Xitsonga 1989 (TSO89)
34

Ezekiele ú tshinya varisi va tiko ra Israele

341HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Wena munhu, yana u ya tshinya tihosi leti risaka tiko ra Israele; tshinya varisi lava, u va byela leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka vona leri nge: ‘Mi ni khombo n'wina varisi va Israele, hikuva mi le ku tihlayiseni n'wina ntsena! Xana ntirho wa varisi a hi ku hlayisa tinyimpfu xana? 3N'wina mi le ku dyeni ka mafurha;Van'wana va ri: mi le ku dyeni ka ntswamba mi funengela voya bya tinyimpfu ta n'wina, mi tlhava leto nona, kambe ntlhambi wa kona a mi na mhaka na wona. 4A mi tikarhatelanga leto ka ti nga tiyanga, leti vabyaka a mi ti tshungulanga, a mi bohelelanga leti khwitaka, a mi vuyisanga leti hambukeke endleleni, leti lahlekeke a mi ti landzanga mi vuya na tona; mi fambisile ntlhambi wa kona hi voko ro tika ra tihanyi.Van'wana va ri: leti a ti tiyile, mi ti fambisile hi tihanyi 5

34:5
Tinhl. 27:17
II Tikr. 18:16
Mt. 9:36
Mk. 6:34
Kutani leswi tinyimpfu a ti pfumala varisi, ti hangalakile, ti ya dyiwa ha yin'we yin'we hi swiharhi swa le nhoveni. 6Ti famba-fambile hinkwako etintshaveni, ni le switsungeni hinkwaswo; ti hangalakile etikweni hinkwaro, ku ri hava loyi a tikarhatelaka tona kumbe ku ti landza a vuya na tona.’ ”

7Hikokwalaho n'wina varisi, yingisani leswi HOSI Xikwembu xi mi byelaka swona. 8Yena N'wini wa hinkwaswo ú tiyisa a ku: “Tinyimpfu ta mina ti khomiwile hi swiharhi swa tinxaka-xaka ti dyiwa ha swona, hikuva a ti pfumala varisi; leti nga lahleka, varisi a va ti landzanga va vuya na tona, hikuva a va anakanya ntsena ku tihlayisa vona vinyi ematshan'weni ya ku hlayisa tinyimpfu ta mina!”

9Kutani n'wina varisi, yingisani kambe leswi HOSI Xikwembu xi mi byelaka swona; 10xi ri: “Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi lwa ni varisi volavo! Ndzi ta susa tinyimpfu ta mina emavokweni ya vona leswaku va nga ha vi varisi va tona, naswona va nga ha tiphini va ri voxe; varisi lava va ta tshika ku dya nyama ya tinyimpfu ta mina, hikuva ndzi ta ti susa emavokweni ya vona.

Xikwembu hi xoxe xi ta risa vanhu va xona

11“Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi vurisa sweswo ndzi ri: Yingisani! Mina hi ndzexe ndzi ta landza tinyimpfu ta mina ndzi vuya na tona. 12Swi nga endleka leswaku tinyimpfu tin'wana ti hambana ni ntlhambi ti ya lahleka; loko swi ri tano, munhu loyi a nga ku riseni esikwini rero, ú ta famba a ti lava. Hi mukhuva wolowo na mina ndzi ta famba ndzi lava tinyimpfu ta mina, ndzi ti humesa ematikweni hinkwawo lawa ti nga hangalasiwa ti ya ka wona, siku ti nga wela hi khombo ni xinyami. 13Ndzi ta tlhela ndzi ti hlengeleta, ndzi ti humesa ematikweni lawa hinkwawo, kutani ndzi ta ti vuyisa etikweni ra tona ra xiviri. Ndzi ta ti khayima ti ya dya etintshaveni ta Israele laha ku nga na mati, ti nga ha tshami emananga. 14Ndzi ta ti risa emadyelweni ya rihlaza; ti ta dya ti xurha emagangeni ya tiko ra Israele, laha ku nga ni byanyi lebyo tala; ti ta vundza ni ku gayela kona, ti nga pfumali nchumu. 15Tinyimpfu leti ta mina, hi mina ndzi nga ta va murisi wa tona, ndzi ti wisisa; ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo. 16Ndzi ta lava leti lahlekeke, ndzi vuyisa leti nga hambuka endleleni: ndzi ta bohelela leti khwitaka, ndzi tiyisa leti tsaneke, kambe leti noneke ni leti tiyeke, ndzi ta vona leswaku ti nga karhati letin'wana.Van'wana va ri: kambe leti noneke ni leti tiyeke ndzi ta ti herisa Eku riseni ka mina, ndzi ta tirha hi ku lulama!

