Xitsonga 1989 (TSO89)
28

Rito eka hosi ya le Tiri

281HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Wena munhu, byela hosi ya le Tiri leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka yona leri nge: U tikurisa ngopfu, u ri: ‘Mina ndzi xikwembu! Ndzi tshamile xiluvelweni xa swikwembu exivindzini xa malwandle!’ Kasi wena u munhu ntsena, a wu xin'wana xa swikwembu! Wo tixisa loko u anakanya leswaku u tlharihile kukota swona. 3U tivula la tlhariheke ku tlula Daniele;Daniele, kumbe: Danele. Vonani Ezekiele 14:14 u ri, u kota ku paluxa mhaka yihi ni yihi leyi fihliweke. 4Hi vutlhari lebyi bya wena ni ku twisisa ka wena, u tihlengeletele xuma lexo tala, u veka nsuku ni silivhere etindlwini ta wena ta vuhlayiselo. 5Hi vutivi bya wena bya mabindzu, u andzisile rifuwo ra wena, kambe rona ri ku vangele ku tikurisa.

6“Hikokwalaho mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi vurisa sweswo ndzi ri: Leswi u titwaka leswaku u tlharihile kukota xin'wana xa swikwembu, 7mina ndzi ta ku rhambela vanhu va tinxaka timbe, lava nga ni tihanyi letikulu; va ta hloma matlhari, va herisa leswo saseka leswi u swi endleke hi vutlhari bya wena, va onha ku dzuneka ka wena. 8Va ta ku tlhava u fa, va ku hoxa exivandleni xa vafi, kwale xivindzini xa malwandle. 9Loko valala va ri karhi va ku dlaya, a wu nga ha vuli leswaku u tlharihile ku fana ni xin'wana xa swikwembu; hakunene, emahlweni ka lava va ku tlhavaka, a wu nga ha vi xin'wana xa swikwembu, u to va munhu ntsena! 10U ta fa kukota xikamba, u dlawa hi vanhu vambe. Lawa hi wona marito ya mina, ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.”

Risimu ro rila hosi ya le Tiri

11HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 12“Wena munhu, suma risimu ra xirilo u rila hosi ya le Tiri; n'wi byele leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka yena leri nge:

“Khale a wu fana ni mfungho lowu endliweke hi vukheta;

a wu tlharihile, vumbhurhi bya wena a byi hetisekile.

13A wu tshama entangeni wa mina wa le Edeni,

u sasekisiwile hi maribye ya nkoka ya tinxaka-xaka,

yo fana ni ‘sardiyo’, ni ‘topazi’, ni ‘dayimani’,

ni ‘berila’, ni ‘onikisi’, ni ‘yaspere’,

ni ‘safiri’, ni ‘emeralda’, ni ‘garnete’;

swiangarhelo swa maribye lawa a swi ri swa nsuku lowu furiweke,

swi lulamisiwile siku u tumbuluxiweke.

14A wu ri ntsumi yo chavisa, ndzi ku endlile musirheleri,Van'wana va ri: A ndzi vekile ntsumi yo chavisa, yi ku sirhelela

u tshama entshaveni ya mina leyo hlawuleka,

u famba-famba exikarhi ka maribye lama vangamaka.

15A wu ri ni mahanyelo lamanene

ku sukela siku leri u tumbuluxiweke ha rona,

kambe u sungurile ku endla leswo homboloka.

16Loko u ri karhi u andzisa mabindzu ya wena,

u andzisile ni mintirho ya wena ya tihanyi, kutani u dyoha;

hikokwalaho ndzi ku hlongorile u suka entshaveni ya mina

ku fana ni xilo lexi nyameke;

wena musirheleri, ntsumi yo chavisa,

ndzi ku susile exikarhi ka maribye lama vangamaka.

17Vumbhurhi bya wena byi ku vangele ku tikurisa,

kutani u onha vutlhari bya wena hi ku navela ku dzunisiwa hi vanhu.

Ndzi ku bile u wela hansi,

tihosi letin'wana ti ri karhi ti swi vona, kutani ti tsaka.

18U andzisile mintirho ya wena leyo homboloka

hi vukanganyisi bya wena emabindzwini,

u nyamisa ha swona tindhawu ta wena ta vukhongeri;

hikokwalaho ndzi vangile ndzilo emutini wa wena,

wu ku hisa, u hela, ku sala nkuma ntsena,

lavo tala va ri karhi va swi vona.

19Vanhu hinkwavo lava a va ku tiva,

va chavisiwile ngopfu hi leswi swi ku humeleleke;

u herisiwile hi ndlela yo chavisa,

a wu nga ha vi kona ni siku ni rin'we.”

Rito eka va le Sidoni

20

28:20-26
Yuw. 3:4-8
Zak. 9:1-2
Mt. 11:21-22
Lk. 10:13-14
HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 21“Wena munhu languta leswi humelelaka emutini wa Sidoni, u tshinya vaaki va kona, 22u va byela leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka vona leri nge:

“N'wina va le Sidoni, ndzi lwa na n'wina!

Ndzi ta komba ku dzuneka ka mina exikarhi ka n'wina.

Siku ndzi nga ta mi avanyisa, ni ku mi komba ku hlawuleka ka mina,

mi ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina.

23Ndzi ta mi vangela mintungu,

ngati yi ta halatiwa emagondzweni ya n'wina;

valala va ta mi hlasela va huma ematlhelweni hinkwavo,

va ta dlaya lavo tala exikarhi ka n'wina,

kutani mi ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina.”

Xikwembu xi ta tlhela xi katekisa Vaisraele

24Xikwembu xi ri: “Vamatiko hinkwavo lava akelaneke ni Vaisraele va ta tshika ku va sandza, a va nga ha va tlhavi kukota mitwa leyi nga hlomukiki kumbe mahlwehlwe. Hi kona Vaisraele va nga ta tiva leswaku HOSI N'wini wa hinkwaswo, hi mina!”

25HOSI N'wini wa hinkwaswo ú vurisa sweswo ú ri: “Ndzi ta hlengeleta Vaisraele va huma ematikweni lawa va hangalasiweke va ya eka wona; ndzi ta komba ku hlawuleka ka mina exikarhi ka vona, vamatiko va ri karhi va swi vona, kutani va ta tshama etikweni leri ndzi ri nyikeke nandza wa mina Yakobo, ri va ra vona. 26Va ta tiakela tindlu va rima ni masimu ya vhinya, va titshamerile hi ku rhula. Leswi swi ta humelela loko ndzi ta va ndzi bile vamatiko hinkwavo lava akelaneke ni Vaisraele, lava va va sandzaka, kutani Vaisraele va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu xa vona, hi mina!”