Xitsonga 1989 (TSO89)
32

Ta rhole ra nsuku

(Dut. 9:6-29)

321

32:1
Mint. 7:40
Loko Vaisraele va vona leswaku Muxe wa hlwela ku rhelela a vuya hi le ntshaveni, va vitanana va ya hlengeletana eka Aroni, va ku ka yena: “Hatlisa u hi endlela xikwembu lexi nga ta hi rhangela emahlweni,Kumbe: u hi endlela swikwembu leswi nga ta hi rhangela emahlweni hikuva a hi tivi leswaku Muxe wa kona loyi a nga hi susa etikweni ra Egipta, ú helele kwihi.” 2Kutani Aroni a ku ka vona: “Anyulani swingwavila swa nsuku leswi nga tindleveni ta vasati va n'wina, ni ta vana va n'wina va xinuna ni va xisati, mi ndzi tisela swona.” 3Kavaloko vanhu hinkwavo va anyuletela swingwavila swa nsuku leswi a swi ri tindleveni ta vona, va swi yisa eka Aroni. 4
32:4
Mint. 7:41
Kutani Aroni a amukela nsuku eka vona, a wu n'okisa exibyeni xo n'okisela eka xona, a vumba xifaniso xa rhole;Van'wana va ri: a wu kevetla hi xitirho xa nsimbhi, a endla ha wona xifaniso xa rhole hiloko vanhu va ku: “N'wina Vaisraele, hi lexi Xikwembu xa n'wina, lexi xi mi humeseke etikweni ra Egipta!”Kumbe: leswi hi swona swikwembu swa n'wina leswi swi mi humeseke etikweni ra Egipta 5Loko Aroni a vona leswi humelelaka, a aka alitari emahlweni ka rhole, kutani a tivisa vanhu, a ku: “Mundzuku ku ta va ni nkhuvo wa ku tlangela HOSI Xikwembu.” 6
32:6
I Kor. 10:7
Hi siku leri tlhandlamaka, va pfuka wa ha ri mpundzu, va humesa magandzelo lama hisiwaka ni ya xinakulobye; kutani vanhu va tshama ehansi, va dya ni ku nwa, va sungula ku endla swilo swo ka swi nga tivikani.

7Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Hatlisa u rhelela, hikuva vanhu va wena lava u va humeseke etikweni ra Egipta va tinyamisile, va ndzi dyohela. 8Va hambukile hi ku hatlisa endleleni leyi ndzi nga va lerisa yona; va tivumberile xifaniso xa rhole, va xi nkhinsamela ni ku xi humesela magandzelo, va ku: ‘N'wina Vaisraele, hi lexi Xikwembu xa n'wina lexi xi mi humeseke etikweni ra Egipta.’ ”Vonani 32:4 9HOSI Xikwembu xi engeta xi ku ka Muxe: “Vanhu lava ndzi va vonile leswaku va tinonon'hwisa; 10sweswi, ndzi tshike ndzi pfurhisa vukari bya mina ehenhla ka vona, ndzi va herisa; kambe wena, ndzi ta ku endla tiko lerikulu.”

11

32:11-14
Tinhl. 14:13-19
Kambe Muxe a kombela HOSI Xikwembu hi matimba, a ku: “We HOSI, hikwalaho ka yini vukari bya wena byi pfurhela vanhu va wena lava u va humeseke etikweni ra Egipta hi matimba lamakulu ni voko leri tiyeke, xana? 12Xana Vaegipta a va nga vuli va ku: ‘Xikwembu xi humesile Vaisraele xi ri ni makungu yo biha ya ku ya va lovisela etintshaveni, xi va herisela makumu emisaveni’ xana? Tshika vukari bya wena lebyo chavisa, u tlhela emakungwini ya wena yo endla swo biha eka vanhu va wena. 13
32:13
Gen. 17:8
22:16-17
Tsundzuka malandza ya wena Abrahama, na Isaka, na Yakobo lava wena hi xiviri xa wena u va tshembiseke hi ku hlambanya, u ku: ‘Ndzi ta andzisa vatukulu va n'wina va tala ku fana ni tinyeleti, na rona tiko hinkwaro leri ndzi ri tshembiseke ndzi ta ri nyika vatukulu va n'wina, ri va ndzhaka ya vona hilaha ku nga heriki.’ ” 14Hiloko HOSI Xikwembu xi tlhela emakungwini lawa a xi ma vurile, ya ku endla leswo biha eka vanhu va xona.

15Kavaloko Muxe a suka entshaveni a rhelela, a khomile maribye mambirhi ya Ntwanano, ma nga maribye ya swiphepherhele lawa a ma tsariwile matlhelo hinkwawo, hala ni hala. 16Maribye lawa, a ma endliwile hi HOSI Xikwembu, ni leswi a swi tsariwile ehenhla ka wona hi ku kevetla, a swi tsariwile hi xona. 17Loko Yoxuwa a twa huwa ya vanhu lava a va ri karhi va hokoloka, a ku ka Muxe: “Ku ni huwa ya nyimpi emixaxeni.” 18Kambe Muxe a hlamula a ku: “Leswi mina ndzi twaka swona a hi mpfumawulo wa ku giya ka vahluri, naswona a hi huwa ya mikhosi ya lava hluriweke, kambe i mpfumawulo wa ku yimbelela.”

