Xitsonga 1989 (TSO89)
20

Ku tiarisa ka Vaisraele ni tintswalo ta Xikwembu

201Loko ku hundzile malembe ya 7 hi ri evukhumbini, vakulukumba va nga ri vangani va Israele va tile eka mina ku ta ndzi vutisa ku rhandza ka HOSI Xikwembu, va fika va tshama hansi; siku ra kona a ri ri ra vukhume ra n'hweti ya vuntlhanu. 2Kutani HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 3“Wena munhu, u fanele ku fikisa rito ra mina eka vakulukumba lava va Israele, u va vutisa loko hakunene va tile ku ta kambisisa ku rhandza ka mina, hikuva mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi tiyisa hi ku hlambanya leswaku ndzi nga ka ndzi nga pfumeli ku ta vutisiwa timhaka hi vanhu volavo! 4Tilulamise, we Ezekiele, u va komba nandzu wa vona; u nga chavi ku va avanyisa, u va tsundzuxa manyala lawa vatata wa vona va ma endleke. 5

20:5-6
Eks. 6:2-8
Va tivise leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka vona leri nge: Siku leri ndzi hlawuleke va ka Yakobo va nga vona Vaisraele, ndzi tikombile eka vona loko va ha ri etikweni ra Egipta, ndzi tlhela ndzi tiboha eka vona hi ku hlambanya leswaku ndzi ta va Xikwembu xa vona mina HOSI. 6Enkarhini wolowo ndzi va tshembisile hi ku hlambanya leswaku ndzi ta va humesa etikweni ra Egipta, ndzi va yisa etikweni leri ndzi nga va hlawulela rona, ri nga tiko ro khuluka ntswamba ni vulombe, leri sasekeke ku tlula matiko man'wana hinkwawo. 7Kutani ndzi va byerile ku hambana ni swikwembu swa hava swa Vaegipta, va tshika ku tshemba swilo leswi swa manyala, va nga tinyamisi ha swona, kambe va chava mina HOSI Xikwembu xa vona. 8Khombo hileswaku va tiarisile, va ala ku ndzi yingisa; a va hambananga ni swilo swa manyala leswi a va swi tshemba; hinkwavo va arile ku tshika swikwembu swa hava swa Vaegipta.

“Ndzi ehleketile ku chululela vukari bya mina ehenhla ka vona, ndzi va ba ndzi hlundzukile loko va ha ri etikweni ra Egipta. 9Kambe leswi a ndzi swi endlanga, hikuva a ndzi lavanga ku sorisa vito ra mina exikarhi ka vamatiko lava hanyeke na Vaisraele, va nga vanhu lava va nga ndzi vona loko ndzi humesa Vaisraele etikweni ra Egipta. 10Loko ndzi humesile Vaisraele etikweni ra Egipta, ndzi va fikisile emananga, 11

20:11,13
Levh. 18:5
kutani ndzi va nyikile milawu ni swiletelo, leswaku un'wana ni un'wana wa vona loyi a swi hlayisaka, a ta kuma ku hanya. 12
20:12
Eks. 31:13-17
Ndzi va nyikile ni masiku ya Savata, leswaku ma va mfungho wa ntwanano wa mina na vona, va ta tiva leswaku loyi a va hlawulekisaka, hi mina HOSI. 13Kambe Vaisraele va tiarisile kwale mananga, va ala ku ndzi yingisa. A va hlayisanga milawu ya mina, va bakanya swiletelo swa mina leswi a va fanele ku kuma ku hanya ha swona, va nyamisa ni masiku ya mina ya Savata.

“Kutani ndzi ehleketile ku chululela vukari bya mina ehenhla ka vona, ndzi va herisa loko va ha ri emananga, 14kambe leswi a ndzi swi endlanga, hikuva a ndzi lavanga ku sorisa vito ra mina exikarhi ka vamatiko, va nga vanhu lava va ndzi voneke loko ndzi humesa Vaisraele etikweni ra Egipta. 15

20:15
Tinhl. 14:26-35
Hambiswiritano, loko Vaisraele va ha ri emananga, ndzi tibohile hi ku hlambanya leswaku tiko leri a ndzi va hlawulerile rona, ro khuluka ntswamba ni vulombe, ro saseka ku tlula matiko man'wana hinkwawo, ndzi nga ka ndzi nga va fikisi eka rona, 16hikuva a va bakanyile swiletelo swa mina, va tlula milawu ya mina, va nyamisa ni masiku ya mina ya Savata hi ku khongela swikwembu swa vona swa hava. 17Hambiswiritano ndzi va tsetselerile, a ndzi va dlayanga kumbe ku va herisela makumu emananga.

