Xitsonga 1989 (TSO89)
25

Rito eka Vaamoni

251

25:1-7
Yer. 49:1-6
Ez. 21:28-32
Am. 1:13-15
Sof. 2:8-11
HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Wena munhu, languta leswi humelelaka eka Vaamoni, kutani u va tshinya. 3Byela Vaamoni ku ndzi yingisa, hikuva mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka vona leri nge: ‘Tempele ya mina yi nyamisiwile, tiko ra Israele ri hundzuke mananga, va ka Yuda va yisiwile evukhumbini, kambe n'wina Vaamoni mi tsaka ha swona mi ku: Aháà! 4Hikokwalaho ndzi le kusuhi ni ku mi nyiketa emavokweni ya vanhu va le vuxeni, va mi fuma. Va ta dzima mixaxa etikweni ra n'wina, va tshama kwala xikarhi ka n'wina. Va ta dya mihandzu ya tiko ra n'wina, va nwa ni ntswamba wa kona. 5Muti wa Rhaba ndzi ta wu hundzula madyelo ya tikamela, ni miti ya n'wina Vaamoni yi ta hundzuka mapuwa ya swifuwo leswitsongo. Hi kona mi nga ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina. 6Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, leswi mi nga phokotela mavoko mi giya, ni leswi mi tsakelaka ku wa ka Vaisraele mi va hlekula, 7ndzi ta tlakusa voko ra mina ndzi mi ba; ndzi ta mi nyiketa emavokweni ya vamatiko, va phangha na swilo swa n'wina hinkwaswo. A mi nga ha hlayiwi exikarhi ka vanhu, ni tiko ra n'wina a mi nga ha vi na rona. Hakunene ndzi ta mi herisa, kutani mi ta tiva leswaku HOSI Xikwembu hi mina!’ ”

Rito eka va le Mowabu

8

25:8-11
Es. 15:1 – 16:14;
25:10-12
Yer. 48:1-47
Am. 2:1-3
Sof. 2:8-11
HOSI N'wini wa hinkwaswo ú ri: “Vanhu va le Mowabu ni va le SeyiraVan'wana va ri: Vanhu va le Mowabu va vula leswaku a ku na ku hambana exikarhi ka va ka Yuda ni vanhu va tinxaka tin'wana hinkwato; 9hikokwalaho ndzi ta tshika valala va hlasela miti hinkwayo leyi nga magangeni, endzilekaneni wa tiko ra Mowabu; ku ta hlaseriwa muti wa Beta-Yeximoto, ni wa Baala-Meyoni, ni wa Kiriyatayimi, yi nga miti leyo saseka ngopfu etikweni. 10Va le Mowabu, ndzi ta va nyiketa swin'we ni Vaamoni emavokweni ya vanhu va le vuxeni, va va fuma. Vaamoni a va nga ha tsundzukiwi hi munhu.Kumbe: Tiko ra n'wina Vaamoni a ri nga ha tsundzukiwi hi munhu 11Va le Mowabu ndzi ta va avanyisa kutani va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina!”

Rito eka va le Edomu

12

25:12-14
Es. 34:5-17
63:1-6
Yer. 49:7-22
Ez. 35:1-15
Am. 1:11-12
Ob. 1-14
Mal. 1:2-5
HOSI N'wini wa hinkwaswo ú ri: “Vanhu va le Edomu va tivangele nandzu, hikuva va tirihiserile eka va ka Yuda, va va dyohela ku tlula mpimo. 13Hikokwalaho ndzi ta tlakusa voko ra mina ndzi va ba, ndzi dlaya vanhu ni swifuwo, tiko ra vona ndzi ri hundzula mananga. Vanhu va ta dlawa hi matlhari ku sukela Temani ku ya fika Dedani. 14Vaisraele vona vanhu va mina, va ta va voko ra mina loko ndzi tirihisela eka va le Edomu. Vaisraele va ta endla leswi ndzi va lerisaka swona eku hlundzukeni ka mina lokukulu, kutani va le Edomu va ta tiva leswaku ndzi tirihisela hi mukhuva wihi! Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.”

Rito eka Vafilista

15

25:15-17
Es. 14:29-31
Yer. 47:1-7
Yuw. 3:4-8
Am. 1:6-8
Sof. 2:4-7
Zak. 9:5-7
HOSI N'wini wa hinkwaswo ú ri: “Vafilista va xanisile va ka Yuda ku tlula mpimo. I khale va ri karhi va va venga, kutani va ringetile ku va dlaya va va heta. 16Hikokwalaho mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ta tlakusa voko ndzi ba Vafilista, ndzi herisa vona Vakereti, swin'we ni hinkwavo lava akeke kusuhi ni lwandle. 17Hakunene ndzi ta va rihiseta, ndzi va ba ndza ha hlundzukile. Loko ndzi hetile sweswo, va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina!”