Xitsonga 1989 (TSO89)
6

Tsalwa ra nawu wa Korexe ri kumiwa hi vuntshwa

61Kutani hosi Dariyosi a humesa nawu wa leswaku ku ya kambisisiwa tibuku ta matimu endlwini leyi ti hlayisiwaka eka yona le Babilona. 2Kutani le Ekibatana wu nga wona ntsindza wa xifundzha xa Vameda, va kuma buku leyi tsariweke marito lawa: “Xitsundzuxo: 3Hosi Korexe ú vekile nawu hi lembe ro sungula ra ku fuma ka yena, a lerisa leswaku yindlu ya Xikwembu leyi nga Yerusalema yi akiwa hi vuntshwa, yi nga ndhawu leyi magandzelo lama dyiwaka ni lama hisiwaka ma humeseriwaka eka yona;Van'wana va ri: yi nga ndhawu leyi magandzelo ma humeseriwaka eka yona, yi akiwa laha a yi ri kona khale yindlu ya kona yi ta va 30 m ku ya ehenhla, ni 30 m ku anama, 4yi akiwa hi maribye lamakulu ni timhandze; endzhaku ka rixaxa rin'wana ni rin'wana ra vunharhu ra maribye, ku ta tlandlekiwa rixaxa ra timhandze. Mali yo hakela leswi, a yi hume enkwameni wa tiko. 5Tlheriselani endlwini ya Xikwembu swibya swa nsuku ni swa silivhere leswi Nebukadnetsara a swi tekeke eTempeleni le Yerusalema, xin'wana ni xin'wana xi vekiwa endhawini ya xona.”

Dariyosi a lerisa leswaku ntirho wo aka wu ya emahlweni

6Kutani Dariyosi a rhumela nhlamulo leyi nge: “Wena Tatenayi ndhuna ya xifundzha xa le vupeladyambu bya Yufrata, na wena Xetara-Bozenayi ni vanghana va wena, ti nga tindhuna leti tshamaka kwale xifundzheni xexo, mi nga ngheneleli timhaka ta vanhu volavo, 7tshikani ntirho wa ku aka yindlu ya Xikwembu wu ya emahlweni; hambanani ni ndhuna ya Vayuda ni vakulukumba va vona, mi va tshika va aka hi vuntshwa yindlu ya Xikwembu endhawini ya yona ya khale. 8Mina ndzi veka nawu hi tlhelo ra leswi mi fanelaka ku swi endlela vakulukumba va Vayuda eku pfuxeni ka yindlu ya Xikwembu: Hatlisani mi va nyika hinkwaswo leswi va nga ta swi lava, mi swi xava hi mali ya ndzuvo leyi nga nkwameni wa tiko, kwale xifundzheni xa vupeladyambu bya Yufrata. 9Leswi vaprista va le Yerusalema va nga ta swi lava loko va humesela Xikwembu xa matilo magandzelo lama hisiwaka, swo fana ni swinkuzana, ni makhuna kumbe tinyimpfu, va nyikeni swona leswaku va nga tshuki va kayivela. Hambi yi ri koroni,koroni, kumbe: trigo ni munyu, ni vhinyo, kumbe mafurha, va nyikeni swona siku rin'wana ni rin'wana 10leswaku va ta humesa magandzelo lama tsakisaka Xikwembu xa matilo, va khongelela ni hosi ni vana va yona leswaku va hanya swinene. 11Tlhandlakambirhi, ndzi veka nawu wa leswaku loyi a nga ta tlula xileriso xa mina, ku ta hlomuriwa mhandze endlwini ya yena, yi dzimiwa ehansi leswaku a hayekiwa eka yona; ni yindlu ya yena yi ta mbundzumuxiwa yi hundzuka rhumbi. 12Xikwembu lexi endleke leswaku vito ra xona ri twarisiwa eYerusalema, a xi wise hosi yin'wana ni yin'wana kumbe vanhu lava lavaka ku hundzuluxa nawu lowu, kumbe ku faya yindlu ya Xikwembu leyi nga Yerusalema. Mina Dariyosi ndzi vekile nawu, tikarhateleni ku wu yingisa.”

Ta ku khanguriwa ka Tempele

13Tatenayi ndhuna ya le xifundzheni xa vupeladyambu bya Yufrata, na Xetara-Bozenayi, ni vanghana va vona, va tikarhata va endla hinkwaswo leswi hosi Dariyosi a va leriseke swona. 14

6:14
Hag. 1:1
Zak. 1:1
Kutani vakulukumba va Vayuda va ya emahlweni va aka, va nga siveli hi nchumu, hilaha muprofeta Hagayi na Zakariya n'wana Ido va vuleke hakona, va heta ntirho lowu Xikwembu xa Israele xi nga va lerisa ku wu endla. Va wu tirhile hi ku pfumeleriwa hi Korexe, na Dariyosi.Van'wana va ri: hi Korexe, na Dariyosi, na Ataserkisi hosi ya Vaperesi 15Yindlu leyi yi herile hi siku ra vunharhuVan'wana va ri: hi siku ra 23 ra n'hweti ya Adara, elembeni ra vu-6 ra ku fuma ka hosi Dariyosi.

16Kutani Vaisraele ni vaprista ni Valevhi ni hinkwavo lava vuyeke hi le vukhumbini va endla nkhuvo, va khangula yindlu ya Xikwembu va tsakile. 17Siku va khanguleke yindlu ya Xikwembu, va humesile tinkuzi ta 100, ni makhuna ya 200, ni swinyimpfana swa 400, ni swiphongho swa 12 hi ku ya hi tinyimba ta vona, yi va mhamba yo susa swidyoho swa Vaisraele hinkwavo. 18Kutani va veka vaprista hi mintlawa ya vona, va xaxameta ni Valevhi, leswaku va ta tirha ntirho wa Xikwembu eYerusalema, hilaha swi tsariweke hakona ebukwini ya Muxe.

Ta nkhuvo wa Paseka

19

6:19
Eks. 12:1-20
Hi siku ra vu-14 ra n'hweti yo sungula, lava vuyeke hi le vukhumbini va endla nkhuvo wa Paseka. 20Vaprista ni Valevhi a va tibasisile swin'we; hinkwavo a va basile, kutani va tlhava xinyimpfana xa Paseka, va tlhavela hinkwavo lava vuyeke hi le vukhumbini, ni vaprista-kulobye, na vona vini. 21Nyama ya kona yi dyiwile hi Vaisraele lava vuyeke hi le vukhumbini ni vanhu hinkwavo lava a va amukeriwile hi Vaisraele, va hambana ni manyala ya vaaki va tiko, va khongela HOSI Xikwembu xa Israele. 22Va endlile ni nkhuvo wa xinkwa lexo-ke-comela lowu heteke masiku ya 7, va wu dya va tsakile, hikuva HOSI Xikwembu a xi va katekisile, xi endla ni leswaku hosi ya Asiriya yi va tsakela, yi va pfuna entirhweni wa ku aka yindlu ya Xikwembu xa Israele.