Xitsonga 1989 (TSO89)
26

Ta Isaka loko a ri eGerara

261Ehandle ka ndlala leyi weke enkarhini wa Abrahama, ku tlherile ku wa yin'wana etikweni. Kutani Isaka a ya eka Abimeleke hosi ya Vafilista emutini wa Gerara. 2Hiloko HOSI Xikwembu xi humelela eka yena xi ku: “U nga tshuki u ya etikweni ra Egipta, kambe tshama kwala tikweni leri ndzi ku kombaka rona. 3

26:3-4
Gen. 22:16-18
Wena luvela etikweni reri, kutani mina ndzi ta va na wena ndzi ku katekisa, hikuva matiko lawa hinkwawo ndzi ta ku nyika wona, wena ni vatukulu va wena, naswona ndzi ta hetisisa leswi ndzi swi tshembiseke tata wa wena Abrahama hi ku hlambanya. 4Ndzi ta ku nyika vatukulu lavo tala ku fana ni tinyeleti, kutani matiko lawa hinkwawo ndzi ta ma nyika vatukulu va wena, naswona vanhu hinkwavo laha misaveni va ta katekisiwa hikwalaho ka vatukulu va wena, 5hikuva Abrahama a a ndzi yingisa ni ku endla leswi ndzi n'wi byelaka swona, a hlayisa milawu ya mina, ni swileriso swa mina, ni swiletelo swa mina.”

6Kutani Isaka a tshama eGerara. 7

26:7
Gen. 12:13
20:2
Loko vaaki va muti va n'wi vutisa hi tlhelo ra nsati wa yena, Isaka a a ku: “Loyi i makwerhu.” Isaka a a chava ku vula leswaku i nsati wa yena, hikuva a a ehleketa leswaku vaaki va muti wolowo va nga n'wi dlaya hikwalaho ka Rhaveka, hikuva Rhaveka a a sasekile swinene. 8Siku rin'wana loko ku hundzile nkarhi Isaka a ri eGerara, Abimeleke a hlometela ehansi hi le fasiterenihi le fasitereni, kumbe: hi le jineleni ra yindlu ya yena, kutani a vona Isaka a vukarhile Rhaveka nsati wa yena. 9Kutani Abimeleke a vitana Isaka a ku: “Loyi wo va nsati wa wena, kutani hikokwalaho ka yini u vule leswaku i makwenu xana?” Isaka a n'wi hlamula a ku: “A ndzi ehleketa leswaku va nga ndzi dlaya hikokwalaho ka yena.” 10Abimeleke a ku: “Xana i mhaka muni leyi a wu lava ku hi vangela yona xana? Loko a ku lo va na munhu loyi a nga etlela ni nsati loyi wa wena, a wu ta va u hi vangele nandzu.” 11Kutani Abimeleke a humesa xileriso lexi nge: “Munhu loyi a nga ta tshuka a khumbile wanuna loyi kumbe nsati wa yena, ú ta dlayiwa.”

12Kutani Isaka a rima masimu etikweni rero. Hi lembe leri, Isaka a va ni ntshovelo wo tlula ka dzana leswi a swi byaleke. HOSI Xikwembu xi n'wi katekisa, 13a sungula ku humelela, a va ni rifuwo lero tala swinene. 14A a ri ni mintlhambi ya swifuwo leswikulu ni leswitsongo, ni malandza layo tala, kutani Vafilista va n'wi vondzoka. 15(Enkarhini lowu, Vafilista a va seleterile swihlovo hinkwaswo leswi malandza ya Abrahama tata wa Isaka a ma swi cerile.) 16Kutani Abimeleke a ku ka Isaka: “Suka exikarhi ka hina, hikuva u sungula ku va ni matimba ku tlula hina.”