19Kan'we-kan'we loko Muxe a fika kusuhi ni mixaxa, a vona xifaniso xa rhole ni ku cina ka vanhu, kutani a pfurha hi vukari, a cukumeta maribye lawa a a ma khomile, ma fayekela kwala hansi ka ntshava. 20Kutani Muxe a teka xifaniso xa rhole lexi a va xi vumbile, a xi hisa, a xi sila xi hundzuka mapa, a haxa mapa lawa ehenhla ka mati, a nwisa Vaisraele.

21Kutani Muxe a vutisa Aroni a ku: “Xana vanhu lava va ku endlile yini, lero kala u va vangela xidyoho xo kurisa leswi, xana?” 22Aroni a hlamula a ku: “We n'wini wanga, u nga tshuki u kariha ku tlula mpimo; wa va tiva vanhu lava leswaku va bihile ngopfu. 23Hi vona va nga te eka mina: ‘Hi endlele xikwembu lexi xi nga ta hi rhangela emahlweni,Kumbe: Hi endlele swikwembu leswi swi nga ta hi rhangela emahlweni hikuva a hi tivi leswaku Muxe wa kona loyi a hi suseke etikweni ra Egipta, ú helele kwihi.’ 24Mina ndzi va hlamurile ndzi ku: ‘Un'wana ni un'wana loyi a nga ni xilo xa nsuku, a a xi humese.’ Hiloko va swi tisa eka mina, kutani mina ndzi swi hoxa endzilweni, kwalaho ko tshuka ku humile rhole leri!”

25Kutani Muxe a swi vona leswaku vanhu va sungurile ku hambuka endleleni, hikuva Aroni a a nga va sivelanga, kutani va tihundzula swihlekiso exikarhi ka valala va vona. 26Kutani Muxe a ya yima enyangweni ya mixaxa, a ku: “Lava yimaka na HOSI Xikwembu, a va te haleno ka mina!” Kutani Valevhi hinkwavo va ya va ya hlengeletana eka Muxe. 27Muxe a ku ka vona: “HOSI, Xikwembu xa Israele, xi vurisa sweswo xi ri: ‘Khweketani mabanga ya n'wina hinkwenu ematsheveni, kutani mi rhendzeleka na mixaxa, mi ya fika enyangweni liya, un'wana ni un'wana wa n'wina a dlaya hambi makwavo, kumbe nakulobye, kumbe muakelani wa yena.’ ” 28Kutani Valevhi va endla hilaha Muxe a leriseke hakona; siku rero ku dlayiwa vavanuna va kwalomu ka 3 000 exikarhi ka Vaisraele. 29Kutani Muxe a ku: “Namuntlha mi vekiwile hinkwenu entirhweni wa HOSI Xikwembu,Van'wana va ri: Namuntlha mi tivekile entirhweni wa HOSI, kumbe: Namuntlha, tivekeni entirhweni wa HOSI hi ku herisa vutomi bya vana va n'wina ni bya vamakwenu, kutani sweswo swi mi tiserile minkateko ya HOSI.”

30Siku leri tlhandlamaka, Muxe a byela Vaisraele, a ku: “Xidyoho lexi mi xi endleke i xikulu ngopfu. Kutani sweswi ndzi ta tlhandluka ndzi ya eka HOSI Xikwembu entshaveni; kumbexana ndzi nga mi kumela ku rivaleriwa ka xidyoho xa n'wina.” 31Kutani Muxe a tlhelela eka HOSI Xikwembu, a fika a ku: “Oho, vanhu lava va endlile xidyoho lexikulu ngopfu! Va tivumberile xikwembu xa nsuku! 32

32:32
Ps. 69:28
Nhlav. 3:5
Kambe sweswi wa nga va rivalela ku dyoha ka vona; loko u nga swi tsakeli, sula vito ra mina ebukwini leyi u tsaleke mavito ya vanhu va wena eka yona.” 33Kambe HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Ebukwini ya mina, ndzi ta sula ntsena vito ra loyi a ndzi dyoheleke. 34Sweswi tlhela, u ya yisa Vaisraele lomu ndzi ku byeleke ku va yisa kona; ntsumi ya mina yi ta mi rhangela emahlweni, kambe siku mina ndzi nga ta va tela, ndzi ta va ba hikwalaho ka xidyoho lexi va nga na xona.”

35Kutani HOSI Xikwembu xi va ba hi ku va rhumela ntungu, hikuva a va tiendlerile xifaniso xa rhole, xi nga lexi xi vumbiweke hi Aroni.Kumbe: hikuva a va byerile Aroni leswaku a va vumbela rhole; van'wana va ri: hikuva a va gandzerile rhole leri Aroni a a ri vumbile