Xitsonga 1989 (TSO89)
40

Ta Tempele leyintshwaPulani ya Tempele (40:1 – 46:24), ni ya alitari (43:13-17), ni ya muganga wa Xikwembu (45:1-8), ni ya miganga ya tinyimba ta Vaisraele (48:1-29), hi leti Xikwembu xi ti kombeke Ezekiele hi xivono

(40:1 – 48:35)

Manghenelo

401Eku sunguleni ka lembe ra vu-25 hi ri evukhumbini, ri nga lembe ra vu-14 endzhaku ka ku hlaseriwa ka Yerusalema, esikwini ra vukhume ra n'hweti, HOSI Xikwembu xi ndzi khoma hi matimba ya xona; kutani esikwini rero, 2

40:2
Nhlav. 21:10
xi ndzi fikisa etikweni ra Israele hi xivono, xi ndzi yimisa entshaveni leyo leha ngopfu. Hi tlhelo ra le dzongeni ra ntshava leyi,Van'wana va ri: Emahlweni ka mina a ku vonaka leswi fanaka ni tindlu ta muti. 3
40:3
Nhlav. 11:1
21:15
Xikwembu xi ndzi tshineta kusuhi na swona, kutani etlhelo ka muako wun'wana wa nyangwa, a ku yimile munhu la vangamaka kukota koporo, a tamele ngoti ya ntsembyani ni rihlanga ro pima ha rona. 4Wanuna loyi a ku ka mina: “Wena munhu, pfula mahlo u rhiya ni ndleve, u ringeta ku tsundzuka hinkwaswo leswi ndzi nga ta ku komba swona, hikuva hi xona xikongomelo xa ku tisiwa ka wena haleno; kutani u ta ya tivisa Vaisraele hinkwaswo leswi u swi vonaka kwala.”

Ta nyangwa ya le vuxeni

5

40:5 – 42:20
I Tih. 6:1-38
II Tikr. 3:1-9
Ndzi rhanga ndzi vona xivandla xa Tempele xi rhendzeriwile hi rirhangu; rihlanga leri wanuna loyi a pimaka ha rona a ri lehile 3 m, kutani a pima rirhangu ha rona, a kuma leswaku rirhangu ra kona a ri lehile 3 m ku ya henhla, ri anamile 3 m. 6Kutani a kongoma muako wa nyangwa ya le vuxeni, a tlhandlukela eka wona hi swikhandziyo, a pima ku anama ka xihukuvaxihukuva, kumbe: xitsandzana, xitsandze xa nyangwa ya kona, a kuma 3 m, wu ri wona mpimo wa xihukuva lexi xo sungula. 7Muako wa nyangwa a wu ri ni makamari ya varindzi hala ni hala, kamari rin'wana ni rin'wana ri ri 3 m matlhelo hinkwawo; khumbi leri hambanisaka makamari rona a ri anamile 2,50 m. Kutani etlhelweni ra le ndzeni ra muako wa nyangwa laha wu langutanaka ni Tempele, a ku ri ni xihukuva xin'wana lexi a xi anamile 3 m, xi khomana ni rikupakupa. 8-9Wanuna la pimaka a pima na rona rikupakupa leri ra muako, a ri kuma ri lehile 4 m, ni tiphuphutiphuphu, kumbe: tinsika ta rona ti bumburile 1 m; vanhu a va nghena ha rona exivaveni xa Tempele. 10Endzeni ka muako wa nyangwa, a ku ri ni makamari manharhu ya varindzi hala ni hala, hinkwawo ma ringana hi vukulu; na wona makhumbi lawa ya ma hambanisaka a ma ringana hi ku anama ka wona. 11Mupimi a pima ku leha ka muako hinkwawo wa nyangwa, a kuma 6,50 m; a pima ni ku anama ka wona a kuma 5 m. 12Emahlweni ka makamari hinkwawo ya varindzi, lawa a ma ri 3 m matlhelo hinkwawo, a ku hingakanya makhumbinyana lawa a ma lehile 50 cm ku ya henhla. 13Kutani mupimi a pima mpfhuka ku suka ekhumbini leri rhwalaka lwangu ra makamari ya tlhelo rin'wana ku ya fika ekhumbini leri rhwalaka lwangu ra makamari ya tlhelo lerin'wana, kutani a kuma 12,50 m; tinyangwa ta makamari lawa a ti langutene. 14A pima ni ku leha ka rikupakupa ku ya henhla, a kuma 10 m. Xivava xa Tempele a xi rhendzela rikupakupa leri, leri a ri huma emahlweni ka muako wa nyangwa hi tlhelo ra le ndzeni. 15Ku sukela etlhelweni ra le handle ra muako wa nyangwa ku ya fika etlhelweni ra le ndzeni, laha ku nga ni rikupakupa, a ku lehile 25 m. 16Muako wa nyangwa a wu ri ni mafasitere matlhelo hinkwawo, ma anamile ehandle ku tlula endzeni ka wona; na rona rikupakupa a ri ri ni mafasitere, kutani tiphuphu ta rona a ti ri ni swifaniso swa mincindzu.

