Xitsonga 1989 (TSO89)
39

391Xikwembu xi engeta xi ku: “Wena munhu, vulavula na Gogo, u n'wi byela leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka yena leri nge: ‘Ndzi lwa na wena we Gogo, mufumi lonkulu wa va le Mexeke ni va le Tubala. 2Ndzi ku sindzisile ku ndzi languta, ndzi ku koka, ndzi ku humesa etikweni ra wena ra le kule en'walungwini, ndzi ku kongomisa etintshaveni ta Israele; 3kambe sweswi ndzi ta ku ba voko ra ximatsi, ri tshika ku khoma vurha; ndzi ta ku ba voko ra xinene, ri tshika ku tamela miseve. 4Wena ni mavuthu ya wena hinkwawo, ni masocha ya wena lama humaka ematikweni man'wana, mi ta dlayiwa etintshaveni ta Israele, kutani ndzi ta mi tshika mi dyiwa hi makoti layo tala ni swiharhi. 5Mintsumbu ya n'wina yi ta sala erivaleni. Ndzi vula sweswo ndzi tiyisile, mina HOSI N'wini wa hinkwaswo. 6Ndzi ta pfurhisa ndzilo etikweni ra Magogo, ni le xikarhi ka vanhu lava akeke kusuhi ni lwandle va nga chavi nchumu, kutani hinkwavo va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina!’

7“Ndzi ta twarisa vito ra mina lero hlawuleka, ri tiveka exikarhi ka Vaisraele vanhu va mina. A ndzi nga ha pfumeli leswaku va tlhela va ri nyamisa; kutani vamatiko va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu Muhlawuleki wa Israele, hi mina! 8Swilo leswi swi le ndleleni, swi ta humelela; wa ta nkarhi lowu mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi wu vuleke.

9“Kutani lava tshamaka emitini ya Vaisraele va ta ya teka matlhari ya valala, va tshivela ndzilo ha wona; va ta hisa switlhangu leswikulu ni leswitsongo, ni vurha ni miseve ya byona, ni tinhonga, ni matlhari, va tshivela ndzilo ha swona malembe ya 7. 10A va nga ha yi etihunyini kumbe ku ya tsema timhandze eswihlahleni, hikuva va ta hamba va tshivela ndzilo hi mimphiselo ya matlhari. Va ta phangha swilo swa lava a va va phangherile, va hlasela lava a va va hlaserile. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.

Ta ku lahliwa ka Gogo ni mavuthu ya yena

11“Enkarhini wolowo ndzi ta tsema ndhawu etikweni ra Israele, leyi Gogo ni mavuthu ya yena va nga ta lahliwa eka yona, wu nga ‘Nkova-wa-Vaendzi’Van'wana va ri: ‘Nkova-wa-Abarimi’, kumbe: ‘Nkova-wa-Hamona-Gogo’ evuxeni bya Lwandle-ra-ku-fa. Masirha ya Gogo ni mavuthu ya yena ma ta hingakanya ndlela, kutani vaendzi va ta tsandzeka ku hundza; hikokwalaho ndhawu ya kona yi ta vuriwa ‘Nkova-wa-Mavuthu-ya-Gogo’. 12Vaisraele va ta heta tin'hweti ta 7 va ri karhi va lahla vanhu lava, va endlela ku basisa tiko ra vona. 13Vaisraele hinkwavo va ta lahla Gogo ni vanhu va yena, kutani siku ndzi kombaka ku dzuneka ka mina, na vona Vaisraele va ta dzunisiwa; ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo. 14Loko ku ta va ku hundzile tin'hweti ta 7, ku ta hlawuriwa vanhu lava nga ta hamba va famba-famba etikweni va hlengeleta mintsumbu leyi nga sala ehandle, kutani va ta yi lahla leswaku yi nga ha nyamisi tiko ra vona. 15Loko va ri karhi va rhendzeleka na tiko kutani un'wana a thumbha marhambu ya munhu, ú ta yimisa mfungho kusuhi na wona, ku kondza valahli va ma teka va ya ma lahla eka Nkova-wa-Mavuthu-ya-Gogo. 16(Kusuhi ni masirha lawa, ku ta va ni muti lowu vuriwaka ‘Mavuthu’.)Kumbe: (... ku ta va ni muti lowu vuriwaka ‘Hamona’) Hi mukhuva wolowo, tiko ri ta va ri basisiwile.

17

39:17-20
Nhlav. 19:17-18
“Wena munhu, vulavula ni makoti layo tala ni swiharhi hinkwaswo, u swi tivisa leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka swona leri nge: ‘Humani etindhawini hinkwato, mi ta mi ta hlengeletana enkhubyeni wa magandzelo lowu ndzi nga mi lulamisela wona; nkhuvo lowukulu lowu wu ta endliwa etintshaveni ta Israele, tanani mi ta dya nyama mi nwa ni ngati kona. 18Mi ta dya nyama ya masocha, mi nwa ni ngati ya vafumi va matiko, hikuva hinkwavo va ta dlayiwa kukota tinyimpfu ta makhuna, kumbe swinyimpfana, kumbe swiphongho, kumbe tinkuzi, swi nga swifuwo leswi noneke swa le Baxani. 19Enkhubyeni lowu ndzi mi lulamiseleke wona, mi ta dya nyama mi xurha, mi nwa ni ngati mi kondza mi kolwa. 20Ndzi ta mi phamela nyama ya tihanci ni ya vagadi va tona, ni ya tinhenha, ni ya masocha ya matiko yo hambana-hambana. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.’ ”

Xikwembu xi ta tlhela xi katekisa Vaisraele

21Xikwembu xi ri: “Ndzi ta tikomba eka vamatiko ndzi ri loyi a dzunekaka, hikuva va ta vona hilaha ndzi avanyisaka vanhu hakona, va vona ni matimba lawa ndzi va fumaka ha wona. 22Ku sukela siku rero, Vaisraele va ta tiva leswaku hi mina ndzi nga HOSI, Xikwembu xa vona. 23Vamatiko vona va ta twisisa leswaku Vaisraele va yisiwile evukhumbini hikuva a va ndzi dyoherile. A va nga ri vanhu vo tshembeka eka mina, hikokwalaho ndzi va fularherile, ndzi va tshika va hluriwa hi valala, va va dlaya hinkwavo. 24Ndzi va bile hi ndlela leyi ndzi va fularhela, hikuva a va tinyamisile va ndzi dyohela.

25“Kambe sweswi mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, ndzi ta tlhela ndzi katekisa va ka Yakobo hinkwavo, ndzi komba tintswalo ta mina eka vona Vaisraele, ndzi endlela ku lwela vito ra mina lero hlawuleka. 26Loko va ta va va tshamisekile etikweni ra vona va nga chavisiwi hi munhu, va ta rivala tingana leti a va ri na tona khale loko va ha ri lavo ka va nga tshembeki eka mina. 27Ndzi ta va vuyisa va huma ematikweni ya valala va vona, ndzi va hlengeleta. Ndzi ta tirhisa Vaisraele ku komba vamatiko lavo tala leswaku ndzi Xikwembu lexo hlawuleka. 28Vaisraele va ta tiva leswaku hi mina ndzi nga HOSI, Xikwembu xa vona, hikuva ndzi ta va ndzi va hlengeletile, ndzi va vuyisa etikweni ra vona, ku nga sali na un'we wa vona ematikweni ya vanhu vambe, laha a ndzi va yisile evukhumbini kona. 29Ndzi nga ka ndzi nga ha fularheli Vaisraele, hikuva ndzi ta va ndzi chululerile Moya wa mina ehenhla ka vona. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo!”