Xitsonga 1989 (TSO89)
2

Mavito ni mintsengo ya lava vuyeke hi le vukhumbini

(Neh. 7:4-73)

21Vanhu lava Nebukadnetsara hosi ya Babilona a a va khomile a va yisa evukhumbini, va sukile exifundzheni lexi a va tshama eka xona, va tlhelela eYerusalema ni le Yuda, un'wana ni un'wana a kongoma emutini wa yena. 2Varhangeri va vona a va ri lava: Zerubabele, na Yexuwa,Kumbe: Yoxuwa na Nehemiya, na Seraya, na Relaya, na Mordekayi, na Bilixani, na Mispara, na Bigivhayi, na Rehumi, na Baana.

Mintsengo ya Vaisraele lava vuyeke, hi leyi: 3Va ka Paroxi i 2 172; 4va ka Xefatiya i 372; 5va ka Ara i 775; 6va ka Pahata-Mowabu, vona vatukulu va Yexuwa na Yowabu, i 2 812; 7va ka Elamu i 1 254; 8va ka Zatu i 945; 9va ka Zakayi i 760; 10va ka Bani i 642; 11va ka Bebayi i 623; 12va ka Azagadi i 1 222; 13va ka Adonikama i 666; 14va ka Bigivhayi i 2 056; 15va ka Adina i 454; 16va ka Atere, va nga vona va ka Hezekiya, i 98; 17va ka Besayi i 323; 18va ka Yora i 112; 19va ka Haxumu i 223; 20va ka Gibara i 95; 21va le Betlehema i 123; 22va le Netofa i 56; 23va le Anatoto i 128; 24va le Azimavhete i 42; 25va le Kiriyata-Arimi, ni va le Kefira, ni va le Beroto, i 743; 26va le Rhama ni va le Geba i 621; 27va le Mikamasa i 122; 28va le Betele ni va le Ayi i 223; 29va le Nebo i 52; 30va le Magibixi i 156; 31va le mutini lowun'wana wa Elamu i 1 254; 32va le Harimi i 320; 33va le Lodo, ni va le Hadidi, ni va le Ono, i 725; 34va le Yeriko i 345; 35va le Sena i 3 630.

36Vaprista hi lava: Va ka Yedaya, va nga va ndyangu wa ka Yexuwa, i 973; 37va ka Imere i 1 052; 38va ka Paxahuru i 1 247; 39va ka Harimi i 1 017.

40Valevhi hi lava: Va ka Yexuwa, ni va ka Kadimiele, va nga vatukulu va Hodavhiya, i 74. 41Vayimbeleri, va nga va ka Asafa, i 128. 42Lava nga ntlaweni wo rindza enyangweni, va nga va ka Xalumi, ni va ka Atere, ni va ka Talimoni, ni va ka Akubu, ni va ka Hatita, ni va ka Xobayi, loko va hlangene i 139.

43Lava tirhaka eTempeleni hi lava: Va ka Siha, ni va ka Hasufa, ni va ka Tabawoto, 44ni va ka Kerosi, ni va ka Siyaha, ni va ka Padoni, 45ni va ka Lebana, ni va ka Hagaba, ni va ka Akubu, 46ni va ka Hagabu, ni va ka Xamilayi, ni va ka Hanana, 47ni va ka Gidela, ni va ka Gahara, ni va ka Reyaya, 48ni va ka Resini, ni va ka Nekoda, ni va ka Gazamu, 49ni va ka Uza, ni va ka Paseyaka, ni va ka Besayi, 50ni va ka Asina, ni va ka Mewunimi, ni va ka Nefisimi, 51ni va ka Bakibuku, ni va ka Hakufa, ni va ka Hare-Huru, 52ni va ka Basiluti, ni va ka Mehida, ni va ka Harexa, 53ni va ka Barkosi, ni va ka Sisera, ni va ka Tema, 54ni va ka Nesiya, ni va ka Hatifa.

55Lava nga ntlaweni wa malandza ya Solomoni, hi lava: Va ka Sotayi, ni va ka Hasoferete, ni va ka Peruda, 56ni va ka Yaala, ni va ka Darkoni, ni va ka Gidela, 57ni va ka Xefatiya, ni va ka Hatili, ni va ka Pokerete-Hasebayimi, ni va ka Ami.

58Vatirhi hinkwavo va le Tempeleni, ni lava nga ntlaweni wa malandza ya Solomoni, i 392.

59Lava a va tshama le Teli-Mela, ni le Teli-Harixa, ni le Keruba, ni le Adani, ni le Imere, kambe va nga tivi lomu vakokwa wa vona va humaka kona, naswona va nga ri na vumbhoni bya leswaku i Vaisraele, hi lava: 60Va ka Delaya, ni va ka Tobiya, ni va ka Nekoda; hinkwavo i 652. 61Vaprista lava nga tiviki lomu vakokwa wa vona va humaka kona, hi lava: Va ka Habaya, ni va ka Hakosi, ni va ka Barizilayi (Barizilayi a a tekile un'wana wa vana va Barizilayi wa Mugiliyadi, kutani a thyiwa vito ra mukon'wana loyi wa yena). 62Vanhu lava a va ehleketa leswaku mavito ya vona ma tsariwile ebukwini ya swivongo swa Vayuda, kasi a ma kona; hikokwalaho a va amukeriwanga exikarhi ka vaprista; a va tekiwa va ri lava nga tengangiki. 63

2:63
Tinhl. 27:21
Ndhunankulu yi va byerile leswaku va nga tshuki va dya swakudya leswi humeseriweke Xikwembu, ku kondza muprista a vutisa mhaka ya vona eka Xikwembu, hi “Urimi” na “Thumimi”.Urimi na Thumimi: Vonani Nhlamuselo ya Marito

64Ntshungu hinkwawo a wu ri 42 360, 65loko ku nga hlayiwi malandza ya vona ya xinuna ni ya xisati; wona a ma ri 7 337. Vayimbeleri va xinuna ni va xisati a va ri 200. 66A va ri ni tihanci ta 736 ni timeyilatimeyila, kumbe: timula ta 245, 67ni tikamela ta 435, ni timbhongolo ta 6 720.

68Kuteloko lava vuyaka hi le vukhumbini va fika endlwini ya HOSI Xikwembu le Yerusalema, van'wana va tinhloko ta mindyangu va tinyiketa ku humesa swo pfuxa yindlu ya Xikwembu hi vuntshwa exivandleni xa yona. 69Va humesile hilaha va swi koteke hakona ku pfuneta ntirho wa ku aka, va humesa nsuku wa 366 kg,nsuku wa 366 kg, kumbe: nsuku wa tidrakema ta 61 000; van'wana va ri: nsuku wa tidariki ta 61 000, hileswaku 7 320 kg. Vonani Nhlamuselo ya Marito, eka “drakema” ni silivhere ya 3 600 kg, ni swiambalo swa vaprista swa 100.

70

2:70
I Tikr. 9:2
Neh. 11:3
Vaprista, ni Valevhi, ni van'wana va vanhu ntsena, va fikile va tshama eYerusalema ni kwala kusuhi, kutani vayimbeleri,Van'wana va ri: Vaprista, ni Valevhi, ni vanhu ntsena, ni vayimbeleri ni lava rindzaka etinyangweni, ni lava tirhaka eTempeleni, a va tshama emitini ya vona. Na vona Vaisraele lavan'wana hinkwavo a va tshama emitini ya vona.