Xitsonga 1989 (TSO89)
26

Rito eka va le Tiri

261

26:1 – 28:19
Es. 23:1-18
Yuw. 3:4-8
Am. 1:9-10
Zak. 9:1-4
Mt. 11:21-22
Lk. 10:13-14
Hi lembe ra vu-11 hi ri evukhumbini, hi siku ro rhanga ra n'hweti,Van'wana va ri: hi siku ro rhanga ra n'hweti yo rhanga HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Yingisa we Ezekiele, va le Tiri va tsakela ku wa ka Yerusalema, va ri: ‘Aháà muti lowu a wu vuriwa Nyangwa ya Vamatiko, sweswi wu hlaseriwile, hina hi ta teka ndhawu ya wona hi kuma mabindzu ya wona hinkwawo, hikuva Yerusalema i marhumbi ntsena!’ 3Hikokwalaho mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri: N'wina va le Tiri, ndzi lava ku lwa na n'wina! Ndzi ta mi rhambela vanhu va tinxaka leto tala lava nga ta mi hlasela, va mi khubumeta ku fana ni magandlati ya lwandle. 4Va ta herisa rirhangu ra muti wa n'wina, va hirimuxa ni swihondzo swa wona; kutani mina ndzi ta hala misava ya kona yi suka, ndzi siya muti wu ri tambha ra ribye ntsena. 5Leswi wu rhendzeriweke hi lwandle, wu ta hundzuka ndhawu leyi vaphasi va tinhlampfi va anekelaka tinkoka ta vona eka yona. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo. Loko vamatiko va hetile ku phangha leswi nga mutini, 6va ta ya lwa ni vaaki va swimitana swa Tiri leswi nga kusuhi ni lwandle va va dlaya, kutani va le Tiri va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina.”

7HOSI N'wini wa hinkwaswo ú vurisa sweswo ú ri: “Nebukadnetsara, yena hosi ya Babilona leyi tlulaka tihosi tin'wana hinkwato hi matimba, ndzi ta n'wi vitana a suka en'walungwini, a ta hlasela muti wa Tiri; ú ta ta ni ntshungu lowukulu wa masocha, man'wana ma gadile tihanci, man'wana ma famba hi makalichi ya nyimpi; 8kutani na vona vaaki va swimitana swa Tiri leswi nga kusuhi ni lwandle va ta dlayiwa hi matlhari. Vababilona va ta ku rhendzela, wena Tiri, va fumbetela misava yo khandziya ha yona erirhangwini ra wena; va ta khandziya va tisirhelerile tinhloko hi switlhangu swa vona. 9Va ta ba rirhangu ra wena hi timhandze va ri faya, va wisa ni swihondzo swa wena hi tinyundzu. 10Ritshuri leri pfuxiwaka hi tihanci leto tala ta Nebukadnetsara ri ta ku funengeta; huwa ya vagadi ni vuntswikiri-ntswikiri bya mavhilwa ya makalichi swi ta ninginisa rirhangu ra wena; va ta nghena hi tinyangwa ta wena, ku fana ni loko ku ngheniwa emutini lowu hlaseriweke khale. 11Magondzo ya wena hinkwawo ma ta vupfisiwa hi swinyondzwana swa tihanci; lava akeke eka wena va ta dlawa hi matlhari, varhangeri va wena va matimbaKumbe: tiphuphu (tinsika) ta wena ta matimba va ta wela hansi. 12Vababilona va ta phangha rifuwo ra wena, va famba ni nhundzu ya mabindzu ya wena. Va ta faya rirhangu ra wena, va herisa ni tindlu ta wena leto saseka; maribye ni timhandze ni misava ya kona, va ta swi hoxa elwandle. 13

26:13
Nhlav. 18:22
Ndzi ta miyeta tinsimu ta wena ta ntsako, tiharipa ta wena a ti nga ha chayiwi hi munhu. 14Ndzi ta ku hundzula tambha ra ribye, ndhawu leyi vaphasi va tinhlampfi va anekelaka eka yona tinkoka ta vona; kutani a wu nga ha tlheli u akiwa hi vuntshwa. Hi swona leswi ndzi vulaka swona, mina HOSI N'wini wa hinkwaswo!”

15HOSI N'wini wa hinkwaswo ú vurisa sweswo ú ri: “Wena Tiri, vanhu va matiko lama nga kusuhi ni lwandle va ta rhurhumela hi ku chava, loko va twa mpfumawulo wa ku wa ka wena ni ku konya ka lava vavisiweke kwala ka wena, siku valala va ku herisaka. 16

26:16-18
Nhlav. 18:9-10
Varhangeri va matiko hinkwawo lama nga kusuhi ni lwandle, va ta suka eswiluvelweni swa vona, va hluvula swiambalo swa vona swo saseka swa vuhosi; va ta ambala swa nkosi,Van'wana va ri: va ta khomiwa hi ku rhurhumela va titshamela ehansi va ri karhi va rhurhumela minkarhi hinkwayo, va chavisiwa hi leswi humelelaka kwala ka wena. 17Va ta ku rila hi risimu leri nge:

“ ‘Yo! Xana u herisiwe ha yini,

wena muti wo tiveka ngopfu wa vanhu lava humaka entsungeni wa malwandle!Van'wana va ri: Xana u lo nyamalarisa ku yini emalwandle xana, wena muti wo tiveka ngopfu?

Kasi vaaki va wena, khale a va ri ni matimba elwandle,

a va chavisa vaakelani va vona hinkwavo.

18Namuntlha va le swihlaleni va rhurhumela

esikwini leri ra ku wa ka wena,

lava akeke kusuhi ni lwandle va tsemeka nhlana

hikuva a wa ha ri kona!’

19“Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri: Wena Tiri, siku leri ndzi nga ta ku endla rhumbi ndzi ku fananisa ni miti leyi ku nga ha tshamiki munhu eka yona, ndzi ri siku leri ndzi nga ta ku funengeta hi mati ya swidziva u mbombomela emagandlatini, 20ndzi ta ku rhelerisa exivandleni xa vafi, u ya hlangana ni lava feke khale; ndzi ta ku tshika etindhawini leti nga hansi ka misava, emarhumbini ya khale,Van'wana va ri: exivandleni xa le hansi lexi fanaka ni marhumbi ya khale u hlangana kona ni lava feke; hikokwalaho a ku nga ha tshami munhu eka wena, a ndzi nga ha ku nyiki vutshamo exikarhi ka lava hanyaka.Van'wana va ri: kutani ndzi ta veka ku dzuneka ka mina exikarhi ka lava hanyaka 21

26:21
Nhlav. 18:21
Ndzi ta ku herisa hi ndlela yo chavisa, kutani a wu nga ha vi kona; hambi vanhu va nga ku lava, a va nga ku kumi ni siku ni rin'we. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.”