Xitsonga 1989 (TSO89)
38

Ta ku endliwa ka alitari ya magandzelo lama hisiwaka

(Eks. 27:1-8)

381Kutani a endla alitari hi mapulangi ya murhi wa munga; ehenhla ni le hansi ka yona a ku ringanana, 2,50 m ku leha ni 2,50 m ku anama; ku ya ehenhla a yi ri 1,50 m. 2Etinhleni ta yona leta mune a vekela timhondzo ti khomana na yona, kutani a nameka koporo eka yona. 3Kutani a endla swingolongondzwana hinkwaswo swa alitari, ti nga timbita, ni minkombe, ni minkambana, ni tiforoko, ni timbita ta ku oka ndzilo; swingolongondzwana leswi hinkwaswo a swi endla hi koporo. 4Naswona a lukela alitari eritavala ra koporo, a ri vekela hi hala hansi ka alitari emakumu ka yona, ri tlakuka ri ya ehenhla ku ya fika exikarhi ka yona. 5Etinhleni ta mune ta ritavala leri a vekela swingwavila swa mune swa koporo leyi n'okisiweke, swo tlhoma timhandze to rhwala alitari hi tona. 6Kutani a vatla timhandze hi murhi wa munga, a ti nameka koporo. 7A tlhoma timhandze leti eswingwavileni leswi nga ematlhelo ka alitari, ti va swikhomo swo rhwala alitari ha swona.

Alitari leyi, ú yi endlile hi mapulangi, yi ri phanga.

Ta ku endliwa ka sambelo ra koporo

(Eks. 30:18)

8

38:8
Eks. 30:18
Kutani a vumba sambelo ni xikhatelo xa rona hi koporo ya swivoni swa vavasati lava a va tirha enyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka.

Ta ku akiwa ka xivava xa Ntsonga lowo Hlawuleka

(Eks. 27:9-19)

9Kutani a aka xivava. Hi tlhelo ra dzonga, xivava lexi a xi ri ni swisirhelelo swa 50 m swa ntsembyani wo saseka lowu lukiweke. 10Swisirhelelo leswi a swi ri ni timhandze ta 20 to seketela xivava, ni minkotloto ya tona ya koporo; kambe swikhweketo swa le timhandzeni ni timbalelo ta tona a swi ri swa silivhere. 11Hi tlhelo ra n'walungu, na kona a ku ri ni swisirhelelo swa 50 m; a swi ri ni timhandze to seketela ta 20, ni minkotloto ya tona ya 20 ya koporo, kambe swikhweketo ni timbalelo a swi ri swa silivhere. 12Hi tlhelo ra vupeladyambu, a ku ri ni swisirhelelo swa 25 m, swi ri ni timhandze to seketela ta khume, ni minkotloto ya tona ya khume; swikhweketo ni timbalelo swona a swi ri swa silivhere. 13Hala nyangweni ya xona hi tlhelo ra le vuxeni, xivava a xi anamile 25 m. 14Swisirhelelo swa tlhelo rin'we swa le nyangweni a swi lehile 7,50 m, swi ri ni timhandze tinharhu to seketela eka tona, ni minkotloto minharhu. 15Hi tlhelo lerin'wana ra nyangwa na kona a swi ri tano; kutani, ematlhelweni lawa mambirhi ya nyangwa, a ku ri ni swisirhelelo swa 7,50 m ni timhandze tinharhu to seketela eka tona, ni minkotloto minharhu. 16Swisirhelelo hinkwaswo ku rhendzeleka ni xivava a swi ri swa ntsembyani wo saseka lowu lukiweke. 17Minkotloto ya timhandze to seketela a yi ri ya koporo, kambe swikhweketo swa tona ni timbalelo ta tona a swi ri swa silivhere; tinhloko ta timhandze a ti namekiwile silivhere, naswona timhandze hinkwato ta xivava a ti hlanganisiwile hi timbalelo ta silivhere. 18Xisirhelelo xo pfala nyangwa ya xivava a xi rhungeleriwile mavalavala hi voya bya muhlovo wa rihlaza ra tilo, ni wa xivunguvungu, ni lowo tshwuka, ni ntsembyani wo saseka lowu lukiweke; xisirhelelo lexi a xi lehile 10 m; lomu matlhelo a xi ri 2,50 m ku ya ehenhla, xi ringana ni swisirhelelo swa xivava. 19Xisirhelelo lexi a xi seketeriwa hi timhandze ta mune; minkotloto ya tona ya mune a yi ri ya koporo; swikhweketo swona swi ri swa silivhere; tinhloko ta timhandze leti ni timbalelo ta tona a ti namekiwile silivhere. 20Swikhomiso hinkwaswo swa Ntsonga ni swa xivava ematlhelweni hinkwawo, a swi ri swa koporo.

