Xitsonga 1989 (TSO89)
22

Manyala lama endliwaka emutini wa Yerusalema

221HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Wena munhu, u nga chavi ku avanyisa Yerusalema, muti lowu halataka ngati, u wu komba nandzu wa wona, u wu tsundzuxa ni manyala hinkwawo lawa wu ma endleke. 3Byela Yerusalema leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, ku ni xivuriso lexi nge:

“ ‘Muti wo halata ngati, wu ta hatla wu herisiwa,

lowu tiendlelaka swikwembu, wa tithyakisa!’

4“Wena Yerusalema, u tivangerile nandzu hi ku halata ngati, u tithyakisile hi swikwembu leswi u nga tiendlela swona; hikokwalaho, siku ra wena ra ku avanyisiwa, u ri tshinetile kusuhani, u hungutile malembe ya wena ya ku hanya; kutani mina ndzi ku hundzurile xihlekiso exikarhi ka vamatiko, emisaveni hinkwayo wa hlekuriwa. 5Lava nga kusuhi na wena ni lava nga kule va ta ku monya, hikuva u tionhile vito, we muti wo tala mpfilumpfilu.

6“Vafambisi hinkwavo va Israele va tshemba ngopfu matimba ya vona, kutani va halata ngati kwala ka wena. 7

22:7
Eks. 20:12
22:21-22
Dut. 5:16
24:17
Exikarhi ka vanhu va wena, vatswari a va ha xiximiwi, valuveri va xanisiwa ngopfu, tinoni ni lava feriweke hi vatswari va tshikeleriwa. 8
22:8
Levh. 19:30
26:2
Swilo swa mina leswo hlawuleka a wu swi hlayisi; a wu na mhaka ni milawu ya mina ya siku ra Savata. 9Exikarhi ka wena, ku ni lava lumbetaka varikwavo, va endlela ku va dlaya; van'wana va ya dya nyama ya swifuwo swa magandzelo eswitsungeni, van'wana va endla swilo swa manyala exikarhi ka va ka vona. 10
22:10-11
Levh. 18:7-20
Laha ka wena, van'wana va etlela ni vasati va tata wa vona, van'wana va pfinya vavasati lava nga masikwini ya vona ya n'hweti. 11Un'wana ú oswana ni nsati wa muakelani, un'wana a etlela ni n'wingi wa yena, un'wana kambe a pfinya makwa wa yena wa xisati. 12
22:12
Eks. 22:25
23:8
Levh. 25:36-37
Dut. 16:19
23:19
Exikarhi ka vanhu va wena, ku ni lava nyikiwaka mali leswaku va ya dlaya warikwavo. Loko u lombisa mali, u lava ntswalo wa yona, u bindzula ha yona; u kanganyisa varikwenu, u va tekela swa vona, kambe mina wa ndzi rivala! Ndzi vula sweswo mina HOSI.

13“Wena Yerusalema, u ndzi hlundzukisa ngopfu hi ndlela leyo biha leyi u bindzurisaka mali ya wena ha yona, ni ndlela leyi u dlayaka varikwenu ha yona. 14Siku ndzi nghenaka etimhakeni ta wena, a wu nga ha vi na matimba, a wu nga ha titshembi, hikuva ku ta tirha mina! Ndzi vula sweswo mina HOSI. 15Ndzi ta hangalasa vanhu va wena exikarhi ka vamatiko, ndzi va yisa ematikweni layo tala, kutani ndzi ta herisa swilo leswi swi ku nyamisaka. 16U ta tisorisa hi vamatiko,Van'wana va ri: Ndzi ta soriwa exikarhi ka vamatiko hi mhaka ya wena kutani u ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina!”

Va le Yerusalema va ta basisiwa hi ndzilo

17HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 18“Swi tive we Ezekiele, Vaisraele va hundzuke thyaka emahlweni ka mina; va fana ni leswi salaka endzilweni, loko ku n'okisiwa koporo ni thini ni nsimbhi ni ntsopfu; va fana ni thyaka leri salaka loko va n'okisa silivhere. 19Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, ndzi ta mi hlengeleta hinkwenu emutini wa Yerusalema, hikuva mi hundzukile thyaka. 20Loko munhu a lava ku basisa silivhere ni koporo ni nsimbhi ni ntsopfu ni thini, ú swi hoxa endzilweni a pfurhetela ndzilo wa kona leswaku wu swi n'okisa; hi ndlela leyi, n'wina Vaisraele ndzi ta mi hlengeleta ndzi hlundzukile ngopfu, ndzi mi hoxa endzilweni ndzi mi n'okisa. 21Ndzi ta mi hlengeleta endhawini yin'we, ndzi pfurhisa ndzilo wa vukari bya mina ehenhla ka n'wina, kutani wu ta mi n'okisa. 22Leswi silivhere yi n'okaka endzilweni, na n'wina mi ta n'okisiwa emutini lowu, kutani mi ta tiva leswaku loyi a chululelaka vukari bya yena ehenhla ka n'wina, hi mina HOSI.”

Ta swidyoho swa varhangeri va Israele

23HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 24“Wena munhu byela Vaisraele leswaku tiko ra vona ri nyamile, hikokwalaho ndzi ta ri hlundzukela, ndzi ri tsona mpfula. 25Varhangeri va tiko leri va fana ni nghala leyi vombaka loko yi dlayile xiharhi: Va heta vanhu, va teka rifuwo ra tiko ni swilo swa nkoka; vavasati lavo tala va hundzuka tinoni etikweni. 26

22:26
Levh. 10:10
Vaprista va tiko leri va onhile nawu wa mina, va nyamisa swilo swa mina leswo hlawuleka; a va hambanisanga swilo leswo hlawuleka ni leswi nga hlawulekangiki; a va dyondzisanga vanhu ku hambanisa leswi tengeke ni leswi nga tengangiki; a va hlayisanga siku ra mina ra Savata, kutani ndzi hundzukile xihlekiso exikarhi ka Vaisraele. 27Lava nga varhangeri etikweni va fana ni mahlolwa lama phatlulelaka xiharhi lexi ma xi dlayeke: Va herisa vanhu leswaku va ta kuma rifuwo. 28Vaprofeta va tiko leri a va boxanga swidyoho swa Vaisraele; va va xisile hi swivono swa hava, va va byela mavunwa va ku: ‘HOSI N'wini wa hinkwaswo ú vula swo karhi ni swo karhi ...’, kasi mina HOSI a ndzi va byelanga nchumu. 29Vinyi va tiko va vile ni tihanyi, va kanganyisa varikwavo, va xanisa swisiwana ni vapfumari, va kandziyela ni lava luveleke etikweni. 30Ndzi lavile munhu exikarhi ka vona loyi a nga akaka khumbi, a yima exikarhi ka mina na vona a va sirhelela leswaku ndzi nga herisi tiko, kambe a ndzi n'wi kumanga. 31Hikokwalaho ndzi chululerile vukari bya mina ehenhla ka vona; ndzi va herisile hi ndzilo wa ku hlundzuka ka mina, ndzi va ba hikwalaho ka swiendlo swa vona. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.”