Xitsonga 1989 (TSO89)
28

281Kutani Isaka a vitana Yakobo a n'wi katekisa, a tlhela a n'wi laya a ku ka yena: “U nga tshuki u teka nsati exikarhi ka vanhwanyana va Vakanana: 2Yana emutini wa Betuwele tata wa mana wa wena ePadani-Aramu, u ya teka un'wana wa vana va Labani makwavo wa mana wa wena, a va nsati wa wena. 3Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo a xi ku katekise, xi ku nyika vatukulu lavo tala swinene leswaku u va tata wa vanhu va ntsandza-vahlayi. 4

28:4
Gen. 17:4-8
Xikwembu a xi ku nyike minkateko ya Abrahama, wena ni vatukulu va wena, leswaku u teka tiko leri u luveleke eka rona ri va ra wena, ri nga tiko leri Xikwembu xi ri nyikeke Abrahama!” 5Kavaloko Isaka a lelana na Yakobo, kutani Yakobo a ya ePadani-Aramu le ka Labani n'wana Betuwele lowa Muaramu. Labani a a ri makwavo wa Rhaveka mana wa Yakobo na Esawu.

Ta Esawu loko a teka nsati un'wana

6Esawu a swi vona loko Isaka a katekisa Yakobo, a twa ni loko a n'wi lerisa ku ya ePadani-Aramu a ya teka nsati kona; naswona Esawu a twa Isaka loko a laya Yakobo a ku: “U nga tshuki u teka nsati exikarhi ka vanhwanyana va Vakanana.” 7Nakambe loko Yakobo a yingisa tata wa yena ni mana wa yena a suka a ya ePadani-Aramu, Esawu a swi vona, 8a twisisa ni leswaku tata wa yena a nga tsakeri vanhwanyana va Vakanana. 9Hiloko a ya eka Iximaele a ya teka Mahalata N'wa-Iximaele wa Abrahama leswaku a va nsati wa yena, ehandle ka lava a a ri na vona. Mahalata a a ri makwavo wa Nebayoto.

Ta ku lorha ka Yakobo eBetele

10Kutani Yakobo a suka eBerexeba a kongoma eHarani. 11Kutani a ya fika endhawini yin'wana a xwa kona hikuva dyambu a ri perile. Loko a etlela, a teka ribye rin'wana kwala ndhawini leyi a ri khegela. 12

28:12
Yoh. 1:51
Kutani a lorha ku ri na phandze leri dzimiweke emisaveni, makumu ya rona ma dliva tilo. Kutani a vona tintsumi ta Xikwembu, tin'wana ti ri karhi ti xika tin'wana ti ri karhi ti khandziya! 13
28:13
Gen. 13:14-15
HOSI Xikwembu a xi yimile etlhelo ka yena,Kumbe: HOSI Xikwembu a xi yimile emakumo ka phandze kutani xi ku: “Hi mina HOSI, Xikwembu xa Abrahama na Isaka. Tiko leri u etleleke eka rona ndzi ta ku nyika rona, wena ni vatukulu va wena. 14
28:14
Gen. 12:3
22:18
Vatukulu va wena va ta tala ku fana ni ntshuri wa misava; mi ta hangalaka na tiko mi ya evupeladyambu, ni le vuxeni, ni le n'walungwini, ni le dzongeni. Vanhu hinkwavo laha misaveni va ta katekisiwa hikwalaho ka wena ni vatukulu va wena. 15Vona, ndzi na wena; ndzi ta ku hlayisa hinkwako lomu u nga ta ya kona, ndzi tlhela ndzi ku vuyisa etikweni leri, hikuva ndzi nga ka ndzi nga ku tshiki ku kondza ndzi endla hinkwaswo leswi ndzi ku byeleke swona.” 16Kutani Yakobo a phaphama evurhongweni, a ku: “Hakunene HOSI Xikwembu xi kona endhawini leyi! Mina a ndzi nga swi tivi!” 17Kutani a sungula ku chava a ku: “Ndhawu leyi ya hlamarisa swinene! Leyi yo va yona yindlu ya Xikwembu, naswona yo va yona nyangwa ya tilo!”