17Kutani Isaka a suka a ya dzima ntsonga wa yena enkoveni wa Gerara, a tshama kona. 18Kutani a tlhela a handza swihlovo swa mati leswi a swi ceriwile enkarhini wa Abrahama tata wa yena. Swihlovo leswi, Vafilista a va swi seleterile endzhaku ka ku lova ka Abrahama. Isaka ú swi thyile mavito lawa tata wa yena a a swi thyile wona. 19Loko malandza ya Isaka ma ri karhi ma cela enkoveni, ma kuma mati lama pfelelaka. 20Kutani varisi va le Gerara va sungula ku holova ni varisi va swifuwo swa Isaka, va ku: “Mati lawa i ya hina.” Kutani Isaka a thya xihlovo lexi evito ra Eseke (hileswaku: “Ku holova”), hikuva a va holovile na yena kwalaho. 21Kutani va ya cela xihlovo xin'wana, kambe va tlhela va holova hikwalaho ka xona, kutani Isaka a xi thya vito ra Sitina (hileswaku: “Ku vengana”). 22Kutani Isaka a suka a famba a ya cela xihlovo xin'wana, kambe lexi a xa ha va holovisanga; hikokwalaho, xihlovo lexi a xi thya vito ra Rehoboto (hileswaku: “Ndhawu-yo-anama”), hikuva a a ku: “Sweswi HOSI Xikwembu xi hi nyikile ndhawu, kutani hi ta andza etikweni.”

23Isaka ú sukile kona a ya eBerexeba. 24Kutani hi vusiku byebyo, HOSI Xikwembu xi humelela eka yena, xi ku: “Hi mina Xikwembu xa tata wa wena Abrahama; u nga chavi hikuva ndzi na wena, ndzi ta ku katekisa ndzi ku nyika vatukulu lavo tala hikokwalaho ka nandza wa mina Abrahama.” 25Kutani Isaka a aka alitari a gandzela HOSI Xikwembu kona, a tidzimela ni ntsonga wa yena kona, malandza ya yena wona ma cela xihlovo.

26

26:26
Gen. 21:22
Kutani Abimeleke a ya eka Isaka a ri na Ahuzata mutsundzuxi wa yena, na Pikolo mufambisi wa mavuthu ya yena, va sukela eGerara. 27Isaka a ku ka vona: “Leswi mi ndzi vengaka, naswona mi ndzi hlongoleke exikarhi ka n'wina, xana ma ha ta mi ta lava yini haleno xana?” 28Vona va hlamula va ku: “Ha swi vona leswaku hakunene HOSI Xikwembu xi na wena, kutani hi kombela leswaku wena na hina, hi tiboha hi ku hlambanya, hi va ni xinakulobye. 29Hi tshembise leswaku u nge tshuki u hi khomile hi tihanyi, tanihi leswi na hina hi nga ku khumbangiki; naswona a hi ku endlanga nchumu xo biha, kambe hi lo ku byela ntsena ku suka exikarhi ka hina hi ku rhula. Sweswi hi wena la katekisiweke hi HOSI Xikwembu.” 30Kutani Isaka a va endlela nkhuvo, va dya va tlhela va nwa. 31Kutani va pfuka nimpundzu swinene va tiboha hi ku hlambanya, kutani Isaka a lelana na vona, va suka emutini wa yena hi ku rhula. 32Hi siku rero, malandza ya Isaka ma ta ma ta n'wi byela hi ta xihlovo lexi ma nga xi cela, ma fika ma ku ka yena: “Mati hi ma kumile.” 33Kutani a xi thya vito ra Xiba (hileswaku: “Ku hlambanya”), hikokwalaho ni namuntlha muti wa kona wa ha tiviwa hi vito ra Berexeba.

34Loko Esawu a ri ni malembe ya 40, a teka Yuditi n'wana Beri wa Muhiti, a teka na Basemati n'wana Elone wa Muhiti, va va vasati va yena. 35Kutani vavasati lava va dyisa Isaka na Rhaveka embitsi.

