Xitsonga 1989 (TSO89)
32

Risimu ro rila hosi Faro

321Hi lembe ra vu-12 hi ri evukhumbini, hi siku ro rhanga ra n'hweti ya vu-12, HOSI Xikwembu xi vulavula na mina, xi ku: 2“Wena munhu, suma risimu ra xirilo, u rila Faro hosi ya le Egipta hi marito lama nge:

“Wena Faro, a wu tifananisa ni nghala ematikweni,

kasi a wu ri dragona nyoka ya le lwandle,

u hlambela emilambyeni ya wena,

u kandziya ndzhope, u thyakisa mati ya xinambyana!

3Hikokwalaho mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri:

Ndzi ta tlharamula ritavala ndzi ku khubumeta,

vamatiko lavo tala va ku rhendzerile;

ndzi ta ku tsavula ematini hi rikoka ra mina,

4ndzi ku cukumeta ehandle,

ndzi ku tshikisa sweswo erivaleni;

ndzi ta tisa tinyanyana hinkwato ti ta phatsama ehenhla ka wena,

swiharhi hinkwaswo swi dya ntsumbu wa wena swi xurha.

5Ndzi ta haxa swirho swa wena leswi boleke etintshaveni,

ndzi tata minkova ha swona.

6Ndzi ta halata ngati ya wena etikweni,

yi ko yi tsakamisa ni tintshava,

yi khulukela ni le minkoveni.

7

32:7
Es. 13:10
Mt. 24:29
Mk. 13:24-25
Lk. 21:25
Nhlav. 6:12-13
8:12
Siku ndzi ku herisaka, ndzi ta pfala tilo hi xinyami,

ndzi tima ni tinyeleti;

ndzi ta siva dyambu hi mapapa,

n'weti a wu nga ha voningi.

8Ndzi ta tima timboni hinkwato ta le tilweni,

ndzi funengeta tiko ra wena hi munyama.

Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.

9“Siku ndzi twarisaka mahungu ya ku herisiwa ka wena,Van'wana va ri: Siku ndzi ku yisaka evukhumbini exikarhi ka tinxaka tin'wana vanhu lavo tala lava tshamaka ematikweni lawa u nga ma tiviki, va ta tsemeka nhlana. 10Ndzi ta chavisa vanhu lavo tala hikwalaho ka wena, na tona tihosi ti ta rhurhumela hi mhaka ya wena, loko ti ndzi vona ndzi ri karhi ndzi vangamisa tlhari ra mina; esikwini leri u nga ta wa ha rona, va ta tsemeka nhlana hinkwavo, va chava leswaku na vona va nga dlayiwa nkarhi wihi na wihi.”

11HOSI N'wini wa hinkwaswo ú ri: “Wena Faro, u ta hlaseriwa hi hosi ya le Babilona!

12“Ndzi ta tshika ntshungu wa vanhu va wena

wu wela emavokweni ya tinhenha leto tala ta tihanyi;

ti ta va herisa ti nga siyi na un'we wa vona,

kutani ku tikurisa ka Vaegipta ku ta hela.

13Ndzi ta dlaya swifuwo swa vona hinkwaswo

leswi famba-fambaka kusuhi ni milambu;

a ku nga ha vi na munhu la petaka nenge

a pfindlusa mati ya kona,

hambi swi ri swifuwo a swi nga ha ma pfindlusi.

14Kutani ndzi ta dzikisa thyaka leri nga matini lawa,

milambu yi tlhela yi khuluka yi rhurile kukota mafurha lama xiririkaka.

Ndzi vula sweswo, mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.

15Siku ndzi nga ta hundzula tiko ra Egipta ri va mananga,

ndzi susa hinkwaswo leswi nga ka rona,

ndzi herisa ni vaaki va rona hinkwavo,

vanhu va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina!

16“Risimu leri i ra xirilo; ri ta yimbeleriwa hi vavasati va matiko mambe, loko va rila tiko ra Egipta ni vaaki va rona hinkwavo. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.”

Ta le xivandleni xa vafi

17Hi lembe ra vu-12 hi ri evukhumbini, esikwini ra vu-15 ra n'hweti,Van'wana va ri: esikwini ra vu-15 ra n'hweti yo rhanga HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 18“Wena munhu, yimbelela risimu ra xirilo, u rila mintshungu ya Vaegipta swin'we ni vanhu va matimba va tinxaka timbe, loko va ri karhi va rhelela hinkwavo va ya exivandleni xa vafi, va ya hlangana ni lava feke khale. 19Risimu ra kona hi leri:

“ ‘Xana mi ri mi tlula mani hi ku lulama?

