Xitsonga 1989 (TSO89)
4

41Leswi ndzi swi vulaka hi leswi: Loko mudyandzhaka a ha ri xihlangi, a nga tluli hlonga, hambileswi a nga yena n'wini wa ndzhaka hinkwayo; 2ú le hansi ka vahlayisi va yena ni valanguteri va ndzhaka ya yena, ku ko ku fika siku leri vekiweke hi tata wa yena.

3Swi tano na hina: Loko hi nga si kula eMoyeni, a hi ri mahlonga ya mimoya leyi fumaka misava leyi. 4Kambe loko nkarhi wu fikile hi ndlela leyi hetisekeke, Xikwembu xi rhumile N'wana wa xona, la velekiweke hi wansati, a velekiwa a ri hansi ka Nawu, 5

4:5-7
Rho. 8:15-17
leswaku a ta kutsula lava a va ri hansi ka Nawu, ni leswaku hi ta amukela xiyimo xa vana va Xikwembu. 6Ku komba leswaku mi vana va xona, Xikwembu xi cherile Moya wa N'wana wa xona etimbilwini ta hina, wu nga Moya lowu huwelelaka wu ku: “Abba, Tatana!” 7Hikokwalaho wena a wa ha ri hlonga, kambe u n'wana; kutani leswi u nga n'wana, u mudyandzhaka hi ku rhandza ka Xikwembu.

8Khale, loko mi nga si tiva Xikwembu, a mi ri mahlonga ya swilo leswi hi ku tumbuluka swi nga riki swikwembu. 9Kambe leswi namuntlha mi tivaka Xikwembu (kumbe ndzi nga ku, leswi namuntlha Xikwembu xi mi tivaka), xana swi endlisa ku yini leswaku mi tlhelela eka mimoya leyi nga nyawuliki, leyi tsaneke ya misava leyi xana? Hikwalaho ka yini mi lava ku tlhela mi hundzuka mahlonga ya yona ke? 10Mi tiva ku fungha masiku man'wana, ni tin'hweti, ni tinguva, ni malembe! 11Ma ndzi chavisa, onge hi loko leswi ndzi nga tikarhata ndzi mi endlela swona swi nga pfunanga nchumu.

Pawulo ú hisekela Vagalatiya

12Ndza mi kombela vamakwerhu, hundzukani lava fanaka na mina, hikuva na mina ndzi hundzukile la fanaka na n'wina.

A mi ndzi hoxelanga ha nchumu; 13ma tsundzuka leswaku i ku vabya ka mina loku nga ndzi nyika nkarhi wo mi dyondzisa Evhangeli eku sunguleni. 14Hambiswiritano, a mi ndzi solanga kumbe ku ndzi nyenya hi mhaka ya vuvabyi bya mina, lebyi a byi ri ndzingo eka n'wina; kambe mi ndzi amukerile tanihi loko ndzi ri ntsumi ya Xikwembu, tanihi loko mi amukela Kriste Yesu. 15Ku lo humelela yini, leswi khale a mi tshama mi tsakile? Hikuva ndzi nga tiyisa leswaku, loko onge ka ha ri khale ka n'wina, a mi ta va mi tixokole na mahlo mi ndzi nyika wona loko swi endleka. 16Xana sweswi ndzi hundzukile nala wa n'wina hi ku mi byela ntiyiso ke?

17Vanhu lavaya van'wana va chivirikela n'wina, kambe a va na moya lowunene; va lava ntsena ku mi hambanisa na mina, leswaku mi ta chivirikela vona. 18A swi bihanga ku chivirikelana masiku hinkwawo, loko moya wu ri lowunene, naswona ku nga ri ntsena hi loko ndzi ri na n'wina.

19Vana vanga, ku fana na manana la nga kusuhi na ku veleka n'wana, ndzi twa ku vava nakambe hikwalaho ka n'wina, ku fikela loko xivumbeko xa Kriste xi vonaka exikarhi ka n'wina ... 20A ndzi ta navela ngopfu ku va exikarhi ka n'wina sweswi, ndzi ta vulavula na n'wina hi ku antswa, hikuva ndzi le ku karhatekeni hi tlhelo ra n'wina.

