Xitsonga 1989 (TSO89)
44

Ta ku nyamalala ka xinwelo

441Kutani Yosefa a lerisa mulanguteri wa muti wa yena, a ku: “Chela swakudya emasakeni ya vanhu lava, u chela hilaha va nga kotaka ku rhwala hakona, kutani u veka mali ya un'wana na un'wana kusuhi ni nomo wa saka ra yena. 2Kutani esakeni ra lontsongo wa kona, u veka xinwelo xa mina lexa silivhere, kusuhi ni nomo wa rona, ni mali leyi a a tile ku ta xava koroni hi yona.” Kutani lowa mulanguteri a endla hilaha Yosefa a n'wi leriseke hakona. 3Kuteloko va lerile nimixo, vamakwavo wa Yosefa va khoma ndlela va famba ni timbhongolo ta vona. 4Loko va ha ku suka emutini, va nga si ya kule, Yosefa a ku ka mulanguteri wa muti wa yena: “Tsutsuma u landza vanhu lavaya! Loko u va kuma, u ta ku ka vona: ‘Hikwalaho ka yini mi endla leswo biha, kasi mina ndzi mi endlerile leswinene xana? Mi yivela yini xinwelo xa n'wini wa mina lexa silivhere xana? 5Xinwelo lexi, hi xona n'wini wa mina a nwaka ha xona, naswona ú tirhisa xona loko a vhumbha. Leswi mi swi endleke, swi bihile!’ ”

6Loko mulanguteri a va kuma, a vulavula na vona hi mukhuva wolowo. 7Vona va n'wi hlamula va ku: “We n'wini wa hina, hikwalaho ka yini u vulavula hi ndlela leyi xana? Mhaka leyi u yi vulaka, hina malandza ya wena hi nge pfuki hi yi endlile ni siku ni rin'we. 8Vona! Mali leyi hi yi kumeke emasakeni ya hina, hi vuyile na yona hi le tikweni ra Kanana, hi ku tlherisela yona. Loko swi ri tano, xana hi nga yiva silivhere kumbe nsuku emutini wa n'wini wa wena, xana? 9We n'wini wa hina, loyi xinwelo xi nga ta kumeka xi ri na yena, exikarhi ka hina malandza ya wena, a a dlayiwe, kutani hina lavan'wana hi ta va mahlonga ya wena.” 10Mulanguteri a hlamula a ku: “Leswi mi swi vulaka ndza swi twa, kambe loyi a nga ta va hlonga ra mina, hi loyi xinwelo xi nga ta kumeka eka yena, n'wina lavan'wana, mi ta va mi nga ri na nandzu.” 11Hiloko hinkwavo va hatla va ehlisa masaka ya vona, kutani un'wana na un'wana a ntshunxa ra yena. 12Mulanguteri a sungula ku lava xinwelo, a sukela eka lonkulu, a ya hetelela hi lontsongo. Kutani a xi kuma esakeni ra Benjamini. 13Hiloko va handzulela swiambalo swa vona, va rhwexa timbhongolo nakambe, va tlhelela emutini.

14Loko Yuda ni vamakwavo va fika emutini wa Yosefa, va kuma Yosefa a ha ri kona, kutani va tiwisela hansi emahlweni ka yena. 15Yosefa a ku ka vona: “I mhaka muni leyi mi yi endleke xana? Xana a mi swi tivi leswaku ndzi munhu la kotaka ku femba xana?” 16Yuda a ku: “Xana hi nga vula yini, we n'wini wanga? A ha ha ri na nomo, hi nge kaneti leswaku hi ni nandzu hikuva i Xikwembu lexi boxeke nandzu wa hina malandza ya wena. We n'wini wanga, hinkwerhu hi mahlonga ya wena, ku katsa ni loyi xinwelo xi kumekeke eka yena.” 17Kambe Yosefa a ku: “E-e, sweswo mina ndzi nge pfuki ndzi swi endlile. Munhu loyi xinwelo xi kumekeke eka yena, hi yena ntsena loyi a nga ta va hlonga ra mina; n'wina lavan'wana, tlhelelani eka tata wa n'wina hi ku rhula.”

