Xitsonga 1989 (TSO89)
48

Ta miganga ya tinyimba en'walungwini

481Lawa hi wona mavito ya tinyimba ta Vaisraele ni miganga ya tona: Muganga lowo sungula en'walungwini wa Yerusalema wu ta va wa nyimba ya Dani, wu sukela eLwandle ra Mediteraniya hi tlhelo ra vupeladyambu; ndzilekana wa wona wu ta kongoma evuxeni, wu ta hi le Hetiloni, wu hundza exiphandzeni xa Hamata, wu ya helela emutini wa Hasari-Enana, wu siya matiko ya Damaska ni ya Hamata evokweni ra ximatsi. Muganga lowu wa Dani wu ta endla xitikwana xin'we, ku sukela eLwandle ra Mediteraniya hi tlhelo ra vupeladyambu, ku ya fika endzilekaneni wa tiko hi tlhelo ra le vuxeni. 2Muganga lowu landzaka lowa Dani loko munhu a ya edzongeni, wu ta va muganga wa Asere, na wona wu ta sukela eLwandle ra Mediteraniya wu fika endzilekaneni wa tiko hi tlhelo ra le vuxeni. 3Muganga lowu landzaka lowa Asere, wu ta va wa Neftali; 4lowu landzaka lowa Neftali, wu ta va wa Manase; 5lowu landzaka lowa Manase, wu ta va wa Efrayimi; 6lowu landzaka lowa Efrayimi, wu ta va wa Rhuveni; 7lowu landzaka lowa Rhuveni, wu ta va wa Yuda. Miganga leyi hinkwayo yi ta sukela eLwandle ra Mediteraniya hi tlhelo ra vupeladyambu, yi fika endzilekaneni wa tiko hi tlhelo ra le vuxeni, wun'wana ni wun'wana wa yona wu endla xitikwana xin'we.

Ta muganga wa Xikwembu

8Muganga lowu landzaka lowa Yuda, mi ta wu veka etlhelo; wu ta va wu anamile 12 500 m, kutani wu ta ringana hi ku leha ka wona ni miganga leyin'wana ya tinyimba ta Vaisraele, ku sukela eLwandle ra Mediteraniya hi tlhelo ra vupeladyambu ku fika endzilekaneni wa tiko hi tlhelo ra le vuxeni. Endzeni ka muganga lowu, ku ta va ni xivandla lexo hlawuleka xa Tempele. 9Xiphemu xa muganga lexi hlayiseriwaka HOSI Xikwembu, xi ta endla muganga wa xona; wona wu ta va wu lehile 12 500 m, wu anamile 10 000 m, wu va lowu hlawulekeke. 10Endzeni ka wona, ku ta va ni tindhawu ta vaprista ni Valevhi. Ndhawu ya vaprista yi ta leha 12 500 m, yi anama 5 000 m, Tempele ya HOSI Xikwembu yi va exikarhi ka yona. 11Hi yona ndhawu leyi yi nga ta hlayiseriwa vaprista, vona va ka Sadoki lava hlawuriweke ku tirha mintirho ya HOSI Xikwembu hi ndlela yo tshembeka; a va hambukanga endleleni ya xona, hilaha Vaisraele van'wana kumbe Valevhi va hambukeke hakona. 12Hikokwalaho ndhawu ya vaprista yi ta hambana ni ndhawu ya Valevhi; yi ta va ndhawu leyo hlawuleka ngopfu, endzeni ka muganga lowu hlayiseriwaka Xikwembu. 13Ndhawu ya Valevhi leyi khomanaka ni ndhawu ya vaprista, yi ta va yi lehile 12 500 m, yi anama 5 000 m. Tindhawu timbirhi leti ti ta ringana hi ku leha ni ku anama ka tona. 14Muganga wa tona wu ta tlula miganga yin'wana hi ntikelo, hikuva wu ta va wu hlayiseriwile HOSI Xikwembu; hikokwalaho a ku na xiphemu ni xin'we xa wona lexi Vaisraele va nga ta pfumeleriwa ku bindzula ha xona, hi ku xi xavisa kumbe ku xi ncinca hi xiphemu xa ndhawu yin'wana.

15Ndhawu leyo hetelela emugangeni lowu wa Xikwembu yi ta va yi lehile 12 500 m, yi anama 2 500 m; ndhawu ya kona a yi nga vi ya vukhongeri; yi ta hlayiseriwa muti ni tindlu ta wona ni rivala leri ri wu rhendzelaka. Muti wu ta akiwa endzeni ka ndhawu leyi. 16Xivandla xa wona xi ta va ni matlhelo ya mune yo ringana, lama leheke 2 250 m. 17Naswona muti wu ta rhendzeriwa hi rivala leri anameke 250 m matlhelo hinkwawo. 18Endhawini leyi ya muti, etlhelweni ra wona ra le vuxeni ni le tlhelweni ra wona ra le vupeladyambu, ka ha ta va ni masimu hi mpfhuka wa 5 000 m hala ni hala; masimu lawa ma ta vandzakana ni ndhawu leyo hlawuleka ya vaprista; ma ta rimiwa, ma humesa swakudya swa vaaki va muti. 19Vaisraele hinkwavo lava tirhaka emutini, va nyimba yihi kumbe yihi, va ta averiwa masimu lawa leswaku va ma rima. 20Kutani, hi ku komisa, muganga hinkwawo wa Xikwembu wu ta va ni matlhelo ya mune yo ringana, lama leheke 12 500 m, loko ku katsiwa tindhawu leto hlawuleka ta vaprista ni Valevhi, ni ndhawu ya muti.