18Kutani Yakobo a pfuka nimpundzu swinene, a teka ribye leri a a ri khegerile, a ri yimisa leswaku ri ta va xitsundzuxo, a chela mafurha ehenhla ka rona. 19Kutani ndhawu leyi a yi thya vito ra Betele (hileswaku: “Yindlu-ya-Xikwembu”). Khale ndhawu leyi a yi tiviwa hi vito ra Luzi. 20Kutani Yakobo a hlambanya a ku: “Loko wena Xikwembu wo va na mina, u ndzi hlayisa eriendzweni leri ndzi nga ka rona, u ndzi nyika swakudya ni swiambalo, 21ndzi kondza ndzi tlhelela emutini wa tatana hi ku rhula, wena HOSI u ta va Xikwembu xa mina. 22Ribye leri ra xitsundzuxo leri ndzi ri yimiseke, ri ta va yona yindlu ya wena Xikwembu. Eka hinkwaswo leswi u nga ta ndzi nyika swona, ndzi ta ku humesela vukhume bya swona.”

29

Ta Yakobo loko a fika eka Labani

291Kutani Yakobo a ya emahlweni ni riendzo ra yena ku kondza a ya fika etikweni ra vanhu va le vuxeni. 2Kuteloko a tlakusa mahlo, o vona xihlovo. Kusuhi ni xihlovo lexi, a ku ri ni mintlhambi minharhu ya tinyimpfu, hikuva exihlobyeni lexi, hi kona laha a ti kuma mati kona. Ribye leri a va funengeta ha rona xihlovo a ri kurile swinene. 3Loko mintlhambi hinkwayo yi hlengeletanile, varisi a va khunguluxa ribye ri suka enon'wini wa xihlovo, va kelela mati va nwisa mintlhambi ya vona, kutani va tlhela va funengeta xihlovo hi ribye.

4Yakobo a ku ka vona: “Vamakwerhu, xana mi huma kwihi xana?” Vona va ku: “Hi huma eHarani.” 5Yakobo a ku ka vona: “Xana ma n'wi tiva Labani, ntukulu wa Nahoro xana?” Vona va ku: “Ha n'wi tiva.” 6Yakobo a ku ka vona: “Xana wa ha pfukile xana?” Vona va ku: “Wa ha pfukile; vona, Rahele n'wana wa yena hi luya a taka ni tinyimpfu!” 7Yakobo a ku: “Vonani, dyambu ra ha ri kona, a hi wona nkarhi wo hlengeleta swifuwo; nwisani tinyimpfu emati, kutani mi ti yisa emadyelweni.” 8Kambe vona va ku: “Hi nga ka hi nga fambi loko mintlhambi hinkwayo yi nga si hlengeletana, leswaku hi ta khunguluxa ribye ri suka enon'wini wa xihlovo, hi nwisa tinyimpfu.”

9Loko Yakobo a ha vulavula na vona, Rahele o ta a ta fika ni tinyimpfu ta tata wakwe, hikuva hi yena a a ti risa. 10Kuteloko Yakobo a vona Rahele n'wana Labani makwavo wa mana wa yena, a ri ni tinyimpfu ta Labani, a ya a ya khunguluxa ribye ri suka enon'wini wa xihlovo, kutani a nwisa tinyimpfu ta Labani makwavo wa mana wa yena. 11Kutani Yakobo a ntswontswa Rahele, a tlhela a rila swinene. 12Kutani Yakobo a ku ka Rahele: “Mina ndzi xaka ra tata wa wena, ndzi n'wana Rhaveka.” Kutani Rahele a tsutsuma a ya tivisa tata wa yena.

13Loko Labani a twa ta Yakobo n'wana makwavo wa yena, a tsutsuma a ya n'wi hlanganisa, a fika a n'wi vukarha a n'wi ntswontswa, kutani a n'wi yisa emutini wa yena. Kutani Yakobo a rungulela Labani hinkwaswo leswi humeleleke. 14Kavaloko Labani a ku ka yena: “Hakunene mina na wena hi nyama yin'we ni ngati yin'we.” Kutani Yakobo a tshama n'hweti yin'we eka Labani.

Ta Yakobo loko a tirhela ku teka Rahele na Leya

15Kutani Labani a ku ka Yakobo: “Xana u nga ndzi tirhela mahala hi mhaka ya leswi u nga xaka ra mina xana?” 16Labani a a ri ni vana vambirhi va vanhwanyana; lonkulu a a ri Leya, kasi lontsongo a a ri Rahele. 17Leya a a ri ni mahlo lama tsaneke, kasi Rahele yena a a sasekile swinene a tlhela a va ni xivumbeko lexinene. 18Yakobo a a rhandza Rahele, kutani a ku ka Labani: “Ndzi ta ku tirhela malembe ya 7 leswaku u ndzi nyika Rahele n'wana wa wena lontsongo.” 19Labani a ku: “Yi ta va mhaka leyinene loko ndzi n'wi nyiketa eka wena, ku ri na ku n'wi nyiketa eka munhu un'wana; wena tshama kwala mutini wa mina.” 20Kutani Yakobo a tirha malembe ya 7 leswaku a ta kuma Rahele. Eka Yakobo, malembe lawa a ma vonaka wonge mo va masiku ma nga ri mangani, hikuva a a rhandza Rahele swinene.