27

Ta Isaka loko a katekisa Yakobo

271Loko Isaka a dyuharile swinene, ni mahlo ya yena ma ri ni riphume, ma nga ha voni swinene, a vitana Esawu n'wana wa yena lonkulu, a ku ka yena: “N'wananga.” Esawu a hlamula a ku: “Hi mina loyi.” 2Kutani a ku: “Vona, sweswi ndzi dyuharile, kambe siku leri ndzi nga ta fa ha rona a ndzi ri tivi. 3Kutani sweswi teka matlhari ya wena, ni vurha bya wena, ni nseve wa wena, u ya enhoveni u ya ndzi hlotela xiharhi, 4kutani u ndzi lulamisela swakudya swo nandziha leswi ndzi swi tsakelaka, u ndzi tisela swona ndzi ta dya, leswaku ndzi ta ku katekisa ndzi nga si fa.”

5Rhaveka a a ri karhi a swi twa loko Isaka a vulavula na n'wana wa yena Esawu. Kuteloko Esawu a ha yile enhoveni ku ya hlota, 6Rhaveka a ku ka Yakobo n'wana wa yena: “Ndzi twile tata wa wena a ri karhi a vulavula na makwenu Esawu a ku: 7‘Ndzi lavele xiharhi, kutani u ndzi lunghisela swakudya leswo nandziha ndzi ta dya, leswaku ndzi ta ku katekisa emahlweni ka HOSI Xikwembu ndzi nga si fa.’ 8Kutani sweswi, ndzi yingise we n'wananga, u endla hilaha ndzi ku lerisaka hakona. 9Famba u ya ndzi tekela swimbutana swimbirhi leswinene entlhambini, leswaku ndzi ta lulamisela tata wa wena swakudya leswo nandziha leswi a swi tsakelaka. 10Kutani wena u ta ya u ya nyika tata wa wena a dya, leswaku a ta ku katekisa a nga si fa.” 11Kambe Yakobo a ku ka Rhaveka mana wakwe: “Vona, makwerhu Esawu i munhu wa ringhala, kasi mina ndzi hava. 12Kumbexana tatana a nga tshuka a ndzi ambamba, kutani a kuma leswaku ndzi le ku n'wi xiseni, kutani ematshan'weni ya ku katekisiwa ndzi ta tivangela ku rhukaniwa.” 13Mana wakwe a ku ka yena: “We n'wananga, a ku rhukaniwe mina ematshan'weni ya wena! Wena yingisa mina, u famba u ya teka swimbutana u ndzi tisela swona.” 14Kutani a ya a ya teka swimbutana a swi yisa eka mana wakwe, kutani mana wa yena a lulamisa swakudya swo nandziha leswi tata wa Yakobo a a swi tsakela. 15Kutani Rhaveka a teka swiambalo leswo saseka swa Esawu n'wana wa yena lonkulu, a ambexa Yakobo n'wana wa yena lontsongo. Swiambalo leswi, Rhaveka a a ri na swona endlwini ya yena. 16A teka ni madzovo ya swimbutana a tsondzela Yakobo emavokweni ni le nhan'wini ya yena yo pfumala ringhala. 17Kutani Rhaveka a teka swakudya leswo nandziha leswi a swi lulamiseke a swi nyiketa Yakobo n'wana wa yena.

