Xitsonga 1989 (TSO89)
8

Ezekiele a kombiwa manyala lama endliwaka eYerusalema

81Hi lembe ra vu-6, esikwini ra vuntlhanu ra n'hweti ya vu-6, a ndzi tshamile ekaya ka mina, swin'we ni varhangeri va vanhu va ka Yuda; kutani loko ndzi ri kona kwalaho, HOSI N'wini wa hinkwaswo a ndzi khoma hi matimba ya yena. 2

8:2
Ez. 1:27
Loko ndzi ri karhi ndzi xiyaxiya, ndzi vona lexi fanaka ni xivumbeko xa munhu:Van'wana va ri: lexi fanaka ni xivumbeko xa ndzilo Ku sukela exisutinixisuti, kumbe: rikhalu, xifunga ku ya ehansi, miri wa munhu loyi a wu fana ni ndzilo, kambe ku sukela exisutini ku ya ehenhla, a wu hatima ku fana ni koporo leyi vangamisiweke. 3Kutani a tshambuluta xilo lexi fanaka ni voko, a ndzi khoma hi misisi; kutani exivonweni lexi HOSI Xikwembu xi ndzi kombeke xona, ndzi tikuma ndzi tlakuriwile hi Moya wa xona, ndzi hahiseriwa empfhukeni, ndzi ya vekiwa eYerusalema, kusuhi ni nyangwa ya le n'walungwini, hi le ndzeni ka yona. Kutani endhawini leyi, a ku ri ni xifaniso xa xikwembu xa hava, xi nga xilo lexi hlundzukisaka HOSI Xikwembu. 4
8:4
Ez. 1:28
Kutani kona kwalaho, ndzi kombiwa ku dzuneka ka Xikwembu xa Israele, ku fana ni ku dzuneka loku ndzi ku voneke erivaleni ra le Kebara.

5Xikwembu xi ku ka mina: “Wena munhu, languta en'walungwini!” Kutani ndzi endla tano; hiloko ndzi vona xifaniso xa xikwembu xa hava, xi nga xilo lexi hlundzukisaka HOSI Xikwembu; xifaniso xa kona a xi ri en'walungwini wa nyangwa leyi vanhu va nghenaka ha yona loko va ya alitarini. 6Kutani Xikwembu xi ndzi vutisa xi ku: “Xana wa swi vona, we Ezekiele, leswi Vaisraele va swi endlaka endhawini leyi xana? Mintirho ya manyala layo chavisa leyi va yi endlaka laha, ya ndzi hlongola eTempeleni ya mina.Kumbe: yi ta va hlongolela kule ni Tempele ya mina Kambe wa ha ta vona swa manyala man'wana lama tlulaka lawa.”

7Kutani HOSI Xikwembu xi ndzi yisa enyangweni ya xivava xa Tempele; loko ndzi languta, ndzi vona mbhovo ekhumbini. 8Kutani Xikwembu xi ku ka mina: “Wena munhu, boxa khumbi leri!” Ndzi endla sweswo, kutani ndzi kuma rivanti ekhumbini ra kona. 9Xikwembu xi ndzi lerisa xi ku: “Nghena exivandleni lexi, u vona swilo swa manyala leswi va swi endlaka.” 10Kutani ndzi nghena ndzi languta, ndzi kuma leswaku khumbi hinkwaro a ri tele hi swifaniso swa swikokovi ni swa swiharhi leswi nga tengangiki, ni swikwembu swa hava swa Vaisraele. 11Emahlweni ka swilo leswi, a ku yimile vakulukumba va 70 va Israele, va ri na Yaazaniya n'wana Xafani. Un'wana ni un'wana a a tamele ximbitana xa mirhi ya risuna, musi wa kona wu mbuluka wu ya henhla. 12Xikwembu xi ku ka mina: “Xana wa swi vona, we Ezekiele, leswi vakulukumba va Israele va swi endlaka exihundleni xana? Loko va ri etindlwini ta vona ta swifaniso, va vula mina HOSI a ndzi va voni, ni leswaku ndzi tshikile tiko ra vona.” 13Xi engeta xi ku ka mina: “Wa ha ta vona swilo swin'wana leswi va swi endlaka, swa manyala yo tlula lawa!”

