Xitsonga 1989 (TSO89)
20

Ku tiarisa ka Vaisraele ni tintswalo ta Xikwembu

201Loko ku hundzile malembe ya 7 hi ri evukhumbini, vakulukumba va nga ri vangani va Israele va tile eka mina ku ta ndzi vutisa ku rhandza ka HOSI Xikwembu, va fika va tshama hansi; siku ra kona a ri ri ra vukhume ra n'hweti ya vuntlhanu. 2Kutani HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 3“Wena munhu, u fanele ku fikisa rito ra mina eka vakulukumba lava va Israele, u va vutisa loko hakunene va tile ku ta kambisisa ku rhandza ka mina, hikuva mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi tiyisa hi ku hlambanya leswaku ndzi nga ka ndzi nga pfumeli ku ta vutisiwa timhaka hi vanhu volavo! 4Tilulamise, we Ezekiele, u va komba nandzu wa vona; u nga chavi ku va avanyisa, u va tsundzuxa manyala lawa vatata wa vona va ma endleke. 5

20:5-6
Eks. 6:2-8
Va tivise leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka vona leri nge: Siku leri ndzi hlawuleke va ka Yakobo va nga vona Vaisraele, ndzi tikombile eka vona loko va ha ri etikweni ra Egipta, ndzi tlhela ndzi tiboha eka vona hi ku hlambanya leswaku ndzi ta va Xikwembu xa vona mina HOSI. 6Enkarhini wolowo ndzi va tshembisile hi ku hlambanya leswaku ndzi ta va humesa etikweni ra Egipta, ndzi va yisa etikweni leri ndzi nga va hlawulela rona, ri nga tiko ro khuluka ntswamba ni vulombe, leri sasekeke ku tlula matiko man'wana hinkwawo. 7Kutani ndzi va byerile ku hambana ni swikwembu swa hava swa Vaegipta, va tshika ku tshemba swilo leswi swa manyala, va nga tinyamisi ha swona, kambe va chava mina HOSI Xikwembu xa vona. 8Khombo hileswaku va tiarisile, va ala ku ndzi yingisa; a va hambananga ni swilo swa manyala leswi a va swi tshemba; hinkwavo va arile ku tshika swikwembu swa hava swa Vaegipta.

“Ndzi ehleketile ku chululela vukari bya mina ehenhla ka vona, ndzi va ba ndzi hlundzukile loko va ha ri etikweni ra Egipta. 9Kambe leswi a ndzi swi endlanga, hikuva a ndzi lavanga ku sorisa vito ra mina exikarhi ka vamatiko lava hanyeke na Vaisraele, va nga vanhu lava va nga ndzi vona loko ndzi humesa Vaisraele etikweni ra Egipta. 10Loko ndzi humesile Vaisraele etikweni ra Egipta, ndzi va fikisile emananga, 11

20:11,13
Levh. 18:5
kutani ndzi va nyikile milawu ni swiletelo, leswaku un'wana ni un'wana wa vona loyi a swi hlayisaka, a ta kuma ku hanya. 12
20:12
Eks. 31:13-17
Ndzi va nyikile ni masiku ya Savata, leswaku ma va mfungho wa ntwanano wa mina na vona, va ta tiva leswaku loyi a va hlawulekisaka, hi mina HOSI. 13Kambe Vaisraele va tiarisile kwale mananga, va ala ku ndzi yingisa. A va hlayisanga milawu ya mina, va bakanya swiletelo swa mina leswi a va fanele ku kuma ku hanya ha swona, va nyamisa ni masiku ya mina ya Savata.

“Kutani ndzi ehleketile ku chululela vukari bya mina ehenhla ka vona, ndzi va herisa loko va ha ri emananga, 14kambe leswi a ndzi swi endlanga, hikuva a ndzi lavanga ku sorisa vito ra mina exikarhi ka vamatiko, va nga vanhu lava va ndzi voneke loko ndzi humesa Vaisraele etikweni ra Egipta. 15

20:15
Tinhl. 14:26-35
Hambiswiritano, loko Vaisraele va ha ri emananga, ndzi tibohile hi ku hlambanya leswaku tiko leri a ndzi va hlawulerile rona, ro khuluka ntswamba ni vulombe, ro saseka ku tlula matiko man'wana hinkwawo, ndzi nga ka ndzi nga va fikisi eka rona, 16hikuva a va bakanyile swiletelo swa mina, va tlula milawu ya mina, va nyamisa ni masiku ya mina ya Savata hi ku khongela swikwembu swa vona swa hava. 17Hambiswiritano ndzi va tsetselerile, a ndzi va dlayanga kumbe ku va herisela makumu emananga.

