Xitsonga 1989 (TSO89)
44

Nyangwa ya le vuxeni yi nga tshuki yi pfuriwa

441Kutani mupimi a ndzi yisa exivaveni xa le handle ka Tempele hi tlhelo ra nyangwa ya le vuxeni. Nyangwa ya kona a yi pfariwile, 2kutani HOSI Xikwembu xi ku ka mina:Van'wana va ri: kutani mupimi a ku ka mina “Nyangwa leyi yi ta tshama yi pfariwile; a yi nga ha pfuriwi, naswona a ku na munhu loyi a nga ta nghena ha yona, hikuva mina HOSI Xikwembu xa Israele ndzi nghenile ha yona; hikokwalaho yi ta tshama yi pfariwile. 3Mufumi wa tiko hi yena ntsena la nga ta pfumeleriwa ku nghena emuakweni wa nyangwa ya le vuxeni, a dyela kona swakudya leswo hlawuleka emahlweni ka HOSI Xikwembu; kambe ú ta fanela ku nghena ni ku huma hi le rikupakupeni leri nga ndzhaku ka nyangwa.”

Milawu hi tlhelo ra lava nga amukeriwaka eTempeleni

4Kutani mupimi a tlhela a ndzi yisa exivaveni xa le ndzeni hi nyangwa ya le n'walungwini, hi fika swin'we emahlweni ka Tempele; kutani loko ndzi languta, ndzi vona ku dzuneka ka HOSI Xikwembu ku tatile Tempele ya xona. Hiloko ndzi wela hansi hi mombo. 5Kutani HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: “We Ezekiele, hlayisa swinene leswi u swi vonaka hi mahlo ni leswi u swi twaka hi tindleve ta wena, swi nga hinkwaswo leswi ndzi ku byelaka swona hi tlhelo ra matshamele ya Tempele ya mina ni milawu ya yona. Kutani u fanele ku xiyaxiya, u hambanisa lava pfumeleriwaka ku nghena exivandleni lexo hlawuleka xa Tempele, ni lava va nga pfumeleriwiki. 6Vaisraele i vanhu lava tiarisaka, kambe vulavula na vona u va byela leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka vona leri nge: Tshikani manyala hinkwawo lawa mi ma endlaka n'wina Vaisraele. 7Mi pfumelela vamatiko lava nga yimbangiki, lava nga riki na mhaka na mina, leswaku va nghena eTempeleni ya mina, va yi nyamisa, loko n'wina mi ri karhi mi ndzi humesela swakudya hi magandzelo, ku katsa ni mafurha ni ngati, kutani mi tshovile ntwanano exikarhi ka mina na n'wina hi swilo hinkwaswo swa manyala leswi mi swi endleke. 8Mintirho leyo hlawuleka eTempeleni a mi yi endlanga, mi yi tshikile yi tirhiwa hi vamatiko. 9Hikokwalaho mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri: Vamatiko lava nga yimbangiki, lava nga riki na mhaka na mina, hambiloko va tshama exikarhi ka n'wina Vaisraele, va nga ka va nga pfumeleriwi ku nghena eTempeleni ya mina.”

Ta mintirho ya Valevhi

10Xikwembu xi ri: “Ndzi ta ba Valevhi, hikuva vona ni Vaisraele lavan'wana va ndzi fularherile va ya gandzela swikwembu swa hava. 11Hikokwalaho, va ta va varindzi va tinyangwa ta Tempele, va tirha ni mintirho yin'wana eTempeleni. Hi vona lava nga ta tlhava swifuwo swa magandzelo lama hisiwaka ni swa magandzelo yo riha milandzu ya tiko, va va malandza ya vanhu van'wana. 12Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi tiyisa hi ku hlambanya leswaku ndzi ta ba Valevhi, hikuva va hambukisile Vaisraele ni ku va dyohisa hi ku va pfuna ku gandzela swikwembu swa vona swa hava. 13Hikokwalaho a va nga tirhi swa vuprista emahlweni ka mina, ndzi nga ka ndzi nga va pfumeleri ku khumba swilo leswo hlawuleka. Kutani va ta khomiwa hi tingana hikwalaho ka swilo swa manyala leswi va swi endleke. 14Hambiswiritano ndzi ta va rhwexa mintirho yin'wana hinkwayo leyi fanelaka ku tirhiwa eTempeleni.”

Ta mintirho ya Vaprista

15Xikwembu xi ri: “Vaprista va nyimba ya ka Levhi, vona va ka Sadoki, va hlayisile milawu ya ntirho wa kwala Tempeleni ya mina, enkarhini lowu Vaisraele va nga ndzi fularhela. Hikokwalaho ndzi ta va pfumelela ku ndzi tirhela eTempeleni, va ndzi humesela magandzelo, ku katsa ni mafurha ni ngati. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo. 16Va ta nghena eTempeleni ya mina, va ya ni le alitarini; va ta ndzi tirhela va ri karhi va vona leswaku milawu ya Tempele ya landzeleriwa.

