Xitsonga 1989 (TSO89)
27

Risimu ro rila Tiri, ngalava yo saseka

271HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Wena munhu, suma risimu ra xirilo, u rila Tiri, 3wona muti lowu akiweke ehlalukweni laha tingalava ti nghenaka ha kona, muti lowu endlaka mabindzu ni vanhu va matiko layo tala lama nga kusuhi ni lwandle. Byela Tiri leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka yena leri nge:

“Wena Tiri, u tidzunisa ngopfu u ri:

‘Vumbhurhi bya mina bya hetisekile!’

4Hakunene a wu fuma ni le xivindzini xa malwandle,

u akiwile kukota ngalava yo saseka ngopfu.

5Vavatli a va belerile rihlanguti rin'wana ni rin'wana ra wena

hi mapulangi ya murhi wa kipresi wa le Seniri,

va vatlile mhandze yo leha hi murhi wa kedari wa le Lebanoni,

va yimisa yona exikarhi ka wena va tlhiva maseyila.

6A va ku endlele timhandze to tluta ha tona

hi mirhi ya minkuhlu ya le Baxani,

va akile nhompfu ya wena hi mapulangi ya muphayini,Kumbe: mpinya (Xiphut.: pinheiro)

wu nga murhi lowu milaka exihlaleni xa Kipra,

va wu sasekisa hi matino ya tindlopfu.

7Maseyila ya wena a ma endliwile

hi ntsembyani wa le Egipta wo rhungeleriwa mavalavala,

u hatla u tiveka ha wona;

minceka ya muhlovo wa rihlaza ni wo tshwuka yo huma eswihlaleni swa Elixa

a yi funengeta tinhundzu ta wena.

8Lava va ku tlutaka

a va ri vavanuna vo huma eSidoni ni le Arivhadi;

we Tiri, vanhu va wena lavo tlhariha,Van'wana va ri: tintlhari ta le Zemere

hi vona lava a va ku fambisa.

9Vavatli va le Gebali lava tivaka ntirho wa vona

a va lema timfa ta wena;

vatluti va tingalava to huma hala ni hala

a va ta va ta xaviselana swilo na wena.

10Exikarhi ka mavuthu ya wena,

a ku ri ni tinhenha ta Vaperesi, ni ta le Ludu, ni ta le Putu,

va nga vavanuna lava tivaka matlhari;

a va hayeka switlhangu ni swihuku swa vona emakhumbini ya wena,

u kuma ku dzuneka ha swona.

11Tinhenha ta le Arivhadi a ti kumiwa emavuthwini ya wena,

ti famba-famba erirhangwini ra wena,Van'wana va ri: Tinhenha ta le Arivhadi ni ta le Heleke a ti famba-famba erirhangwini ra wena

tin'wana ta le Gamada a ti rindza eswihondzweni swa wena,

ti hayeka switlhangu swa tona emakhumbini ya wena,

vumbhurhi bya wena byi hetiseka ha swona.