Ta Yuda loko a ringeta ku sirhelela Benjamini

18Kutani Yuda a tshinela eka Yosefa, a ku ka yena: “We n'wini wanga, mina nandza wa wena ndzi kombela leswaku u ndzi lombanyana tindleve, ndzi ni rito na wena. U nga tshuki u ndzi hlundzukela. Wena na hosi Faro, ma ringana! 19We n'wini wanga, u tshama u hi vutisa hina malandza ya wena, u ku: ‘Xana tata wa n'wina wa ha ri kona xana? Xana mi ni makwenu un'wana xana?’ 20Kutani hina hi ku hlamurile, wena n'wini wanga, hi ku: ‘Tatana wa ha ri kona, ú dyuharile swinene; naswona hi ni ndzisana, a nga n'wana loyi tatana a n'wi kumeke eku dyuhaleni ka yena. Makwerhu loyi ú lo sala a ri yexe eka mana wa yena, hosi ya yena a ya ha ri kona, kutani tatana ú n'wi rhandza ngopfu.’ 21Hiloko wena u ta ku ka hina malandza ya wena: ‘N'wi tiseni haleno, leswaku ndzi ta n'wi vona.’ 22Kutani hina hi ku ka wena n'wini wanga: ‘Swi nga ka swi nga endleki leswaku mufana loyi a hambana na tatana, hikuva loko o suka, tatana a nga fa.’ 23Hiloko wena u ku ka hina malandza ya wena: ‘Loko mo ka mi nga vuyi na ndzisana ya n'wina, mina mi nga ka mi nga ha ndzi voni.’

24“Loko hi tlhelela eka tatana, yena nandza wa wena, hi fikile hi n'wi hlamusela marito ya wena, we n'wini wanga. 25Kuteloko tatana a ku: ‘Tlhelelani, mi ya mi ya hi xavela swakudyanyana’, 26hi hlamurile hi ku: ‘Hi ta ya ntsena loko ndzisana ya hina a famba swin'we na hina; ehandle ka swona hi nga ka hi nga yi, hikuva hi nge pfumeleriwi ku vonana ni wanuna luya, loko ndzisana ya hina hi nga ri na yona.’ 27Kutani tatana, yena nandza wa wena, a ku ka hina: ‘Ma swi tiva leswaku nsati loyi wa mina ú lo ndzi velekela vana vambirhi ntsena va xinuna; 28un'wana wa vona ú ndzi siyile, kutani hi ku vona ka mina ú ta va a dyiwile hi swiharhi swa nhova; ku sukela nkarhi wolowo a ndza ha tlhelanga ndzi n'wi vona. 29Loko mo teka ni loyi mi famba na yena, kutani a ya humelela hi khombo, mi ta va mi ndzi vangele ku fa hi mbitsi eku dyuhaleni ka mina.’

30“Ndzi nga ka ndzi nga swi koti ku tlhelela eka tatana, yena nandza wa wena, ndzi nga ri na yena mufana loyi, hikuva hi yena a khomeke vutomi bya tatana. 31Loko tatana a vona leswaku mufana loyi a nga kona exikarhi ka hina, ú to fela kwalaho, kutani hina malandza ya wena hi ta va hi vangele tatana ku fa hi mbitsi eku dyuhaleni ka yena. 32Mina nandza wa wena ndzi tibohile eka tatana hi ku hlambanya leswaku loko ndzo ka ndzi nga vuyi na yena mufana loyi, nandzu wu ta va na mina, vutomi bya mina hinkwabyo. 33Hikokwalaho, mina nandza wa wena, ndzi kombela leswaku ku sala mina ematshan'weni ya mufana loyi, ndzi va hlonga ra wena, we n'wini wanga. Mufana loyi, n'wi tshike a muka ni vamakwerhu. 34Mina ndzi nga ka ndzi nga swi koti ku tlhelela eka tatana, loko ndzi nga ri na yena mufana loyi. Ndza chava ku vona tatana a ri karhi a xaniseka.”

45

Ta Yosefa loko a titivisa eka vamakwavo

451

45:1
Mint. 7:13
Loko Yosefa a nga ha koti ku tikhoma emahlweni ka hinkwavo lava a a ri na vona, a lerisa hi rito lerikulu, a ku: “Humesani vanhu hinkwavo!” Hikokwalaho, loko Yosefa a titivisa eka vamakwavo, a ku nga ha ri na vanhu van'wana. 2Kutani Yosefa a rila a ba huwa, Vaegipta va kondza va n'wi twa ku ya fika ni le mutini wa hosi Faro. 3Kutani Yosefa a ku ka vamakwavo: “Hi mina Yosefa. Xana tatana wa ha ri kona xana?” Kambe vamakwavo va tsandzeka ku n'wi hlamula, hikuva a va tshukile ngopfu loko va tikuma va ri emahlweni ka Yosefa.

