Xitsonga 1989 (TSO89)
21

Banga ra Xikwembu ri le ku lotiweni!

211HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Wena munhu, languta leswi humelelaka emutini wa Yerusalema, u tshinya lava nga swivandleni swa kona leswo hlawuleka, u tsundzuxa ni hinkwavo lava akeke etikweni ra Israele. 3Byela vanhu lava leswaku ndzi ni rito eka vona mina HOSI, leri nge: ‘Ndzi lwa na n'wina! Ndzi ta hlomula banga ra mina enkotlotweni wa rona, ndzi herisa vanhu va n'wina hinkwavo. Lava lulameke va ta biwa ku fana ni lavo homboloka; 4kutani leswi ndzi lavaka ku ba lavo lulama swin'we ni lavo homboloka, ndzi ta hlomula banga ra mina enkotlotweni wa rona, ndzi lwa ni vaaki hinkwavo va tiko, ku sukela edzongeni ku ya fika en'walungwini. 5Un'wana ni un'wana ú ta swi tiva leswaku ndzi hlomurile banga ra mina, mina HOSI, ni leswaku a ri nga tlheriseriwi enkotlotweni wa rona.’

6“Hikokwalaho wena munhu, huwelela u ba nkalanga u rila hi xiviti, Vaisraele va ri karhi va ku vona. 7Vona va ta ku vutisa va ku: ‘Xana u rilela yini xana?’ U ta va hlamula u ku: ‘Ndza rila, hikuva ndzi twile leswaku makhombo ma le ndleleni; loko ma fikile, vanhu va ta hela ntamu, va tsemeka nhlana; va ta titivala, va nga ha tikoti hi ku chava. Makhombo lawa ma le ndleleni, swi tiyile sweswo, ku vula HOSI N'wini wa hinkwaswo.’ ”

8HOSI Xikwembu xi tlhela xi vulavula na mina xi ku: 9“Wena munhu, tshinya Vaisraele u va byela leswaku mina N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka vona leri nge:

“ ‘Banga ri le ku lotiweni,

ra lotiwa banga, ra vangamisiwa;

10ri loteriwa ku dlaya ri nga hupi,

ri vangamiseriwa ku ba kukota rihati!

Xana ntsako wu nga va wihi xana?

N'wina vanhu va mina, ndzi mi bile hi minkhavi leyo tala,

kambe a mi twi!Van'wana va ri: Xana hi nga tsaka ke, leswi nhonga ya vuhosi bya n'wana wa mina (yena hosi Sedekiyasi) yi sandzaka tinhonga tin'wana hinkwato!

11Banga ri le ku vangamisiweni,

ri lunghiseriwa voko ra mutshinyi;

ra lotiwa banga ri hatimisiwa,

ri lulamiseriwa voko ra muherisi.’

12“We Ezekiele, bana nkalanga u rila,

hikuva banga ra kona ri kongoma vanhu va mina;

ri ta dlaya varhangeri hinkwavo

va tiko ra Israele,

hinkwavo va ta tsemiwa hi rona,

va dlayiwa swin'we ni vanhu va mina;

hikokwalaho, titsongahate,

u languta hansi!

13Nkarhi wa ndzingo hi lowu,

kambe wu ta pfuna yini xana,

loko mi nga twi nkhavi wa mina ke?Van'wana va ri: Xana a ku ta humelela yini, loko nhonga ya vuhosi (yena hosi Sedekiyasi) yi nga ndzi sandzi ke?

Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo!

14“Vulavula we Ezekiele,

u hima hansi hi nenge u hlundzukile,

kutani banga ri ta tsema kambirhi kumbe kanharhu,

ri tsemela ku dlaya,

ri nga banga lerikulu ro chavisa,

leri hetaka vanhu ematlhelweni hinkwawo.

15Hikokwalaho vanhu va ta tsemeka nhlana,

ku wa lavo tala exikarhi ka vona;

etinyangweni ta vona hinkwato

ndzi vekile banga leri dlayaka.Van'wana va ri: ndzi vekile banga leri vangamaka

Yo! Ra hatima kukota rihati,

ri vekeriwa ku herisa vanhu!

16Wena banga, tsema vanhu lava nga matlhelweni ya wena hinkwawo,

hinkwako laha u kongomisiwaka kona,

17kutani na mina HOSI ndzi ta hlundzuka swinene,

ndzi pfurhisa vukari bya mina.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

Banga ra hosi ya Babilona, ra ta!

18HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 19“Wena munhu boxa tindlela timbirhi, u ti lulamisela banga ra hosi ya Babilona. Tindlela leti a ti hume etikweni rin'we, kutani emahandzeni ya tona, u veka xikombiso xo tivisa leswaku tindlela ta kona ti kongoma emitini yo karhi ni yo karhi. 20Ndlela yin'wana yi ta fikisa banga emutini wa Rhaba etikweni ra Vaamoni, kasi leyin'wana yi ta fikisa banga emutini wa Yerusalema, emakhokholweni ya va ka Yuda. 21Hosi ya le Babilona yi yimile emahandzeni ya tindlela leti; yi le ku hlahluveni, yi lava ku tiva leswaku yi ta famba hi kwihi: Yi hoxa vuhlolotwana hi miseve, yi vutisa ha yona ku rhandza ka swikwembu swa yona, yi kambisisa ni swivindzi swa swifuwo swa magandzelo. 22Kutani, hi voko ra yona ra xinene, yi khoma nseve lowu kombaka muti wa Yerusalema. Nseve wa kona wu yi byela ku tilavela timhandze to nhlanhla rirhangu ha tona, ni ku huwelela yi vitana mavuthu eku lweni, ni ku tshova timbanti ta muti, ni ku fumbetela misava yo khandziya ha yona erirhangwini. 23Kambe vanhu va Yerusalema a va chavisiwi hi maendlelo lawa, hikuva va hlambanyile va endla xinakulobye ni va le Babilona; hambiswiritano ku hlaseriwa ka vona hi valala ku ta va tsundzuxa leswaku va dyohile, ni leswaku va ta yisiwa evukhumbini. 24Hikokwalaho mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, n'wina va le Yerusalema mi ta nyiketiwa emavokweni ya valala va n'wina, hikuva mi endlile leswo biha mi ri karhi mi voniwa, mi paluxile ku homboloka ka n'wina hinkwako, kutani ndzi nga ka ndzi nga swi rivali!

25“Na wena hosi ya Israele, u munhu wo homboloka, loyi a ndzi dyoheleke, kutani nkarhi wa ku biwa ka wena wu fikile. 26Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, hluvula xiambalo xa vuhosi u susa ni xidlodlo xa kona. Swilo a swi suke evutshan'wini bya swona: Leswi nga hansi a swi ye henhla, leswi nga henhla swi ya hansi. 27Muti wa Yerusalema ndzi ta wu endla rhumbi hakunene, wu ta hundzuka rhumbi lerikulu.Van'wana va ri: rhumbi lero tano a ri si va kona Kambe leswi swi ta humelela ntsena loko loyi ndzi n'wi hlawuleke ku ta ba muti lowu a ta va a fikile, kutani ndzi ta n'wi nyiketa wona.

Ta ku biwa ka Vaamoni

28

21:28-32
Yer. 49:1-6
Ez. 25:1-7
Am. 1:3-15
Sof. 2:8-11
“Wena munhu, vulavula ni Vaamoni lava sandzaka Vaisraele u va byela leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka vona leri nge: Banga leri dlayaka ra hlomuriwa enkotlotweni, ri le ku vangamisiweni; ri loteriwa ku herisa, ri ba kukota rihati. 29Hambi mi nga kombiwa swivono swa hava kumbe mi vona swikombiso swa mavunwa, tivani leswaku banga ri le tinhan'wini ta n'wina, n'wina vanhu vo homboloka, hikuva nkarhi wa ku biwa ka n'wina wu fikile. 30Tlheriselani mabanga ya n'wina eminkotlotweni ya wona, hikuva ndzi ta mi ba mi ri etikweni ra ka n'wina, laha mi velekiweke kona. 31Ndzi ta chululela vukari bya mina ehenhla ka n'wina; kutani ku hlundzuka ka mina ku ta pfurha kukota ndzilo. Ndzi ta mi nyiketa emavokweni ya vanhu va tihanyi, lava nga ni vutivi bya ku herisa vanhu. 32Mi ta tshwa hi ndzilo mi hela; ngati ya n'wina yi ta dzika emisaveni, kutani a mi nga ha tsundzukiwi hi munhu. Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

22

Manyala lama endliwaka emutini wa Yerusalema

221HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Wena munhu, u nga chavi ku avanyisa Yerusalema, muti lowu halataka ngati, u wu komba nandzu wa wona, u wu tsundzuxa ni manyala hinkwawo lawa wu ma endleke. 3Byela Yerusalema leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, ku ni xivuriso lexi nge:

“ ‘Muti wo halata ngati, wu ta hatla wu herisiwa,

lowu tiendlelaka swikwembu, wa tithyakisa!’