12“Va le Tarxixi a va endla mabindzu na wena, va kuma nhundzu eka wena ya swilo swo saseka swa tinxaka-xaka, va swi hakela hi silivhere na nsimbhi na thini na ntsopfu. 13Va le Yavhani ni va le Tubala ni va le Mexeke a va xaviselana swilo na wena; a va kuma nhundzu eka wena, va hakela hi mahlonga ni swibya swa koporo. 14Va le Beta-Togarima a va xava nhundzu eka wena hi tihanci leti paniwaka, ni tihanci ta nyimpi, ni timeyila.Kumbe: timula 15Va le RhodaVan'wana va ri: Va le Dedani a va xaviselana swilo na wena. Vaaki va swihlale leswo tala a va tsakela ku endla mabindzu na wena, va ku humesela ni ndzuvo hi matino ya tindlopfu ni mapulangi ya murhi wa xipalatsi. 16Va le EdomuVan'wana va ri: Va le Aramu a va endla mabindzu na wena, va kuma tinhundzu leto tala eka wena, va xava hi maribye ya nkoka ya ‘emeralda’, ni minceka ya muhlovo wo tshwuka ni leyi rhungeleriweke mavalavala, ni ntsembyani wo saseka, ni tinkatla ta ntima, ni maribye ya nkoka ya ‘rubi’. 17Va ka Yuda ni Vaisraele a va xaviselana swilo na wena, va xava nhundzu eka wena hi koroni ya le Miniti, ni mapa,Van'wana va ri: koroni ni mihandzu ya mirhi ya mitlhwari ni makuwa ya matatani ni vulombe, ni mafurha, ni mirhi yo tola. 18Va le Damaska a va endla mabindzu na wena, va navela tinhundzu ta wena leto tala ta nkoka ni swilo swa wena swa tinxaka-xaka, va hakela hi vhinyo ya le Heliboni ni voya byo basa bya tinyimpfu.Kumbe: voya bya tinyimpfu ta le Sahari 19Va le Dani ni va le Yavhani a va endla mabindzu na wena hi swilo swo huma emutini wa Uzala, va ku hakela hi swilo swa nsimbhi ni murhi wa ‘kasiya’ ni tinhlanga ta ‘khalamusi’. 20Va le Dedani a va ku xavisela minkumba yo kapekela tihanci leti gadiwaka. 21Va le Arabiya ni varhangeri hinkwavo va le Kedari, a va tsakela ku endla mabindzu na wena, va xava tinhundzu eka wena hi swinyimpfana ni makhuna ni timbuti; a va bindzula hi swona sweswo. 22Van'wamabindzu va le Xeba ni va le Rhama a va xaviselana swilo na wena, va xava tinhundzu eka wena hi mirhi ya tinxaka-xaka yo nandzihisa swakudya, ni maribye ya nkoka ya mihlovo-hlovo, ni nsuku. 23Va le Harana ni va le Kana ni va le Edeni a va xaviselana swilo na wena, swin'we ni van'wamabindzu va le Xeba ni va le Asuru ni va le Kilimada;Van'wana va ri: Va le Harana ni va le Kana ni va le Asuru ni va le Kilimada a va xaviselana swilo na wena 24a va ku xavisela minceka yo saseka ya muhlovo wa rihlaza ni leyi rhungeleriweke mavalavala, ni masangu ya mihlovo mimbirhi lama lukiweke hi tingoti leto tiya, ma dlayisetiwile hi nawu wa kona; a va bindzula hi swona sweswo.

25

27:25-26
Nhlav. 18:11-19
“Nhundzu ya wena yi tatile tingalava ta le Tarxixi,

na wena a wu fana ni ngalava leyi rhwaleke swilo leswo tala, yi pela malwandle.

26Vatluti va sukile na wena ehlalukweni,

va ku yisa exikarhi ka lwandle,

kambe moya wa le vuxeni wu ku bile,

u mbombomela exidziveni.

27Siku leri u herisiweke ha rona,

u mbombomerile exidziveni u nyamalala,

ku mbombomela rifuwo ra wena ni nhundzu ya wena hinkwayo,

ni vatluti va wena, ni vafambisi va wena,

ni vavatli lava a va lema timfa ta wena, ni lava a va xaviselana swilo na wena,

ni masocha ya wena hinkwawo,

ni ntshungu hinkwawo lowu a wu ri kwala ka wena.

28Nkalanga wa vafambisi va ngalava

wu tsekatsekisile ni ribuwu ra lwandle.

29“Vatluti ni vafambisi hinkwavo va tingalava tin'wana

va huma etingalaveni ta vona va ya yima eribuweni,

30va tlhava mukhosi, va ku rila hi xiviti lexikulu,

va tichela ritshuri etinhlokweni, va vumbuluka enkumeni;

31va byewula tinhloko, va ambala swa nkosi,

va halata mihloti, va twa ku vava ngopfu.

32Loko va ri karhi va ku rila, va yimbelela risimu ra xirilo

va ku: ‘We Tiri, i mani loyi a a fana na wena exikarhi ka malwandle!’Van'wana va ri: We Tiri, i mani la herisiweke ku fana na wena exikarhi ka malwandle!

33Khale loko nhundzu ya wena ya ha fika ehlalukweni,

a yi tsakeriwa hi vanhu lavo tala;

tihosi hinkwato a ti fumisiwa

hi rifuwo ra wena ni mabindzu ya wena.

34Kambe sweswi u khubumetiwile hi magandlati,

u dzikile u ya hansi;

nhundzu ya wena ni vanhu va wena hinkwavo

swi mbombomerile na wena.

35Leswi humeleleke eka wena,

swi chavisile hinkwavo lava akeke kusuhi ni lwandle;

tihosi ta kona ti chavisiwile ku tlula mpimo,

ti basuluka ni swikandza.

36Van'wamabindzu ematikweni va hlakahla tinhloko,

loko va vona khombo ra wena,

hikuva u herisiwile hi ndlela yo chavisa,

a wu nga ha vi kona ni siku ni rin'we!”