Xitsonga 1989 (TSO89)
6

61Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Sweswi u ta vona leswi ndzi nga ta swi endla eka Faro: Ndzi ta tirhisa matimba ya mina leswaku Faro a tshika vanhu va Israele va famba. Ina, hi ku sindzisiwa hi mina, ú ta va hlongola kunene, va huma etikweni ra yena.”

Xikwembu xi rhuma Muxe

2

6:2-3
Eks. 3:13-15
Xikwembu xi ku ka Muxe: “Hi mina HOSI Xikwembu. 3Loko ndzi tikombile eka Abrahama, ni le ka Isaka, ni le ka Yakobo, a ndzi tivula ‘Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo’; kambe a ndzi titivisanga eka vona hi vito ra mina ra ‘HOSI’.Vonani eka 3:15 4Nakambe ndzi endlile ntwanano exikarhi ka mina na vona, ndzi va tshembisa ku va nyika tiko ra Kanana, tiko leri a va akile eka rona va ri valuveri. 5Kutani sweswi ndzi twile ku konya ka Vaisraele lava endliweke mahlonga hi Vaegipta, ndzi tsundzukile ni ntwanano wa mina. 6Hikokwalaho tivisa Vaisraele leswaku ndzi ri ka vona: ‘Hi mina HOSI Xikwembu, kutani ndzi ta mi humesa emintirhweni yo tika ya le Egipta, ndzi mi ponisa evuhlongeni bya kona, ndzi mi kutsula hi mintirho ya mina ya matimba ni ku avanyisa loku hlamarisaka. 7Naswona ndzi ta mi endla vanhu va mina, mina ndzi va Xikwembu xa n'wina; kutani mi ta swi tiva leswaku hi mina HOSI Xikwembu xa n'wina, lexi nga ta mi humesa emintirhweni yo tika ya le Egipta. 8Kutani ndzi ta mi yisa etikweni leri ndzi hlambanyeke leswaku ndzi ta ri nyika Abrahama, na Isaka, na Yakobo; ndzi ta mi nyika rona ri va ndzhaka ya n'wina. Hi mina HOSI Xikwembu!’ ” 9Muxe a ya vurisa sweswo eka vanhu va Israele, kambe vona a va n'wi yingisanga, hikuva ku tika ka vuhlonga bya vona a ku va heta matimba.

10Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 11“Famba u ya byela Faro hosi ya Egipta, a tshika vanhu va Israele va huma etikweni ra yena.” 12Kambe Muxe a hlamula HOSI Xikwembu, a ku: “Vona, hambi va ri vanhu va Israele, a va ndzi yingisanga; xana Faro yena ú ta ndzi yingisisa ku yini ni manghanghamila ya mina, xana?” 13Hambiswiritano HOSI Xikwembu xi vulavula na Muxe na Aroni, xi va lerisa leswi va nga ta byela vanhu va Israele swona, xi va lerisa ni ku ya byela Faro hosi ya Egipta leswaku a tshika vanhu va Israele va huma etikweni ra Egipta.

Ta vatata wa Muxe na Aroni

14Lowu i nongoloko wa tinyimba ta vatata wa Muxe na Aroni:

Vana va Rhuveni, mativula ya Yakobo,Yakobo, kumbe: Israele hi lava: Hanoko, na Palu, na Hesironi, na Karimi; hi vona va nyimba ya ka Rhuveni.

15Vana va Simiyoni hi lava: Yemuwele, na Yamini, na Ohada, na Yakini, na Sohari, na Xawulu loyi mana wa yena a a ri Mukanana; hi vona va nyimba ya ka Simiyoni.

16

6:16-19
Tinhl. 3:17-20
26:57-58
I Tikr. 6:16-19
Vana va Levhi hi ku tlhandlamana ka vona, hi lava: Gerixoni, na Kohata, na Merari; Levhi ú hanyile malembe ya 137.

17Vana va Gerixoni hi ku ya hi tindlu ta ka vona, hi lava: Libini, na Ximeyi.

18Vana va Kohata hi lava: Amirama, na Yisihara, na Hebroni, na Uziele; Kohata ú hanyile malembe ya 133.

19Vana va Merari hi lava: Maheli, na Muxi. Lava hi vona va nyimba ya ka Levhi, hi ku tlhandlamana ka vona.

20Amirama a a tekile Yokebedi makwavo wa tata wa yena; Yokebedi a veleka Aroni na Muxe. Amiramu ú hanyile malembe ya 137.

21Vana va Yisihara hi lava: Kora, na Nefege, na Zikri.

22Vana va Uziele hi lava: Mixaele, na Elisafani, na Sitri.

23Aroni a a tekile Elixeba N'wa-Aminadaba makwavo wa Nahaxoni; kutani Elixeba a veleka, Nadabu, na Abihu, na Eliyazara, na Itamara.

24Vana va Kora hi lava: Asiri, na Elkana, na Abiyasafa; hi vona va yindlu ya ka Kora.

25Eliyazara n'wana Aroni a a tekile un'wana wa vana va Putiele, kutani wansati loyi a veleka Finiyasi.

Lowu hi wona nongoloko wa nyimba ya ka Levhi, hi ku tlhandlamana ka tindlu ta ka vona.

26Aroni na Muxe, hi vona lava Xikwembu xi nga va byela xi ku: “Humesani vanhu va Israele etikweni ra Egipta, hi mintshungu ya vona.” 27Muxe loyi na Aroni loyi, hi vona lava nga ya byela Faro leswaku a tshika Vaisraele va huma etikweni ra Egipta.

Xileriso xa Xikwembu eka Muxe na Aroni

28Siku leri HOSI Xikwembu xi vulavuleke na Muxe etikweni ra Egipta, 29xi te ka yena: “Hi mina HOSI Xikwembu; u ta byela Faro hosi ya Egipta hinkwaswo leswi ndzi ku lerisaka swona.” 30Kambe Muxe a hlamula a ku: “Vona, ndzi ni manghanghamila; xana Faro ú ta ndzi twa ke?”