Xitsonga 1989 (TSO89)
38

Xikwembu xi ta tirhisa Gogo nala wa Israele

381HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2

38:2
Nhlav. 20:8
“Wena munhu, languta leswi Gogo, mufumi lonkulu wa va le Mexeke ni va le Tubala, a endlaka swona etikweni ra Magogo. Vulavula na yena, 3u n'wi byela leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka yena leri nge: Yingisa wena Gogo mufumi lonkulu wa va le Mexeke ni va le Tubala: Ndzi lwa na wena! 4Ndzi ta ku sindzisa ku ndzi languta, ndzi ku hulela muhalo, kutani ndzi ta ku humesa etikweni ra wena, u ri ni mavuthu ya wena hinkwawo, ni tihanci, ni vagadi va tona. Hinkwavo va ta ta hi madzana-dzana, va hlomile matlhari ya vona va helerile, va khomile switlhangu leswikulu ni leswitsongo va tamerile ni mabanga. 5Mavuthu ya wena ma ta tatisiwa hi Vaperesi ni Vaetiyopiya ni va le Putu, hinkwavo va tamerile switlhangu, va ambarile ni swihuku. 6Ku ta huma ni masocha hinkwawo ya le Gomere ni ya le Beta-Tongarimi, va nga vanhu lava sukaka kule en'walungwini, va tela ku ta tatisa vanhu va wena hi vavuthu ya vona.

7“Wena Gogo, tshama u tilulamisile, wena ni masocha hinkwawo lama hlengetetaneke laha ka wena, u ma xiyaxiya.Van'wana va ri: u tiyimisela ku ndzi tirhela 8Loko ku ta va ku hundzile malembe layo tala, ndzi ta ku vitana leswaku u ya hlasela tiko ra Israele. Vaaki va rona va ponile ematlharini, va ya hlengeletana etintshaveni ta Israele, va ri lava humeke ematikweni yo hambana-hambana; tiko ra vona a ri hundzukile mananga layo chavisa, kambe sweswi lava vuyeke hi le vukhumbini va kuma ku tshamiseka eka rona va nga chavi nchumu. 9Wena ni masocha ya wena ni vanhu hinkwavo lava va ku seketelaka, mi ta kongoma etikweni ra Israele, mi ri ba kukota xihuhuri, mi ri khubumeta hi xinyami.

10“Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi vurisa sweswo ndzi ri: Enkarhini wolowo u ta anakanya leswo tala, u endla makungu layo biha, 11u tiyimisela ku ya hlasela tiko leri. Miti ya rona yi pfulekile, a yi na rirhangu kumbe timbanti leti gogiweke, ni vaaki va rona va titwa va tshamisekile, a va vileli hi nchumu. 12U ta hlasela tiko ra kona, leri a ri hundzukile mananga, u phangha swa rona, u lwa na vaaki va rona lava vuyeke hi le matikweni, hikuva va tikumele swifuwo ni nhundzu, va titwa va akile exivindzini xa matiko. 13Va le Xeba, ni va le Dedani, ni van'wamabindzu va le Tarxixi swin'we ni vaakelani va vona, va ta ku vutisa va ku: ‘Xana wena ni mavuthu ya wena a mi tanga ku ta hlasela ni ku phangha swilo swa tiko leri xana? Xana a mi telanga ku ta rhwala silivhere ni nsuku, mi byisa swifuwo, mi teka ni nhundzu mi phangha leswo tala xana?’

14“Wena munhu, vulavula na Gogo u n'wi byela leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka yena leri nge: ‘Enkarhini lowu Vaisraele vanhu va mina va ha titwaka va tshamisekile va nga chavi nchumu, wena Gogo u ta pfuka,Van'wana va ri: wena Gogo a wu nga swi tivi xana? 15u suka etikweni ra wena ra le kule en'walungwini, u ri ni masocha layo tala lama humaka ematikweni man'wana, ma ta ma gadile tihanci; hinkwenu mi ta endla ntshungu lowukulu va mavuthu, 16kutani mi ta fika mi hlasela Vaisraele vanhu va mina, mi khubumeta tiko ra vona hi xinyami. Xikongomelo xa mina loko ndzi ku vitana ku ta lwa ni Vaisraele i ku tivisa vamatiko leswaku hi mina mani! Eminkarhini yoleyo ndzi ta ku tirhisa ku komba vamatiko lava hinkwavo leswaku ndzi Xikwembu xo hlawuleka. 17Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi vurisa sweswo ndzi ri: Eminkarhini leyi hundzeke ndzi vulavurile ko tala hi milomo ya malandza ya mina va nga vona vaprofeta va Israele, ndzi tivisa makungu ya mina ya ku vitana munhu loyi a nga ta lwa ni Vaisraele; munhu wa kona hi wena, we Gogo!’ ”Van'wana va ri: we Gogo xana munhu wa kona, hi wena xana?

Xikwembu xi ta avanyisa Gogo

18HOSI N'wini wa hinkwaswo ú vula sweswo ú ri: “Siku Gogo a humaka nyimpi ku ta hlasela tiko ra Israele, ndzi ta n'wi hlundzukela ngopfu. 19Ndza tiyisa leswaku, esikwini rero, ndzi ta vanga ku tsekatseka lokukulu etikweni ra Israele, ndzi ri karhi ndzi twa ku vava, ndzi hlundzukile swinene. 20Loko ndzi humelela, ndzi ta chavisa tinhlampfi, ni tinyanyana, ni swiharhi, ni swikokovi hinkwaswo, ndzi rhurhumerisa ni vanhu hinkwavo lava akeke emisaveni; tintshava ti ta hirimuka, maribye ya tona ma ta khungulukela hansi, rirhangu ra muti wun'wana ni wun'wana etikweni ri ta wa. 21Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, ndzi ta vangela Gogo emakhombo layo tala lama chavisaka,Van'wana va ri: ndzi ta vangela Gogo etinyimpi etintshaveni ta mina hinkwato kutani vanhu va yena va ta sungula ku dlayana hi xivona. 22Siku ndzi va avanyisaka, va ta dlawa hi mintungu ni tinyimpi. Ndzi ta nisa mpfula leyikulu, ni xihangu xo chavisa, ni ndzilo wa xivavula, swi wela Gogo ni mavuthu ya yena ni masocha ya yena layo tala lama humaka ematikweni man'wana. 23Hi ndlela yoleyo, ndzi ta komba vukulu bya mina ni ku hlawuleka ka mina emahlweni ka vamatiko lavo tala; va ta sungula ku ndzi tiva, va swi vona leswaku HOSI Xikwembu, hi mina!”