4“Wena Yerusalema, u tivangerile nandzu hi ku halata ngati, u tithyakisile hi swikwembu leswi u nga tiendlela swona; hikokwalaho, siku ra wena ra ku avanyisiwa, u ri tshinetile kusuhani, u hungutile malembe ya wena ya ku hanya; kutani mina ndzi ku hundzurile xihlekiso exikarhi ka vamatiko, emisaveni hinkwayo wa hlekuriwa. 5Lava nga kusuhi na wena ni lava nga kule va ta ku monya, hikuva u tionhile vito, we muti wo tala mpfilumpfilu.

6“Vafambisi hinkwavo va Israele va tshemba ngopfu matimba ya vona, kutani va halata ngati kwala ka wena. 7

22:7
Eks. 20:12
22:21-22
Dut. 5:16
24:17
Exikarhi ka vanhu va wena, vatswari a va ha xiximiwi, valuveri va xanisiwa ngopfu, tinoni ni lava feriweke hi vatswari va tshikeleriwa. 8
22:8
Levh. 19:30
26:2
Swilo swa mina leswo hlawuleka a wu swi hlayisi; a wu na mhaka ni milawu ya mina ya siku ra Savata. 9Exikarhi ka wena, ku ni lava lumbetaka varikwavo, va endlela ku va dlaya; van'wana va ya dya nyama ya swifuwo swa magandzelo eswitsungeni, van'wana va endla swilo swa manyala exikarhi ka va ka vona. 10
22:10-11
Levh. 18:7-20
Laha ka wena, van'wana va etlela ni vasati va tata wa vona, van'wana va pfinya vavasati lava nga masikwini ya vona ya n'hweti. 11Un'wana ú oswana ni nsati wa muakelani, un'wana a etlela ni n'wingi wa yena, un'wana kambe a pfinya makwa wa yena wa xisati. 12
22:12
Eks. 22:25
23:8
Levh. 25:36-37
Dut. 16:19
23:19
Exikarhi ka vanhu va wena, ku ni lava nyikiwaka mali leswaku va ya dlaya warikwavo. Loko u lombisa mali, u lava ntswalo wa yona, u bindzula ha yona; u kanganyisa varikwenu, u va tekela swa vona, kambe mina wa ndzi rivala! Ndzi vula sweswo mina HOSI.

13“Wena Yerusalema, u ndzi hlundzukisa ngopfu hi ndlela leyo biha leyi u bindzurisaka mali ya wena ha yona, ni ndlela leyi u dlayaka varikwenu ha yona. 14Siku ndzi nghenaka etimhakeni ta wena, a wu nga ha vi na matimba, a wu nga ha titshembi, hikuva ku ta tirha mina! Ndzi vula sweswo mina HOSI. 15Ndzi ta hangalasa vanhu va wena exikarhi ka vamatiko, ndzi va yisa ematikweni layo tala, kutani ndzi ta herisa swilo leswi swi ku nyamisaka. 16U ta tisorisa hi vamatiko,Van'wana va ri: Ndzi ta soriwa exikarhi ka vamatiko hi mhaka ya wena kutani u ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina!”

Va le Yerusalema va ta basisiwa hi ndzilo

17HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 18“Swi tive we Ezekiele, Vaisraele va hundzuke thyaka emahlweni ka mina; va fana ni leswi salaka endzilweni, loko ku n'okisiwa koporo ni thini ni nsimbhi ni ntsopfu; va fana ni thyaka leri salaka loko va n'okisa silivhere. 19Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, ndzi ta mi hlengeleta hinkwenu emutini wa Yerusalema, hikuva mi hundzukile thyaka. 20Loko munhu a lava ku basisa silivhere ni koporo ni nsimbhi ni ntsopfu ni thini, ú swi hoxa endzilweni a pfurhetela ndzilo wa kona leswaku wu swi n'okisa; hi ndlela leyi, n'wina Vaisraele ndzi ta mi hlengeleta ndzi hlundzukile ngopfu, ndzi mi hoxa endzilweni ndzi mi n'okisa. 21Ndzi ta mi hlengeleta endhawini yin'we, ndzi pfurhisa ndzilo wa vukari bya mina ehenhla ka n'wina, kutani wu ta mi n'okisa. 22Leswi silivhere yi n'okaka endzilweni, na n'wina mi ta n'okisiwa emutini lowu, kutani mi ta tiva leswaku loyi a chululelaka vukari bya yena ehenhla ka n'wina, hi mina HOSI.”

