Xitsonga 1989 (TSO89)
11

Xikwembu xi ta ba varhangeri va Yerusalema

111Kutani Moya wu ndzi tlakula, wu ndzi yisa enyangweni ya Tempele leyi languteke evuxeni. Kusuhi ni nyangwa leyi, a ku ri ni vavanuna va 25, kutani exikarhi ka vona, ndzi vona vakulukumba vambirhi va tiko, va nga Yaazaniya n'wana Azuri na Pelatiya n'wana Benaya. 2Kavaloko Xikwembu xi ku ka mina: “Wena munhu, vanhu lava hi vona lava bohaka makungu layo biha, lava byelaka Vaisraele ku endla leswo homboloka kwala mutini. 3Va ri: ‘A hi wona nkarhi wa ku tikarhata hi aka tindlu;Hileswaku va tekile tindlu ta lava yisiweke evukhumbini ni ta lava va va dlayeke, va tshama eka tona muti lowu i mbita ya hina, hina hi nyama ya kona leyinene!’ 4Hikokwalaho wena muprofeta vulavula na vona. Va tshinye hi vuprofeta bya wena, wena Ezekiele!”

5Moya wa HOSI Xikwembu wu ndzi khoma hi matimba, wu ndzi lerisa ku ya vulavula ni va le Yerusalema, ndzi va byela marito ya Xikwembu lama nge: “Ina mi vula sweswo n'wina Vaisraele, ndza swi tiva; ndzi tiva ni leswi mi swi ehleketaka. 6Kasi muti wa Yerusalema wu tele hi vanhu lava mi va dlayeke; mintsumbu ya vona yi tatile magondzo ya kona. 7Hikokwalaho mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, muti lowu i mbita hakunene, kambe yi tele hi vanhu lava mi va dlayeke; hikokwalaho mi ta humesiwa eka yona.Van'wana va ri: ndzi ta mi humesa eka yona 8Leswi mi chavaka matlhari ya valala, mina ndzi ta mi vangela wona. Ndzi vula sweswo, mina HOSI N'wini wa hinkwaswo. 9Ndzi ta mi humesa emutini wa Yerusalema, ndzi mi nyiketa emavokweni ya vamatiko, ndzi hetisa makungu ya mina ya ku mi ba. 10Mi ta dlayiwa hi matlhari emindzilekaneni ya tiko ra Israele;Kumbe: endzeni ka tiko ra Israele ndzi ta mi bela kona, kutani mi ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina. 11Muti lowu wa Yerusalema a wu nga ha vi mbita ya n'wina, naswona a mi nga ha vi nyama ya kona leyinene, hikuva ndzi ta mi ba mi ri kule na wona, emindzilekaneni ya tiko ra Israele. 12Hi kona mi nga ta tiva leswaku mina ndzi HOSI, Xikwembu lexi mi aleke ku yingisa milawu ni swiletelo swa xona! A mi swi hlayisanga, kambe mi hlayisile swiletelo swa vamatiko lava mi akelaneke na vona.”

13Kutani loko ndzi ri karhi ndzi vulavula, Pelatiya Hi Xiheveru, vito ra Pelatiya ri vula “Vaponisiwa-va-HOSI” n'wana Benaya o tshuka a lova. Hiloko ndzi wa hansi hi mombo, ndzi rila eka Xikwembu hi rito leri tlakukeke, ndzi ku: “Yo HOSI N'wini wanga, xana masalela ya Vaisraele, u lava ku ma herisela makumu xana?”

