Xitsonga 1989 (TSO89)
6

Xikwembu xi ta herisa vukhongeri bya hava

61HOSI Xikwembu xi vulavula na mina, xi ku: 2“Wena munhu, languta leswi humelelaka etintshaveni ta Israele, kutani u twarisa mahungu ya mina, 3u byela tintshava leti ni swintshabyana swa kona, u lerisa ni minkova ni timbala leswaku swi yingisa rito na mina leri nge: ‘Vonani, ndzi ta mi vangela tinyimpi, mina hi xiviri, ndzi onhetela switsunga swa n'wina swa vukhongeri bya hava. 4Ndzi ta herisa tialitari ta n'wina ta magandzelo ya nyama ni ta mirhi ya risuna, ndzi ti faya. Varikwenu lava khongelaka swikwembu swa swifaniso, ndzi ta va dlayela emahlweni ka swifaniso swa kona. 5Mintsumbu ya n'wina Vaisraele ndzi ta yi cukumeta emahlweni ka swikwembu leswi swa hava, ndzi ta sala ndzi hangalasa ni marhambu ya kona kusuhi ni tialitari ta n'wina. 6Tivani leswaku hambi mi nga tshama kwihi na kwihi, miti ya n'wina yi ta hlaseriwa; switsunga swa vukhongeri bya hava ni tialitari ta kona swi ta hirimuxiwa swi hundzuka marhumbi; swikwembu swa swifaniso swi ta fayiwa, ku herisiwa ni tialitari ta mirhi ya risuna, kutani ntirho wa mavoko ya n'wina wu ta hela.Van'wana va ri: hikuva swi mi vangela nandzu 7Loko mintsumbu yi ta ku n'walálálá, exikarhi ka n'wina, mi ta pfumela leswaku HOSI hi mina!’

8“Hambiswiritano, ndzi ta tshika van'wana va n'wina va hanya; va ta pona ku dlawa, va hangalasiwa va ya ematikweni mambe, 9kutani varikwenu lava, lava nga ta va va ponile ku dlawa, va ta ndzi anakanya loko va ri evukhumbini exikarhi ka vamatiko. Va ndzi vavisile ngopfu,Van'wana va ri: Ndzi ta va twisa ku vava hikuva timbilu ta vona ti ndzi tshikile ti ndzi fularhela; va langutile eka swikwembu swa vona swa hava, mina va nga ha ndzi tshembi. Kambe eku heteleleni va ta tisola ehenhla ka mintirho ya vona leyo homboloka ni manyala ya vona hinkwawo, 10kutani va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu hi mina! Loko ndzi vula leswaku ndzi ta va vangela makhombo, a ndzi vungunyi!”

11HOSI N'wini wa hinkwaswo ú vurisa sweswo ú ri: “Rhwalani mavoko mi cina-cina, mi rila mi ku ‘Yo!’ hikuva Vaisraele va herisiwa hi matlhari ni tindlala ni mintungu, hikwalaho ka manyala hinkwawo lawa va ma endleke. 12Lava nga ya tumbela kule va ta fa hi ntungu, lava lwaka kusuhi ni muti va ta dlawa hi matlhari; kutani lava nga ta sala emutini va rhendzeriwe hi valala,Kumbe: va titwa va hlayisekile vona va ta fa hi tindlala. Hi swona leswi ndzi nga ta va vangela swona eku hlundzukeni ka mina, 13kutani mi ta tiva leswaku HOSI Xikwembu hi mina! Lava gandzelaka swikwembu swa swifaniso, va ta dlayeriwa emahlweni ka swona; mintsumbu ya vona yi ta cukumetiwa kusuhi ni tialitari ta vona, yi kumeka eswitsungeni hinkwaswo, ni le tinhlohlorhini hinkwato ta tintshava, ni le murhini wun'wana ni wun'wana lowu tlhumeke, ni le hansi ka minkuhlu, ti nga tindhawu hinkwato leti Vaisraele va gandzelaka swikwembu swa vona swa swifaniso eka tona, loko va swi humesela magandzelo layo nun'hwela. 14Ndzi ta tshambuluta voko ra mina ndzi va ba; ndzi ta hlasela tiko ra vona ni miti ya yona, ndzi swi onhetela, ku sukela emananga ya le dzongeni ku ya fika emutini wa Ribila le n'walungwini;Van'wana va ri: ku sukela emananga ya Dibilata kutani va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina!”