Xitsonga 1989 (TSO89)
25

Vana va Abrahama na Ketura

(I Tikr. 1:32-33)

251Abrahama ú tekile nsati un'wana loyi a va ku i Ketura. 2Kutani Ketura a velekela Abrahama vana lava: Zimrana, na Yokixani, na Medani, na Midiyani, na Yixibaka, na Xuwaka. 3Yokixani hi yena tata wa Xeba na Dedani. Vana va Dedani hi lava: Axuru, na Letuxa, na Lewumi. 4Vana va Midiyani hi lava: Efa, na Efere, na Hanoko, na Abida, na Elida. Lava hinkwavo hi vona vatukulu va Ketura. 5Abrahama ú nyikile Isaka swilo hinkwaswo leswi a a ri na swona. 6Vana va vasati va yena lavatsongo, Abrahama ú va nyikile tinyiko ntsena, kutani loko a ha hanya, a va hambanyisa ni n'wana wa yena Isaka, a va yisa etikweni rin'wana ra le vuxeni.

Ta ku lova ka Abrahama

7Abrahama ú hanyile malembe ya 175, 8kutani a tietlelela a ri ni malembe yo tala, a landza va ka vona. 9Kutani vana va yena Isaka na Iximaele va n'wi lahla ebakweni ra Makapela, ensin'wini ya Efroni n'wana Sohara lowa Muhiti, evuxeni bya Mamre, 10

25:10
Gen. 23:3-16
yi nga nsimu leyi Abrahama a yi xaveke eka Vahiti. Laha hi kona Abrahama a lahliweke kona, swin'we na Sara nsati wa yena. 11Loko Abrahama a lovile, Xikwembu xi katekisa n'wana wa yena Isaka. Isaka a a tshama eBerilahayi-Royi.

Ta vana va Iximaele

(I Tikr. 1:28-31)

12Lava i vana va Iximaele n'wana Abrahama na Hagara lowa Muegipta, nandza wa Sara. 13Mavito ya vona hi ku tlhandlamana ka vona hi lawa: Nebayoto, na Kedari, na Adibiele, na Mibisama, 14na Mixima, na Duma, na Masa, 15na Hadada, na Tema, na Yeturu, na Nafixi, na Kedema. 16Lawa hi wona mavito ya vana va Iximaele, ti nga tona tindhuna ta 12 ta va ka Iximaele hi ku landza swimitana swa vona ni matshamele ya vona etinyimbeni ta ka vona. 17Iximaele ú hanyile malembe ya 137, kutani a tietlelela a landza va ka vona. 18Vana va Iximaele a va tshama ku sukela eHavhila ku ya fika eXuru, ku langutana na tiko ra Egipta hi tlhelo ra Asiriya. Vana lava a va tshama va ri karhi va hlaselana.Kumbe: Va ka Iximaele a va tshama kule ni vamakwavo

Ta ku velekiwa ka Esawu na Yakobo

19Lava i vatukulu va Isaka n'wana Abrahama. Isaka a a ri n'wana Abrahama, 20kutani loko a ri ni malembe ya 40, a teka Rhaveka n'wana Betuwele lowa Muaramu wa le Padani-Aramu. Makwavo wa Rhaveka wa xinuna a a ri Labani lowa Muaramu. 21Rhaveka nkata Isaka a a ri mhika, kutani Isaka a n'wi khongelela eka HOSI, kutani HOSI yi hlamula xikhongelo xa yena, Rhaveka nsati wa yena a tika. 22Kutani vana va sungula ku kamanyetana ekhwirini ra yena, hiloko Rhaveka a ku: “Loko swilo swi famba hi ndlela leyi, xana ndza ha hanyela yini xana?” Kutani a ya a ya vutisa timhaka eka HOSI Xikwembu. 23

25:23
Rho. 9:12
Xona xi hlamula xi ku:

“Ku ni matiko mambirhi ekhwirini ra wena:

U ta veleka vanhu vambirhi,

lava nga ta ka va nga twanani;

un'wana ú ta tlula loyi un'wana hi matimba;

lonkulu ú ta va nandza wa lontsongo.”

24Siku ra ku tintshunxa ka yena ri fika, kutani a veleka mahahla. 25N'wana loyi a rhangeke a huma, a a tshwukile, miri wa yena hinkwawo wu ri na mabvele, wu fana ni xiambalo xa voya, kutani a thyiwa vito ra Esawu.Hi Xiheveru, rito ra “Esawu” ri yelana ni rito leri vulaka “xilo xa voya” 26Endzhaku ku ta ku ta huma makwavo wa Esawu, a khomile Esawu hi xirhendze; hikokwalaho a thyiwa vito ra Yakobo.Hi Xiheveru, rito ra “Yakobo” ri yelana ni rito leri vulaka “ku khoma hi xirhendze” kumbe “ku dyeleta” Loko Rhaveka a veleka vana lava, Isaka a a ri ni malembe ya 60.

27Loko majaha lawa ma ri karhi ma kula, Esawu a va muhloti lonkulu, a tshama enhoveni, kasi Yakobo yena a a ri munhu wo rhula, loyi a a titshamela ekaya. 28Isaka a a tsakela ngopfu Esawu hikuva a a dya swa vuhloti bya yena, kasi Rhaveka yena a a tsakela Yakobo.

Esawu a xavisa vuhosi bya yena

29Siku rin'wana loko Yakobo a ri karhi a sweka xixevo,xixevo, kumbe: ncovelo ko ta ku ta fika Esawu a ri ni ndlala swinene, a huma hi le nhoveni. 30Kutani Esawu a ku ka Yakobo: “Ndzi phamelenyana swilo sweswo swo tshwuka ndzi dya, hikuva ndzi ni ndlala swinene.” (Hikwalaho ka leswi, Esawu a thyiwa vito ra Edomu, hileswaku “ku tshwuka”.) 31Yakobo a ku: “Sungula u ndzi xavisela vuhosi bya wena.” 32Hiloko Esawu a ku: “Leswi ndzi lavaka ku fa, vuhosi byi ta ndzi pfuna yini xana?” 33

25:33
Hev. 12:16
Kutani Yakobo a ku: “Rhanga hi ku ndzi hlambanyela.” Hiloko Esawu a tiboha hi ku hlambanya, a xavisela Yakobo vuhosi. 34Kavaloko Yakobo a nyika Esawu vuswa ni xixevo xa matsavu, a dya, a tlhela a nwa, kutani a suka a tifambela. Hi mukhuva wolowo, Esawu a va a sorile vuhosi bya yena.