Xikwembu xi ta vuyisa lava nga vukhumbini

14Kutani HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 15“Wena munhu, tiva leswaku wena ni vamakwenu ni maxaka ya n'wina hinkwawo,Van'wana va ri: ni hinkwavo lava nga na wena evukhumbini va nga Vaisraele hinkwavo lava rhurhisiweke, ma xisiwa hi lava nga sala eYerusalema, hikuva va mi byela va ku: ‘Tshamani laha mi nga kona, kule na HOSI Xikwembu; tiko leri, hi lo nyikiwa, i ra hina sweswi!’ 16Hikokwalaho byela Vaisraele leswaku hakunene hi mina HOSI N'wini wa vona loyi a va hangalaseke, ni ku va yisa kule ematikweni ya vanhu vambe; hambiswiritano malembenyana lawa a ndzi tshikanga ku va Tempele ya vona mina n'wini. 17Naswona, va byele leswaku mina HOSI N'wini wa vona ndzi ta tlhela ndzi va hlengeleta, ndzi va humesa ematikweni lawa va hangalasiweke va ya eka wona; ndzi ta tlhela ndzi va nyika tiko ra vona ra Israele. 18Loko va fika etikweni rero, va ta susa swilo hinkwaswo leswo nyangatsa swa manyala leswi endliwaka eka rona. 19

11:19-20
Ez. 36:26-28
Kutani ndzi ta va nyika ku twanana, va va ni mbilu yin'weVan'wana va ri: mbilu leyintshwa ni miehleketo leyintshwa. Ndzi ta susa timbilu ta vona leto nonon'hwa, ndzi va nyika timbilu to olova leti yingisaka. 20Hikokwalaho va ta hlayisa milawu ya mina ni swiletelo swa mina, va famba ha swona, kutani va ta va vanhu va mina, mina ndzi va Xikwembu xa vona. 21Kambe lava nga ta tiomisa tinhloko va ya emahlweni ni mintirho ya vona leyo nyangatsa ya manyala, ndzi ta va ba ndzi va endla leswi va swi endleke eka van'wana. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa vona.”

Ta ku dzuneka ka Xikwembu loko ku suka eYerusalema

22

11:22-23
Ez. 43:2-5
Kutani tikerubu ti phurumula timpapa ti haha, mavhilwa ma ti namarhele. Ku dzuneka ka Xikwembu xa Israele a ku ti ungamerile. 23Kavaloko ku dzuneka loku ka HOSI Xikwembu ku suka exikarhi ka muti wa Yerusalema, ku ya tshama entshaveni leyi nga vuxeni bya muti. 24Kutani Xikwembu lexi tikombeke ka mina hi xivono, xi ndzi tlakula hi Moya wa xona loko ndza ha ri exivonweni, xi ndzi tlherisela etikweni ra Vakalediya exikarhi ka lava nga vukhumbini. Hiloko xivono lexi ndzi kombiweke xona xi nyamalala. 25Kutani ndzi hlayela va le vukhumbini etimhaka hinkwato leti HOSI Xikwembu xi ndzi kombiseke tona.

12

Lava saleke eYerusalema na vona va ta yisiwa evukhumbini

121HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2

12:2
Es. 6:9-10
Yer. 5:21
Mk. 8:18
“Wena munhu, u tshama exikarhi ka vanhu lava tiarisaka; va ni mahlo ni tindleve, kambe a va voni nchumu, ni ku twa a va twi! 3Kutani leswi va tiarisaka hi ndlela leyi, we Ezekiele u fanele ku longa swilo leswi vanhu va swi tekaka loko va yisiwa evukhumbini. Kutani nhlekanhi lowu u tilunghisela ku rhurha varikwenu va langutile, hikuva u ta suka emutini wa wena u ya emutini wun'wana, va ri karhi va ku vona.Kumbe: Kumbexana va nga tivona nandzu hambileswi va tiarisaka 4U ta sungula hi ku humesa nhundzu ya wena ninhlekanhi vanhu va ri karhi va swi vona, onge hiloko u yisiwa evukhumbini, kutani nimadyambu u ta suka va ri karhi va ku vona, u engeta u tifananisa ni vanhu lava yisiwaka evukhumbini. 5U ta boxa khumbi ra yindlu ya wena varikwenu va langutile, u humesa nhundzu ya wena hi mbhovo ya kona.Van'wana va ri: u huma hi mbhovo ya kona 6Vanhu va fanele ku ku vona loko u pakatsa nhundzu ya wena emakatleni, u famba na yona nivusiku; naswona u ta tisiva mahlo leswaku u nga voni laha u yaka kona. Hi ndlela leyi ndzi ta ku endla xitsundzuxo eka Vaisraele.”