17“N'wina swifuwo swa mina, tivani leswaku ndzi ta avanyisa hi ku lulama exikarhi ka n'wina, ndzi hlawula tinyimpfu eka timbuti, ku vula mina HOSI N'wini wa hinkwaswo. 18Xana mi ri, i mhaka leyitsongo loko van'wana exikarhi ka n'wina va dya emadyelweni lamanene, kambe va kandziyela byanyi lebyi saleke xana? Kumbe loko va nwa mati layo tenga, va pfindlusa ni lama saleke, a swi na mhaka sweswo ke? 19Vonani, swifuwo swa mina swi fanele ku dya byanyi lebyi kandziyeriweke, swi nwa ni mati lama pfindlusiweke!

20“Hikokwalaho mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka n'wina leri nge: Ndzi ta hlawula swifuwo leswi noneke eka leswi ondzeke, mina hi xiviri xa mina. 21Swifuwo leswi tsaneke, mi swi susumetile hi makatla mi swi tlhava hi timhondzo swi kondza swi hambana ni ntlhambi. 22Kambe mina ndzi ta ponisa ntlhambi wa mina va nga Vaisraele; a va nga ha hlaseriwi hi van'wana, kutani mina ndzi ta avanyisa timhaka ta vona hi ku lulama. 23

34:23
Nhlav. 7:17
Ndzi ta va veka ehansi ka murisi un'we,Van'wana va ri: ndzi ta va veka ehansi ka murisi un'wana a nga yena Davhida nandza wa mina, kutani hi yena loyi a nga ta va murisi wa vona, a va hlayisa. 24
34:24
Ez. 37:24
Mina HOSI ndzi ta va Xikwembu xa vona, kutani Davhida nandza wa mina ú ta va murhangeri wa vona. Ndzi vula sweswo mina HOSI.

25“Ndzi ta endla na vona ntwanano lowu nga heriki, wu va tisela ku rhula, ndzi hlongola swiharhi leswo chavisa swi suka etikweni; kutani va ta kuma ku tshamiseka ni ndhawu yo etlela eka yona va nga chavi nchumu, hambi ku ri erivaleni kumbe eswihlahleni. 26Ndzi ta va tshamisisa, va kuma ni minkateko loko va rhendzela ntshava ya mina; ndzi ta va katekisa hi ku va nisela mpfula hi tinguva ta yona. 27Mirhi yi ta tswala mihandzu leyo tala, misava yi humesa ntshovelo lowo saseka. Vanhu va mina va ta tshamiseka etikweni ra vona va nga chavi nchumu; siku ndzi nga ta tshova joko leri va nga rhwexiwa rona, ndzi ta va kutsula emavokweni ya lava va va xanisaka, kutani va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina. 28Vamatiko a va nga ha phanghi swilo swa vona, ni swiharhi swa nhova a swi nga ha va dlayi; va ta tshamiseka, va nga ha chavisiwi hi nchumu. 29Ndzi ta va nyika masimu lama tivekaka hi ku saseka ka wona,Van'wana va ri: Ndzi ta va nyika masimu ya misava leyi noneke kutani a ku nga ha vi ni ndlala etikweni ra vona, naswona a va nga ha hlekuriwi hi vanhu va matiko man'wana. 30Hikokwalaho Vaisraele va ta tiva leswaku ndzi na vona mina HOSI Xikwembu xa vona, ni leswaku hi vona va nga vanhu va mina; ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.

31“Hakunene hi n'wina Vaisraele mi nga ntlhambi wa mina ni vanhu lava ndzi va risaka, kutani mina ndzi Xikwembu xa n'wina. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.”