21Kutani Yakobo a ku ka Labani: “Nkarhi lowu hi twananeke wona wu herile; ndzi kombela leswaku u ndzi hlomisela nsati wa mina.” 22Kutani Labani a endla nkhuvo, a rhamba vanhu hinkwavo va ndhawu yoleyo. 23Kambe madyambu wolawo, Labani a teka n'wana wa yena Leya a n'wi yisa eka Yakobo, kutani Yakobo a tivana na yena. 24(Labani a teka ni nandza wa yena Zilipa a n'wi nyiketa eka Leya n'wana wa yena leswaku a ta va nandza wa yena.) 25Loko ri xa, Yakobo a kuma leswaku ú nyikiwile Leya, hiloko a vutisa Labani a ku: “Xana i mhaka muni leyi u ndzi endleke yona xana? Xana leswi a ndzi ku tirhela, a ndzi nga tirheli ku kuma Rahele xana? Kutani ke, u ndzi kanganyisele yini xana?” 26Labani a hlamula a ku: “Laha tikweni ra ka hina a hi endlisi swona: Lontsongo a nga ka a nga rhangeli hosi ya yena a hloma. 27Wena yima ku hela vhiki leri ra nkhuvo wa loyi, kutani hi ta ku nyika lontsongo, kambe na yena u ta n'wi tirhela malembe ya 7.” 28Yakobo a nkhensa, a yima ku kondza ku hela vhiki ra nkhuvo wa Leya. Kutani Labani a n'wi nyika n'wana wa yena Rahele leswaku a va nsati wa yena. 29(Labani a teka ni nandza wa yena Biliha a n'wi nyiketa eka Rahele n'wana wa yena leswaku a va nandza wa yena.) 30Kutani Yakobo a tivana na Rahele, a n'wi rhandza ku tlula Leya, kutani a tlhela a tirhela Labani malembe ya 7.

Ta vana va Yakobo

31Loko HOSI Xikwembu xi vona leswaku Leya wa vengiwa, xi endla leswaku a kuma vana. Rahele yena a a nga va kumi. 32Kutani Leya a tika, a veleka n'wana wa mufana, a n'wi thya vito ra Rhuveni (hileswaku: “Vonani n'wana wa mufana”), hikuva a a ku: “HOSI Xikwembu xi vonile ku xaniseka ka mina; sweswi ndza tshemba leswaku nuna wa mina ú ta ndzi rhandza.” 33Leya a engeta a tika, a veleka n'wana wa mufana, kutani a ku: “HOSI Xikwembu xi swi twile leswaku ndza vengiwa, kutani xi tlhela xi ndzi nyika n'wana un'wana wa mufana!”, kutani a n'wi thya vito ra Simiyoni (hileswaku: “Ku twa”). 34Leya a tlhela a tika nakambe, a veleka n'wana wa mufana, kutani a ku: “Sweswi, nuna wa mina ú ta ndzi namarhela, hikuva ndzi n'wi velekerile majaha manharhu.” Hikokwalaho a n'wi thya vito ra Levhi (hileswaku: “Ku namarhela”). 35A tlhela a tika nakambe, a veleka n'wana wa mufana, kutani a ku: “Sweswi ndzi ta dzunisa HOSI Xikwembu”, hikokwalaho a n'wi thya vito ra Yuda (hileswaku: “Ku dzunisa”). Kutani Leya a yima ku veleka.