18“Loko Vaisraele va ha ri emananga, ndzi vulavurile ni vana va vona, ndzi va byela leswaku va nga tekeleli mikhuva ya vatata wa vona, ni swiletelo swa vona va nga swi yingisi, kumbe ku tinyamisa hi ku khongela swikwembu swa hava swa vatata wa vona. 19Mina HOSI Xikwembu xa vona, ndzi va tsundzuxile ku hlayisa milawu ya mina ni swiletelo swa mina, va hanya ha swona. 20Ndzi va byele ni ku hlayisa masiku ya mina ya Savata leswaku wu va mfungho wa ntwanano wa mina na vona, va ta tiva leswaku mina HOSI ndzi Xikwembu xa vona. 21Kambe vana lava, na vona va tiarisile, a va hlayisanga milawu ya mina, va bakanyile ni swiletelo swa mina leswi a va ta hanya ha swona, va nyamisa ni masiku ya mina ya Savata.

“Kutani ndzi ehleketile ku chululela vukari bya mina ehenhla ka vona, ndzi va ba ndzi hlundzukile loko va ha ri emananga. 22Kambe leswi a ndzi swi endlanga hikuva a ndzi lavanga ku sorisa vito ra mina exikarhi ka vamatiko, va nga vanhu lava va ndzi voneke loko ndzi humesa Vaisraele etikweni ra Egipta. 23

20:23
Levh. 26:33
Hambiswiritano ndzi vulavurile na Vaisraele loko va ha ri emananga, ndzi tiboha hi ku hlambanya ku va hangalasa va ya ematikweni hinkwawo ya misava, 24hikuva a va arile ku hlayisa swiletelo swa mina, va bakanya milawu ya mina, va nyamisa ni masiku ya mina ya Savata, kutani va khongela swikwembu swa hava ku fana ni vatata wa vona. 25Ndzi engete ndzi va nyika ni milawu yin'wana leyi yi nga va pfunangiki nchumu, ni swiletelo leswi swi nga va tiselangiki ku hanya. 26Ndzi va tshikile va tinyamisa hi ku humesa magandzelo ya vona, va dlaya vana va vona va mativula va va hisela swikwembu swa hava; ndzi va khomisile tingana letikulu ha swona, ndzi endlela ku va komba leswaku HOSI Xikwembu, hi mina!

27“Hikokwalaho wena munhu, vulavula na Vaisraele, u va tivisa leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka vona, leri nge: Vatata wa n'wina va tlhele va ndzi dyohela hi ku ka va nga tshembeki eka mina. 28Ndzi lo na va fikisa etikweni leri ndzi hlambanyeke ku va nyika rona, vona vo sungula ku tsakela switsunga leswo tlakuka ni mirhi leyi tlhumeke, kutani va ya gandzela kona swikwembu swa hava, va ndzi hlundzukisa hi ku yisa kona magandzelo ya vona, ma nga lama hisiwaka ni layo nun'hwela ni ya swakunwa. 29Ndzi vutisile Vaisraele ndzi ku: Xana eswitsungeni leswi, mo yela yini ke? (Ku fikela namuntlha, switsunga swa kona swi vuriwa ‘leswo hlawuleka’!)

30“Hikokwalaho u fanela ku byela Vaisraele leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri: Xana mi lava ku tinyamisa ku fana ni vatata wa n'wina, mi hambuka endleleni mi ya gandzela swilo leswi swa manyala xana? 31Hakunene loko mi ri karhi mi humesa magandzelo ya n'wina ni loko mi dlaya vana va n'wina, mi va hisa emahlweni ka swikwembu swa n'wina hinkwaswo leswa hava, mi le ku tinyamiseni! Hikokwalaho swi tiveni n'wina Vaisraele: Ndzi tiyisa hi ku hlambanya leswaku ndzi nga ka ndzi nga pfumeri ku vutisiwa timhaka hi n'wina.