Rhelelani mi ya latiwa ni lavo soleka emasirheni!’

20“Vaegipta va wele exikarhi ka lava dlayiweke hi fumu, matlhari ma tirhile ntirho wa wona! Kokani Egipta ni vanhu va yena, mi ya va cukumeta!Van'wana va ri: Egipta ú ta latiwa swin'we ni vanhu va yena hinkwavo 21Tinhenha ta matimba ti ta vulavula hi Egipta ni vapfuni va yena ti ri exivandleni xa vafi, ti ku: ‘Lavo soleka lava dlayiweke hi fumu, va rhelerile va fika va latiwa haleno!’

22“Asiriya hi yaloyi, ni mavuthu ya yena hinkwawo. Ú rhendzeriwile hi masirha ya vanhu va yena hinkwavo lava tlhaviweke hi fumu va fa. 23Masirha ya kona ma lulamisiwile emakorhweni ya xivandla xa vafi, ra yena sirha ri rhendzeriwile hi vanhu va yena hinkwavo, va nga lava tlhaviweke hi fumu va fa; kasi khale vanhu hinkwavo lava hanyaka emisaveni a va va chava.

24“Elamu hi yaloyi, ni vanhu va yena hinkwavo lava rhendzelaka sirha ra yena, va nga hinkwavo lava tlhaviweke hi fumu va fa; va rhelela va ya exivandleni xa vafi va ri lava solekaka, kasi khale vanhu hinkwavo lava hanyaka emisaveni a va va chava; namuntlha va hlangana ni lava feke khale, va ri ni tingana letikulu. 25Elamu ni vanhu va yena hinkwavo va latiwile exikarhi ka lava tlhaviweke va fa; yena ú rhendzeriwile hi masirha ya vona, va nga vanhu vo soleka lava dlayiweke hi fumu; khale vanhu hinkwavo lava hanyaka emisaveni a va va chava, kambe sweswi Vaelamu va hlangana ni lava feke khale, va ri ni tingana letikulu; hinkwavo va latiwa ni lava tlhaviweke va fa.

26“Mexeke na Tubala ni vanhu va vona hinkwavo, hi lava. Va rhendzeriwile hi masirha ya va ka vona, hinkwavo va ri lavo soleka, lava dlayiweke hi fumu, hambileswi khale a va chaviwa hi vanhu hinkwavo lava hanyaka emisaveni. 27A va latiwanga laha ku etleleke tinhenha leti feke khale, leti nga rhelela ti ya exivandleni xa vafi ti ri ni matlhari ya tona; Mexeke na Tubala a va khegelanga matlhari, naswona mintsumbu ya vona a yi tlhandlekiwanga switlhangu; a va fani ni tinhenha letiya ta khale leti a ti chaviwa hi vanhu hinkwavo lava hanyaka emisaveni. 28Wena Egipta, u ta dlawa u latiwa ni lava soleka, vona lava dlayiweke hi fumu.

29“Edomu hi yaloyi, yena ni tihosi ta yena ni tindhuna ta yena hinkwato; khale a va ri tinhenha, kambe sweswi va rhelerile va ya exivandleni xa vafi eka lava dlayiweke hi fumu, va ya latiwa ni lavo soleka lava feke khale.

30“Vafambisi va matiko ya le n'walungwini va kona hinkwavo, swin'we ni va le Sidoni hinkwavo lava nga rhelela va ya exivandleni xa vafi va ri ni tingana letikulu; khale a va chaviwa hikuva a va ri tinhenha, kambe sweswi va latiwa ni lavo soleka lava dlayiweke hi fumu; va tshama ni lava feke khale, va ri ni tingana letikulu.

31“Loko Faro a vona vanhu lava exivandleni xa vafi, ú ta twisisa leswaku a hi yena ni vanhu va yena ntsena lava dlayiweke hi fumu, kutani a nge he vileli ngopfu. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo. 32Hosi Faro, ndzi n'wi nyikile nkarhi wa ku chavisa vanhu lava hanyaka emisaveni, kambe sweswi ú latiwile ni lavo soleka, lava dlayiweke hi fumu, va nga vanhu va yena hinkwavo. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo!”