30

301Kuteloko Rahele a vona leswaku a nga kumi vana, a sungula ku vondzoka Leya, kutani a ku ka Yakobo: “Ndzi nyike vana, loko swi nga ri tano, mina ndzi ta tidlaya!” 2Kutani Yakobo a hlundzukela Rahele a ku ka yena: “Xana mina ndzi nga tirha ntirho lowu tirhiwaka hi Xikwembu xana? Hi xona xi endleke leswaku u nga kumi vana!” 3Kutani Rahele a ku: “Biliha nandza wa mina hi loyi, etlela na yena leswaku a ta ndzi velekela vana, lava nga ta va va mina.” 4Hiloko Rahele a teka Biliha nandza wa yena a n'wi nyika Yakobo leswaku a va nsati wa yena. Kutani Yakobo a tivana na yena. 5Biliha a tika a velekela Yakobo n'wana wa mufana, 6kutani Rahele a ku: “Xikwembu xi ndzi avanyisele mhaka, xi yingise xikombelo xa mina, kutani xi ndzi nyika n'wana wa mufana.” Kutani Rahele a n'wi thya vito ra Dani (hileswaku: “Ku avanyisela”). 7Biliha nandza wa Rahele a engeta a tika nakambe, kutani a velekela Yakobo n'wana wa vumbirhi wa mufana, 8kutani Rahele a ku: “Mina ni makwerhu Leya hi lwile ngopfu, kambe mina ndzi hlurile.” Kutani n'wana loyi a n'wi thya vito ra Neftali (hileswaku: “Ku lwa”).

9Kuteloko Leya a vona leswaku a nga ha kumi vana, a teka nandza wa yena Zilipa a n'wi nyika Yakobo leswaku a va nsati wa yena. 10Hiloko Zilipa nandza wa Leya a velekela Yakobo n'wana wa mufana, 11kutani Leya a ku: “Ndzi katekile!”, kutani a n'wi thya vito ra Gadi (hileswaku: “Ku kateka”). 12Zilipa nandza wa Leya a engeta a velekela Yakobo n'wana wa vumbirhi wa mufana, 13kutani Leya a ku: “Ndzi tsakile ngopfu! Vavasati va ta ndzi vitana munhu wa ntsako.” Kutani a thya n'wana loyi vito ra Asere (hileswaku: “Ntsako”).

14Enkarhini wa ku tshovela koroni, Rhuveni a ya emasin'wini, kutani a kuma marhanga ya rirhandzu;marhanga ya rirhandzu: vonani Nhlamuselo ya Marito hiloko a muka na wona a ya nyika mana wa yena Leya. Kutani Rahele a ku ka Leya: “Ndzi kombela leswaku u ndzi pambulela marhanga ya rirhandzu lawa n'wana wa wena a vuyeke na wona.” 15Kutani Leya a ku ka Rahele: “Xana i mhaka yitsongo eka wena leswi u nga ndzi tekela nuna xana? Wa ha lava ni ku ndzi tekela marhanga ya rirhandzu ya n'wananga xana?” Rahele a hlamula a ku: “Loko wo ndzi pambulela marhanga ya rirhandzu ya n'wana wa wena, Yakobo a nga ta a ta etlela na wena vusiku bya namuntlha hikokwalaho ka marhanga ya n'wana wa wena.” 16Madyambu wolawo loko Yakobo a vuya hi le masin'wini, Leya a n'wi hlanganisa a ku ka yena: “U fanele ku ta u ta etlela na mina, hikuva ndzi ku xavile hi marhanga ya rirhandzu ya n'wananga.” Kutani Yakobo a tivana na Leya vusiku byebyo. 17Kutani Xikwembu xi hlamula xikhongelo xa Leya, a tika, a velekela Yakobo n'wana wa mufana wa vuntlhanu. 18Leya a ku: “Xikwembu xi ndzi nyikile hakelo ya mina, hikuva ndzi nyiketile nandza wa mina eka nuna wa mina.” Kutani n'wana loyi a n'wi thya vito ra Isakara (hileswaku: “Hakelo”). 19Kutani Leya a engeta a tika, a velekela Yakobo n'wana wa mufana wa vu-6. 20Kutani Leya a ku: “Xikwembu xi ndzi nyikile nyiko yo saseka, kutani nuna wa mina ú ta ndzi khoma kahle, hikuva ndzi n'wi velekerile majaha ya 6.” Kutani a thya n'wana loyi vito ra Zebuloni (hileswaku: “Nyiko” kumbe “Ku khoma kahle”). 21Endzhaku ka sweswo, Leya a kuma n'wana wa nhwanyana, kutani a n'wi thya vito ra Dina.

22Kutani Xikwembu xi tsundzuka Rahele, xi hlamula xikhongelo xa yena, xi endla leswaku a kuma vana. 23Kutani a tika, a veleka n'wana wa mufana, kutani a ku: “Xikwembu xi susile tingana ta mina.” 24Kutani a n'wi thya vito ra Yosefa (hileswaku: “Ku engeta”), a ku: “Mawaku loko HOSI yi nga engeta yi ndzi nyika n'wana un'wana wa mufana!”