32“Mi pfa mi anakanya leswaku swi nga saseka loko mi fana ni vanhu va matiko man'wana hinkwawo, mi tiendlela swikwembu swa mintsandza ni maribye; kambe tivani leswaku mhaka yo tano yi nge pfuki yi endlekile!

Xikwembu xi tshinya vanhu va xona xi tlhela xi va rivalela

33“Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndza tiyisa hi ku hlambanya leswaku ndzi ta mi fuma hi ntamu lowukulu ni mintirho ya mina ya matimba, ndzi chululela vukari bya mina ehenhla ka n'wina. 34Ina, ndzi ta mi komba ntamu wa mina lowukulu ni mintirho ya mina ya matimba hi ku chulula vukari bya mina, ndzi mi humesa exikarhi ka vamatiko, ndzi mi hlengeleta mi huma ematikweni lawa mi hangalasiweke mi ya eka wona. 35Kutani ndzi ta mi yisa emananga kule ni vamatiko volavo, ndzi fika ndzi mi avanyisela kona hi langutanile mina na n'wina. 36Ndzi ta komba nandzu wa n'wina kukota leswi ndzi kombeke nandzu wa vatata wa n'wina le mananga ya tiko ra Egipta. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo. 37Ndzi ta mi fuma hi nhonga, ndzi mi sindzisa ku hlayisa swiboho swa ntwanano wa mina na n'wina.Van'wana va ri: ndzi ri karhi ndzi mi hlaya ha un'we un'we 38Ndzi ta hlawula lava tiarisaka ni lava va ndzi dyoheleke, ndzi va humesa etikweni leri va luveleke eka rona, kambe etikweni ra Israele va nga ka va nga ngheni, kutani mi ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina!

39“Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, fambani n'wina hinkwenu Vaisraele, mi ya tirhela swikwembu swa n'wina swa hava namuntlha ni mundzuku, loko mi nga lavi ku ndzi yingisa; kambe mina a ndzi nga ha pfumeli leswaku mi nyamisa vito ra mina hi magandzelo ya swikwembu swa n'wina swa hava.

40“Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, hinkwenu mi ta ndzi tirhela etikweni ra mina, mi ri entshaveni ya mina leyo hlawuleka yi nga ntshava leyo leha ya n'wina Vaisraele, kutani ndzi ta mi amukela kona; ndzi ta langutela ku tiseriwa hi n'wina minkhenso ni tinyiko ni magandzelo lamanene ya swilo leswo hlawuleka. 41Loko ndzi ta va ndzi mi humesile exikarhi ka vamatiko, ndzi ta mi hlengeleta mi suka ematikweni lawa mi hangalasiweke mi ya eka wona, ndzi mi amukela; eka mina mi ta fana ni magandzelo layo nun'hwela, kutani vamatiko va ta vona ku hlawuleka ka mina exikarhi ka n'wina. 42Mi ta pfumela leswaku HOSI hi mina, siku ndzi mi fikisaka etikweni leri ndzi ri tshembiseke vatata wa n'wina hi ku hlambanya. 43Loko mi ri etikweni rero, mi ta tsundzuka hinkwaswo leswi mi swi endleke, leswi mi tinyamiseke ha swona, kutani mi ta tisola ehenhla ka mintirho ya n'wina hinkwayo leyo biha. 44N'wina Vaisraele, siku ndzi mi rivalelaka ematshan'wini ya ku mi bela mintirho ya n'wina leyo homboloka ya manyala, ndzi ta endlela ku twarisa vito ra mina, kutani mi ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina! Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.”