14Kutani HOSI Xikwembu xi ndzi yisa kusuhi ni nyangwa ya Tempele leyi nga n'walungwini. Kutani ndzi vona vavasati lava rilaka xikwembu lexi va nge i Tamuzi. 15Kutani HOSI Xikwembu xi ndzi vutisa xi ku: “Wena Ezekiele, xana u swi vonile swilo leswi xana? Wa ha ta vona swa manyala man'wana lama tlulaka lawa.”

16HOSI Xikwembu xi ndzi yisa exivaveni xa le ndzeni xa Tempele. Kutani ndzi vona vavanuna va 25 lava yimeke exikarhi ka rikupakupa ni alitari, va fularhela yindlu leyi ya HOSI, va ri kusuhi ni nyangwa ya yona; a va langutile evuxeni va ri karhi va gandzela dyambu loko ri tlhava. 17Kutani Xikwembu xi ku ka mina: “We Ezekiele, xana u swi vonile swilo leswi xana? Va ku Yuda a va kolwi hi manyala lawa va ma endlaka kwale, kambe va ha endla swin'wana swa tihanyi etikweni hinkwaro, va ndzi hlundzukisa ha swona ku tlula mpimo, naswona va ndzi pfuka hi ku hunga-hungisa switluka etinhompfini ta vona kukota vamatiko. 18Hikokwalaho ndzi ta va ba; ndzi nga ka ndzi nga va rivaleli, a ndzi nga va tweli vusiwana. Va ta rila va ba huwa etindleveni ta mina, kambe a ndzi nga va hingisi.”

9

Ta ku biwa ka Yerusalema

91Kutani ndzi twa HOSI Xikwembu loko xi ri karhi xi huwelela xi ku: “Tanani, n'wina mi nga ta ba muti wa Yerusalema. Un'wana ni un'wana a a te ni tlhari ra yena!” 2Hiloko ndzi vona vavanuna va 6 lava humaka en'walungwini, va ta hi nyangwa ya le henhla ya Tempele, hinkwavo va tamele matlhari ya vona. Exikarhi ka vona, a ku ri na un'wana la ambaleke swiambalo swa ntsembyani, a khweketile ebantini ra yena swo tsala ha swona; kutani va fika va yima kusuhi ni alitari ya koporo.

3Kavaloko ku dzuneka ka Xikwembu xa Israele ku suka endhawini ya kona ehenhla ka tikerubutikerubu, kumbe: swivumbiwa leswi hanyaka. Vonani Nhlamuselo ya Marito, ku ya ungamela xihukuva xa Tempele.xihukuva xa Tempele, kumbe: xintsandzana xa le nyangweni ya Tempele Kutani munhu loyi a ambaleke swa ntsembyani ni ku khweketa ebantini swo tsala ha swona, a vitaniwa. 4

9:4
Nhlav. 7:3
9:4
14:1
HOSI Xikwembu xi ku ka yena: “Emutini wa Yerusalema, ku ni vanhu lava twaka ku vava, lava rilaka loko va vona manyala hinkwawo lama endliwaka emutini; kutani wena, rhendzeleka ni muti, u va fungha emimombyeni.” 5Kutani ndzi twa Xikwembu loko xi ri karhi xi lerisa vavanuna lavan'wana, xi ku: “Landzani munhu loyi loko a rhendzeleka ni muti, mi herisa vaaki va wona; mi nga va tsetseleli kumbe ku va twela vusiwana; 6dlayani vakulukumba swin'we ni majaha ni vanhwana ni vavasati ni swihlangi, mi va heta; kambe lava funghiweke emimombyeni, mi nga tshuki mi va khumba! Sungulani hi va le Tempeleni.” Hiloko va sungula hi ku dlaya vakulukumba lava a va yimile emahlweni ka Tempele. 7Kutani Xikwembu xi engeta xi ku ka vona: “Tatani Tempele hi mintsumbu mi yi nyamisa, kutani mi huma mi ya dlaya vanhu emutini.” Hiloko va suka va ya endla tano. 8Loko va ri karhi va dlaya vanhu, mina a ndzi sele ndzi ri ndzexe, kutani ndzi wa hansi hi mombo, ndzi rila ndzi ku: “Yo, we HOSI N'wini wa hinkwaswo, xana u lava ku chululela vukari bya wena ehenhla ka Yerusalema, u herisa masalela ya Vaisraele, xana?”

