Xitsonga 1989 (TSO89)
11

Ta xihondzo xa Babele

111Khale vanhu hinkwavo emisaveni a va vulavula ririmi rin'we, leri a ri ri ni marito yo fana. 2Loko va ri karhi va tsendzeleka evuxeni, va kumile rivala etikweni ra Xinara, kutani va aka kona. 3Kutani va byelana va ku: “Tanani, a hi endleni switina, hi tlhela hi swi hisa swinene.” Kutani ematshan'weni ya maribye va tirhisa switina, va swi khomanisa hi ntita. 4Kutani va ku: “A hi tiakeleni muti, hi aka ni xihondzo lexi nga ta dliva tilo, leswaku hi ta tiveka, hi ta ka hi nga hangalasiwi emisaveni.” 5Hiloko HOSI Xikwembu xi rhelela xi ta vona muti ni xihondzo lexi vanhu va tiakeleke xona, 6kutani HOSI Xikwembu xi ku: “Vanhu lava i van'we, naswona va vulavula ririmi rin'we; kutani lawa mo va masungulo ya leswi va nga ta swi endla. Xin'wana ni xin'wana lexi va nga ta lava ku xi endla, xi nge va tsandzi. 7A hi rheleleni, hi ya pfilunganyisa ririmi ra vona, leswaku va ta ka va nga ha twanani loko va vulavula.” 8Kutani HOSI Xikwembu xi va hangalasa va suka emutini lowu, va ya emisaveni hinkwayo, va tshika ku aka muti. 9Hiloko muti wa kona wu thyiwa vito ra Babele,Hi Xiheveru, rito leri “Babele” ri yelana ni rito leri vulaka “ku pfilunganyisa” hikuva HOSI Xikwembu xi pfilunganyisele kona ririmi ra vanhu va misava hinkwayo, xi va hangalasa va ya emisaveni hinkwayo.

Ta vatukulu va Xeme

(I Tikr. 1:24-27)

10Lava i vatukulu va Xeme. Loko ku hundzile malembe mambirhi endzhaku ka ndhambi ya mati, Xeme a a ri ni malembe ya 100, kutani a veleka Aripakixada. 11Endzhaku ka loko Xeme a velekile Aripakixada, ú hanyile malembe ya 500. Ú vile ni van'wana vana va xinuna ni va xisati.

12Loko Aripakixada a ri ni malembe ya 35, a veleka Xela. 13Endzhaku ka loko Aripakixada a velekile Xela, ú hanyile malembe ya 403. Ú vile ni van'wana vana va xinuna ni va xisati.

14Loko Xela a ri ni malembe ya 30, a veleka Ebhere. 15Endzhaku ka loko Xela a velekile Ebere, ú hanyile malembe ya 403. Ú vile ni van'wana vana va xinuna ni va xisati.

16Loko Ebere a ri ni malembe ya 34, a veleka Pelege. 17Endzhaku ka loko Ebere a velekile Pelege, ú hanyile malembe ya 430. Ú vile ni van'wana vana va xinuna ni va xisati.

18Loko Pelege a ri ni malembe ya 30, a veleka Rhewu. 19Endzhaku ka loko Pelege a velekile Rhewu, ú hanyile malembe ya 209. Ú vile ni van'wana vana va xinuna ni va xisati.

20Loko Rhewu a ri ni malembe ya 32, a veleka Serugi. 21Endzhaku ka loko Rhewu a velekile Serugi, ú hanyile malembe ya 207. Ú vile ni van'wana vana va xinuna ni va xisati.

22Loko Serugi a ri ni malembe ya 30, a veleka Nahoro. 23Endzhaku ka loko Serugi a velekile Nahoro, ú hanyile malembe ya 200. Ú vile ni van'wana vana va xinuna ni va xisati.

24Loko Nahoro a ri ni malembe ya 29, a veleka Tera. 25Endzhaku ka loko Nahoro a velekile Tera, ú hanyile malembe ya 119. Ú vile ni van'wana vana va xinuna ni va xisati.

26Loko Tera a ri ni malembe ya 70, a veleka Abrama, na Nahoro, na Harana.

Ta vana va Tera

27Lava hi vona va ka Tera. Tera a a ri tata wa Abrama, na Nahoro, na Harana; kutani Harana a veleka Lota. 28Harana ú lovile tata wa yena Tera a ha hanya, a lovela emutini wa Uru, etikweni ra Vakalediya leri a velekeriweke eka rona. 29Abrama na Nahoro va teka vasati; nsati wa Abrama a a ri Sarayi, nsati wa Nahoro yena a a ri Milika, N'wa-Harana; makwavo wa Milika N'wa-Harana a a ri Yisika. 30Sarayi a a ri mhika, a nga kumi vana.