45Kutani HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku:Eka Xiheveru kavanyisa 21 ku sungula kwala 46“Wena munhu, languta leswi humelelaka edzongeni, u tshinya vanhu va kona, u dyondzisa ni swihlahla swa kona; 47byela swihlahla leswi swa le dzongeni leswaku swi yingisa rito leri ndzi nga na rona mina HOSI N'wini wa hinkwaswo, leri nge: Ndzi ta vanga ndzilo lowu nga ta hisa mirhi hinkwayo, leyi tsakamaka ni leyi omeke, malangavi ya kona ma nga timeki; wu ta vuvumela ku sukela edzongeni wu ya fika en'walungwini, kutani munhu un'wana ni un'wana ú ta twa ku hisa ka wona. 48Vanhu hinkwavo va ta tiva leswaku ndzilo lowu wu vangiwile hi mina HOSI, kutani a wu nga timeki!”

49Kutani mina Ezekiele ndzi ku: “We HOSI N'wini wa hinkwaswo, vanhu lava va ri, ndzo vulavula mintsheketo ntsena!”

21

Banga ra Xikwembu ri le ku lotiweni!

211HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Wena munhu, languta leswi humelelaka emutini wa Yerusalema, u tshinya lava nga swivandleni swa kona leswo hlawuleka, u tsundzuxa ni hinkwavo lava akeke etikweni ra Israele. 3Byela vanhu lava leswaku ndzi ni rito eka vona mina HOSI, leri nge: ‘Ndzi lwa na n'wina! Ndzi ta hlomula banga ra mina enkotlotweni wa rona, ndzi herisa vanhu va n'wina hinkwavo. Lava lulameke va ta biwa ku fana ni lavo homboloka; 4kutani leswi ndzi lavaka ku ba lavo lulama swin'we ni lavo homboloka, ndzi ta hlomula banga ra mina enkotlotweni wa rona, ndzi lwa ni vaaki hinkwavo va tiko, ku sukela edzongeni ku ya fika en'walungwini. 5Un'wana ni un'wana ú ta swi tiva leswaku ndzi hlomurile banga ra mina, mina HOSI, ni leswaku a ri nga tlheriseriwi enkotlotweni wa rona.’

6“Hikokwalaho wena munhu, huwelela u ba nkalanga u rila hi xiviti, Vaisraele va ri karhi va ku vona. 7Vona va ta ku vutisa va ku: ‘Xana u rilela yini xana?’ U ta va hlamula u ku: ‘Ndza rila, hikuva ndzi twile leswaku makhombo ma le ndleleni; loko ma fikile, vanhu va ta hela ntamu, va tsemeka nhlana; va ta titivala, va nga ha tikoti hi ku chava. Makhombo lawa ma le ndleleni, swi tiyile sweswo, ku vula HOSI N'wini wa hinkwaswo.’ ”

8HOSI Xikwembu xi tlhela xi vulavula na mina xi ku: 9“Wena munhu, tshinya Vaisraele u va byela leswaku mina N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka vona leri nge:

“ ‘Banga ri le ku lotiweni,

ra lotiwa banga, ra vangamisiwa;

10ri loteriwa ku dlaya ri nga hupi,

ri vangamiseriwa ku ba kukota rihati!

Xana ntsako wu nga va wihi xana?

N'wina vanhu va mina, ndzi mi bile hi minkhavi leyo tala,

kambe a mi twi!Van'wana va ri: Xana hi nga tsaka ke, leswi nhonga ya vuhosi bya n'wana wa mina (yena hosi Sedekiyasi) yi sandzaka tinhonga tin'wana hinkwato!

11Banga ri le ku vangamisiweni,

ri lunghiseriwa voko ra mutshinyi;

ra lotiwa banga ri hatimisiwa,

ri lulamiseriwa voko ra muherisi.’

12“We Ezekiele, bana nkalanga u rila,

hikuva banga ra kona ri kongoma vanhu va mina;

ri ta dlaya varhangeri hinkwavo

va tiko ra Israele,

hinkwavo va ta tsemiwa hi rona,

va dlayiwa swin'we ni vanhu va mina;

hikokwalaho, titsongahate,

u languta hansi!

13Nkarhi wa ndzingo hi lowu,

kambe wu ta pfuna yini xana,

loko mi nga twi nkhavi wa mina ke?Van'wana va ri: Xana a ku ta humelela yini, loko nhonga ya vuhosi (yena hosi Sedekiyasi) yi nga ndzi sandzi ke?

Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo!

14“Vulavula we Ezekiele,

u hima hansi hi nenge u hlundzukile,

kutani banga ri ta tsema kambirhi kumbe kanharhu,

ri tsemela ku dlaya,

ri nga banga lerikulu ro chavisa,

leri hetaka vanhu ematlhelweni hinkwawo.

15Hikokwalaho vanhu va ta tsemeka nhlana,

ku wa lavo tala exikarhi ka vona;

etinyangweni ta vona hinkwato

ndzi vekile banga leri dlayaka.Van'wana va ri: ndzi vekile banga leri vangamaka

Yo! Ra hatima kukota rihati,

ri vekeriwa ku herisa vanhu!

16Wena banga, tsema vanhu lava nga matlhelweni ya wena hinkwawo,

hinkwako laha u kongomisiwaka kona,

17kutani na mina HOSI ndzi ta hlundzuka swinene,

ndzi pfurhisa vukari bya mina.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

Banga ra hosi ya Babilona, ra ta!

18HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 19“Wena munhu boxa tindlela timbirhi, u ti lulamisela banga ra hosi ya Babilona. Tindlela leti a ti hume etikweni rin'we, kutani emahandzeni ya tona, u veka xikombiso xo tivisa leswaku tindlela ta kona ti kongoma emitini yo karhi ni yo karhi. 20Ndlela yin'wana yi ta fikisa banga emutini wa Rhaba etikweni ra Vaamoni, kasi leyin'wana yi ta fikisa banga emutini wa Yerusalema, emakhokholweni ya va ka Yuda. 21Hosi ya le Babilona yi yimile emahandzeni ya tindlela leti; yi le ku hlahluveni, yi lava ku tiva leswaku yi ta famba hi kwihi: Yi hoxa vuhlolotwana hi miseve, yi vutisa ha yona ku rhandza ka swikwembu swa yona, yi kambisisa ni swivindzi swa swifuwo swa magandzelo. 22Kutani, hi voko ra yona ra xinene, yi khoma nseve lowu kombaka muti wa Yerusalema. Nseve wa kona wu yi byela ku tilavela timhandze to nhlanhla rirhangu ha tona, ni ku huwelela yi vitana mavuthu eku lweni, ni ku tshova timbanti ta muti, ni ku fumbetela misava yo khandziya ha yona erirhangwini. 23Kambe vanhu va Yerusalema a va chavisiwi hi maendlelo lawa, hikuva va hlambanyile va endla xinakulobye ni va le Babilona; hambiswiritano ku hlaseriwa ka vona hi valala ku ta va tsundzuxa leswaku va dyohile, ni leswaku va ta yisiwa evukhumbini. 24Hikokwalaho mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, n'wina va le Yerusalema mi ta nyiketiwa emavokweni ya valala va n'wina, hikuva mi endlile leswo biha mi ri karhi mi voniwa, mi paluxile ku homboloka ka n'wina hinkwako, kutani ndzi nga ka ndzi nga swi rivali!

25“Na wena hosi ya Israele, u munhu wo homboloka, loyi a ndzi dyoheleke, kutani nkarhi wa ku biwa ka wena wu fikile. 26Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, hluvula xiambalo xa vuhosi u susa ni xidlodlo xa kona. Swilo a swi suke evutshan'wini bya swona: Leswi nga hansi a swi ye henhla, leswi nga henhla swi ya hansi. 27Muti wa Yerusalema ndzi ta wu endla rhumbi hakunene, wu ta hundzuka rhumbi lerikulu.Van'wana va ri: rhumbi lero tano a ri si va kona Kambe leswi swi ta humelela ntsena loko loyi ndzi n'wi hlawuleke ku ta ba muti lowu a ta va a fikile, kutani ndzi ta n'wi nyiketa wona.