7Kutani ndzi endla hilaha Xikwembu xi ndzi leriseke hakona: Ndzi sungula ku longa nhundzu ya mina ninhlekanhi, onge hi loko ndzi yisiwa evukhumbini, kutani nimadyambu ndzi boxa khumbi ra yindlu ya mina hi ndzexe, ndzi humesa nhundzu, ndzi suka ndzi yi pakatsile emakatleni vanhu va ri karhi va swi vona, kutani ndzi tifambela nivusiku.

8Loko ri xile, HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 9“Wena munhu, Vaisraele va nga vanhu vo tiarisa va le ku ku vutiseni leswaku u endla yini. 10Va hlamule leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, timhaka leti ti kongoma hosi ya le Yerusalema ni Vaisraele hinkwavo lava tshamaka emutini lowu. 11Va byele leswaku leswi u swi endlaka i xitsundzuxo eka vona xa leswi va nga ta endliwa swona: Na vona va ta khomiwa va yisiwa evukhumbini. 12Hosi ya Yerusalema yi ta huma emutini yi pakatsile nhundzu emakatleni, yi tifambela nivusiku, yi huma hi mbhovo leyi va yi boxeke ekhumbini;Van'wana va ri: yi humesiwa hi mbhovo leyi u yi boxeke ekhumbini murhangeri loyi ú ta famba a tisivile mahlo, a nga voni laha a yaka kona. 13

12:13
II Tih. 25:7
Yer. 52:11
Mina ndzi ta tlharamula ritavala ndzi n'wi phasa ha rona, ndzi n'wi yisa emutini wa Babilona etikweni ra Vakalediya, kutani yena ú ta ya fela etikweni rero a nga ha ri na mahlo. 14Vanhu va yena hinkwavo, ni vapfuni va yena, ni masocha ya yena hinkwawo, ndzi ta va hangalasa, va ku bàmféé, ndzi va hlongorisa hi matlhari. 15Vanhu lava va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu hi mina, hikuva ndzi ta va ndzi va hangalasile va ya ematikweni, va ya tshama etindhawini to hambana-hambana. 16Kambe ndzi ta ponisa va nga ri vangani exikarhi ka vona; a va nga dlayiwi hi matlhari ni tindlala ni mintungu; kutani loko va yisiwile ematikweni, va ta tisola hikwalaho ka manyala hinkwawo lawa va ma endleke, naswona vamatiko va ta tiva leswaku HOSI Xikwembu hi mina!”

17HOSI Xikwembu xi engeta xi vulavula na mina xi ku: 18“Wena munhu, dyana vuswa u ri karhi u rhurhumela, u nwa ni mati u ri karhi u tsekatseka, u komba leswaku u le ku chaveni lokukulu. 19Kutani byela lava u nga na vona evukhumbini leswaku mina HOSI ndzi ni mhaka ehenhla ka vaaki va Yerusalema lava nga sala etikweni ra Israele: Swakudya, va ta dya va ri ni gome, ni mati va ta nwa va herile ntamu, hikuva hinkwaswo leswi nga tikweni ra vona swi ta phanghiwa, hi mhaka ya leswi vaaki va kona hinkwavo va nga ni tihanyi. 20Miti leyi khale a yi tele hi vanhu, yi ta sala yi ri marhumbi, tiko ri hundzuka mananga, kutani mi ta tiva leswaku HOSI Xikwembu hi mina!”