Pawulo a fanisa hi Agara na Sara

21Ma nga ndzi byela, n'wina lava tsakelaka ku va ehansi ka Nawu: Xana a mi swi twi leswi Nawu wu vulaka swona ke? 22

4:22
Gen. 16:15
21:2
Hikuva Matsalwa ma vula leswaku Abrahama a a ri ni vana vambirhi va xinuna, un'wana a velekiwile hi nsati wa yena wa hlonga, un'wana hi nsati wa yena wa xitekwa wo ka a nga ri hlonga. 23Kambe n'wana wa nsati lowa hlonga, ú velekiwile ku fana ni vanhu hinkwavo; kasi n'wana wa nsati lowa xitekwa ú velekiwile hikwalaho ka xitshembiso. 24Timhaka leti i ku pimanisa: Vavasati lavambirhi i mintwanano mimbirhi; un'wana, a nga yena Agara, ú huma entshaveni ya Sinayi, vana va yena va velekeriwe vuhlonga; 25Agara i ntshava ya Sinayi, etikweni ra Arabiya, kutani ú fanisa muti wa sweswi wa Yerusalema, hikuva wu le vuhlongeni swin'we ni vana va wona. 26Kambe Yerusalema wa le tilweni ú ntshunxekile, kutani hi yena mana wa hina. 27
4:27
Es. 54:1
Hikuva ku tsariwile va ku:

“Tsaka wena mhika, la nga kumiki swihlangi,

bana nkulungwana lowukulu, wena la nga twiki ku lumiwa ka ku veleka;

hikuva wansati loyi a nga tshikiwa, ú ta va ni vana vo tala

ku tlula wansati loyi a nga ni nuna.”

28Sweswi ke, n'wina vamakwerhu, mi vana va xitshembiso ku fana na Isaka. 29

4:29
Gen. 21:9
Naswona, ku fana na leswi, enkarhini wolowo, n'wana wo velekiwa kukota vanhu hinkwavo a nga xanisa n'wana wo velekiwa hi matimba ya Moya, nisweswi swa ha ri tano.

30

4:30
Gen. 21:10
Kambe Matsalwa ma ri yini ke? Ma ri: “Hlongola nsati lowa hlonga ni n'wana wa yena, hikuva n'wana wa hlonga a nga na ku averiwa ndzhaka swin'we ni n'wana wa nsati wa xitekwa la nga riki hlonga.” 31Hikokwalaho, vamakwerhu, hina a hi vana va hlonga, kambe hi vana va nsati wa xitekwa la nga riki hlonga.

5

Hlayisani ku ntshunxeka ka n'wina!

51Hi ntshunxiwile hileswi Kriste a hi ntshunxeke. Hikokwalaho, yimani mi tiya, mi nga ha tlheli mi tiveka ehansi ka mpingu wa vuhlonga.

2Maswivo, mina Pawulo ndzi mi byela leswi: Loko mi pfumela ku yimbisiwa, swi vula leswaku Kriste a nga mi pfuni nchumu niswitsanana. 3Ndzi lava ku engeta ndzi tiyisa kambe, eka un'wana ni un'wana la pfumelaka ku yimbisiwa, leswaku ú fanela ku endla hinkwaswo leswi Nawu wu lerisaka swona. 4Mi tihambanisile na Kriste, n'wina hinkwenu lava rhandzaka ku endliwa lava lulameke emahlweni ka Xikwembu hi mhaka ya ku hlayisa Nawu; mi wele kule ni tintswalo ta Xikwembu. 5Loko a ri hina, hi ni ku tshemba leswaku Xikwembu xi ta hi endla lava lulameke emahlweni ka xona, kutani hi swona leswi hi swi langutelaka, hi matimba ya Moya lowu tirhaka eka hina, hi ku pfumela loku hi nga na kona. 6Hikuva eka Kriste Yesu, ku yimba kumbe ku va munhu wo ka a nga yimbanga, a swi vuli nchumu, kambe lexi nga xona i ku pfumela loku tirhaka hi rirhandzu.