Ta ku biwa ka Vaamoni

28

21:28-32
Yer. 49:1-6
Ez. 25:1-7
Am. 1:3-15
Sof. 2:8-11
“Wena munhu, vulavula ni Vaamoni lava sandzaka Vaisraele u va byela leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka vona leri nge: Banga leri dlayaka ra hlomuriwa enkotlotweni, ri le ku vangamisiweni; ri loteriwa ku herisa, ri ba kukota rihati. 29Hambi mi nga kombiwa swivono swa hava kumbe mi vona swikombiso swa mavunwa, tivani leswaku banga ri le tinhan'wini ta n'wina, n'wina vanhu vo homboloka, hikuva nkarhi wa ku biwa ka n'wina wu fikile. 30Tlheriselani mabanga ya n'wina eminkotlotweni ya wona, hikuva ndzi ta mi ba mi ri etikweni ra ka n'wina, laha mi velekiweke kona. 31Ndzi ta chululela vukari bya mina ehenhla ka n'wina; kutani ku hlundzuka ka mina ku ta pfurha kukota ndzilo. Ndzi ta mi nyiketa emavokweni ya vanhu va tihanyi, lava nga ni vutivi bya ku herisa vanhu. 32Mi ta tshwa hi ndzilo mi hela; ngati ya n'wina yi ta dzika emisaveni, kutani a mi nga ha tsundzukiwi hi munhu. Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

22

Manyala lama endliwaka emutini wa Yerusalema

221HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Wena munhu, u nga chavi ku avanyisa Yerusalema, muti lowu halataka ngati, u wu komba nandzu wa wona, u wu tsundzuxa ni manyala hinkwawo lawa wu ma endleke. 3Byela Yerusalema leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, ku ni xivuriso lexi nge:

“ ‘Muti wo halata ngati, wu ta hatla wu herisiwa,

lowu tiendlelaka swikwembu, wa tithyakisa!’

4“Wena Yerusalema, u tivangerile nandzu hi ku halata ngati, u tithyakisile hi swikwembu leswi u nga tiendlela swona; hikokwalaho, siku ra wena ra ku avanyisiwa, u ri tshinetile kusuhani, u hungutile malembe ya wena ya ku hanya; kutani mina ndzi ku hundzurile xihlekiso exikarhi ka vamatiko, emisaveni hinkwayo wa hlekuriwa. 5Lava nga kusuhi na wena ni lava nga kule va ta ku monya, hikuva u tionhile vito, we muti wo tala mpfilumpfilu.

6“Vafambisi hinkwavo va Israele va tshemba ngopfu matimba ya vona, kutani va halata ngati kwala ka wena. 7

22:7
Eks. 20:12
22:21-22
Dut. 5:16
24:17
Exikarhi ka vanhu va wena, vatswari a va ha xiximiwi, valuveri va xanisiwa ngopfu, tinoni ni lava feriweke hi vatswari va tshikeleriwa. 8
22:8
Levh. 19:30
26:2
Swilo swa mina leswo hlawuleka a wu swi hlayisi; a wu na mhaka ni milawu ya mina ya siku ra Savata. 9Exikarhi ka wena, ku ni lava lumbetaka varikwavo, va endlela ku va dlaya; van'wana va ya dya nyama ya swifuwo swa magandzelo eswitsungeni, van'wana va endla swilo swa manyala exikarhi ka va ka vona. 10
22:10-11
Levh. 18:7-20
Laha ka wena, van'wana va etlela ni vasati va tata wa vona, van'wana va pfinya vavasati lava nga masikwini ya vona ya n'hweti. 11Un'wana ú oswana ni nsati wa muakelani, un'wana a etlela ni n'wingi wa yena, un'wana kambe a pfinya makwa wa yena wa xisati. 12
22:12
Eks. 22:25
23:8
Levh. 25:36-37
Dut. 16:19
23:19
Exikarhi ka vanhu va wena, ku ni lava nyikiwaka mali leswaku va ya dlaya warikwavo. Loko u lombisa mali, u lava ntswalo wa yona, u bindzula ha yona; u kanganyisa varikwenu, u va tekela swa vona, kambe mina wa ndzi rivala! Ndzi vula sweswo mina HOSI.

