Xitsonga 1989 (TSO89)
7

Ta Ezra loko a fika eYerusalema

71Endzhaku ka timhaka leti, enkarhini wa ku fuma ka Ataserkisi hosi ya Vaperesi, wanuna loyi a va ku i Ezra a suka eBabilona. Ezra loyi a a ri n'wana Seraya, wa Azariya, wa Hilkiya, 2wa Xalumi, wa Sadoki, wa Ahituba, 3wa Amariya, wa Azariya, wa Merayoto, 4wa Zerahiya, wa Uzi, wa Buki, 5wa Abixuwa, wa Finiyasi, wa Eliyazara, wa Aroni muprista lonkulu. 6Ezra a a ri mutsari, a tiva swinene nawu lowu HOSI Xikwembu xa Vaisraele xi wu nyikeke Muxe. Hosi ya tiko yi nyikile Ezra swilo hinkwaswo leswi a swi kombeleke, hikuva HOSI Xikwembu xa yena a xi n'wi katekisile.

7Exikarhi ka lava tlheleleke eYerusalema, hi lembe ra vu-7 ra ku fuma ka hosi Ataserkisi, a ku ri ni Vaisraele van'wana, ni vaprista, ni Valevhi, ni vayimbeleri, ni varindzi va le nyangweni, ni malandza lama tirhaka eTempeleni. 8Kutani Ezra a fika eYerusalema hi n'hweti ya vuntlhanu, hi lembe ra vu-7 ra ku fuma ka hosi Ataserkisi. 9Ú sukile eBabilona hi siku ro sungula ra n'hweti yo sungula, kutani a fika eYerusalema hi siku ro sungula ra n'hweti ya vuntlhanu, hikuva Xikwembu xa yena a xi ri na yena; 10a a tinyiketele ku dyondza nawu wa HOSI Xikwembu ni ku hanya ha wona, a tlhela a dyondzisa Vaisraele milawu ni swiletelo swa xona.

Papila leri Ataserkisi a ri tsaleleke Ezra

11Muprista Ezra, mutsari ni xidyondzi lexi tivaka milawu ya HOSI Xikwembu ni swiletelo swa xona eka Vaisraele, ú tsaleriwile papila hi hosi Ataserkisi, leri nge: 12“Eka Ezra muprista, matsalani wa nawu wa Xikwembu xa matilo, mina Ataserkisi hosi ya tihosi, ndzi ri, xewani! 13Ndzi veka nawu wa leswaku munhu un'wana ni un'wana exikarhi ka Vaisraele kumbe vaprista kumbe Valevhi, loyi a tsakelaka ku famba na wena eYerusalema, a a fambe. 14Mina hosi ya tiko, ni vatsundzuxi va mina va 7, ha ku rhuma leswaku u ya kambisisa leswi humelelaka eYuda ni le Yerusalema, u vona loko swi fambelana ni nawu wa Xikwembu xa wena lowu u nyikiweke wona. 15U heleketa ni silivhere ni nsuku lowu mina hosi ni vatsundzuxi va mina hi humeselaka Xikwembu xa Israele lexi tshamaka eYerusalema. 16U ta famba ni silivhere hinkwayo ni nsuku hinkwawo lowu u nga ta wu kuma exifundzheni xa Babilona, ni tinyiko leti vanhu ni vaprista va ti humeseke hi ku titwa, va humesela yindlu ya Xikwembu leyi nga Yerusalema. 17Mali leyi, u ta tikarhata u xava ha yona tinkuzi, ni makhuna, ni swinyimpfana, ni mapa ya magandzelo ni vhinyo ya kona. Swilo leswi, u ta swi humesela alitarini leyi nga ndlwini ya Xikwembu xa wena le Yerusalema. 18Loko ku sala silivhere yin'wana ni nsuku, wena ni vamakwenu mi ta swi tirhisa hilaha mi swi tsakelaka hakona, mi endla ku rhandza ka Xikwembu xa n'wina. 19Swibya leswi u nyikiweke swona, u ta swi humesa emahlweni ka Xikwembu xa wena, endlwini ya xona le Yerusalema. 20Xin'wana ni xin'wana lexi nga tshukaka xi lavekile endlwini ya Xikwembu xa wena, u ta xi xava hi mali leyi humaka enkwameni wa tiko.

21“Mina hosi Ataserkisi ndzi veka nawu eka n'wina vatameri va minkwama ya tiko exifundzheni lexi nga vupeladyambu bya Yufrata, ndzi ri: Xin'wana na xin'wana lexi muprista Ezra, matsalani wa nawu wa Xikwembu xa matilo, a nga xi kombelaka eka n'wina, tikarhateni mi n'wi endlela xona. 22Mi nga n'wi nyika silivhere yo tlula tithani ta 4, na koroni yo fika eka tithani ta 40, na vhinyo yo fika eka tinkho ta 100, na mafurha yo fika eka tinghotsa ta 400; munyu wona, n'wi nyikeni mi nga n'wi pimeli. 23Xin'wana na xin'wana lexi Xikwembu xa matilo xi nga ta xi lerisa hi tlhelo ra yindlu ya xona, xi endleni hi ku hetiseka, hikuva loko swi nga ri tano, vukari bya xona byi ta va ehenhla ka mfumo wa mina ni wa vana va mina. 24Hi mi tivisa ni leswaku mi ta va ni nandzu loko mo lava ndzuvo kumbe xibalo eka vaprista, ni varindzi va le nyangweni, ni malandza lama tirhaka eTempeleni kumbe malandza man'wana ya le ndlwini ya Xikwembu.

25“Wena Ezra, tirhisa vutlhari lebyi Xikwembu xa wena xi ku nyikeke byona, u hlawula varhangeri ni vaavanyisi lava va nga ta fambisa vanhu hinkwavo lava va nga xifundzheni lexi nga vupeladyambu bya Yufrata; u ta hlawula lava va tivaka nawu wa Xikwembu xa wena; lava va nga wu tiviki, u ta va dyondzisa. 26Un'wana na un'wana loyi a nga ta ala ku yingisa nawu wa Xikwembu xa wena ni nawu wa tiko, a nga tsetseleriwi, a a avanyisiwe; a nga ha avanyiseriwa rifu, kumbe a hlongoriwa etikweni, kumbe a tekeriwa swilo swa yena, kumbe a pfaleriwa ekhotsweni.”

Ezra a dzunisa Xikwembu

27A ku dzunisiwe HOSI Xikwembu xa vatatana lexi xi nyikeke hosi ya tiko miehleketo ya ku sasekisa yindlu ya xona le Yerusalema; 28xi ndzi kombile tintswalo ta xona leto tshembeka emahlweni ka hosi ya tiko ni vatsundzuxi va yona ni tindhuna ta yona ta matimba. Hi ku tiva leswaku HOSI Xikwembu a xi ri na mina, ndzi kumile matimba, kutani ndzi hlengeletile varhangeri va Israele ndzi famba na vona.