Ta ku kanela ka Yakobo na Labani

25Kuteloko Rahele a velekile Yosefa, Yakobo a ku ka Labani: “Ndzi pfumelele ndzi famba ndzi ya eka hina etikweni ra rikwerhu. 26Ndzi nyike vasati va mina lava ndzi va tirheleke eka wena, u ndzi nyika ni vana va mina, kutani u ndzi tshika ndzi famba, hikuva ntirho lowu ndzi ku endleleke wona, wa wu tiva.” 27Kambe Labani a ku ka Yakobo: “Yingisa ndzi ku byela: Ndzi hlahluvile ndzi kuma leswaku HOSI yi ndzi katekisile hikwalaho ka wena. 28Ndzi byele leswaku u lava ndzi ku hakela hi yini, ndzi ta ku nyika.” 29Yakobo a ku ka Labani: “Hi wena u tivaka hilaha ndzi ku tirheleke hakona, ni hilaha ndzi ku hlayiseleke swifuwo swa wena hakona. 30Loko mina ndzi nga si fika, a wu ri ni swifuwo switsongo, kambe sweswi swi andzile ngopfu. HOSI yi ku katekisile eka hinkwaswo leswi a ndzi swi tirha, kambe mina ndzi ta sungula rini ku tirhela muti wa mina xana?” 31Labani a ku: “Xana ndzi nga ku nyika yini xana?” Yakobo a hlamula a ku: “U nga ndzi nyiki nchumu! Mina ndzi nga ya emahlweni ndzi ku hlayisela ntlhambi wa wena, ndzi wu risa, kambe hi fanele ku twanana emhakeni leyi: 32Namuntlha ndzi pfumelele ku nghena exikarhi ka ntlhambi wa wena hinkwawo, ndzi susetela tinyimpfu hinkwato leti nga ni mavalavala kumbe ta ntima, ndzi susa ni timbuti hinkwato ta mavalavala. Leyi hi yona hakelo ya mina. 33Siku u nga ta ta u ta vona leswi u ndzi hakeleke hi swona, ku tshembeka ka mina ku ta tikomba. Loko u kuma ndzi ri ni mbuti leyi yi nga riki na mavalavala, kumbe nyimpfu leyi nga riki ya ntima exikarhi ka ntlhambi, u swi hlaya swi ri leswi ndzi nga ta va ndzi lo swi yiva.” 34Labani a ku: “Hiswona! A swi ve hilaha u vuleke hakona.” 35Kambe siku rero, Labani a hlawula swiphongho leswi nga ni mavalavala, ni mathokazi lama nga ni mavalavala, a swi susa exikarhi ka timbuti; a susa ni tinyimpfu ta ntima, kutani a swi nyiketa vana va yena leswaku va swi risa. 36Kutani Labani a tihambanyisa na Yakobo hi mpfhuka wo ringana riendzo ra masiku manharhu. Kutani Yakobo a risa ntlhambi lowun'wana wa Labani hinkwawo.

37Kutani Yakobo a tsema minkhavi ya murhi wa nsihani ni wa “alimondi” ni wa xirhombe-rhombe, a yi kwamula byewu, a siya minkhwati-nkhwati yo basa. 38Kutani a teka minkhavi leyi a yi kwamuleke byewu, a ya yi veka emahlweni ka swifuwo, endzeni ka switsengele leswi swi nwelaka eka swona mati, hikuva swifuwo loko swi ta eku nweni ka mati a swi khandziyana. 39Kutani loko swifuwo swi khandziyana emahlweni ka minkhavi leyi, a swi tswala vana va mavalavala ni va minkhwati-nkhwati. 40Kutani Yakobo a hambanyisa swinyimpfana leswi ni ntlhambi. Yakobo a tlhela a langutanisa tinyimpfu ta Labani ni leta minkhwati-nkhwati ni leta ntima, kutani hi ndlela leyi, Yakobo a tihlengeletela ntlhambi wa yena, a wu hambanyisa ni lowa ka Labani. 41Minkarhi hinkwayo loko swifuwo leswo tiya swi khandziyana, Yakobo a a veka minkhavi emahlweni ka swona endzeni ka switsengele leswaku swi khandziyana exikarhi ka minkhavi leyi. 42Kambe swifuwo leswo tsana Yakobo a a nga swi vekeleli minkhavi, hikokwalaho leswo tsana swi va swa Labani, kasi leswo tiya swi va swa yena Yakobo. 43Hi ndlela leyi, Yakobo a va ni rifuwo lero tala swinene. A a ri ni mintlhambi leyikulu, ni malandza ya xinuna ni ya xisati, ni tikamela ni timbhongolo.