9Xikwembu xi ndzi hlamula xi ku: “Vaisraele ni va ka Yuda va dyohile ngopfu; tiko ra vona ri tele vadlayi, ni kwala Yerusalema va le ku xanisaneni. Va vula leswaku mina HOSI ndzi tshikile tiko ra vona, ni leswaku a ndzi voni leswi va swi endlaka. 10Kambe mina ndzi ta va endla leswi va swi endleke eka van'wana; ndzi nga ka ndzi nga va rivaleli, a ndzi nga va tweli vusiwana.”

11Kavaloko wanuna la ambaleke swiambalo swa ntsembyani ni ku khweketa ebantini swo tsala ha swona, a vuya na mahungu lama nge: “Ndzi hetile hinkwaswo leswi u ndzi leriseke swona.”

10

Ku dzuneka ka Xikwembu ku suka eTempeleni

101

10:1
Ez. 1:26
Nhlav. 4:2
Kutani ndzi languta ehenhla ka lwangu leri ungamelaka tikerubu, ndzi vona leswi fanaka ni ribye ra nkoka ra “safiri”; ribye ra kona a ri vonaka ri ri ni xiyimo xa xiluvelo. 2
10:2
Nhlav. 8:5
Kutani Xikwembu xi lerisa wanuna loyi a ambaleke swiambalo swa ntsembyani, xi ku: “Nghena exikarhi ka mavhilwa lama rhendzelekaka ehansi ka tikerubu,Van'wana va ri: ehansi ka kerubu kutani u nusa makala lama vuvumelaka exikarhi ka tikerubu leti, u tata swandla swa wena ha wona u ya ma haxa emutini.” Kutani wanuna loyi a nghena kona ndzi ri karhi ndzi n'wi vona.

3Loko wanuna a nghena exikarhi ka mavhilwa, tikerubu a ti yimile hi tlhelo ra le dzongeni ra Tempele, xivava xa Tempele xa le ndzeni xona xi funengetiwile hi papa. 4Kutani ku dzuneka ka HOSI Xikwembu ku suka endhawini ya kona ehenhla ka tikerubu, ku ya fika enyangweni ya Tempele. Yindlu ya kona yi khubumetiwa hi papa, kasi xivava xa Tempele xona xi tala hi ku dzuneka loku vangamaka ka HOSI Xikwembu. 5Mpfumawulo wa timpapa ta tikerubu a wu twala ni le xivaveni xa le handle, wu fana ni rito ra Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo loko xi vulavula.

6Loko HOSI Xikwembu xi lerisile wanuna la ambaleke swa ntsembyani leswaku a ya oka ndzilo exikarhi ka mavhilwa lama rhendzelekaka, yena a nghena ehansi ka tikerubu, a ya yima kusuhi ni vhilwa rin'wana. 7Kutani yin'wana ya tikerubu yi tshambuluta voko ra yona exikarhi ka tikerubu letin'wana, yi oka ndzilo yi wu chela eswandleni swa wanuna la ambaleke swa ntsembyani, kutani yena a wu amukela, a famba na wona. 8Mavoko lama nga hansi ka timpapa ta tikerubu, a ma fana ni mavoko ya munhu.