18“Loko Vaisraele va ha ri emananga, ndzi vulavurile ni vana va vona, ndzi va byela leswaku va nga tekeleli mikhuva ya vatata wa vona, ni swiletelo swa vona va nga swi yingisi, kumbe ku tinyamisa hi ku khongela swikwembu swa hava swa vatata wa vona. 19Mina HOSI Xikwembu xa vona, ndzi va tsundzuxile ku hlayisa milawu ya mina ni swiletelo swa mina, va hanya ha swona. 20Ndzi va byele ni ku hlayisa masiku ya mina ya Savata leswaku wu va mfungho wa ntwanano wa mina na vona, va ta tiva leswaku mina HOSI ndzi Xikwembu xa vona. 21Kambe vana lava, na vona va tiarisile, a va hlayisanga milawu ya mina, va bakanyile ni swiletelo swa mina leswi a va ta hanya ha swona, va nyamisa ni masiku ya mina ya Savata.

“Kutani ndzi ehleketile ku chululela vukari bya mina ehenhla ka vona, ndzi va ba ndzi hlundzukile loko va ha ri emananga. 22Kambe leswi a ndzi swi endlanga hikuva a ndzi lavanga ku sorisa vito ra mina exikarhi ka vamatiko, va nga vanhu lava va ndzi voneke loko ndzi humesa Vaisraele etikweni ra Egipta. 23

20:23
Levh. 26:33
Hambiswiritano ndzi vulavurile na Vaisraele loko va ha ri emananga, ndzi tiboha hi ku hlambanya ku va hangalasa va ya ematikweni hinkwawo ya misava, 24hikuva a va arile ku hlayisa swiletelo swa mina, va bakanya milawu ya mina, va nyamisa ni masiku ya mina ya Savata, kutani va khongela swikwembu swa hava ku fana ni vatata wa vona. 25Ndzi engete ndzi va nyika ni milawu yin'wana leyi yi nga va pfunangiki nchumu, ni swiletelo leswi swi nga va tiselangiki ku hanya. 26Ndzi va tshikile va tinyamisa hi ku humesa magandzelo ya vona, va dlaya vana va vona va mativula va va hisela swikwembu swa hava; ndzi va khomisile tingana letikulu ha swona, ndzi endlela ku va komba leswaku HOSI Xikwembu, hi mina!

27“Hikokwalaho wena munhu, vulavula na Vaisraele, u va tivisa leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka vona, leri nge: Vatata wa n'wina va tlhele va ndzi dyohela hi ku ka va nga tshembeki eka mina. 28Ndzi lo na va fikisa etikweni leri ndzi hlambanyeke ku va nyika rona, vona vo sungula ku tsakela switsunga leswo tlakuka ni mirhi leyi tlhumeke, kutani va ya gandzela kona swikwembu swa hava, va ndzi hlundzukisa hi ku yisa kona magandzelo ya vona, ma nga lama hisiwaka ni layo nun'hwela ni ya swakunwa. 29Ndzi vutisile Vaisraele ndzi ku: Xana eswitsungeni leswi, mo yela yini ke? (Ku fikela namuntlha, switsunga swa kona swi vuriwa ‘leswo hlawuleka’!)

30“Hikokwalaho u fanela ku byela Vaisraele leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri: Xana mi lava ku tinyamisa ku fana ni vatata wa n'wina, mi hambuka endleleni mi ya gandzela swilo leswi swa manyala xana? 31Hakunene loko mi ri karhi mi humesa magandzelo ya n'wina ni loko mi dlaya vana va n'wina, mi va hisa emahlweni ka swikwembu swa n'wina hinkwaswo leswa hava, mi le ku tinyamiseni! Hikokwalaho swi tiveni n'wina Vaisraele: Ndzi tiyisa hi ku hlambanya leswaku ndzi nga ka ndzi nga pfumeri ku vutisiwa timhaka hi n'wina.

32“Mi pfa mi anakanya leswaku swi nga saseka loko mi fana ni vanhu va matiko man'wana hinkwawo, mi tiendlela swikwembu swa mintsandza ni maribye; kambe tivani leswaku mhaka yo tano yi nge pfuki yi endlekile!

