Xitsonga 1989 (TSO89)
21

Banga ra Xikwembu ri le ku lotiweni!

211HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Wena munhu, languta leswi humelelaka emutini wa Yerusalema, u tshinya lava nga swivandleni swa kona leswo hlawuleka, u tsundzuxa ni hinkwavo lava akeke etikweni ra Israele. 3Byela vanhu lava leswaku ndzi ni rito eka vona mina HOSI, leri nge: ‘Ndzi lwa na n'wina! Ndzi ta hlomula banga ra mina enkotlotweni wa rona, ndzi herisa vanhu va n'wina hinkwavo. Lava lulameke va ta biwa ku fana ni lavo homboloka; 4kutani leswi ndzi lavaka ku ba lavo lulama swin'we ni lavo homboloka, ndzi ta hlomula banga ra mina enkotlotweni wa rona, ndzi lwa ni vaaki hinkwavo va tiko, ku sukela edzongeni ku ya fika en'walungwini. 5Un'wana ni un'wana ú ta swi tiva leswaku ndzi hlomurile banga ra mina, mina HOSI, ni leswaku a ri nga tlheriseriwi enkotlotweni wa rona.’

6“Hikokwalaho wena munhu, huwelela u ba nkalanga u rila hi xiviti, Vaisraele va ri karhi va ku vona. 7Vona va ta ku vutisa va ku: ‘Xana u rilela yini xana?’ U ta va hlamula u ku: ‘Ndza rila, hikuva ndzi twile leswaku makhombo ma le ndleleni; loko ma fikile, vanhu va ta hela ntamu, va tsemeka nhlana; va ta titivala, va nga ha tikoti hi ku chava. Makhombo lawa ma le ndleleni, swi tiyile sweswo, ku vula HOSI N'wini wa hinkwaswo.’ ”

8HOSI Xikwembu xi tlhela xi vulavula na mina xi ku: 9“Wena munhu, tshinya Vaisraele u va byela leswaku mina N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka vona leri nge:

“ ‘Banga ri le ku lotiweni,

ra lotiwa banga, ra vangamisiwa;

10ri loteriwa ku dlaya ri nga hupi,

ri vangamiseriwa ku ba kukota rihati!

Xana ntsako wu nga va wihi xana?

N'wina vanhu va mina, ndzi mi bile hi minkhavi leyo tala,

kambe a mi twi!Van'wana va ri: Xana hi nga tsaka ke, leswi nhonga ya vuhosi bya n'wana wa mina (yena hosi Sedekiyasi) yi sandzaka tinhonga tin'wana hinkwato!

11Banga ri le ku vangamisiweni,

ri lunghiseriwa voko ra mutshinyi;

ra lotiwa banga ri hatimisiwa,

ri lulamiseriwa voko ra muherisi.’

12“We Ezekiele, bana nkalanga u rila,

hikuva banga ra kona ri kongoma vanhu va mina;

ri ta dlaya varhangeri hinkwavo

va tiko ra Israele,

hinkwavo va ta tsemiwa hi rona,

va dlayiwa swin'we ni vanhu va mina;

hikokwalaho, titsongahate,

u languta hansi!

13Nkarhi wa ndzingo hi lowu,

kambe wu ta pfuna yini xana,

loko mi nga twi nkhavi wa mina ke?Van'wana va ri: Xana a ku ta humelela yini, loko nhonga ya vuhosi (yena hosi Sedekiyasi) yi nga ndzi sandzi ke?

Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo!

14“Vulavula we Ezekiele,

u hima hansi hi nenge u hlundzukile,

kutani banga ri ta tsema kambirhi kumbe kanharhu,

ri tsemela ku dlaya,

ri nga banga lerikulu ro chavisa,

leri hetaka vanhu ematlhelweni hinkwawo.

15Hikokwalaho vanhu va ta tsemeka nhlana,

ku wa lavo tala exikarhi ka vona;

etinyangweni ta vona hinkwato

ndzi vekile banga leri dlayaka.Van'wana va ri: ndzi vekile banga leri vangamaka

Yo! Ra hatima kukota rihati,

ri vekeriwa ku herisa vanhu!

16Wena banga, tsema vanhu lava nga matlhelweni ya wena hinkwawo,

hinkwako laha u kongomisiwaka kona,

17kutani na mina HOSI ndzi ta hlundzuka swinene,

ndzi pfurhisa vukari bya mina.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

Banga ra hosi ya Babilona, ra ta!

18HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 19“Wena munhu boxa tindlela timbirhi, u ti lulamisela banga ra hosi ya Babilona. Tindlela leti a ti hume etikweni rin'we, kutani emahandzeni ya tona, u veka xikombiso xo tivisa leswaku tindlela ta kona ti kongoma emitini yo karhi ni yo karhi. 20Ndlela yin'wana yi ta fikisa banga emutini wa Rhaba etikweni ra Vaamoni, kasi leyin'wana yi ta fikisa banga emutini wa Yerusalema, emakhokholweni ya va ka Yuda. 21Hosi ya le Babilona yi yimile emahandzeni ya tindlela leti; yi le ku hlahluveni, yi lava ku tiva leswaku yi ta famba hi kwihi: Yi hoxa vuhlolotwana hi miseve, yi vutisa ha yona ku rhandza ka swikwembu swa yona, yi kambisisa ni swivindzi swa swifuwo swa magandzelo. 22Kutani, hi voko ra yona ra xinene, yi khoma nseve lowu kombaka muti wa Yerusalema. Nseve wa kona wu yi byela ku tilavela timhandze to nhlanhla rirhangu ha tona, ni ku huwelela yi vitana mavuthu eku lweni, ni ku tshova timbanti ta muti, ni ku fumbetela misava yo khandziya ha yona erirhangwini. 23Kambe vanhu va Yerusalema a va chavisiwi hi maendlelo lawa, hikuva va hlambanyile va endla xinakulobye ni va le Babilona; hambiswiritano ku hlaseriwa ka vona hi valala ku ta va tsundzuxa leswaku va dyohile, ni leswaku va ta yisiwa evukhumbini. 24Hikokwalaho mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, n'wina va le Yerusalema mi ta nyiketiwa emavokweni ya valala va n'wina, hikuva mi endlile leswo biha mi ri karhi mi voniwa, mi paluxile ku homboloka ka n'wina hinkwako, kutani ndzi nga ka ndzi nga swi rivali!

25“Na wena hosi ya Israele, u munhu wo homboloka, loyi a ndzi dyoheleke, kutani nkarhi wa ku biwa ka wena wu fikile. 26Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, hluvula xiambalo xa vuhosi u susa ni xidlodlo xa kona. Swilo a swi suke evutshan'wini bya swona: Leswi nga hansi a swi ye henhla, leswi nga henhla swi ya hansi. 27Muti wa Yerusalema ndzi ta wu endla rhumbi hakunene, wu ta hundzuka rhumbi lerikulu.Van'wana va ri: rhumbi lero tano a ri si va kona Kambe leswi swi ta humelela ntsena loko loyi ndzi n'wi hlawuleke ku ta ba muti lowu a ta va a fikile, kutani ndzi ta n'wi nyiketa wona.

Ta ku biwa ka Vaamoni

28

21:28-32
Yer. 49:1-6
Ez. 25:1-7
Am. 1:3-15
Sof. 2:8-11
“Wena munhu, vulavula ni Vaamoni lava sandzaka Vaisraele u va byela leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka vona leri nge: Banga leri dlayaka ra hlomuriwa enkotlotweni, ri le ku vangamisiweni; ri loteriwa ku herisa, ri ba kukota rihati. 29Hambi mi nga kombiwa swivono swa hava kumbe mi vona swikombiso swa mavunwa, tivani leswaku banga ri le tinhan'wini ta n'wina, n'wina vanhu vo homboloka, hikuva nkarhi wa ku biwa ka n'wina wu fikile. 30Tlheriselani mabanga ya n'wina eminkotlotweni ya wona, hikuva ndzi ta mi ba mi ri etikweni ra ka n'wina, laha mi velekiweke kona. 31Ndzi ta chululela vukari bya mina ehenhla ka n'wina; kutani ku hlundzuka ka mina ku ta pfurha kukota ndzilo. Ndzi ta mi nyiketa emavokweni ya vanhu va tihanyi, lava nga ni vutivi bya ku herisa vanhu. 32Mi ta tshwa hi ndzilo mi hela; ngati ya n'wina yi ta dzika emisaveni, kutani a mi nga ha tsundzukiwi hi munhu. Ndzi vula sweswo mina HOSI.”