18Kutani Yakobo a ya nghena endlwini laha tata wa yena a a ri kona, a fika a ku: “Tatana”, yena a hlamula a ku: “Hi mina loyi, xana hi wena mani n'wananga?” 19Yakobo a hlamula tata wa yena a ku: “Hi mina Esawu mativula ya wena. Ndzi endlile hilaha u ndzi leriseke hakona; pfuka u tshama u dya swa vuhloti bya mina leswaku u ta ndzi katekisa.” 20Isaka a ku: “Xana swi endlise ku yini leswaku u hatla u dlaya xiharhi xana?” Yena a hlamula a ku: “HOSI Xikwembu xa wena hi xona xi endleke leswaku ndzi hatla ndzi humelela.” 21Kutani Isaka a ku: “N'wananga, tshinela ndzi ku ambamba, ndzi twa loko hakunene u ri yena Esawu n'wananga kumbe loko u nga ri yena.” 22Hiloko Yakobo a tshinela kusuhi ni tata wa yena Isaka, kutani Isaka a n'wi ambamba a ku: “Rito i ra Yakobo, kambe mavoko i ya Esawu!” 23Isaka a nga kotanga ku tiva Yakobo, hikuva mavoko ya yena a ma ri ni voya ku fana ni mavoko ya makwavo Esawu. Kutani Isaka a katekisa Yakobo. 24Isaka a vutisa a ku: “Hakunene hi wena Esawu n'wananga xana?” Yakobo a hlamula a ku: “Hi mina.” 25Kutani Isaka a ku: “Ndzi nyikete swa vuhloti bya wena n'wananga, ndzi ta dya ndzi ku katekisa.” Kutani Yakobo a n'wi nyiketa swona a dya; a tlhela a n'wi nyika vhinyo a nwa. 26Kutani tata wa yena Isaka a ku: “Tshinela u ndzi ntswontswa, n'wananga.” 27

27:27-29
Hev. 11:20
Hiloko a tshinela a n'wi ntswontswa, kutani Isaka a twa ku nun'hwela ka swiambalo swa yena, a n'wi katekisa a ku:

“Vonani, swiambalo swa n'wananga

swi nun'hwela ku fana ni nsimu

leyi HOSI yi yi katekiseke!

28Xikwembu a xi ku wisele mberha yi huma ematilweni,

xi ku nyika ni misava leyi noneke,

ni mavele ni vhinyo leyo tala.

29

27:29
Gen. 12:3
Vanhu a va ku tirhele,

vamatiko a va ku nkhinsamele;

Vamakwenu a va ve hansi ka wena,

vana va mana wa wena a va ku nkhinsamele.

Lava ku rhuketelaka, a va rhuketeriwe,

lava ku katekisaka, a va katekisiwe.”

30Kutani Isaka a heta ku katekisa Yakobo. Loko Yakobo a ha ku suka eka tata wa yena, Esawu makwavo a vuya hi le ku hloteni. 31Kutani na yena a lulamisa swakudya leswo nandziha, a swi yisa eka tata wa yena, a fika a ku ka yena: “Tatana, pfuka u dya swa vuhloti bya mina n'wana wa wena, u ta ndzi katekisa.” 32Tata wa yena a ku ka yena: “Hi wena mani xana?” Esawu a hlamula a ku: “Hi mina Esawu n'wana wa wena wa mativula.” 33Kutani Isaka a tshuka swinene, a ku: “Xana i mani loyi a nga ya eku hloteni, a ndzi tisela swa vuhloti bya yena ndzi dya, wena u nga si vuya, ndzi tlhela ndzi n'wi katekisa xana? Munhu yoloye ú katekisiwile hakunene!” 34Loko Esawu a twa marito ya tata wakwe, a rila hi xiviti, a ba huwa leyikulu, kutani a ku ka tata wa yena: “Tatana, na mina ndzi kombela leswaku u ndzi katekisa!” 35Kambe yena a ku: “Makwenu ú tile hi vukanganyisi, kutani ú tekile minkateko ya wena.” 36
27:36
Gen. 25:29-34
Esawu a ku: “Xana hileswi a thyiweke vito ra YakoboHi Xiheveru, rito ra “Yakobo” ri yelana ni rito leri vulaka “ku dyeleta”; vonani 25:26 xana? Sweswi i ravumbirhi a ri karhi a ndzi dyelela! Ú rhange a ndzi tekela vuhosi bya mina, kutani namuntlha ú tekile minkateko ya mina.” Esawu a ya emahlweni a ku: “Xana a wu ndzi siyelanga yin'wana minkateko xana?” 37Isaka a hlamula Esawu a ku: “Vona, ndzi endlile leswaku wena u va hansi ka yena; vamakwavo wa yena hinkwavo, ndzi n'wi nyikile vona leswaku va va malandza ya yena. Ndzi n'wi nyikile ni mavele ni vhinyo. Kutani xana ka ha sele yini lexi ndzi nga ku endlelaka xona, we n'wananga xana?” 38
27:38
Hev. 12:17
Esawu a ku ka tata wakwe: “Tatana, xana wo kota ku katekisa kan'we ntsena xana? Tatana, na mina ndzi katekise.” Kutani Esawu a rila a ba huwa.