4Kambe Yosefa a ku: “Ndzi kombela leswaku mi tshinela haleno kusuhi na mina.” Hiloko va tshinela, kutani Yosefa a ku: “Hi mina makwenu Yosefa loyi mi n'wi xaviseke etikweni ra Egipta. 5Mi nga vileli, naswona mi nga tiveki nandzu, hi mhaka ya leswi mi ndzi xaviseke haleno: I Xikwembu lexi ndzi rhangiseke emahlweni ka n'wina, ndzi ta haleno leswaku ndzi ta ponisa vanhu. 6Sweswi swi endla malembe mambirhi hi ri ni ndlala emisaveni, kambe ka ha ta va ni malembe ya ntlhanu lawa vanhu va nga ta ka va nga rimi, naswona va nga ta ka va nga tshoveli nchumu. 7Xikwembu xi ndzi rhangisile emahlweni ka n'wina, leswaku ndzi ta ponisa lavo tala va n'wina, ni leswaku mi ta ka mi nga fi mi nyamalala laha misaveni. 8Hikokwalaho a hi n'wina mi ndzi tiseke haleno, kambe i Xikwembu, kutani xi ndzi vekile ku va tatana eka Faro, ni mulanguteri wa muti wa yena hinkwawo, ni murhangeri wa tiko hinkwaro ra Egipta. 9

45:9-11
Mint. 7:14
Hatlisani mi tlhelela eka tatana, mi ya n'wi byela leswaku mina n'wana wa yena Yosefa ndzi ri: ‘Xikwembu xi ndzi vekile ku va murhangeri wa tiko hinkwaro ra Egipta, kutani hatlisa u ta haleno ka mina. 10U ta fika u tshama emugangeni wa Goxeni, kutani u ta va kusuhi na mina, wena ni vana va wena ni vatukulu va wena, ni swifuwo swa wena leswikulu ni leswitsongo, ni swilo leswi u nga na swona. 11Loko u ri kwala, ndzi ta kota ku ku nyika swakudya, hikuva ka ha ta va ni malembe ya ntlhanu ya ndlala, kutani u nga sika, wena ni ndyangu wa wena ni swifuwo swa wena hinkwaswo.’ ”

12Yosefa a ya emahlweni a ku: “Ma swi vona hinkwenu, na wena makwerhu Benjamini wa swi vona, leswaku hi mina hi xiviri ndzi vulavulaka. 13Mi fika mi byela tatana leswaku ndzi munhu wo chaviseka ngopfu laha tikweni ra Egipta, mi n'wi hlamusela ni swilo hinkwaswo leswi mi swi voneke. Hatlisani mi famba, mi ya teka tatana mi ta na yena haleno.” 14Kutani Yosefa a vukarha makwavo Benjamini, a rila, na yena Benjamini a rila a vukarhile makwavo Yosefa. 15Yosefa a ntswontswa vamakwavo hinkwavo, a va vukarha a ri karhi a rila. Endzhaku ka swona, vamakwavo va vulavula na yena.

16Loko marungula ya ku ta ka vamakwavo wa Yosefa ma ya fika emutini wa hosi Faro, a tsaka swinene kun'we ni malandza ya yena. 17Kutani hosi Faro a byela Yosefa a ku: “Tivisa vamakwenu leswaku mina Faro ndzi ri: ‘Rhwexani swifuwo swa n'wina, mi tlhelela etikweni ra Kanana, 18mi fika mi teka tata wa n'wina, ni mindyangu ya n'wina, mi vuya haleno tikweni ra mina, ndzi ta mi nyika ndhawu yo saseka laha tikweni ra Egipta, kutani mi ta dya mafurha laha tikweni leri.’ 19Tlhandlakambirhi, byela vamakwenu leswaku ndza va lerisa ndzi ri: ‘Tekani tigolonyi laha tikweni ra Egipta, mi famba na tona, ti ta khandziya hi vana va n'wina ni vasati va n'wina, naswona mi teka tata wa n'wina mi vuya na yena. 20Mi nga tshuki mi kanakana hi tlhelo ra leswi mi nga ta swi siya, hikuva swilo leswo saseka etikweni hinkwaro ra Egipta swi ta va swa n'wina.’ ”