31Kutani Tera a teka n'wana wa yena Abrama, ni ntukulu wa yena Lota n'wana Harana, ni n'wingi wa yena Sarayi nkata Abrama, va rhurha emutini wa Uru etikweni ra Vakalediya, va kongoma etikweni ra Kanana, kambe loko va fika emutini wa Harana, vo aka va tshama kona. 32Tera ú hanyile malembe ya 205, kutani a lovela emutini wa Harana.

12

Xikwembu xi vitana Abrama

121

12:1
Mint. 7:2-3
Hev. 11:8
HOSI Xikwembu xi ku ka Abrama: “Suka etikweni ra rikwenu, u hambana ni maxaka ya wena ni va ka n'wina hinkwavo, u ya etikweni leri ndzi nga ta ku komba rona. 2Kutani ndzi ta ku endla tiko lerikulu, ndzi ku katekisa, ndzi kurisa vito ra wena; u ta va xihlovo xa minkateko.Van'wana va ri: vanhu va ta katekisana ha rona 3
12:3
Gal. 3:8
Ndzi ta katekisa lava va ku katekisaka, kambe loyi a ku rhuketelaka ndzi ta n'wi rhuketela. Kutani vanhu hinkwavo laha misaveni va ta katekisiwa hikwalaho ka wena.”

4Hiloko Abrama a suka a famba hilaha HOSI Xikwembu xi n'wi leriseke hakona; kutani Lota a famba na yena. Loko Abrama a suka eHarani a a ri ni malembe ya 75. 5Kutani Abrama a teka Sarayi nsati wa yena, na Lota n'wana wa makwavo, ni swilo swa vona hinkwaswo, a teka ni malandza lawa va ma kumeke eHarani, va khoma ndlela va kongoma etikweni ra Kanana. 6Loko va fika eKanana, Abrama a rhendzeleka na tiko a kondza a ya fika eka Nkuhlu wa More, yi nga ndhawu leyi nga Xikeme. Enkarhini lowu, Vakanana a va ha tshama etikweni leri. 7

12:7
Mint. 7:5
Gal. 3:16
Kutani HOSI Xikwembu xi humelela eka Abrama xi ku ka yena: “Tiko leri, ndzi ta ri nyika vatukulu va wena.” Hiloko Abrama a aka alitari, a akela HOSI Xikwembu lexi humeleleke eka yena. 8Kutani Abrama a suka kwalaho a ya entshaveni leyi yi nga vuxeni bya muti wa Betele, a fika a dzima ntsonga kona. Hi tlhelo ra vupeladyambu a ku ri ni muti wa Betele, kasi evuxeni a ku ri ni muti wa Ayi. Kutani Abrama a akela HOSI Xikwembu alitari, a xi gandzela kona. 9Kutani Abrama a ya emahlweni ni riendzo ra yena ro ya edzongeni.

10Loko ku hundzile nkarhi, ku wa ndlala etikweni ra Kanana. Kutani Abrama a rhelela etikweni ra Egipta ku ya luvela kona, hikuva ndlala a yi ri yikulu etikweni. 11Loko Abrama a lava ku nghena etikweni ra Egipta, a byela nsati wa yena Sarayi a ku: “Ndza swi tiva leswaku u mbhuri ya wansati; 12hikokwalaho, loko Vaegipta va ku vona va ta ku: ‘Loyi, o va nsati wa yena’, kutani mina va ta ndzi dlaya, va siya wena. 13

12:13
Gen. 20:2
26:7
Ku endlela leswaku va ta ndzi tsakela, va byele leswaku u makwerhu, kutani hikwalaho ka wena, va nge ndzi dlayi.” 14Kunene loko Abrama a nghena etikweni, Vaegipta va swi vonile leswaku Sarayi i mbhuri ya wansati. 15Tindhuna tona ti lo na n'wi vona, to ya ti ya n'wi bumabumela eka Faro, kutani Sarayi a tekiwa a yisiwa endlwini ya Faro. 16Kutani hikwalaho ka Sarayi Faro a tsakela Abrama, a n'wi nyika ni tinyimpfu, ni tihomu, ni timbhongolo ta xinuna ni ta mantswele, ni malandza ya xinuna ni ya xisati, ni tikamela.