9

10:9-13
Ez. 1:15-21
Ndzi engeta ndzi languta, kutani ndzi vona mavhilwa ya mune, rin'wana ni rin'wana ri yimile kusuhi ni kerubu yin'we; mavhilwa lawa a ma vangama kukota ribye ra nkoka; 10a ma vonaka ma ri ni xivumbeko xin'we xo fana, kutani endzeni ka vhilwa rin'wana ni rin'wana a ku vonaka vhilwa ra vumbirhi leri hingakanyaka. 11Hi mukhuva lowu mavhilwa ya kona a ma kota ku suka xikan'we hinkwawo ma kongoma tlhelo rin'we, ma nga rhanganga hi ku hundzuluka. Mavhilwa laman'wana a ma landzelela lera le mahlweni, ma suka ma nga hundzulukanga. 12
10:12
Nhlav. 4:8
Miri hinkwawo wa tikerubu, nhlana ni mavoko ni timpapa, a swi tele hi mahlo; na xona xirhendzevutana xa mavhilwa ya kona ya mune a xi tele hi mahlo. 13Kutani ndzi twa leswaku mavhilwa lawa ma vuriwa “mavhilwa-yo-rhendzeleka”.Kumbe: Hi wona mavhilwa lawa Xikwembu xi ma vuleke “mavhilwa-yo-rhendzeleka”

14

10:14
Ez. 1:10
Nhlav. 4:7
Kerubu yin'wana ni yin'wana a yi ri ni swikandza swa mune; xikandza xo sungula a xi ri xa yona kerubu hi yoxe;Van'wana va ri: a xi ri xa homu (Vonani 1:10). Kumbe: Swikandza swa xivumbiwa lexo sungula a swi ri swa tikerubu xikandza xa vumbirhi a xi ri xa munhu, xa vunharhu a xi ri xa nghala, xa vumune xona a xi ri xa gama; 15tikerubu, a swi ri swona swivumbiwa leswi hanyaka leswi ndzi swi voneke kusuhi ni nambu wa Kebara. A ti swi kota ku tlakuka ti ya henhla, 16kutani ti suka ti ya kun'wana, mavhilwa ma famba na tona, ni loko ti tlharamula timpapa ta tona ti sungula ku haha ti ya henhla, mavhilwa ma ya henhla ma ti namarhela. 17Loko tikerubu ti yima, na wona mavhilwa a ma yima; loko ti tlakuka, na wona a ma tlakuka, hikuva moya wa swivumbiwa leswi hanyaka a wu fambisa na wona mavhilwa.

18Kutani ndzi vona ku dzuneka ka HOSI Xikwembu ku suka enyangweni ya Tempele ku ya ungamela tikerubu. 19Hiloko tikerubu ti tlharamula timpapa ta tona, kutani ndzi ti vona loko ti sungula ku haha ti ya henhla, mavhilwa ma ti namarhele. Kutani ti ya yima emahlweni ka nyangwa ya Tempele ya le vuxeni, ti ungameriwile hi ku dzuneka ka Xikwembu xa Israele.

20Kutani ndzi twisisile leswaku swivumbiwa leswi hanyaka leswi ndzi rhangeke ndzi swi vona eribuweni ra nambu wa Kebara swi ri hansi ka Xikwembu xa Israele, a ti ri tona tikerubu hakunene. 21Kerubu yin'wana ni yin'wana a yi ri ni swikandza swa mune, ni timpapa ta mune, kutani ehansi ka timpapa leti, a ku ri ni leswi fanaka ni mavoko ya munhu. 22Swikandza swa tikerubu a swi ri ni xivumbeko xa swikandza leswi ndzi nga rhanga ndzi swi vona eribuweni ra nambu wa Kebara; a swi vonaka swi ri swona hakunene. Loko tikerubu ti suka, a ti famba xikan'we ti kongoma tlhelo rin'we hinkwato.