Ta muganga wa tihosi

21Hi tlhelo ra le vuxeni bya muganga wa Xikwembu, ni le tlhelweni ra vupeladyambu bya wona, ku ta va ni swiphemu swimbirhi swa muganga wa tihosi ta tiko; muganga lowu wu ta va wu anamile 12 500 m, wu fika endzilekaneni wa tiko hi tlhelo ra vuxa, ni le Lwandle ra Mediteraniya hi tlhelo ra vupeladyambu, wu vandzakana ni miganga ya tinyimba ta Israele. Muganga lowu wu ta hlayiseriwa mufumi wa tiko. Hi mukhuva lowu, ndhawu leyo hlawuleka leyi Tempele yi nga ta akiwa endzeni ka yona, 22ni ndhawu ya Valevhi, ni ndhawu ya muti, swi ta angarheriwa hi muganga lowu wu hlayiseriwaka mufumi wa tiko. Naswona muganga lowu wa mufumi wa tiko wu ta vandzakana ni muganga wa ka Yuda en'walungwini, ni muganga wa ka Benjamini edzongeni.

Ta miganga ya tinyimba ta le dzongeni

23Miganga ya tinyimba tin'wana ta Israele, na yona yi ta sukela endzilekaneni wa tiko hi tlhelo ra le vuxeni, yi ya fika eLwandle ra Mediteraniya hi tlhelo ra vupeladyambu. Muganga lowo sungula wu ta va wa Benjamini. 24Lowu landzaka lowa Benjamini loko munhu a ya edzongeni, wu ta va wa Simiyoni; 25lowu landzaka lowa Simiyoni, wu ta va wa Isakara; 26lowu landzaka lowa Isakara, wu ta va wa Zebuloni; 27lowu landzaka lowa Zebuloni, wu ta va wa Gadi. Miganga leyi hinkwayo yi ta sukela endzilekaneni wa tiko hi tlhelo ra le vuxeni, yi fika eLwandle ra Mediteraniya hi tlhelo ra vupeladyambu. 28Ndzilekana wa muganga wa Gadi hi tlhelo ra le dzongeni, wu ta endla ni ndzilekana wa tiko hi tlhelo rolero; ndzilekana wa kona wu ta sukela eTamari hi tlhelo ra le vuxeni, wu kongoma eswihlobyeni swa Meriba-Kadexe, kutani wu ta jika wu lulama ni xinambyana xa Egipta,Kumbe: wu lulama ni ndzilekana wa Egipta wu ya fika eLwandle ra Mediteraniya. 29HOSI N'wini wa hinkwaswo ú vula sweswo ú ri: “Hi rona tiko leri mi nga ta ri avela tinyimba ta Israele, ni miganga ya kona yi ta va yona yoleyo!”

Ta tinyangwa ta 12 ta Yerusalema

30-31

48:30-34
Nhlav. 21:12-13
Tinyangwa ta 12 ta muti wa Yerusalema ti ta thyiwa mavito ya tinyimba ta Israele. Hi tlhelo ra le n'walungwini, rirhangu ra muti ri ta va ri lehile 2 250 m, kutani ri ta va ni tinyangwa tinharhu, yi nga Nyangwa ya Rhuveni, ni ya Yuda, ni ya Levhi. 32Hi tlhelo ra le vuxeni, rirhangu ra muti ri ta va ri lehile 2 250 m na kona, ri va ni tinyangwa tinharhu leti: Nyangwa ya Yosefa, ni ya Benjamini, ni ya Dani. 33Hi tlhelo ra le dzongeni, na kona rirhangu ra muti ri ta va ri lehile 2 250 m, ri va ni tinyangwa tinharhu leti: Nyangwa ya Simiyoni, ni ya Isakara, ni ya Zebuloni. 34Kutani eku heteleleni, hi tlhelo ra vupeladyambu, rirhangu ra muti ri ta va ri lehile 2 250 m na kona, ri va ni tinyangwa tinharhu leti: Nyangwa ya Gadi, ni ya Asere, ni ya Neftali. 35Rirhangu hinkwaro leri rhendzelaka muti matlhelo ya mune, ri ta va ri lehile 9 000 m.

Eminkarhini leyi taka, muti wa Yerusalema wu ta thyiwa vito lerintshwa ra “Vukona-bya-HOSI-Xikwembu”!