. 2Kutani Yosefa a rila a ba huwa, Vaegipta va kondza va n'wi twa ku ya fika ni le mutini wa hosi Faro. 3Kutani Yosefa a ku ka vamakwavo: “Hi mina Yosefa. Xana tatana wa ha ri kona xana?” Kambe vamakwavo va tsandzeka ku n'wi hlamula, hikuva a va tshukile ngopfu loko va tikuma va ri emahlweni ka Yosefa.

4Kambe Yosefa a ku: “Ndzi kombela leswaku mi tshinela haleno kusuhi na mina.” Hiloko va tshinela, kutani Yosefa a ku: “Hi mina makwenu Yosefa loyi mi n'wi xaviseke etikweni ra Egipta. 5Mi nga vileli, naswona mi nga tiveki nandzu, hi mhaka ya leswi mi ndzi xaviseke haleno: I Xikwembu lexi ndzi rhangiseke emahlweni ka n'wina, ndzi ta haleno leswaku ndzi ta ponisa vanhu. 6Sweswi swi endla malembe mambirhi hi ri ni ndlala emisaveni, kambe ka ha ta va ni malembe ya ntlhanu lawa vanhu va nga ta ka va nga rimi, naswona va nga ta ka va nga tshoveli nchumu. 7Xikwembu xi ndzi rhangisile emahlweni ka n'wina, leswaku ndzi ta ponisa lavo tala va n'wina, ni leswaku mi ta ka mi nga fi mi nyamalala laha misaveni. 8Hikokwalaho a hi n'wina mi ndzi tiseke haleno, kambe i Xikwembu, kutani xi ndzi vekile ku va tatana eka Faro, ni mulanguteri wa muti wa yena hinkwawo, ni murhangeri wa tiko hinkwaro ra Egipta. 9

45:9-11
Mint. 7:14
Hatlisani mi tlhelela eka tatana, mi ya n'wi byela leswaku mina n'wana wa yena Yosefa ndzi ri: ‘Xikwembu xi ndzi vekile ku va murhangeri wa tiko hinkwaro ra Egipta, kutani hatlisa u ta haleno ka mina. 10U ta fika u tshama emugangeni wa Goxeni, kutani u ta va kusuhi na mina, wena ni vana va wena ni vatukulu va wena, ni swifuwo swa wena leswikulu ni leswitsongo, ni swilo leswi u nga na swona. 11Loko u ri kwala, ndzi ta kota ku ku nyika swakudya, hikuva ka ha ta va ni malembe ya ntlhanu ya ndlala, kutani u nga sika, wena ni ndyangu wa wena ni swifuwo swa wena hinkwaswo.’ ”

12Yosefa a ya emahlweni a ku: “Ma swi vona hinkwenu, na wena makwerhu Benjamini wa swi vona, leswaku hi mina hi xiviri ndzi vulavulaka. 13Mi fika mi byela tatana leswaku ndzi munhu wo chaviseka ngopfu laha tikweni ra Egipta, mi n'wi hlamusela ni swilo hinkwaswo leswi mi swi voneke. Hatlisani mi famba, mi ya teka tatana mi ta na yena haleno.” 14Kutani Yosefa a vukarha makwavo Benjamini, a rila, na yena Benjamini a rila a vukarhile makwavo Yosefa. 15Yosefa a ntswontswa vamakwavo hinkwavo, a va vukarha a ri karhi a rila. Endzhaku ka swona, vamakwavo va vulavula na yena.

16Loko marungula ya ku ta ka vamakwavo wa Yosefa ma ya fika emutini wa hosi Faro, a tsaka swinene kun'we ni malandza ya yena. 17Kutani hosi Faro a byela Yosefa a ku: “Tivisa vamakwenu leswaku mina Faro ndzi ri: ‘Rhwexani swifuwo swa n'wina, mi tlhelela etikweni ra Kanana, 18mi fika mi teka tata wa n'wina, ni mindyangu ya n'wina, mi vuya haleno tikweni ra mina, ndzi ta mi nyika ndhawu yo saseka laha tikweni ra Egipta, kutani mi ta dya mafurha laha tikweni leri.’ 19Tlhandlakambirhi, byela vamakwenu leswaku ndza va lerisa ndzi ri: ‘Tekani tigolonyi laha tikweni ra Egipta, mi famba na tona, ti ta khandziya hi vana va n'wina ni vasati va n'wina, naswona mi teka tata wa n'wina mi vuya na yena. 20Mi nga tshuki mi kanakana hi tlhelo ra leswi mi nga ta swi siya, hikuva swilo leswo saseka etikweni hinkwaro ra Egipta swi ta va swa n'wina.’ ”

21Kutani vana va Yakobo va endla hilaha va lerisiweke hakona; Yosefa a va nyika tigolonyi hi ku landza xileriso xa hosi Faro, a va longela ni timbuva ta ndlela. 22Yosefa a nyika un'wana ni un'wana wa vona xiambalo xo ncinca ha xona,xiambalo xo ncinca ha xona, kumbe: xo bomba ha xona kambe Benjamini yena a n'wi nyika mali ya tisilivhere ta 300, ni swiambalo swa ntlhanu swo ncinca ha swona, 23a rhumela tata wa yena timbhongolo ta khume ti rhwele swilo leswo saseka swa tiko ra Egipta, ni tin'wana ta mantswele ta khume ti rhwele koroni, ni xinkwa, ni swakudya swin'wana leswi swi nga ta va timbuva ta yena ta ndlela. 24Kutani Yosefa a lelana ni vamakwavo. Loko va lava ku suka, a ku ka vona: “Mi nga tshuki mi holova endleleni!”

25Hiloko va suka etikweni ra Egipta, va famba va kondza va ya fika eka tata wa vona etikweni ra Kanana. 26Kutani va ku ka tata wa vona: “Yosefa wa hanya, hi yena murhangeri wa tiko hinkwaro ra Egipta!” Yakobo a miyela a nga hlamuli, hikuva a a nga kholwi leswi va swi vulaka,Kumbe: Yakobo a tshuka swinene, a nga kholwi leswi va swi vulaka 27kambe loko va n'wi hlamusela leswi Yosefa a va leriseke swona, ni loko a vona tigolonyi leti Yosefa a ti rhumeleke leswaku ti ta n'wi rhwala, a sungula ku ntshunxeka emoyeni, 28kutani a ku: “Swi hetisekile! N'wana wa mina Yosefa wa ha hanya! Ndzi ta ya ndzi ya n'wi vona ndzi nga si fa.”