39

27:39-40
Gen. 36:8
II Tih. 8:20
Hev. 11:20
Kutani tata wa yena Isaka a n'wi hlamula a ku:

“Vona, wena u ta tshama emisaveni leyi nga nonangiki,

laha mberha ya le tilweni yi nga weriki kona.

40U ta hanya hi fumu,

kambe u ta tirhela makwenu;

kasi siku u nga ta karhala,

u ta tshova joko leri a ri vekeke enhan'wini ya wena.”

41Kutani Esawu a sungula ku venga Yakobo hikwalaho ka leswi tata wa yena a n'wi katekiseke. Esawu a vulavula a ri yexe a ku: “Masiku ya ku rila tatana a ma ha ri kule, kutani ndzi ta dlaya lowa makwerhu Yakobo.” 42Kambe van'wana va ya va ya byela Rhaveka leswi n'wana wa yena lonkulu a vuleke swona. Hiloko Rhaveka a rhuma munhu a ya vitana Yakobo n'wana wa yena lontsongo, kutani Rhaveka a ku ka yena: “Vona, makwenu Esawu ú lava ku rheleta mbilu ya yena hi ku dlaya wena. 43Kutani sweswi, yingisa leswi ndzi ku byelaka swona, we n'wananga: Suka u baleka u ya eka makwerhu Labani eHarani. 44U ta tshama kwale ka lowa makwerhu, ku kondza ku hlundzuka ka Esawu makwenu ku hela, 45a rivala leswi u n'wi endleke swona. Loko ku hlundzuka ka yena ku herile, ndzi ta rhumela vanhu va ta ku teka u vuya. A ndzi lavi ku rila nkosi wa n'wina vambirhi hi siku rin'we!”

Ta Yakobo loko a ya eHarani

46Kutani Rhaveka a ku ka Isaka: “Mina ndzi dyisiwa mbitsi hi vavasati lava va Vahiti. Loko na yena Yakobo o teka nsati wa Muhiti kwala tikweni leri, wo fana ni vavasati lava, xana ndza ha ta va ndzi hanyela yini xana?”

28

281Kutani Isaka a vitana Yakobo a n'wi katekisa, a tlhela a n'wi laya a ku ka yena: “U nga tshuki u teka nsati exikarhi ka vanhwanyana va Vakanana: 2Yana emutini wa Betuwele tata wa mana wa wena ePadani-Aramu, u ya teka un'wana wa vana va Labani makwavo wa mana wa wena, a va nsati wa wena. 3Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo a xi ku katekise, xi ku nyika vatukulu lavo tala swinene leswaku u va tata wa vanhu va ntsandza-vahlayi. 4

28:4
Gen. 17:4-8
Xikwembu a xi ku nyike minkateko ya Abrahama, wena ni vatukulu va wena, leswaku u teka tiko leri u luveleke eka rona ri va ra wena, ri nga tiko leri Xikwembu xi ri nyikeke Abrahama!” 5Kavaloko Isaka a lelana na Yakobo, kutani Yakobo a ya ePadani-Aramu le ka Labani n'wana Betuwele lowa Muaramu. Labani a a ri makwavo wa Rhaveka mana wa Yakobo na Esawu.