Ta swidyoho swa varhangeri va Israele

23HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 24“Wena munhu byela Vaisraele leswaku tiko ra vona ri nyamile, hikokwalaho ndzi ta ri hlundzukela, ndzi ri tsona mpfula. 25Varhangeri va tiko leri va fana ni nghala leyi vombaka loko yi dlayile xiharhi: Va heta vanhu, va teka rifuwo ra tiko ni swilo swa nkoka; vavasati lavo tala va hundzuka tinoni etikweni. 26

22:26
Levh. 10:10
Vaprista va tiko leri va onhile nawu wa mina, va nyamisa swilo swa mina leswo hlawuleka; a va hambanisanga swilo leswo hlawuleka ni leswi nga hlawulekangiki; a va dyondzisanga vanhu ku hambanisa leswi tengeke ni leswi nga tengangiki; a va hlayisanga siku ra mina ra Savata, kutani ndzi hundzukile xihlekiso exikarhi ka Vaisraele. 27Lava nga varhangeri etikweni va fana ni mahlolwa lama phatlulelaka xiharhi lexi ma xi dlayeke: Va herisa vanhu leswaku va ta kuma rifuwo. 28Vaprofeta va tiko leri a va boxanga swidyoho swa Vaisraele; va va xisile hi swivono swa hava, va va byela mavunwa va ku: ‘HOSI N'wini wa hinkwaswo ú vula swo karhi ni swo karhi ...’, kasi mina HOSI a ndzi va byelanga nchumu. 29Vinyi va tiko va vile ni tihanyi, va kanganyisa varikwavo, va xanisa swisiwana ni vapfumari, va kandziyela ni lava luveleke etikweni. 30Ndzi lavile munhu exikarhi ka vona loyi a nga akaka khumbi, a yima exikarhi ka mina na vona a va sirhelela leswaku ndzi nga herisi tiko, kambe a ndzi n'wi kumanga. 31Hikokwalaho ndzi chululerile vukari bya mina ehenhla ka vona; ndzi va herisile hi ndzilo wa ku hlundzuka ka mina, ndzi va ba hikwalaho ka swiendlo swa vona. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.”

23

Ta vamakwavo vambirhi va xisati, Samariya na Yerusalema

231HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“We Ezekiele, yingisa timhaka ta vavasati lava vambirhi, vana va manana un'we: 3Loko va ha ri lavantshwa, va sungurile ku hanya kukota tinghwavava etikweni ra Egipta, va pfumela ku kanyakanyiwa mavele, va onha vunhwana bya vona. 4Vito ra lonkulu a a ri Ohola, kasi lontsongo a a ri Oholiba; Ohola loyi i muti wa Samariya, Oholiba yena i muti wa Yerusalema. Ndzi titekele vona va va vanhu va mina, kutani va ndzi velekerile vana va xinuna ni va xisati.

5“Hambileswi Ohola a a ri munhu wa mina, ú endlile vunghwavava, a rhandzana ni swigangu swa yena va nga Vaasiriya; vanhu lava a va ri masocha, 6va ambarile swa muhlovo wa rihlaza ra tilo; a va ri tihosi ni tindhuna ni tinhenha to saseka, hinkwavo va ri lava tivaka ku fambisa makalichi ni ku gada tihanci. 7Ohola a endla vunghwavava ni vavanuna lava hinkwavo vo saseka va tiko ra Asiriya, a tinyamisa hi ku khongela swikwembu swa hava swa un'wana ni un'wana loyi a rhandzanaka na yena. 8A nga tshikanga vunghwavava lebyi a byi sunguleke le Egipta loko a ha ri lontshwa, enkarhini lowu a a etlela ni vavanuna lava nga onha vunhwana bya yena ni ku titsakisa ha yena. 9Hikokwalaho ndzi n'wi nyiketile emavokweni ya swigangu swa yena, va nga Vaasiriya lava a rhandzanaka na vona. 10Vanhu lava va n'wi hluvurile swiambalo, va teka vana va yena va xinuna ni va xisati, yena va n'wi dlaya hi tlhari. Kutani ku avanyisiwa ka yena ku hundzukile xihlambanyiso xo chavisa exikarhi ka vavasati hinkwavo.

