Xitsonga 1989 (TSO89)
44

Ta ku nyamalala ka xinwelo

441Kutani Yosefa a lerisa mulanguteri wa muti wa yena, a ku: “Chela swakudya emasakeni ya vanhu lava, u chela hilaha va nga kotaka ku rhwala hakona, kutani u veka mali ya un'wana na un'wana kusuhi ni nomo wa saka ra yena. 2Kutani esakeni ra lontsongo wa kona, u veka xinwelo xa mina lexa silivhere, kusuhi ni nomo wa rona, ni mali leyi a a tile ku ta xava koroni hi yona.” Kutani lowa mulanguteri a endla hilaha Yosefa a n'wi leriseke hakona. 3Kuteloko va lerile nimixo, vamakwavo wa Yosefa va khoma ndlela va famba ni timbhongolo ta vona. 4Loko va ha ku suka emutini, va nga si ya kule, Yosefa a ku ka mulanguteri wa muti wa yena: “Tsutsuma u landza vanhu lavaya! Loko u va kuma, u ta ku ka vona: ‘Hikwalaho ka yini mi endla leswo biha, kasi mina ndzi mi endlerile leswinene xana? Mi yivela yini xinwelo xa n'wini wa mina lexa silivhere xana? 5Xinwelo lexi, hi xona n'wini wa mina a nwaka ha xona, naswona ú tirhisa xona loko a vhumbha. Leswi mi swi endleke, swi bihile!’ ”

6Loko mulanguteri a va kuma, a vulavula na vona hi mukhuva wolowo. 7Vona va n'wi hlamula va ku: “We n'wini wa hina, hikwalaho ka yini u vulavula hi ndlela leyi xana? Mhaka leyi u yi vulaka, hina malandza ya wena hi nge pfuki hi yi endlile ni siku ni rin'we. 8Vona! Mali leyi hi yi kumeke emasakeni ya hina, hi vuyile na yona hi le tikweni ra Kanana, hi ku tlherisela yona. Loko swi ri tano, xana hi nga yiva silivhere kumbe nsuku emutini wa n'wini wa wena, xana? 9We n'wini wa hina, loyi xinwelo xi nga ta kumeka xi ri na yena, exikarhi ka hina malandza ya wena, a a dlayiwe, kutani hina lavan'wana hi ta va mahlonga ya wena.” 10Mulanguteri a hlamula a ku: “Leswi mi swi vulaka ndza swi twa, kambe loyi a nga ta va hlonga ra mina, hi loyi xinwelo xi nga ta kumeka eka yena, n'wina lavan'wana, mi ta va mi nga ri na nandzu.” 11Hiloko hinkwavo va hatla va ehlisa masaka ya vona, kutani un'wana na un'wana a ntshunxa ra yena. 12Mulanguteri a sungula ku lava xinwelo, a sukela eka lonkulu, a ya hetelela hi lontsongo. Kutani a xi kuma esakeni ra Benjamini. 13Hiloko va handzulela swiambalo swa vona, va rhwexa timbhongolo nakambe, va tlhelela emutini.

14Loko Yuda ni vamakwavo va fika emutini wa Yosefa, va kuma Yosefa a ha ri kona, kutani va tiwisela hansi emahlweni ka yena. 15Yosefa a ku ka vona: “I mhaka muni leyi mi yi endleke xana? Xana a mi swi tivi leswaku ndzi munhu la kotaka ku femba xana?” 16Yuda a ku: “Xana hi nga vula yini, we n'wini wanga? A ha ha ri na nomo, hi nge kaneti leswaku hi ni nandzu hikuva i Xikwembu lexi boxeke nandzu wa hina malandza ya wena. We n'wini wanga, hinkwerhu hi mahlonga ya wena, ku katsa ni loyi xinwelo xi kumekeke eka yena.” 17Kambe Yosefa a ku: “E-e, sweswo mina ndzi nge pfuki ndzi swi endlile. Munhu loyi xinwelo xi kumekeke eka yena, hi yena ntsena loyi a nga ta va hlonga ra mina; n'wina lavan'wana, tlhelelani eka tata wa n'wina hi ku rhula.”

