Xitsonga 1989 (TSO89)
5

Ta Muxe na Aroni loko va ya eka Faro

51Endzhaku ka swona, Muxe na Aroni va ya eka Faro, va fika va ku: “HOSI Xikwembu, xi nga Xikwembu xa Israele, xi vurisa sweswo xi ri: ‘Tshika vanhu va mina va famba, va ya endla nkhuvo emananga va ndzi tlangela.’ ” 2Kutani Faro a ku: “HOSI Xikwembu i mani xana? Hikwalaho ka yini ndzi fanele ku n'wi yingisa, ndzi tshika Vaisraele va famba xana? HOSI Xikwembu, a ndzi n'wi tivi, naswona ndzi nga ka ndzi nga tshiki Vaisraele va famba.” 3Kutani Muxe na Aroni va ku: “Xikwembu xa Vaheveru xi tikombile eka hina, kutani hi kombela ku teka riendzo ra masiku manharhu, hi ya emananga ku ya humesela HOSI Xikwembu xa hina emagandzelo; loko swi nga ri tano, xi ta hi ba hi mintungu kumbe hi matlhari.” 4Kambe hosi ya Egipta yi ku: “Wena Muxe, na wena Aroni, hikwalaho ka yini mi tshikisa vanhu mintirho ya vona? Tlhelelani emintirhweni ya n'wina!” 5Faro a ya emahlweni a ku: “Vonani, vanhu va ka n'wina va tele ngopfu,Van'wana va ri: mi tele ku tlula hina vini va tiko kambe n'wina mi lava ku va tshikisa ku tirha!”

6Kutani hi siku rero, Faro a lerisa Vaegipta lava fambisaka mintirho, ni Vaisraele lava nga tindhuna emintirhweni ya kona, a ku: 7“Mi nga ha yi emahlweni mi nyika vanhu lava va Vaisraele ebyanyi bya tlhongwe lebyi va pfuvaka misava ya switina na byona tanihi masiku; va tshikeni va ya tihlengeletela byona hi voxe. 8Kambe ntsengo wa switina leswi a va hamba va swi endla, wu vekiseni sweswo, mi nga wu hunguti nikutsongo! Vanhu lava va loloha, hi swona leswi endlaka leswaku va ba huwa va ku: ‘Hi tshike hi famba hi ya gandzela Xikwembu xa hina!’ 9Vanhu lava, a va nyikiwe mintirho yo tika, va tshama va karhi va tirha, va ta ka va nga kumi nkarhi wo yingisela mavunwa.”

10Vafambisi va mintirho ni tindhuna ta Vaisraele va huma va ya tivisa vanhu, va ku: “Faro ú vurisa sweswo, ú ri a nga ka a nga ha mi nyiki byanyi. 11Ú ri, fambani mi tilavela byona hi n'wexe, lomu mi nga ta byi kuma kona; kambe ntirho wa n'wina a wu nga hungutiwi nikutsongo.” 12Kutani Vaisraele va hangalaka na tiko ra Egipta, va famba va hlengeleta byanyi bya mavivi, hi ku pfumala tlhongwe. 13Vafambisi va mintirho a va va sala hi le ndzhaku, va ku: “Hatlisani mi heta ntirho wa siku lowu mi nga pimeriwa wona, ku fana ni khale loko ma ha nyikiwa byanyi.” 14Vaisraele lava a va vekiwile hi vafambisi va mintirho ya Faro ku va tindhuna ta vatirhi, a va biwa, va vutisiwa leswaku hikwalaho ka yini va nga fikisanga ntsengo wa switina leswi va vekeriweke ku swi endla hi siku, ku fana ni khale.

15Kutani tindhuna ta Vaisraele ti yisa swirilo swa tona eka Faro, ti ku: “Hikwalaho ka yini u khoma malandza ya wena hi ndlela leyi xana? 16Hina malandza ya wena a ha ha nyikiwi byanyi, kambe va phikelela va ku: ‘Endlani switina!’ Nakambe tiva leswaku hina malandza ya wena, ha biwa, kasi ku dyoha vanhu va wena.”Van'wana va ri: Kasi xidyoho xi na wena 17Hiloko Faro a va hlamula a ku: “Ma loloha n'wina, a mi tirhi nchumu; hikokwalaho mi ri: ‘Hi tshike hi famba hi ya ganzela HOSI Xikwembu!’ 18Tlhelelani emintirhweni ya n'wina; byanyi mi nga ka mi nga nyikiwi, kambe mi fanele ku humesa ntsengo wa switina swo ringana ni swa masiku!” 19Kutani tindhuna ta Vaisraele ti vona leswaku ti le khombyeni, loko ti byeriwa leswaku ntsengo wa switina leswi va pimeriweke swona hi siku, a wu hungutiwanga. 20Loko tindhuna ti vuya hi le ka Faro, ti hlangana na Muxe na Aroni lava a va ta ku ta ti hlanganisa. 21Kutani ti ku ka vona: “HOSI Xikwembu a xi mi xiyisise, xi mi ba, hikuva mi hi venganisile na Faro ni malandza ya yena, mi va pfulela ni ndlela yo hi dlaya ha yona.”Xiheveru: Mi va tamerisa ni banga ro hi tsema ha rona

Ta ku vilela ka Muxe eka Xikwembu

22Kutani Muxe a tlhelela eka HOSI Xikwembu, a ku: “We HOSI, hikwalaho ka yini u komba vanhu lava emaxangu xana? Hikwalaho ka yini u ndzi rhumile xana? 23Ku sukela loko ndzi yile ndzi ya vula leswi u ndzi leriseke swona eka Faro, yena ú komba vanhu lava emaxangu, kambe wena, a wu endlanga nchumu ku va ponisa.”