11“Oholiba ndzisana ya Ohola ú vonile leswi humeleleke, kambe na yena ú rhandzanile ni swigangu, a endla vunghwavava byo tlula bya makwavo hi ku biha. 12Ú rhandzanile ni Vaasiriya, ku nga tihosi, ni tindhuna, ni masocha lama ambaleke swa muhlovo wa rihlaza ra tilo, ni lava tivaka ku fambisa makalichi ni ku gada tihanci, hinkwavo va ri tinhenha to saseka. 13Ndlela leyi a tinyamiseke ha yona, ndzi yi vonile: Vamakwavo lava, a va famba hi ndlela yin'we hi vumbirhi bya vona.

14“Vunghwavava bya Oholiba byi yile mahlweni: Ú vonile swifaniso swa vavanuna leswi kevetliweke ekhumbini, swi nga swifaniso swa Vakalediya leswi sasekisiweke hi pende leyo tshwuka; 15vavanuna va kona a va kombiwa va tikhamile hi mavamba, va ambele swihuku swo hlamarisa etinhlokweni; hinkwavo a va languteka va ri varhangeri, va fananisa Vababilona lava humaka etikweni ra Kalediya. 16Oholiba ú lo na va vona, a navela ku rhandzana na vona, kutani a rhumela vanhu va yisa mahungu etikweni ra Kalediya. 17Vona va tile va ta etlela na yena, va titsakisa ha yena va n'wi nyamisa, va kondza va n'wi phirha. 18Loko Oholiba a ya emahlweni ni swa vunghwavava bya yena, a etlela ni vavanuna erivaleni, a ndzi nyangatsa na mina hilaha makwavo wa yena a ndzi nyangatseke hakona. 19Hambiswiritano, a andzisa mintirho ya yena ya vunghwavava, a tsundzuka masiku ya vuntshwa bya yena loko a ri karhi a endla swa manyala le Egipta, 20a rhandzana ni swigangu swa yena, swa swirho leswikulu swo fana ni swa timbhongolo ni ku navela ko fana ni ka tihanci. 21Wena Oholiba, u naverile ku engeta manyala lawa u ma endleke le Egipta wa ha ri lontshwa, u pfumela ku onhiwa vunhwana bya wena, vavanuna va ku kanyakanya ni mavele.”

Ta ku avanyisiwa ka Yerusalema

22Yingisa wena Oholiba! HOSI N'wini wa hinkwaswo ú ri: “Swigangu swa wena leswi swi ku phirhaka, ndzi ta endla leswaku swi ku pfukela swi lwa na wena, swi huma ematlhelweni hinkwawo. 23Swigangu swa kona i Vababilona, ni Vakalediya hinkwavo, ni va le Pekodi, ni va le Xowa, ni va le Kowa, ni Vaasiriya hinkwavo; hinkwavo i tinhenha to saseka, ni tihosi, ni tindhuna; hinkwavo i varhangeri ni vakulukumba,Van'wana va ri: varhangeri ni masocha lava tivaka ku gada tihanci. 24Va ta ta hi le n'walungwini ku ta lwa na wena, va ri ni makalichi ya nyimpi ni tigolonyi ni masocha layo tala; va ta ta va khomile switlhangu leswikulu ni leswitsongo, va ambarile ni swihuku, kutani va ta ku hlasela hi matlhelo hinkwawo. Ndzi ta ku nyiketa emavokweni ya vona, kutani vona va ta ku avanyisa hi ku landza mikhuva ya ka vona. 25Ndzi ta komba leswaku ndzi ku hlundzukerile hi ku va tshika va ku xanisa swinene: Va ta ku tsema nhompfu ni tindleve, va dlaya ni lava nga ta sala ka wena. Va ta khoma vana va wena va xinuna ni va xisati, va herisa vatukulu va wena hi ndzilo. 26Va ta ku hluvula swiambalo, va ku tekela ni vuhlalu lebyi u bombaka ha byona. 27Ndzi ta herisa mintirho ya wena ya manyala, ndzi herisa ni vunghwavava lebyi ú vuyeke na byona hi le Egipta; hikokwalaho a wu nga ha khongeli swikwembu swa hava, ni swilo swa le Egipta a wu nga ha swi tsundzuki.

28“Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi vurisa sweswo ndzi ri, ndzi ta ku nyiketa emavokweni ya lava u va vengaka, va nga vanhu lava va ku phirhaka sweswi. 29Na vona va ta ku venga ngopfu va ku xanisa; va ta ku tekela nhundzu ya wena hinkwayo, va ku siya u nga ambalanga nchumu, kutani vunghwavava bya wena byi ta voniwa hi mani na mani. Manyala ya wena ni vunghwavava bya wena, 30hi swona leswi swi ku vangeleke makhombo lawa, hikuva u rhandzanile ni vamatiko, u tinyamisa hi swikwembu swa vona swa hava. 31U tekelerile mikhuva ya hosi ya wena, hikokwalaho ndzi ta ku tamerisa xinwelo lexi makwenu a nweleke eka xona.

