Xitsonga 1989 (TSO89)
35

Ta milawu ya siku ra Savata

351Kutani Muxe a vitana ntshungu hinkwawo wa Vaisraele, a ku ka vona: “Leswi HOSI Xikwembu xi mi leriseke ku swi endla, hi leswi: 2

35:2
Eks. 20:8-11
23:12
31:15
34:21
Levh. 23:3
Dut. 5:12-14
Ku ta tirhiwa hi masiku ya 6, kambe eka n'wina, siku ra vu-7 ri ta va leri hlawulekeke ra ku wisa, siku ra Savata leri hlawuleriweke HOSI Xikwembu; un'wana ni un'wana loyi a nga ta tirha hi siku leri, ú faneriwile hi ku fa. 3Hambi wu ri ndzilo, mi nga tshuki mi wu tshivela emitini ya n'wina, hi siku leri ra Savata.”

Ta mihlengo leyi humeseriwaka HOSI

(Eks. 25:1-9)

4Kutani Muxe a byela nhlengeletano hinkwayo ya Vaisraele, a ku: “Leswi HOSI Xikwembu xi nga lerisa swona hi leswi: 5Vanhu hinkwavo exikarhi ka n'wina lava tinyiketaka ku humesela HOSI Xikwembu enhlengo hi mbilu yo basa, a va tise leswi: Nsuku, ni silivhere, ni koporo; 6voya bya tinyimpfu bya muhlovo wa rihlaza ra tilo, ni wa xivunguvungu, ni lowo tshwuka, ni ntsembyani lowo saseka, ni voya bya timbuti; 7madzovo ya tinyimpfu lama tlhuvutsiweke, ni madzovo ya timbuti,madzovo ya timbuti, kumbe: madzovo ya tidolofini ni mapulangi ya murhi wa munga; 8mafurha yo voninga, ni mirhi yo nun'hwerisa mafurha yo tola, ni swinun'hweriso swa mirhi leyi hisiwaka egandzelweni; 9maribye ya nkoka ya ‘onikisi’, ni lama nga ta vekeriwa engubyeni ya vuprista ya ‘efodi’ ni le xincekaneni xa le xifuveni.”

Tinhundzu ta Ntsonga lowo Hlawuleka

(Eks. 39:32-43)

10“Kutani vavanuna lava nga ni vutivi bya ntirho exikarhi ka n'wina, a va te va ta endla hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xi leriseke swona, swi nga leswi: 11Ntsonga lowo Hlawuleka, ni ntsonga wa vumbirhi, ni xifunengeto xa wona, ni swikhweketo swa wona, ni mapulangi ya wona, ni timhandze ta wona to hingakanya ha tona, ni tiphuphu ta wona,tiphuphu ta wona, kumbe: tinsika ta wona ni minkotloto ya wona; 12Areka ni timhandze ta yona, ni xitshamu xa ndzivalelo, ni xisirhelelo xo siva Areka; 13tafula ni timhandze ta rona, ni swibya swa rona, ni xinkwa lexo hlawuleka xa magandzelo; 14xitlhoma-timboni xo voninga, ni swingolongondzwana swa xona, ni timboni ta xona, ni mafurha ya kona; 15alitari ya mirhi ya risuna ni timhandze ta yona, ni mafurha yo tola, ni mirhi ya risuna leyi hisiwaka egandzelweni, ni xisirhelelo xo pfala nyangwa ya Ntsonga; 16alitari ya magandzelo lama hisiwaka ni ritavala ra yona ra koporo, ni timhandze ta yona, ni swingolongondzwana swa yona hinkwaswo, ni sambelo ni xikhatelo xa rona; 17swisirhelelo swa xivava, ni tiphuphu ta xona ni minkotloto ya kona, ni xisirhelelo xo pfala nyangwa ya xivava; 18swikhomiso swa Ntsonga, ni swikhomiso swa xivava, ni tingoti ta kona; 19swiambalo leswi sasekisiweke swa lava tirhaka exivandleni lexo hlawuleka, swi nga swiambalo leswo hlawuleka swa muprista Aroni, ni swiambalo swa vana va yena, leswi va nga ta swi ambala loko va tirha ntirho wa vuprista.”

