Xitsonga 1989 (TSO89)
36

Vaisraele va ta vuyela etikweni ra vona

361Xikwembu xi vulavula na Ezekiele xi ku: “Wena munhu, vulavula ni tintshava ta Israele, u ti lerisa ku yingisa rito ra mina, 2hikuva mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, ndzi tiva hilaha valala va tona va ti sandzaka hakona, loko va ku: ‘Aháà! Swintshabyana leswi swa khale, sweswi, i swa hina!’ 3Hikokwalaho wena muprofeta byela tintshava leti leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka tona; ndza swi tiva swinene leswaku ti hundzukile mananga, ti hlaseriwa hi valala lava humaka ematlhelweni hinkwawo; vaaki va matiko mambe va ti tekile ti va ta vona, va vulavula swo biha ha tona exikarhi ka va ka vona. 4Leswi ndzi swi byelaka tintshava ta Israele, mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi swi kongomisa ni le ka switsunga swa tiko rero, ni le ka minkova ya rona, ni le ka timbala ta rona, hikuva hinkwaswo swi hundzukile mananga layo chavisa ni miti ya kona i marhumbi ntsena. Tiko ra Israele ri hlaseriwile hi vanhu va matiko hinkwawo lama vandzakaneke na rona, kutani sweswi va ri hlekula. 5Kambe mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, ndzi lwa ni vamatiko lava, na vona va le Edomu hinkwavo, ndzi lwa na vona; ndzi va tshinya hi vukari bya mina lebyi pfurhaka, hikuva va titekerile tiko ra mina, va ku i ra vona, va ri karhi va tsaka swinene, va endlela ku kuma madyelo ya rona ya swifuwo ma va ya vona,Van'wana va ri: va endlela ku hlongola vaaki va rona va phangha swilo swa vona va sandza ni Vaisraele. 6Hikokwalaho wena muprofeta, vulavula ni tiko ra Israele, u byela lava akeke etintshaveni ta rona ni le switsungeni swa rona ni le minkoveni ya rona ni le timbaleni ta rona, leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka vona leri nge: ‘Vamatiko va mi vangele tingana letikulu, kambe ndzi tiyimiserile ku va tshinya eku hlundzukeni ka mina lokukulu. 7Ndza tiyisa hi ku hlambanya leswaku vamatiko lava vandzakaneke na n'wina, na vona va ta vangeriwa tingana letikulu. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.’

8“Yingisani n'wina tintshava ta Israele: Mirhi ya n'wina yi ta phaka marhavi, yi tswala mihandzu leyi nga ta dyiwa hi Vaisraele vanhu va mina, hikuva va ta vuya ku nga ri khale. 9N'wina tintshava, ndzi na n'wina, ndzi mi languta hi tintswalo, hikokwalaho mi ta tlhela mi rimiwa, ku byariwa mbewu eka n'wina. 10Ndzi ta andzisa vaaki va n'wina, va nga Vaisraele hinkwavo, vanhu va ta tlhela va tshama emitini, va pfuxa tindlu ta vona. 11Ndzi ta andzisa vanhu ni swifuwo swa vona laha ka n'wina, va kuma vana lavo tala. Mi ta tlhela mi va ni lava akeke ka n'wina ku fana ni khale; ndzi ta mi katekisa ku tlula ni le minkarhini leyi hundzeke, kutani mi ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina! 12N'wina tintshava, swi tiveni: Ndzi ta pfumela leswaku vanhu va mina va Israele va famba-famba ehenhla ka n'wina; va ta mi fuma mi va tiko ra vona ra xiviri; laha ka n'wina, Vaisraele a va nga ha feriwi hi vana.

13“Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka tiko ra Vaisraele leri nge: ‘Vanhu va vula leswaku tiko ra n'wina ri dlaya vaaki va rona, ri lovisa ni vana va vona. 14Kambe mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri: Tiko ra n'wina a ri nga ha dlayi vaaki va rona, ni vana va vona a ri nga ha va lovisi. 15A ndzi nga ha pfumeleli vamatiko ku mi khomisa tingana, a mi nga ha soriwi hi vanhu va tinxaka tin'wana, naswona a mi nga ha phiji varikwenu va wela hansi.Van'wana va ri: tiko ra n'wina a ri nga ha lovisi vana va n'wina Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.’ ”

Vaisraele va ta nyikiwa vutomi lebyintshwa

16HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 17“Wena Ezekiele, u tiva leswaku loko Vaisraele va ha ri etikweni ra vona, va ri nyamisile hi mintirho ya vona ni mahanyelo ya vona; emahlweni ka mina a va nyamile ku fana ni wansati la nga masikwini ya yena ya n'hweti. 18Ndzi chululerile vukari bya mina ehenhla ka vona, hikuva a va halatile ngati etikweni ra vona, va ri nyamisa hi swikwembu swa vona swa hava. 19Ndzi va hangalasile va ya ematikweni va ya tshama exikarhi ka vanhu va tinxaka tin'wana, ndzi va ba hikwalaho ka mahanyelo ya vona ni swiendlo swa vona. 20Kambe loko va fikile ematikweni, va sorisile vito ra mina lero hlawuleka, ku kondza loko vamatiko va hlamala va ku: ‘Vanhu lava i va HOSI Xikwembu, kambe va susiwile etikweni ra xona!’ 21Ndzi twile ku vava hikwalaho ka vito ra mina lero hlawuleka, leri Vaisraele va ri soriseke ematikweni lawa va nga yisiwa eka wona.