Ta Esawu loko a teka nsati un'wana

6Esawu a swi vona loko Isaka a katekisa Yakobo, a twa ni loko a n'wi lerisa ku ya ePadani-Aramu a ya teka nsati kona; naswona Esawu a twa Isaka loko a laya Yakobo a ku: “U nga tshuki u teka nsati exikarhi ka vanhwanyana va Vakanana.” 7Nakambe loko Yakobo a yingisa tata wa yena ni mana wa yena a suka a ya ePadani-Aramu, Esawu a swi vona, 8a twisisa ni leswaku tata wa yena a nga tsakeri vanhwanyana va Vakanana. 9Hiloko a ya eka Iximaele a ya teka Mahalata N'wa-Iximaele wa Abrahama leswaku a va nsati wa yena, ehandle ka lava a a ri na vona. Mahalata a a ri makwavo wa Nebayoto.

Ta ku lorha ka Yakobo eBetele

10Kutani Yakobo a suka eBerexeba a kongoma eHarani. 11Kutani a ya fika endhawini yin'wana a xwa kona hikuva dyambu a ri perile. Loko a etlela, a teka ribye rin'wana kwala ndhawini leyi a ri khegela. 12

28:12
Yoh. 1:51
Kutani a lorha ku ri na phandze leri dzimiweke emisaveni, makumu ya rona ma dliva tilo. Kutani a vona tintsumi ta Xikwembu, tin'wana ti ri karhi ti xika tin'wana ti ri karhi ti khandziya! 13
28:13
Gen. 13:14-15
HOSI Xikwembu a xi yimile etlhelo ka yena,Kumbe: HOSI Xikwembu a xi yimile emakumo ka phandze kutani xi ku: “Hi mina HOSI, Xikwembu xa Abrahama na Isaka. Tiko leri u etleleke eka rona ndzi ta ku nyika rona, wena ni vatukulu va wena. 14
28:14
Gen. 12:3
22:18
Vatukulu va wena va ta tala ku fana ni ntshuri wa misava; mi ta hangalaka na tiko mi ya evupeladyambu, ni le vuxeni, ni le n'walungwini, ni le dzongeni. Vanhu hinkwavo laha misaveni va ta katekisiwa hikwalaho ka wena ni vatukulu va wena. 15Vona, ndzi na wena; ndzi ta ku hlayisa hinkwako lomu u nga ta ya kona, ndzi tlhela ndzi ku vuyisa etikweni leri, hikuva ndzi nga ka ndzi nga ku tshiki ku kondza ndzi endla hinkwaswo leswi ndzi ku byeleke swona.” 16Kutani Yakobo a phaphama evurhongweni, a ku: “Hakunene HOSI Xikwembu xi kona endhawini leyi! Mina a ndzi nga swi tivi!” 17Kutani a sungula ku chava a ku: “Ndhawu leyi ya hlamarisa swinene! Leyi yo va yona yindlu ya Xikwembu, naswona yo va yona nyangwa ya tilo!”

18Kutani Yakobo a pfuka nimpundzu swinene, a teka ribye leri a a ri khegerile, a ri yimisa leswaku ri ta va xitsundzuxo, a chela mafurha ehenhla ka rona. 19Kutani ndhawu leyi a yi thya vito ra Betele (hileswaku: “Yindlu-ya-Xikwembu”). Khale ndhawu leyi a yi tiviwa hi vito ra Luzi. 20Kutani Yakobo a hlambanya a ku: “Loko wena Xikwembu wo va na mina, u ndzi hlayisa eriendzweni leri ndzi nga ka rona, u ndzi nyika swakudya ni swiambalo, 21ndzi kondza ndzi tlhelela emutini wa tatana hi ku rhula, wena HOSI u ta va Xikwembu xa mina. 22Ribye leri ra xitsundzuxo leri ndzi ri yimiseke, ri ta va yona yindlu ya wena Xikwembu. Eka hinkwaswo leswi u nga ta ndzi nyika swona, ndzi ta ku humesela vukhume bya swona.”