13“Wena Yerusalema, u ndzi hlundzukisa ngopfu hi ndlela leyo biha leyi u bindzurisaka mali ya wena ha yona, ni ndlela leyi u dlayaka varikwenu ha yona. 14Siku ndzi nghenaka etimhakeni ta wena, a wu nga ha vi na matimba, a wu nga ha titshembi, hikuva ku ta tirha mina! Ndzi vula sweswo mina HOSI. 15Ndzi ta hangalasa vanhu va wena exikarhi ka vamatiko, ndzi va yisa ematikweni layo tala, kutani ndzi ta herisa swilo leswi swi ku nyamisaka. 16U ta tisorisa hi vamatiko,Van'wana va ri: Ndzi ta soriwa exikarhi ka vamatiko hi mhaka ya wena kutani u ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina!”

Va le Yerusalema va ta basisiwa hi ndzilo

17HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 18“Swi tive we Ezekiele, Vaisraele va hundzuke thyaka emahlweni ka mina; va fana ni leswi salaka endzilweni, loko ku n'okisiwa koporo ni thini ni nsimbhi ni ntsopfu; va fana ni thyaka leri salaka loko va n'okisa silivhere. 19Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, ndzi ta mi hlengeleta hinkwenu emutini wa Yerusalema, hikuva mi hundzukile thyaka. 20Loko munhu a lava ku basisa silivhere ni koporo ni nsimbhi ni ntsopfu ni thini, ú swi hoxa endzilweni a pfurhetela ndzilo wa kona leswaku wu swi n'okisa; hi ndlela leyi, n'wina Vaisraele ndzi ta mi hlengeleta ndzi hlundzukile ngopfu, ndzi mi hoxa endzilweni ndzi mi n'okisa. 21Ndzi ta mi hlengeleta endhawini yin'we, ndzi pfurhisa ndzilo wa vukari bya mina ehenhla ka n'wina, kutani wu ta mi n'okisa. 22Leswi silivhere yi n'okaka endzilweni, na n'wina mi ta n'okisiwa emutini lowu, kutani mi ta tiva leswaku loyi a chululelaka vukari bya yena ehenhla ka n'wina, hi mina HOSI.”

Ta swidyoho swa varhangeri va Israele

23HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 24“Wena munhu byela Vaisraele leswaku tiko ra vona ri nyamile, hikokwalaho ndzi ta ri hlundzukela, ndzi ri tsona mpfula. 25Varhangeri va tiko leri va fana ni nghala leyi vombaka loko yi dlayile xiharhi: Va heta vanhu, va teka rifuwo ra tiko ni swilo swa nkoka; vavasati lavo tala va hundzuka tinoni etikweni. 26

22:26
Levh. 10:10
Vaprista va tiko leri va onhile nawu wa mina, va nyamisa swilo swa mina leswo hlawuleka; a va hambanisanga swilo leswo hlawuleka ni leswi nga hlawulekangiki; a va dyondzisanga vanhu ku hambanisa leswi tengeke ni leswi nga tengangiki; a va hlayisanga siku ra mina ra Savata, kutani ndzi hundzukile xihlekiso exikarhi ka Vaisraele. 27Lava nga varhangeri etikweni va fana ni mahlolwa lama phatlulelaka xiharhi lexi ma xi dlayeke: Va herisa vanhu leswaku va ta kuma rifuwo. 28Vaprofeta va tiko leri a va boxanga swidyoho swa Vaisraele; va va xisile hi swivono swa hava, va va byela mavunwa va ku: ‘HOSI N'wini wa hinkwaswo ú vula swo karhi ni swo karhi ...’, kasi mina HOSI a ndzi va byelanga nchumu. 29Vinyi va tiko va vile ni tihanyi, va kanganyisa varikwavo, va xanisa swisiwana ni vapfumari, va kandziyela ni lava luveleke etikweni. 30Ndzi lavile munhu exikarhi ka vona loyi a nga akaka khumbi, a yima exikarhi ka mina na vona a va sirhelela leswaku ndzi nga herisi tiko, kambe a ndzi n'wi kumanga. 31Hikokwalaho ndzi chululerile vukari bya mina ehenhla ka vona; ndzi va herisile hi ndzilo wa ku hlundzuka ka mina, ndzi va ba hikwalaho ka swiendlo swa vona. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.”