Xikwembu a xi vungunyi

21HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 22“Wena munhu, etikweni ra Israele ku ni xivuriso lexi nge: ‘Minkarhi ya hundza, kambe swivono swa vaprofeta a swi humeleri!’ 23Va byele leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ta herisa xivuriso lexi; a xi nga ha tirhisiwi etikweni ra Israele. Va tivise ni leswaku nkarhi wa ku humelela ka swivono hinkwaswo wu fikile. 24Kutani swivono swa mavunwa ni ku vhumbha ka hava, a swi nga ha vi kona exikarhi ka Vaisraele. 25Leswi ndzi nga ta swi vula mina HOSI swi ta endleka. A swi nga ha hlweli, swi ta humelela enkarhini wa n'wina vatiarisi. Ndzi ta vulavula ndzi tlhela ndzi endla, ku vula mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.”

26HOSI Xikwembu xi engeta xi ku ka mina: 27“Wena munhu, twana leswi Vaisraele va swi vulaka; va ri: ‘Leswi muprofeta a swi vonaka hi xivono, a swi nga humeleli sweswi, swi ta humelela eminkarhini leyi taka!’ 28Hikokwalaho va byele leswaku mina HOSI ndzi ri, a ku na rito ni rin'we ra mina leri nga ta hlwela ku humelela. Leswi ndzi nga ta swi vula, swi ta endleka! Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.”

13

Xikwembu xi tshinya vaprofeta va mavunwa

131HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Wena munhu, u fanele ku tshinya lava tivulaka vaprofeta va Israele, kasi va vhumbha ni ku vulavula leswi humaka etinhlokweni ta vona ntsena. Va byele ku yingisa leswi mina HOSI ndzi swi vulaka. 3Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri, va ni khombo vaprofeta lava va maphuphula, hikuva va pfumela ku fambisiwa hi miehleketo ya vona, va nga nyikiwanga xivono. 4N'wina Vaisraele, vaprofeta va n'wina va fana ni timhungubye leti famba-fambaka emarhumbini. 5A va tlhandlukanga va ya pfala rirhangu laha ri boxiweke kona, kumbe ku ri pfuxa laha ri weke kona, leswaku ri sirhelela Vaisraele esikwini leri mina HOSI ndzi nga ta va karihela ndzi va rhumela valala. 6Swivono swa vaprofeta lava i swa hava, ni leswi va swi vhumbhaka i mavunwa ntsena; va tala ku vula va ku: ‘HOSI Xikwembu xi ri ...’, kasi mina HOSI a ndzi va rhumanga; hambiswiritano va langutela leswaku ndzi ta endla leswi va swi vuleke. 7Eka n'wina vaprofeta, mina ndzi ri: Swivono leswi mi swi vonaka a swi pfuni nchumu, ni loko mi vhumbha, ma hemba; mi tiyisa leswaku mina HOSI ndzi vurile swo karhi, kasi a ndzi vulanga nchumu. 8Hikokwalaho mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi vurisa sweswo ndzi ri: Leswi mi vulavulaka swilo swa hava, ni leswi mi vonaka swivono swa mavunwa, ndzi ta lwa na n'wina, ku vula mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.

9“Ndzi ta komba matimba ya mina hi ku ba vaprofeta lava vo vona swivono swa hava ni ku vhumbha mavunwa. A va nga ngheni entlaweni wa vanhu va mina, kumbe ku tsariwa etibukwini ta Vaisraele, naswona a va nga tlheleli etikweni ra Israele; kutani hi kona va nga ta tiva leswaku HOSI Xikwembu hi mina.