17Kambe HOSI Xikwembu xi rhumela makhombo layo tala, xi ba Faro ni ndyangu wa yena hikwalaho ka Sarayi nkata Abrama. 18Kutani Faro a vitana Abrama a ku ka yena: “Xana i mhaka muni leyi u ndzi vangeleke yona xana? Xana hikwalaho ka yini u nga ndzi byelanga leswaku munhu loyi i nsati wa wena xana? 19U ndzi byerile leswaku i makwenu, kutani mina ndzi n'wi tekile ndzi n'wi endla nsati; xana a wu ndzi xisele yini xana? Kutani sweswi, nsati wa wena hi loyi, n'wi teke, u huma laha tikweni u famba.” 20Faro a lerisa malandza ya yena leswi ma nga ta endla Abrama swona, kutani wona ma n'wi teka ma n'wi humesa etikweni, a ri ni nsati wa yena ni swilo swa yena hinkwaswo.

13

Ta ku hambana ka Abrama na Lota

131Hiloko Abrama a tlhandluka a huma etikweni ra Egipta, a ri ni nsati wa yena ni swilo swa yena hinkwaswo; Lota a famba na vona va kongoma edzongeni ra tiko ra Kanana.

2Enkarhini lowu, Abrama a a fumile swinene: A a ri ni tihomu, ni silivhere ni nsuku. 3Loko a suka edzongeni, Abrama ú yile emahlweni ni riendzo ra yena a kongoma eBetele, ku kondza a ya fika endhawini leyi a a tidzimerile ntsonga eka yona eku sunguleni, leyi yi nga xikarhi ka muti wa Betele ni muti wa Ayi. 4Endhawini leyi, hi kona laha Abrama a a akile kona alitari eku sunguleni, a gandzela HOSI Xikwembu. 5Lota, loyi a a famba na Abrama, na yena a a ri ni mintlhambi ya swifuwo leswikulu ni leswitsongo, a tlhela a va ni mintsonga, 6kutani ndhawu leyi a va ri eka yona, a yi nga ta kota ku va nyika swakudya swo ringana loko va tshama eka yona va ri vambirhi, naswona a va ri ni swilo swo tala, hikokwalaho a va nga ta tshama endhawini yin'we. 7Tlhandlakambirhi, a ku ri ni ku holova exikarhi ka varisi va swifuwo swa Abrama ni varisi va swifuwo swa Lota. Enkarhini lowu, Vakanana ni Vaperesi a va ha tshama etikweni leri.

8Hiloko Abrama a ku ka Lota: “Ku nga tshuki ku va ni ku holova exikarhi ka mina na wena, hambi ku ri exikarhi ka varisi va swifuwo swa mina ni varisi va swifuwo swa wena, hikuva hi vanhu van'we. 9Loko ri ri tiko, wa ri vona hinkwaro hi leri, kutani xana swi nge antswi loko ho hambana xana? Loko u hlawula ku ya eximatsini, mina ndzi ta ya exineneni, kasi loko u hlawula ku ya exineneni, mina ndzi ta ya eximatsini.” 10

13:10
Gen. 2:10
Kutani Lota a tlakusa mahlo, a vona leswaku tindhawu ta le nkoveni wa Yordani, ni ku ya fika eSowara, ti ni mati yo tala ku fana ni ntanga wa HOSI Xikwembu, ni tiko ra Egipta. (Enkarhini lowu, HOSI Xikwembu a xi nga si herisa muti wa Sodoma ni muti wa Gomora.) 11Hikokwalaho, Lota a tihlawulela tindhawu hinkwato ta Nkova wa Yordani, a famba a kongoma evuxeni; kutani Abrama na Lota va hambanisa sweswo. 12Abrama a tshama etikweni ra Kanana, kasi Lota yena a ya tshama emitini leyi nga nkoveni, kambe hi kutsongo-tsongo a a tshineta ntsonga wa yena kusuhi na Sodoma, 13wu nga muti wa vanhu vo homboloka, lava a va dyohela ngopfu HOSI Xikwembu.

14Kuteloko Lota a hambanile na Abrama, HOSI yi ku ka Abrama: “Tlakusa mahlo, u languta en'walungwini, ni le dzongeni, ni le vuxeni, ni le vupeladyambu ku sukela kwala u nga kona, 15

13:15
Mint. 7:5
hikuva tiko hinkwaro leri u ri vonaka, ndzi ta ku nyika rona, ri va ra wena ni vatukulu va wena hilaha ku nga heriki. 16Ndzi ta endla leswaku vatukulu va wena va tala ku fana ni ntshuri wa misava, kutani a ku nga vi na munhu loyi a nga ta kota ku va hlaya, hikuva ntshuri wa misava a wu hlayeki. 17Suka u famba u rhendzeleka ni tiko leri hinkwaro, u kondza u ri hlanganisa, hikuva ndzi ta ku nyika rona.” 18Kutani Abrama a rhurhisa ntsonga wa yena, a ya tshama eka Minkuhlu ya Mamre le Hebroni; kutani a akela HOSI Xikwembu alitari kona.