Ta Vaisraele loko va tisa mihlengo ya vona

20Kutani ntshungu hinkwawo wa Vaisraele wu suka emahlweni ka Muxe, wu hangalaka. 21Kutani hinkwavo lava tinyiketeke ku tirha, va ta; naswona hinkwavo lava tinyiketeke hi moya lowu ntshunxekeke, va ta va tisa mihlengo ya HOSI Xikwembu ya ku endla Ntsonga lowo Hlawuleka, ni ya leswi tirhisiwaka eku gandzeleni, ku katsa ni swiambalo leswo hlawuleka. 22Ku ta vavanuna ni vavasati, hinkwavo va ri lava tinyiketeke hi mbilu yo basa, va tisa swipereta, ni swingwavila swa le tindleveni ni swa le tintihweni, ni masindza,masindza, kumbe: vuhlalu, tintlama ni swilo swa tinxaka-xaka swa nsuku; un'wana ni un'wana a nyiketa nhlengo wa yena wa nsuku, yi va nyiko leyo hlawuleka eka HOSI Xikwembu. 23Un'wana ni un'wana loyi a a ri ni voya bya tinyimpfu bya muhlovo wa rihlaza ra tilo, kumbe wa xivunguvungu, kumbe lowo tshwuka, kumbe loyi a a ri ni ntsembyani lowo saseka, kumbe voya bya timbuti, kumbe madzovo ya tinyimpfu lama tlhuvutsiweke, kumbe madzovo ya timbuti, a a swi tisa. 24Un'wana ni un'wana loyi a a kota ku humesa silivhere kumbe koporo, a a tisa swona wu va nhlengo wa yena eka HOSI Xikwembu; naswona un'wana ni un'wana loyi a a ri ni mapulangi ya murhi wa munga lama nga tirhaka ntirho wihi na wihi, a a ma humesa. 25Vavasati lava a va ri ni vutivi bya ku swula, a va tisa leswi va swi swuleke hi voya bya muhlovo wa rihlaza ra tilo, ni wa xivunguvungu, ni lowo tshwuka, ni ntsembyani lowo saseka. 26Naswona vavasati hinkwavo lava va tinyiketeleke ku tirha, a va swula ni voya bya timbuti. 27Varhangeri vona a va tisa maribye ya “onikisi” ya nkoka, ni lama nga ta vekeriwa engubyeni ya vuprista ya “efodi” ni le xincekaneni xa kona xa le xifuveni; 28a va tisa ni mirhi yo nun'hwerisa, ni mafurha yo voninga, ni swo nun'hwerisa mafurha yo tola, ni swinun'hweriso swa mirhi ya risuna leyi hisiwaka egandzelweni. 29Vaisraele hinkwavo, vavanuna ni vavasati, lava tinyiketeke hi mbilu yo basa, va tisa xilo xin'wana ni xin'wana lexi nga ta pfuna entirhweni lowu HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe leswaku wu endliwa, un'wana ni un'wana a humesela HOSI Xikwembu a ntshunxekile.

Ta lava nga ta endla swa Ntsonga lowo Hlawuleka

30Kutani Muxe a ku ka Vaisraele: “Vonani, HOSI Xikwembu xi hlawurile Besalele n'wana Uri wa Huru, wa nyimba ya Yuda; 31xi n'wi cherile Moya wa xona, xi n'wi nyika vutlhari, ni ku twisisa, ni vutivi, ni ku kota mintirho hinkwayo, 32leswaku a endla swilo leswo saseka hi ku tirhisa nsuku, ni silivhere, ni koporo; 33ú ta kota ni ku vatla maribye, a ma vekela eka swikhomiso, a kevetla ni mapulangi, a tirha ni mintirho yo sasekisa ya tinxaka-xaka. 34Naswona, HOSI Xikwembu xi n'wi nyikile vutivi byo kota ku dyondzisa van'wana, xi nyika na Oholiyabu n'wana Ahisamaki, wa nyimba ya Dani. 35HOSI Xikwembu xi va nyikile vutlhari bya ku kota ku tirha ntirho wun'wana ni wun'wana, ku fana ni ku vatla, kumbe ku sasekisa swilo, kumbe ku rhungelela mavalavala hi voya bya muhlovo wa rihlaza ra tilo, ni wa xivunguvungu, ni lowo tshwuka, ni ntsembyani wo saseka lowu lukiweke, hambi wu ri ntirho wo luka kunene, kumbe mintirho yin'wana ya tinxaka-xaka, ku katsa ni vutivi byo sasekisa swilo.