10

13:10
Yer. 6:14
8:11
“Hakunene vaprofeta lava va xisa vanhu va mina, hikuva va ri: ‘Ku rhurile!’ kasi a ku na ku rhula. Loko vanhu va mina va aka khumbi, vaprofeta va ri phama hi misava ntsena va ri chuchuta. 11Hikokwalaho wena Ezekiele, byela vanhu lava va phamaka khumbi hi misava leswaku khumbi ra kona ri ta wa! Ku ta na mpfula leyikulu, ku wa xihangu xo chavisa,Van'wana va ri: na n'wina maribye ya xihangu, mi ta ba khumbi ku ba ni bubutsa. 12Kutani loko khumbi ri ta va ri wile, vanhu va ta mi vutisa va ku: ‘Xana misava leyi mi phameke ha yona, yi kwihi ke?’

13“Mina HOSI N'wini wa hinkwaswo, ndzi ri: Eku hlundzukeni ka mina, ndzi ta vanga bubutsa ni mpfula leyikulu ni xihangu xo chavisa, swi onhetela khumbi leri akiweke. 14Ndzi ta faya khumbi ra kona leri mi ri phameke hi misava mi tlhela mi ri chuchuta, ndzi ri wisela hansi. Loko ri wa, ri ta mi khubumeta, kutani masungulo ya rona ma ta sala erivaleni! Hi kona mi nga ta tiva leswaku HOSI Xikwembu hi mina. 15Hi ndlela leyi, eku hlundzukeni ka mina, ndzi ta ba khumbi leri ni lava va ri phameke va ri chuchuta, kutani ndzi ta mi tivisaVan'wana va ri: va ta mi tivisa leswaku khumbi ra kona a ra ha ri kona. Na vona lava va ri phameke a va nga ha vi kona, 16va nga vaprofeta va Israele lava nga vona swivono, lava vulaka leswaku muti wa Yerusalema wu ta va ni ku rhula, kasi ku rhula ku hava. Ndzi vula sweswo mina HOSI N'wini wa hinkwaswo.”

Vanyamusoro va ta biwa

17Xikwembu xi ri: “Wena munhu, languta vanyamusoro va ka n'wina, lava vulavulaka swo huma etinhlokweni ta vona ntsena; u fanele ku va kaneta, 18u va tivisa leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ri: Mi ni khombo n'wina vanyamusoro! Mi bohelela vanhu switshungulo emavokweni, mi va ambexa ni swikhubu swo hambana-hambana etinhlokweni, mi va yenga ha swona! Xana mi herisela yini vutomi bya vanhu va mina, mi ri karhi mi hlayisa bya n'wina ke? 19Mi ndzi dyoherile exikarhi ka vanhu va mina, mi endlela ku kuma mavelenyana ni mahlanhla ya xinkwa! Mi dlayile vanhu lava a va nga fanelanga ku dlayiwa, kasi lava a va fanele ku dlayiwa mi va tshikile va hanya. Leswi mi swi endlile hi ku hembela vanhu va mina, lava va mi yingiseke.

20“Hikokwalaho mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi vurisa sweswo ndzi ri: Switshungulo leswi mi yengaka vanhu ha swona,Van'wana va ri: Switshungulo leswi mi phasaka vanhu ha swona kukota tinyanyana ndzi ta swi tsema emavokweni ya n'wina; naswona vanhu lava mi va phaseke, ndzi ta va ntshunxa va tifambela kukota tinyanyana leti chupukeke. 21Ndzi ta handzulela swikhubu swa n'wina, ndzi kutsula vanhu va mina emavokweni ya n'wina. A va nga ha tlheli va va hansi ka n'wina, kutani mi ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina! 22Vanhu lava va ndzi tshembaka, mi va hetile ntamu hi mavunwa ya n'wina, kasi mina a ndzi lava ku va tiyisa nhlana. Lavo homboloka, mi yimile na vona, leswaku va nga tshiki tindlela ta vona leto biha ni leswaku va nga ponisi vutomi bya vona. 23Hikokwalaho a mi nga ha voni swivono swa hava kumbe ku vhumbha mavunwa. Ndzi ta kutsula vanhu va mina emavokweni ya n'wina, kutani mi ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi mina!”