7A mi ri karhi mi tsutsuma swinene! I mani la nga mi sivela ku yingisa ntiyiso? 8Ku xisiwa loku a ku humi eka Xikwembu lexi xi mi vitaneke. 9

5:9
I Kor. 5:6
“Comelanyana lexintsanana xi kukumuxa mbila hinkwayo”, hilaha swi vuriwaka hakona. 10Mina ndzi ni ku tshemba leswaku, leswi hi nga va Hosi hinkwerhu, a mi nga vi ni mianakanyo yo hambana ni ya mina, ni leswaku yoloyi a mi pfilunganyisaka, ú ta kuma ku avanyisiwa ka yena, hambi a nga va mani na mani. 11Kambe loko mina ndza ha dyondzisa hi ta ku yimba, vamakwerhu, xana ndza ha xanisiwa hikwalaho ka yini? Hikuva, loko swi ri tano, ku dyondzisa ka mina hi ta xihambano a ku nga ta khunguvanyisa munhu. 12A swi ta va swona loko vanhu lava va mi pfilunganyisaka, va nga yimi kwalaho, kambe va titshena xikan'we.

13Loko a ri n'wina vamakwerhu, mi vitaniwile leswaku mi va lava ntshunxekeke; kambe mi nga teki ku ntshunxeka ka n'wina, mi ku hundzula mpfumelelo wo endla leswi ntumbuluko wa n'wina wa laha misaveni wu swi navelaka; ematshan'wini ya sweswo, tirhelanani hi rirhandzu. 14

5:14
Levh. 19:18
Hikuva Nawu hinkwawo wu katsakanyiwa hi ku lerisa loku nge: “Rhandza munhu-kuloni kukota loko u tirhandza.” 15Kambe loko mi lumana ni ku kakatlulana, tivoneleni leswaku mi nga hetani hi rixaka.

Mihandzu ya Moya ni mintirho ya ntumbuluko wa nyama

16Leswi ndzi swi vulaka hi leswi: Fambani hi Moya, kutani mi nga ka mi nga korwisi ku navela ka ntumbuluko wa n'wina wa nyama; 17

5:17
Rho. 7:15-23
hikuva ku navela ka nyama ku lwa ni Moya; naswona ku navela ka Moya ku lwa ni nyama. Swilo leswi swimbirhi swa lwetana, kutani ma hluleka ku endla leswi mi lavaka ku swi endla. 18Kambe loko mi fambisiwa hi Moya, a mi le hansi ka Nawu.

19Mintirho ya ntumbuluko wa nyama yi le rivaleni: I ku oswa, ni mikhuva ya thyaka, ni manyala, 20ni ku phahla swikwembu swa hava, ni xiloyiloyi, ni rivengo, ni timholovo, ni vukwele, ni ku kariha, ni ku tirhandza, ni ku avana, ni ku lwetana, 21ni mavondzo, ni vudakwa, ni makampfu, ni swo kota sweswo. Ndza mi tsundzuxa, hilaha ndzi tshamaka ndzi mi tsundzuxa hakona, leswaku lava endlaka leswo tano, va nga ka va nga vi na ku averiwa eku fumeni ka Xikwembu.

22Kasi mihandzu ya Moya i rirhandzu, ni ku tsaka, ni ku rhula, ni ku leha mbilu, ni vunene, ni ku hanana, ni ku tshembeka, 23ni musa, ni ku tikhoma. Ku hava nawu lowu lwaka ni leswo tano. 24Lava nga va ka Kriste Yesu va vambile nyama ni swa yona, swi fa; a va ha swi hisekeli, a va ha swi naveli. 25Leswi Moya wu hi nyikeke vutomi,Kumbe: Loko hi hanya hi Moya a hi hanyeni hi ku letela ka wona. 26Hi nga tshuki hi titiva ngopfu; a hi chaveni ku pfukana ni ku vondzokana.