Ta xivava xa le handle ka Tempele

17Kutani mupimi a ndzi yisa exivaveni xa le handle ka Tempele. Ematlhelo hinkwawo ya xivava lexi, a ku ri ni makamari yo 30, naswona a ku andlariwile maribye ya swiphepherhele emahlweni ka wona. 18Maribye lawa ya swiphepherhele a ma khomana ni muako wa nyangwa, ma ringana na wona hi ku anama, ma andlariwile exivaveni xa le handle ka Tempele. 19Kutani mupimi a pima mpfhuka ku suka etlhelweni ra le ndzeni ra nyangwa ya xivava xa le handle, ku ya fika emahlweni ka nyangwa ya xivava xa le ndzeni, a kuma 50 m.

Ta nyangwa ya le n'walungwini

Kutani mupimi a ndzi rhangela emahlweni a kongoma en'walungwini;Van'wana va ri: a kuma 50 m, evuxeni; ni le n'walungwini mimpimo a yi ri tano 20a ku ri ni muako wa nyangwa lowu langutaka en'walungwini, exivaveni xa le handle, kutani a pima ku leha ni ku anama ka wona. 21Muako lowu a wu ri ni makamari manharhu ya varindzi, hala ni hala; makhumbi ya makamari lawa ni rikupakupa ra kona a swi ringana ni swa muako wa nyangwa leyo sungula, swi lehile 25 m, swi anamile 12,50 m. 22Mafasitere ya kona, ni rikupakupa, ni mincindzu, a swi fana hi vukulu ni swa muako wa nyangwa lowu langutaka evuxeni; a ku ri ni swikhandziyo swa 7 emahlweni ka wona, naswona rikupakupa ra kona a ri ri etlhelweni ra wona ra le ndzeni. 23Muako wa nyangwa ya le n'walungwini, a wu fana ni muako wa nyangwa ya le vuxeni: A wu langutene ni muako wa nyangwa ya xivava xa le ndzeni; loko mupimi a pima mpfhuka wa kona, a kuma 50 m.

Ta nyangwa ya le dzongeni

24Kutani mupimi a ndzi yisa etlhelo ra le dzongeni, laha ku nga ni muako wa nyangwa ya le dzongeni; kutani a pima makhumbi ya kona ni rikupakupa, a kuma leswaku a swi ringana ni miako leyin'wana hi vukulu. 25A ku ri ni mafasitere matlhelo hinkwawo ya muako lowu, ni le rikupakupeni ra wona; mafasitere ya kona a ma fana ni laman'wana. Muako a wu lehile 25 m, wu anamile 12,50 m. 26A ku ri ni swikhandziyo swa 7 emahlweni ka wona, ni rikupakupa etlhelweni ra wona ra le ndzeni, ni tiphuphu timbirhi leti nga ni swifaniso swa mincindzu, phuphu yin'wana evokweni ra ximatsi, yin'wana eka lera xinene. 27A ku ri ni muako wa nyangwa hi tlhelo ra le dzongeni ra xivava xa le ndzeni; kutani mupimi a pima mpfhuka exikarhi ka nyangwa leyi ni nyangwa ya xivava xa le handle hi tlhelo ra le dzongeni, kutani a kuma 50 m.

Ta xivava xa le ndzeni emahlweni ka Tempele

28Mupimi a nghena na mina hi muako wa nyangwa ya le dzongeni, a ndzi yisa exivaveni xa le ndzeni emahlweni ka Tempele, kutani a pima muako lowu wa nyangwa, a wu kuma wu ringana ni miako leyin'wana. 29Makamari ya kona ya varindzi, ni makhumbi, ni rikupakupa, a swi ringana ni swa miako leyin'wana hi vukulu; naswona a ku ri ni mafasitere ematlhelo hinkwawo ya muako lowu, ni le rikupakupeni ra wona. Muako a wu lehile 25 m, wu anamile 12,50 m. 30[Miako hinkwayo a yi ri ni rikupakupa leri leheke 12,50 m, ri anamile 2,50 m.]Van'wana a va tsalanga ndzimana leyi 31Rikupakupa ra muako wa nyangwa leyi ya le dzongeni a ri langutana ni xivava xa le handle ka Tempele; tiphuphu ta rona a ti ri ni swifaniso swa mincindzu, naswona a ku ri ni swikhandziyo swa 8 emahlweni ka rona.

32Kutani mupimi a ndzi yisa exivaveni xa le ndzeni hi nyangwa ya le vuxeni, a pima ni muako wa nyangwa ya kona, a kuma leswaku a wu ringana ni miako leyin'wana. 33Makamari ya kona ya varindzi, ni makhumbi, ni rikupakupa, a swi ringana ni swa miako leyin'wana hi vukulu; naswona a ku ri ni mafasitere ematlhelo hinkwawo ya muako lowu, ni le rikupakupeni ra wona. Muako a wu lehile 25 m, wu anamile 12,50 m. 34Rikupakupa ra muako wa nyangwa leyi ya le vuxeni a ri langutana ni xivava xa le handle ka Tempele; tiphuphu ta rona a ti ri ni swifaniso swa mincindzu, phuphu yin'wana evokweni ra ximatsi, yin'wana eka lera xinene; naswona a ku ri ni swikhandziyo swa 8 emahlweni ka rikupakupa.