21Kutani vana va Yakobo va endla hilaha va lerisiweke hakona; Yosefa a va nyika tigolonyi hi ku landza xileriso xa hosi Faro, a va longela ni timbuva ta ndlela. 22Yosefa a nyika un'wana ni un'wana wa vona xiambalo xo ncinca ha xona,xiambalo xo ncinca ha xona, kumbe: xo bomba ha xona kambe Benjamini yena a n'wi nyika mali ya tisilivhere ta 300, ni swiambalo swa ntlhanu swo ncinca ha swona, 23a rhumela tata wa yena timbhongolo ta khume ti rhwele swilo leswo saseka swa tiko ra Egipta, ni tin'wana ta mantswele ta khume ti rhwele koroni, ni xinkwa, ni swakudya swin'wana leswi swi nga ta va timbuva ta yena ta ndlela. 24Kutani Yosefa a lelana ni vamakwavo. Loko va lava ku suka, a ku ka vona: “Mi nga tshuki mi holova endleleni!”

25Hiloko va suka etikweni ra Egipta, va famba va kondza va ya fika eka tata wa vona etikweni ra Kanana. 26Kutani va ku ka tata wa vona: “Yosefa wa hanya, hi yena murhangeri wa tiko hinkwaro ra Egipta!” Yakobo a miyela a nga hlamuli, hikuva a a nga kholwi leswi va swi vulaka,Kumbe: Yakobo a tshuka swinene, a nga kholwi leswi va swi vulaka 27kambe loko va n'wi hlamusela leswi Yosefa a va leriseke swona, ni loko a vona tigolonyi leti Yosefa a ti rhumeleke leswaku ti ta n'wi rhwala, a sungula ku ntshunxeka emoyeni, 28kutani a ku: “Swi hetisekile! N'wana wa mina Yosefa wa ha hanya! Ndzi ta ya ndzi ya n'wi vona ndzi nga si fa.”

46

Ta Yakobo ni ndyangu wa yena loko va ya etikweni ra Egipta

461Kutani Yakobo a longa swilo hinkwaswo leswi a a ri na swona, a kongoma eBerexeba, a fika a humesa magandzelo a humesela Xikwembu xa tata wa yena Isaka. 2Kutani nivusiku Xikwembu xi vulavula na yena hi xivono, xi ku: “Yakobo, Yakobo!” Yena a pfumela a ku: “Hi mina loyi!” 3Hiloko xi ku ka yena: “Hi mina Xikwembu, xona Xikwembu xa tata wa wena. U nga tshuki u chava ku ya etikweni ra Egipta, hikuva loko u ri kwale, ndzi ta ku endla tiko lerikulu. 4Ndzi ta famba na wena etikweni ra Egipta, naswona ndzi ta tlhela ndzi ku humesa u vuya haleno. Yosefa ú ta va kusuhi na wena siku u nga ta timeka.”

5Yakobo a suka eBerexeba, kutani vana va yena va n'wi teka, swin'we ni vatukulu va yena ni vingi va yena, va va khandziyisa etigolonyini leti hosi Faro a ti rhumeleke leswaku ti ta va rhwala. 6

46:6
Mint. 7:15
Kutani Yakobo ni vana va yena hinkwavo va teka swifuwo swa vona ni swilo swa vona hinkwaswo leswi va swi kumeke etikweni ra Kanana, va kongoma etikweni ra Egipta. 7Yakobo ú yile etikweni ra Egipta ni vana va yena hinkwavo va xinuna ni vaxisati, ni vatukulu va yena hinkwavo va xinuna ni va xisati.

8Va ka Yakobo lava nga ya etikweni ra Egipta va ri na yena Yakobo hi lava: Rhuveni, mativula ya Yakobo, 9ni vana va Rhuveni, Hanoko, na Palu, na Hesironi, na Karimi; 10Simiyoni ni vana va yena, Yemuwele, na Yamini, na Ohada, na Yakini, na Sohari, na Xawulu loyi mana wa yena a a ri Mukanana; 11Levhi ni vana va yena, Gerixoni, na Kohata, na Merari; 12Yuda ni vana va yena, Xela, na Perese, na Zera (vana va yena lavan'wana, Ere na Onani, va lovile etikweni ra Kanana), ni vana va Perese, Hesironi na Hamula; 13Isakara ni vana va yena, Tola, na Puwaka, na Yaxubu,Van'wana va ri: Yobo na Ximroni; 14Zebuloni ni vana va yena, Seredi, na Elone, na Yahaliele. 15Lava i vana ni vatukulu va Yakobo na Leya lava kumekeke loko va ri le Padani-Aramu; va kumile na Dina, n'wana wa vona wa xisati; vana ni vatukulu hinkwavo va Yakobo na Leya, va xinuna ni va xisati, i 33.