17

44:17-18
Eks. 28:39-43
Levh. 16:4
“Loko Vaprista va nghena etinyangweni ta xivava xa le ndzeni emahlweni ka Tempele, va ta va va ambarile swiambalo swa ntsembyani; va nga tshuki va ambala leswi lukiweke hi voya bya tinyimpfu, loko va ri karhi va tirha etinyangweni ta xivava xa le ndzeni, kumbe endzeni ka Tempele. 18Va ta tifunengeta tinhloko hi swihuku swa ntsembyani, va ambala ni swiburukwana swa ntsembyani, kambe a va nga tikhami hi mavamba, ku endlela leswaku va nga twi ku hisa va dzuka nyuku. 19
44:19
Levh. 16:23
Loko va huma eTempeleni ku ya hlangana ni vanhu exivaveni xa le handle, va ta rhanga va hluvula swiambalo swa vona swa vuprista leswi va swi ambalaka loko va ri entirhweni; va ta swi siya emakamarini ya swona layo hlawuleka, kutani va ambala swiambalo swin'wana, hikuva vanhu ntsena va nga tshuka va tivangela khombo loko va khumba swiambalo leswo hlawuleka swa vaprista. 20
44:20
Levh. 21:5
Vaprista a va nga byewuli misisi, kumbe ku yi tshika yi hangalaka, kambe va ta yi tsemeta kunene. 21
44:21
Levh. 10:9
A ku na muprista na un'we la nga ta nghena exivaveni xa le ndzeni emahlweni ka Tempele, loko a nwile vhinyo. 22
44:22
Levh. 21:7,13-14
Loko muprista a lava ku teka nsati, a nga tshuki a hlawula loyi a feriweke kumbe loyi a tshikiweke hi nuna; muprista ú fanele ku teka wanhwana wa rixaka ra Israele, kumbe a teka wansati loyi a feriweke hi nuna loyi a a ri muprista na yena. 23
44:23
Levh. 10:10
Vaprista va ta dyondzisa vanhu va mina ku hambanisa leswi hlawulekeke ni leswi nga hlawulekangiki, va va komba ku hambana exikarhi ka leswi tengeke ni leswi nga tengangiki. 24Loko Vaisraele va mangalelana ehubyeni, vaprista va ta avanyisa mhaka ya kona hi ku landza nawu wa mina; va ta hlayisa minkhuvo ya vukhongeri ya lembe rin'wana ni rin'wana, va nga tshiki maendlele ya yona ni swiletelo swa yona leswi ndzi swi vekeke; naswona va ta vona leswaku varikwavo va nga tlangi hi masiku layo hlawuleka ya Savata lawa ndzi ma vekeke.

25

44:25
Levh. 21:1-4
“Muprista a nga tshuki a tinyamisa hi ku tshinela kusuhi ni munhu loyi a feke; a nga ya enkosini ntsena loko ku lovile un'wana wa vanhu lava: Tata wa yena, kumbe mana wa yena, kumbe n'wana wa yena wa xinuna kumbe wa xisati, kumbe makwavo wa yena wa xinuna, kumbe makwavo wa xisati loko a nga si tekiwa. 26Loko muprista a vuya eku lahleni ka un'wana wa va ka vona lava, ú ta rhanga a tibasisa, a heta masiku ya 7 a nga si tlhelela entirhweni.Van'wana va ri: Loko o tshuka a tinyamisile, ú ta hlaya masiku ya 7, kutani hi kona a nga ta va la tengeke 27Kutani siku a tlhelelaka eTempeleni ku ya tirha ntirho wa yena lowo hlawuleka exivaveni xa le ndzeni, ú ta rhanga a tihumesela gandzelo ro susa swidyoho. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.

28

44:28
Tinhl. 18:20
“Vaprista va ta va ni ndzhaka yin'we ntsena, a nga mina hi ndzexe.Van'wana va ri: Vaprista a va fanelanga ku va ni nsimu kumbe ndzhaka exikarhi ka Vaisraele A va nga nyikiwi masimu etikweni ra Israele, hikuva hi mina ndzi nga ta va rifuwo ra vona. 29
44:29-30
Tinhl. 18:8-19
Hinkwaswo leswi Vaisraele va swi nyiketaka eka mina, loko va ndzi tisela swa le masin'wini kumbe loko va ndzi humesela magandzelo yo susa swidyoho kumbe yo riha milandzu, hi swona leswi vaprista va nga ta kuma swona. 30Vaprista va ta kuma mihandzu leyi rhangeke ku vupfa ya swilo hinkwaswo leswi byariweke emasin'wini ya Vaisraele; ndzi ta katekisa mindyangu ya vanhu lava tiselaka vaprista swimbhundzwa swo swekiwa hi leswi va sunguleke ha swona ku kandza. 31
44:31
Levh. 22:8
Vaprista a va fanelanga ku dya nyama ya swifuwo kumbe tinyanyana, loko swi lo tifela hi swoxe, kumbe loko swi dlayiwile hi swivandzana swa nhova.”