35Kutani mupimi a ndzi yisa emahlweni ka muako wa nyangwa ya le n'walungwini, a pima muako wa kona, a wu kuma wu ringana ni miako leyin'wana hi vukulu. 36Makamari ya kona ya varindzi, ni makhumbi, ni rikupakupa, a swi ringana ni swa miako leyin'wana hi vukulu; naswona a ku ri ni mafasitere ematlhelo hinkwawo ya muako lowu; wona a wu lehile 25 m, wu anamile 12,50 m. 37Rikupakupa ra muako lowu a ri langutana ni xivava xa le handle ka Tempele; tiphuphu ta rona a ti ri ni swifaniso swa mincindzu, phuphu yin'wana evokweni ra ximatsi, yin'wana eka lera xinene; naswona a ku ri ni swikhandziyo swa 8 emahlweni ka rikupakupa.

Ta matafula ya swifuwo swa magandzelo

38Endzeni ka muako wa nyangwa ya le n'walungwini, a ku ri ni kamari leri pfulekelaka erikupakupeni; ekamarini rero, a va hlantswa nyama ya swifuwo swa magandzelo lama hisiwaka. 39Naswona erikupakupeni leri ra le nyangweni a ku ri ni matafula ya mune, mambirhi evokweni ra ximatsi, ni mambirhi eka lera xinene. Swifuwo swa magandzelo lama hisiwaka ni swa lama susaka swidyoho ni swa lama rihaka milandzu, a swi dlayeriwa ematafuleni lawa. 40Emahlweni ka rikupakupa ra muako wa nyangwa ya le n'walungwini, a ku ri ni matafula man'wana ya mune, mambirhi evokweni ra ximatsi, mambirhi eka lera xinene. 41Hikokwalaho, emahlweni ka muako wa nyangwa a ku ri ni matafula ya mune, ni le ndzeni ka wona a ku ri ni matafula man'wana ya mune, hinkwawo ma endla 8 lawa swifuwo swa magandzelo a swi dlayeriwa eka wona. 42Naswona a ku ri ni matafula man'wana ya mune yo lunghisela eka wona magandzelo lama hisiwaka. Matafula lawa a ma endliwile hi maribye lama vatliweke, tafula rin'wana ni rin'wana ri anamile 75 cm matlhelo hinkwawo, ri lehile 50 cm ku ya henhla. Swibya leswi tirhisiwaka loko ku humesiwa magandzelo lama hisiwaka a swi vekiwa ematafuleni lawa. 43Ekhumbini ra muako hinkwawo, a ku beleriwile timhingu leti a ti lehile 8 cm;Kumbe: Ematlhelo ya matafula a ku beleriwile pulangi ro anama 8 cm nyama ya magandzelo yona a yi vekiwa ematafuleni lawa.

Tindlu ta lava tirhaka eTempeleni

44Kutani mupimi a nghena na mina exivaveni xa le ndzeni, a ndzi komba makamari mambirhi lawa a ma ri kona;Van'wana va ri: kutani emahlweni ka nyangwa ya xivava xa le ndzeni, a ku ri ni makamari ya vayimbeleri rin'wana a ri ri etlhelo ra nyangwa ya le n'walungwini, ri languta edzongeni; rin'wana a ri ri etlhelo ra nyangwa ya le dzongeni ri languta en'walungwini. 45Kutani a ku ka mina: “Kamari leri langutaka edzongeni i ra vaprista lava tirhaka eTempeleni; 46kasi kamari leri langutaka en'walungwini rona i ra vaprista lava tirhaka alitarini; exikarhi ka va ka Levhi, i va ka Sadoki ntsena lava fanelaka ku tirhela HOSI Xikwembu alitarini.” 47Kutani mupimi a pima xivava, a kuma leswaku a xi lehile 50 m, xi anamile 50 m, xi ringana matlhelo hinkwawo. Alitari yona a yi ri emahlweni ka Tempele. 48Hiloko mupimi a nghena na mina erikupakupeni ra Tempele, kutani a pima ku bumbula ka tiphuphu ta rona letimbirhi, a kuma 2,50 m; a pima mpfhuka exikarhi ka tona a kuma 7 m; a heta hi ku pima makhumbi ematlhelo ka nyangwa, a kuma leswaku a ma anamile 1,50 m. 49Rikupakupa hinkwaro a ri lehile 10 m, ri anamile 6 m. A ku ri ni swikhandziyo swa 10 swo nghena eTempeleni, ni tiphuphu tin'wana timbirhi, ehandle ka leta rikupakupa.