Xitsonga 1989 (TSO89)
12

Lava saleke eYerusalema na vona va ta yisiwa evukhumbini

121HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2

12:2
Es. 6:9-10
Yer. 5:21
Mk. 8:18
“Wena munhu, u tshama exikarhi ka vanhu lava tiarisaka; va ni mahlo ni tindleve, kambe a va voni nchumu, ni ku twa a va twi! 3Kutani leswi va tiarisaka hi ndlela leyi, we Ezekiele u fanele ku longa swilo leswi vanhu va swi tekaka loko va yisiwa evukhumbini. Kutani nhlekanhi lowu u tilunghisela ku rhurha varikwenu va langutile, hikuva u ta suka emutini wa wena u ya emutini wun'wana, va ri karhi va ku vona.Kumbe: Kumbexana va nga tivona nandzu hambileswi va tiarisaka 4U ta sungula hi ku humesa nhundzu ya wena ninhlekanhi vanhu va ri karhi va swi vona, onge hiloko u yisiwa evukhumbini, kutani nimadyambu u ta suka va ri karhi va ku vona, u engeta u tifananisa ni vanhu lava yisiwaka evukhumbini. 5U ta boxa khumbi ra yindlu ya wena varikwenu va langutile, u humesa nhundzu ya wena hi mbhovo ya kona.Van'wana va ri: u huma hi mbhovo ya kona 6Vanhu va fanele ku ku vona loko u pakatsa nhundzu ya wena emakatleni, u famba na yona nivusiku; naswona u ta tisiva mahlo leswaku u nga voni laha u yaka kona. Hi ndlela leyi ndzi ta ku endla xitsundzuxo eka Vaisraele.”

7Kutani ndzi endla hilaha Xikwembu xi ndzi leriseke hakona: Ndzi sungula ku longa nhundzu ya mina ninhlekanhi, onge hi loko ndzi yisiwa evukhumbini, kutani nimadyambu ndzi boxa khumbi ra yindlu ya mina hi ndzexe, ndzi humesa nhundzu, ndzi suka ndzi yi pakatsile emakatleni vanhu va ri karhi va swi vona, kutani ndzi tifambela nivusiku.

8Loko ri xile, HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 9“Wena munhu, Vaisraele va nga vanhu vo tiarisa va le ku ku vutiseni leswaku u endla yini. 10Va hlamule leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, timhaka leti ti kongoma hosi ya le Yerusalema ni Vaisraele hinkwavo lava tshamaka emutini lowu. 11Va byele leswaku leswi u swi endlaka i xitsundzuxo eka vona xa leswi va nga ta endliwa swona: Na vona va ta khomiwa va yisiwa evukhumbini. 12Hosi ya Yerusalema yi ta huma emutini yi pakatsile nhundzu emakatleni, yi tifambela nivusiku, yi huma hi mbhovo leyi va yi boxeke ekhumbini;Van'wana va ri: yi humesiwa hi mbhovo leyi u yi boxeke ekhumbini murhangeri loyi ú ta famba a tisivile mahlo, a nga voni laha a yaka kona. 13

12:13
II Tih. 25:7
Yer. 52:11
Mina ndzi ta tlharamula ritavala ndzi n'wi phasa ha rona, ndzi n'wi yisa emutini wa Babilona etikweni ra Vakalediya, kutani yena ú ta ya fela etikweni rero a nga ha ri na mahlo. 14Vanhu va yena hinkwavo, ni vapfuni va yena, ni masocha ya yena hinkwawo, ndzi ta va hangalasa, va ku bàmféé, ndzi va hlongorisa hi matlhari. 15Vanhu lava va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu hi mina, hikuva ndzi ta va ndzi va hangalasile va ya ematikweni, va ya tshama etindhawini to hambana-hambana. 16Kambe ndzi ta ponisa va nga ri vangani exikarhi ka vona; a va nga dlayiwi hi matlhari ni tindlala ni mintungu; kutani loko va yisiwile ematikweni, va ta tisola hikwalaho ka manyala hinkwawo lawa va ma endleke, naswona vamatiko va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu hi mina!”

17HOSI Xikwembu xi engeta xi vulavula na mina xi ku: 18“Wena munhu, dyana vuswa u ri karhi u rhurhumela, u nwa ni mati u ri karhi u tsekatseka, u komba leswaku u le ku chaveni lokukulu. 19Kutani byela lava u nga na vona evukhumbini leswaku mina HOSI ndzi ni mhaka ehenhla ka vaaki va Yerusalema lava nga sala etikweni ra Israele: Swakudya, va ta dya va ri ni gome, ni mati va ta nwa va herile ntamu, hikuva hinkwaswo leswi nga tikweni ra vona swi ta phanghiwa, hi mhaka ya leswi vaaki va kona hinkwavo va nga ni tihanyi. 20Miti leyi khale a yi tele hi vanhu, yi ta sala yi ri marhumbi, tiko ri hundzuka mananga, kutani mi ta tiva leswaku HOSI Xikwembu hi mina!”

Xikwembu a xi vungunyi

21HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 22“Wena munhu, etikweni ra Israele ku ni xivuriso lexi nge: ‘Minkarhi ya hundza, kambe swivono swa vaprofeta a swi humeleri!’ 23Va byele leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ta herisa xivuriso lexi; a xi nga ha tirhisiwi etikweni ra Israele. Va tivise ni leswaku nkarhi wa ku humelela ka swivono hinkwaswo wu fikile. 24Kutani swivono swa mavunwa ni ku vhumbha ka hava, a swi nga ha vi kona exikarhi ka Vaisraele. 25Leswi ndzi nga ta swi vula mina HOSI swi ta endleka. A swi nga ha hlweli, swi ta humelela enkarhini wa n'wina vatiarisi. Ndzi ta vulavula ndzi tlhela ndzi endla, ku vula mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.”

26HOSI Xikwembu xi engeta xi ku ka mina: 27“Wena munhu, twana leswi Vaisraele va swi vulaka; va ri: ‘Leswi muprofeta a swi vonaka hi xivono, a swi nga humeleli sweswi, swi ta humelela eminkarhini leyi taka!’ 28Hikokwalaho va byele leswaku mina HOSI ndzi ri, a ku na rito ni rin'we ra mina leri nga ta hlwela ku humelela. Leswi ndzi nga ta swi vula, swi ta endleka! Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.”