32“Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi vurisa sweswo ndzi ri:

“Xinwelo lexi makwenu a nweleke eka xona, na wena u ta nwela eka xona,

xi nga xinwelo lexikulu xa nomo wo anama;

vanhu va ta ku monya va ku hlekula,

hikuva xinwelo xa kona xa khapa.

33Xinwelo lexi xa maxangu layo chavisa,

xi ta ku pyopyisa xi ku vangela nhlomulo,

hikuva hi xona lexi makwenu Samariya a nga nwela eka xona.

34Na wena u ta nwela eka xona u minya,

u xi petlulela hi meno,Van'wana va ri: u tsuvula ni misisi ya wena

u tixekelela xifuva hi swirhengele swa xona.

“Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi vula sweswo, hi wona marito ya mina. 35Hikokwalaho ndzi ri, leswi u ndzi tshikeke u ndzi fularhela, u fanele ku rhwala nandzu wa manyala ya wena ni wa vunghwavava bya wena.”

36HOSI Xikwembu xi ku ka mina: “Wena munhu, avanyisa Ohola na Oholiba, u va tsundzuxa manyala lawa va ma endleke. 37Vavasati lava va oswile loko va ya khongela swikwembu swa hava, mavoko ya vona ma lo pyì hi ngati, hikuva va tekile vana lava a va ndzi nyikile vona, va endla ha vona magandzelo lama hisiwaka, va humesela swikwembu leswi swa hava. 38Swin'wana leswi va nga ndzi dyohela ha swona hi leswi: Hi siku rero, va yile eTempeleni ya mina, va yi nyamisa, va sorisa siku ra mina ra Savata. 39Siku va endleke magandzelo hi vana va vona va humesela swikwembu swa hava, va tlhele va nghena eTempeleni ya mina va yi nyamisa; hi swona leswi va swi endleke endlwini ya mina. 40Naswona va rhumile tintsumi ematikweni ya le kule ti ya rhamba vavanuna; kutani vona va tile, va kuma vavasati lava va hlambile, va tipende ni mahlo, va tibombisile hi vuhlalu. 41A va hleyamile emasangwini layo saseka, swakudya swi vekiwile emahlweni ka vona; naswona a ku ri ni mirhi ya mina ya risuna ni mafurha ya mina layo nun'hwela kusuhi na vona. 42A ku twakala huwa ya vanhu lava tsakeke, wu nga ntshungu wa vavanuna lava humaka emananga,Van'wana va ri: va nga vavanuna lava humaka etikweni ra Saba emananga va fika va bela vavasati lava masindza emavokweni, va tlhandleka un'wana ni un'wana harhi yo saseka enhlokweni.

43“Mina HOSI, a ndzi ku, vavasati lava va karhele ku endla vuoswi, kambe va ha ya emahlweni hi vunghwavava bya vona. 44Vamatiko va fana ni vavanuna lava tsakelaka ku endzela tinghwavava, va ha kongoma eka Ohola na Oholiba, vavasati lava va mintirho ya manyala! 45Kambe vanhu lavo lulama va ta avanyisa Ohola na Oholiba, va va vona nandzu wa ku endla vuoswi ni wa ku halata ngati; hakunene vavasati lava i vaoswi, mavoko ya vona ma lo pyì, hi ngati.”

46HOSI N'wini wa hinkwaswo ú vurisa sweswo ú ri: “Va rhambele mavuthu ma ta va hlasela ma va phanghela swa vona, va hundzuka swilo swo chavisa. 47Mavuthu lawa ma ta va khandla hi maribye, ma va tsemelela hi mabanga; ma ta dlaya vana va vona va xinuna ni va xisati, ma hisa ni tindlu ta vona. 48Hi mukhuva lowu, ndzi ta herisa mintirho ya manyala etikweni leswaku vavasati hinkwavo va dyondza ha swona, va nga ha endli swa manyala leswi vavasati lava vambirhi va swi endleke. 49N'wina vambirhi, ndzi ta mi ba hikuva mi endlile swa manyala, mi khongela ni swikwembu swa hava, kutani mi ta tiva leswaku HOSI N'wini wa hinkwaswo, hi mina!”