16Gadi ni vana va yena, Sefoni,Van'wana va ri: Sifiyoni na Hagi, na Xuni, na Esiboni, na Eri, na Arodi, na Areli; 17Asere ni vana va yena, Imina, na Ixivha, na Ixivhi, na Beriya, na Seraka makwavo wa vona wa xisati; ni vana va Beriya, Hebere na Malikiele. 18Lava i vana ni vatukulu va Zilipa, nandza loyi Labani a nga nyika n'wana wa yena Leya. Vana ni vatukulu va Yakobo na Zilipa i 16.

19Vana va Rahele nkata Yakobo, Yosefa na Benjamini; 20

46:20
Gen. 41:50-52
etikweni ra Egipta, Yosefa ni nsati wa yena Asnati N'wa-Potifera muprista wa muti wa Ono, va kumile vana vambirhi, Manase na Efrayimi. 21Vana va Benjamini, Bela, na Bekere, na Axibele, na Gera, na Naamani, na Ehi, na Roxa, na Mupimi, na Hupimi, na Aridi. 22Lava i vana ni vatukulu va Yakobo na Rahele; hinkwavo i 14.

23Dani ni n'wana wa yena, Huximi; 24Neftali ni vana va yena, Yahasele, na Guni, na Yesere, na Xileme. 25Lava i vana ni vatukulu va Biliha, nandza loyi Labani a nga nyika n'wana wa yena Rahele; vana ni vatukulu va Yakobo na Biliha i 7.

26Vanhu hinkwavo va ka Yakobo lava ngheneke etikweni ra Egipta, vana ni vatukulu va yena, a va ringana 66, ehandle ka vingi va yena. 27

46:27
Mint. 7:14
Yosefa ú kumile vana vambirhi va xinuna le Egipta; hikokwalaho, va ka Yakobo hinkwavo lava yeke etikweni ra Egipta i 70.

Ta Yakobo ni ndyangu wa yena loko va fika etikweni ra Egipta

28Kutani Yakobo a rhuma Yuda leswaku a rhanga, a ya kombela Yosefa ku va hlanganisa eGoxeni;Van'wana va ri: Yakobo a rhuma Yuda leswaku a rhanga, a ya eka Yosefa leswaku a ta n'wi komba ndlela yo ta laha va nga kona eGoxeni kutani va ka Yakobo va ya fika eGoxeni. 29Hiloko Yosefa a lulamisa kalichi ya yena, a tlhandlukela emugangeni wa Goxeni, a ya hlanganisa tata wa yena, a fika a titivisa eka yena, kutani a n'wi vukarha, a sungula ku rila a n'wi vukarhile. 30Kutani Yakobo a ku ka Yosefa: “Sweswi ndzi nga ha tifela, hikuva ndzi ku vonile wena hi xiviri xa wena, kutani ndza swi tiva leswaku wa ha hanya.”

31Kutani Yosefa a vulavula na vamakwavo ni va ndyangu wa tata wa yena, a ku ka vona: “Ndzi ta ya eka hosi Faro, ndzi fika ndzi ku ka yena: ‘Vamakwerhu ni va ndyangu wa tatana lava a va ri etikweni ra Kanana, va tile haleno ka mina. 32Vanhu lava i varisi, va ni mintlhambi ya swifuwo leswikulu ni leswitsongo, kutani va tile na swona ni swilo swa vona hinkwaswo.’ 33Loko Faro a mi vitana, a mi vutisa leswaku mi tirha ntirho muni, 34mi ta hlamula mi ku: ‘We n'wini wa hina, hina malandza ya wena hi vafuwi va swifuwo. Hi wona ntirho lowu hi wu tirhaka, himpfhuka hi velekiwa, na vona vatatana a va tirha wona.’ Kutani hi ndlela leyi, mi ta pfumeleriwa ku tshama emugangeni wa Goxeni, hikuva Vaegipta va nyenya vanhu hinkwavo lava nga varisi.”