6

Rhwalelanani mindzhwalo!

61Vamakwerhu, naloko un'wana a kumiwa a ri karhi a endla xihoxo, n'wina lava mi nga va Moya, n'wi vuyiseni hi moya wa musa. Eka un'wana ni un'wana wa n'wina, ndzi ri, tivonele leswaku na wena u nga ringiwi.

2Rhwalelanani mindzhwalo, kutani, hi ku endlisa sweswo, mi ta va mi hetisa nawu wa Kriste. 3Hikuva loko un'wana a ehleketa leswaku yena i nchumu, kasi a nga nchumu, wa tikanganyisa. 4Un'wana ni un'wana a a kambisise ntirho wa yena, ku ri kona laha a nga kotaka ku tidzunisa hi swa yena, ku nga ri hi swa un'wana; 5hikuva un'wana ni un'wana ú ta rhwala mpingu wa yena.

6Loyi a dyondzisiwaka Rito, a a pambulelane ni mudyondzisi wa yena swilo swo saseka hinkwaswo leswi a nga na swona.

7Mi nga tshuki mi tixisa: Xikwembu a xi vungunyiwi; xin'wana ni xin'wana lexi munhu a xi byalaka, ú ta tshovela xona; 8loyi a byalaka swo tsakisa ntumbuluko wa yena wa nyama, ú ta tshovela leswo bola leswi humaka eka ntumbuluko wa yena wolowo; kambe loyi a byalaka swo tsakisa Moya, ú ta tshovela leswi humaka eka Moya, byi nga vutomi lebyi nga heriki. 9Loko hi ri karhi hi endla leswinene, hi nga karhaleni, hikuva hi ta tshovela hi nkarhi wa kona, loko hi nga heli mbilu. 10Hikokwalaho, minkarhi hinkwayo loko swi koteka, a hi endleleni vanhu hinkwavo leswinene, ngopfu-ngopfu va ndyangu wa lava pfumeleke.

Xitsundzu xo xa ku hetelela ni ku katekisa

11Vonani xandla lexikulu lexi ndzi mi tsalelaka hi xona! Ku tsala mina hi ndzexe, hi voko ra mina.

12Hinkwavo lava ringetaka ku tikomba va ri lavanene ni ku tidzunisa hi swilo swa laha misaveni, hi vona lava va mi sindzisaka ku yimba; va endlela ntsena leswaku va ta ka va nga xanisiwi hikwalaho ka xihambano xa Kriste; 13hikuva hambi va ri lava sindzisaka swa ku yimba, a va hlayisi Nawu, kambe va navela ntsena leswaku mi yimba, va ta kota ku tidzunisa hi ku vula leswaku mi ni mfungho wa kona emirini wa n'wina. 14Loko a ri mina, a swi ve kule na mina ku tidzunisa, loko ku nga ri hi xihambano xa Hosi ya hina Yesu Kriste, hikuva hikwalaho ka xihambano xa yena, swa misava eka mina swi vambiwile swi fa, na mina ndzi file hi tlhelo ra swa misava. 15Hikuva, hambi munhu a yimbile kumbe a nga yimbanga, a swi vuli nchumu. Mhaka leyikulu i ku va xivumbiwa lexintshwa. 16Ku rhula ni ku tsetseleriwa a swi ve ehenhla ka hinkwavo lava fambaka hi nawu lowu, ni ka vanhu hinkwavo va Xikwembu.

17Ku sukela sweswi, ndzi nga ha karhatiwi hi munhu, hikuva timbanga leti ndzi nga na tona emirini, i mfungho wa leswaku ndzi hlonga ra Yesu.

18Tintswalo ta Hosi ya hina Yesu Kriste a ti ve ni mimoya ya n'wina vamakwerhu. Amen!