Xikwembu xi tshinya vanhu va xona xi tlhela xi va rivalela

33“Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndza tiyisa hi ku hlambanya leswaku ndzi ta mi fuma hi ntamu lowukulu ni mintirho ya mina ya matimba, ndzi chululela vukari bya mina ehenhla ka n'wina. 34Ina, ndzi ta mi komba ntamu wa mina lowukulu ni mintirho ya mina ya matimba hi ku chulula vukari bya mina, ndzi mi humesa exikarhi ka vamatiko, ndzi mi hlengeleta mi huma ematikweni lawa mi hangalasiweke mi ya eka wona. 35Kutani ndzi ta mi yisa emananga kule ni vamatiko volavo, ndzi fika ndzi mi avanyisela kona hi langutanile mina na n'wina. 36Ndzi ta komba nandzu wa n'wina kukota leswi ndzi kombeke nandzu wa vatata wa n'wina le mananga ya tiko ra Egipta. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo. 37Ndzi ta mi fuma hi nhonga, ndzi mi sindzisa ku hlayisa swiboho swa ntwanano wa mina na n'wina.Van'wana va ri: ndzi ri karhi ndzi mi hlaya ha un'we un'we 38Ndzi ta hlawula lava tiarisaka ni lava va ndzi dyoheleke, ndzi va humesa etikweni leri va luveleke eka rona, kambe etikweni ra Israele va nga ka va nga ngheni, kutani mi ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina!

39“Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, fambani n'wina hinkwenu Vaisraele, mi ya tirhela swikwembu swa n'wina swa hava namuntlha ni mundzuku, loko mi nga lavi ku ndzi yingisa; kambe mina a ndzi nga ha pfumeli leswaku mi nyamisa vito ra mina hi magandzelo ya swikwembu swa n'wina swa hava.

40“Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, hinkwenu mi ta ndzi tirhela etikweni ra mina, mi ri entshaveni ya mina leyo hlawuleka yi nga ntshava leyo leha ya n'wina Vaisraele, kutani ndzi ta mi amukela kona; ndzi ta langutela ku tiseriwa hi n'wina minkhenso ni tinyiko ni magandzelo lamanene ya swilo leswo hlawuleka. 41Loko ndzi ta va ndzi mi humesile exikarhi ka vamatiko, ndzi ta mi hlengeleta mi suka ematikweni lawa mi hangalasiweke mi ya eka wona, ndzi mi amukela; eka mina mi ta fana ni magandzelo layo nun'hwela, kutani vamatiko va ta vona ku hlawuleka ka mina exikarhi ka n'wina. 42Mi ta pfumela leswaku HOSI hi mina, siku ndzi mi fikisaka etikweni leri ndzi ri tshembiseke vatata wa n'wina hi ku hlambanya. 43Loko mi ri etikweni rero, mi ta tsundzuka hinkwaswo leswi mi swi endleke, leswi mi tinyamiseke ha swona, kutani mi ta tisola ehenhla ka mintirho ya n'wina hinkwayo leyo biha. 44N'wina Vaisraele, siku ndzi mi rivalelaka ematshan'wini ya ku mi bela mintirho ya n'wina leyo homboloka ya manyala, ndzi ta endlela ku twarisa vito ra mina, kutani mi ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina! Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.”

45Kutani HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku:Eka Xiheveru kavanyisa 21 ku sungula kwala 46“Wena munhu, languta leswi humelelaka edzongeni, u tshinya vanhu va kona, u dyondzisa ni swihlahla swa kona; 47byela swihlahla leswi swa le dzongeni leswaku swi yingisa rito leri ndzi nga na rona mina HOSI N'wini wa hinkwaswo, leri nge: Ndzi ta vanga ndzilo lowu nga ta hisa mirhi hinkwayo, leyi tsakamaka ni leyi omeke, malangavi ya kona ma nga timeki; wu ta vuvumela ku sukela edzongeni wu ya fika en'walungwini, kutani munhu un'wana ni un'wana ú ta twa ku hisa ka wona. 48Vanhu hinkwavo va ta tiva leswaku ndzilo lowu wu vangiwile hi mina HOSI, kutani a wu nga timeki!”

49Kutani mina Ezekiele ndzi ku: “We HOSI N'wini wa hinkwaswo, vanhu lava va ri, ndzo vulavula mintsheketo ntsena!”