Ta Yuda loko a ringeta ku sirhelela Benjamini

18Kutani Yuda a tshinela eka Yosefa, a ku ka yena: “We n'wini wanga, mina nandza wa wena ndzi kombela leswaku u ndzi lombanyana tindleve, ndzi ni rito na wena. U nga tshuki u ndzi hlundzukela. Wena na hosi Faro, ma ringana! 19We n'wini wanga, u tshama u hi vutisa hina malandza ya wena, u ku: ‘Xana tata wa n'wina wa ha ri kona xana? Xana mi ni makwenu un'wana xana?’ 20Kutani hina hi ku hlamurile, wena n'wini wanga, hi ku: ‘Tatana wa ha ri kona, ú dyuharile swinene; naswona hi ni ndzisana, a nga n'wana loyi tatana a n'wi kumeke eku dyuhaleni ka yena. Makwerhu loyi ú lo sala a ri yexe eka mana wa yena, hosi ya yena a ya ha ri kona, kutani tatana ú n'wi rhandza ngopfu.’ 21Hiloko wena u ta ku ka hina malandza ya wena: ‘N'wi tiseni haleno, leswaku ndzi ta n'wi vona.’ 22Kutani hina hi ku ka wena n'wini wanga: ‘Swi nga ka swi nga endleki leswaku mufana loyi a hambana na tatana, hikuva loko o suka, tatana a nga fa.’ 23Hiloko wena u ku ka hina malandza ya wena: ‘Loko mo ka mi nga vuyi na ndzisana ya n'wina, mina mi nga ka mi nga ha ndzi voni.’

24“Loko hi tlhelela eka tatana, yena nandza wa wena, hi fikile hi n'wi hlamusela marito ya wena, we n'wini wanga. 25Kuteloko tatana a ku: ‘Tlhelelani, mi ya mi ya hi xavela swakudyanyana’, 26hi hlamurile hi ku: ‘Hi ta ya ntsena loko ndzisana ya hina a famba swin'we na hina; ehandle ka swona hi nga ka hi nga yi, hikuva hi nge pfumeleriwi ku vonana ni wanuna luya, loko ndzisana ya hina hi nga ri na yona.’ 27Kutani tatana, yena nandza wa wena, a ku ka hina: ‘Ma swi tiva leswaku nsati loyi wa mina ú lo ndzi velekela vana vambirhi ntsena va xinuna; 28un'wana wa vona ú ndzi siyile, kutani hi ku vona ka mina ú ta va a dyiwile hi swiharhi swa nhova; ku sukela nkarhi wolowo a ndza ha tlhelanga ndzi n'wi vona. 29Loko mo teka ni loyi mi famba na yena, kutani a ya humelela hi khombo, mi ta va mi ndzi vangele ku fa hi mbitsi eku dyuhaleni ka mina.’

30“Ndzi nga ka ndzi nga swi koti ku tlhelela eka tatana, yena nandza wa wena, ndzi nga ri na yena mufana loyi, hikuva hi yena a khomeke vutomi bya tatana. 31Loko tatana a vona leswaku mufana loyi a nga kona exikarhi ka hina, ú to fela kwalaho, kutani hina malandza ya wena hi ta va hi vangele tatana ku fa hi mbitsi eku dyuhaleni ka yena. 32Mina nandza wa wena ndzi tibohile eka tatana hi ku hlambanya leswaku loko ndzo ka ndzi nga vuyi na yena mufana loyi, nandzu wu ta va na mina, vutomi bya mina hinkwabyo. 33Hikokwalaho, mina nandza wa wena, ndzi kombela leswaku ku sala mina ematshan'weni ya mufana loyi, ndzi va hlonga ra wena, we n'wini wanga. Mufana loyi, n'wi tshike a muka ni vamakwerhu. 34Mina ndzi nga ka ndzi nga swi koti ku tlhelela eka tatana, loko ndzi nga ri na yena mufana loyi. Ndza chava ku vona tatana a ri karhi a xaniseka.”