Ta xuma lexi tirhisiweke ku aka Ntsonga

21Lowu i nongonoko wa xuma lexi tirhisiweke ku aka Ntsonga, laha maribye ya Ntwanano a ma hlayisiwa kona; xuma lexi xi hlayiwile hi Valevhi hi ku lerisiwa hi Muxe, va fambisiwa hi Itamara n'wana muprista Aroni. 22Besalele n'wana Uri wa Huru wa nyimba ya Yuda, hi yena loyi a nga endla hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe, 23a ri karhi a pfuniwa hi Oholiyabu n'wana Ahisamaki wa nyimba ya Dani. Oholiyabu a a tiva ntirho wa ku vatla, ni ku sasekisa, ni ku rhungelela mavalavala hi voya bya muhlovo wa rihlaza ra tilo, ni wa xivunguvungu, ni lowo tshwuka, ni ntsembyani wo saseka lowu lukiweke.

24Nsuku hinkwawo lowu hlengeriweke ntirho wa ku aka xivandla lexo hlawuleka, wu endlile 1 198 kg, hi ku ya hi ntiko wo pima ha wona wa le xivandleni lexo hlawuleka.Hi Xiheveru: hi ku ya hi “xikele” leyo hlawuleka 25

38:25-26
Eks. 30:11-16
Silivhere leyi humesiweke hi vavanuna lava hlayiweke va ntshungu wa Vaisraele, yi endlile 4 121 kg, hi ku ya hi ntiko wo pima ha wona wa le xivandleni lexo hlawuleka. 26
38:26
Mt. 17:24
Silivhere leyi, yi humesiwile hi vavanuna va 603 550 va malembe ya 20 ni ku ya ehenhla lava teke eku hlayiweni, un'wana ni un'wana a humesa silivhere yo ringana 6 g.Hi Xiheveru: (ku humesiwile) “beka” hi munhu, hafu ya “xikele” hi ku ya hi “xikele” leyo hlawuleka 27Silivhere yo ringana 4 100 kg yi n'okisiwile, yi vumba minkotloto ya 100 ya timhandze ta xivandla lexo hlawuleka ni ta xisirhelelo xa kona, nkotloto wun'we wu vumbiwa hi silivhere ya 41 kg. 28Silivhere leyi saleke ya 21 kg, va vumbile hi yona swikhweketo swa le timhandzeni, ni ku nameka etinhlokweni ta timhandze, ni ku endla timbalelo ta tona. 29Koporo leyi humesiweke yi endlile 2 900 kg. 30Va vumbile minkotloto ya timhandze ta le nyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka hi koporo leyi, va vumba ni alitari ya magandzelo ni ritavala ra yona, ni swingolongondzwana hinkwaswo swa alitari. 31Va tlhela va vumba hi yona minkotloto hinkwayo ku rhendzeleka ni xivava, ni minkotloto ya le nyangweni ya xivava, ni swikhomiso hinkwaswo swa Ntsonga ni swa xivava ematlhelweni hinkwawo.