22“Wena Ezekiele, vulavula na Vaisraele, u va byela leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka vona leri nge: Leswi ndzi swi endlaka, a ndzi swi endli hikwalaho ka n'wina, kambe hikwalaho ka vito ra mina lero hlawuleka, leri mi ri soriseke exikarhi ka matiko lawa mi yisiweke eka wona. 23Ndzi ta basisa vito ra mina lerikulu, hikuva mi ri sorisile exikarhi ka vamatiko; kambe loko ndzi ta va ndzi kombisile ku hlawuleka ka mina emahlweni ka vamatiko lava, va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina! Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo. 24N'wina Vaisraele, ndzi ta mi hlengeleta mi huma ematikweni ya vanhu vambe, ndzi mi vuyisa etikweni ra n'wina. 25Ndzi ta mi xuva hi mati layo tenga, kutani thyaka leri mi nga tivangela rona hi ku gandzela swikwembu swa n'wina swa hava, ndzi ta ri susa hinkwaro. 26

36:26-28
Ez. 11:19-20
Ndzi ta mi nyika timbilu letintshwa, ndzi mi avela ni moya lowuntshwa; ndzi ta susa timbilu ta n'wina to nonon'hwa kukota maribye, ndzi mi nyika timbilu leto olova leti yingisaka. 27Ndzi ta mi nyika moya wa mina, kutani wu ta mi fambisa etindleleni ta mina, wu mi dyondzisa ku hlayisa milawu ya mina. 28Mi ta tshama etikweni leri ndzi ri nyikeke vatata wa n'wina, mi va vanhu va mina, na mina ndzi va Xikwembu xa n'wina. 29Ndzi ta mi kutsula, mi hambana ni swilo hinkwaswo leswi a swi mi nyamisa. Ndzi ta mi nyika swakudya leswo tala, kutani a ku nga ha vi na ndlala etikweni ra n'wina. 30Mirhi ya n'wina yi ta veka mihandzu leyo tala, mi pfuna ni mavele, leswaku vamatiko va nga ha mi soli hi ku mi vona mi ri etindlaleni. 31Mi ta anakanya mahanyelo ya n'wina layo biha ni mintirho ya n'wina leyi nga tsakisiki, kutani mi ta tisola hikwalaho ka swidyoho swa n'wina ni manyala lawa mi ma endleke. 32Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, leswi ndzi swi endlaka, a ndzi swi endli hikwalaho ka n'wina; khomani hi tingana n'wina Vaisraele, mi hundzuka emahanyelweni ya n'wina.”

33HOSI N'wini wa hinkwaswo ú vurisa sweswo ú ri: “Siku ndzi nga ta susa leswi swi mi nyamisaka, mi hambana ni swidyoho swa n'wina hinkwaswo, ndzi ta mi vuyisa mi ta tshama emitini ya n'wina, mi pfuxa tindlu ta kona. 34Masimu lawa a ma hundzukile mafusi ma ta tlhela ma rimiwa; vahundzi va ndlela a va nga ha voni nhova ntsena etikweni ra n'wina. 35Kutani va ta ku: ‘Tiko leri, a ri hundzukile mananga, kambe sweswi ri fana ni ntanga wa Edeni; miti ya rona a yi hirimuxiwile yi hundzuka marhumbi layo chavisa, kambe sweswi yi ni vanhu, i makhokholo!’ 36Kutani vanhu lava saleke ematikweni lama vandzakaneke na n'wina, va ta tiva leswaku mina HOSI ndzi pfuxile miti leyi a yi ri marhumbi, ndzi tlhela ndzi rima masimu lawa a ma hundzukile mafusi. Hakunene leswi ndzi ta swi endla, ku vula mina HOSI!”

37HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri: “Ndzi ta tlhela ndzi pfumelela Vaisraele ku ndzi khongela va kombela ku pfuniwa, kutani ndzi ta hlamula hi ku va andzisa kukota ntlhambi wa swifuwo. 38Miti leyi sweswi yi nga marhumbi, yi ta tala hi vanhu, va kota mintlhambi ya swifuwo swa magandzelo leyi tataka muti wa Yerusalema hi nkarhi wa minkhuvo. Kutani va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina!”