Xitsonga 1989 (TSO89)
30

Ta alitari ya mirhi ya risuna

(Eks. 37:25-28)

301“Mi ta endla alitari yo hisela kona mirhi ya risuna mi yi endla hi mapulangi ya murhi wa munga. 2Ehenhla ni le hansi ka yona, ku ta ringanana: 50 cm ku leha ni 50 cm ku anama, ni 100 cm ku ya ehenhla; timhondzo ta yona ti ta khomana na yona. 3Mi ta yi nameka nsuku lowo tenga, ehenhla ni le matlhelo hinkwawo, mi nameka ni timhondzo ta yona, mi endla ni nkonye wa nsuku ku rhendzeleka na yona. 4Mi ta yi endlela ni swingwavila swimbirhi hi nsuku, mi swi vekela ehansi ka nkonye hi matlhelo mambirhi ya yona; eka swona ku ta tlhomiwa timhandze to rhwala alitari ha tona. 5Timhandze ta kona mi ta ti vatla hi murhi wa munga, mi ti nameka nsuku. 6Mi ta veka alitari emahlweni ka xisirhelelo lexi sivaka Areka ya Ntwanano,Van'wana va engeta va ku: emahlweni ka xitshamu xa ndzivalelo lexi khubumetaka Areka ya Ntwanano laha ndzi nga ta hlangana na n'wina kona. 7Kutani Aroni ú ta hisa swinun'hweriso ehenhla ka yona mpundzu wun'wana ni wun'wana; ú ta swi hisa enkarhini lowu a lunghisaka timboni ha wona. 8Ú ta tlhela a hisa swinun'hweriso leswi namadyambu, enkarhini lowu a lumekaka timboni ha wona; vatukulu va n'wina hinkwavo na vona va ta humesa magandzelo lawa ya mirhi ya risuna emahlweni ka mina HOSI, hilaha ku nga heriki. 9Ehenhla ka alitari leyi, mi nga tshuki mi hisa mirhi ya risuna leyi mi nga lerisiwangiki yona, mi nga humeseli kona magandzelo ya nyama ni ya mapa, naswona mi nga cheli swakunwa swa magandzelo ehenhla ka yona. 10Kan'we hi lembe, Aroni ú ta basisa alitari hi ku teka ngatinyana ya xifuwo lexi tlhaveriweke mhamba yo susa swidyoho, a tota timhondzo ta alitari; alitari yi ta basisiwa hi ndlela leyi kan'we hi lembe, ni le ka vatukulu va n'wina hinkwavo. Alitari leyi yi ta va yi hlawulekile ngopfu eka mina HOSI.”

Ta nhlengo wa Ntsonga lowo Hlawuleka

11Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 12“Loko ku hlayiwa ntsengo wa Vaisraele lava taka eku tsariseni, un'wana ni un'wana wa vona ú ta humesa nhlengo wa ku kutsula vutomi bya yena, a humesela mina HOSI Xikwembu, siku vanhu va hlayiwaka, leswaku va nga tshuki va wela hi ntungu, loko va ri karhi va hlayiwa. 13

30:13
Eks. 38:25-26
Mt. 17:24
Un'wana ni un'wana la hundzaka eku hlayiweni, ú ta humesa nhlengo wa silivhere ya 6 g, yi nga hafu ya ntiko wo pima ha wona, lowu hlayisiwaka exivandleni lexo hlawuleka;Hi Xiheveru: hafu ya “xikele”, hi ku ya hi “xikele” leyo hlawuleka ya “tigera” ta 20 (“gera” a wu ri mpimo lowutsongo ngopfu wa kwalomu ka 0,6 g) nhlengo lowu wu ta va wa mina HOSI, 14wu humesiwa hi munhu un'wana ni un'wana wa malembe ya 20 ni ku ya ehenhla la taka eku hlayiweni. 15Mufumi a nga ka a nga humesi ku tlula silivhere ya 6 g, ni xisiwana a xi nga humesi ehansi ka silivhere yo ringana na yoleyo, loko mi ri karhi mi humesa nhlengo wa mina wo kutsula vutomi bya n'wina ha wona. 16Mi ta amukela nhlengo wa kona eka Vaisraele, kutani mi wu tirhisa ku fambisa mintirho ya Ntsonga lowo Hlawuleka; nhlengo lowu wa ku kutsula vutomi bya n'wina, wu ta endla leswaku mina HOSI ndzi tsundzuka Vaisraele.”

Ta sambelo ra koporo

17Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 18

30:18
Eks. 38:8
“U ta vumba sambelo hi koporo, ni xikhatelo xa rona, u swi vumba hi koporo. U ta veka xibya lexi exikarhi ka Ntsonga lowo Hlawuleka ni alitari, u chela mati eka xona. 19Mati lawa, Aroni ni vana va yena va ta hlamba mavoko ni milenge ha wona. 20Loko va nghena eka Ntsonga lowo Hlawuleka, kumbe loko va tshinela kusuhi ni alitari ku ya tirha kona, ni ku ndzi hisela magandzelo mina HOSI Xikwembu, va ta rhanga hi ku hlamba hi mati lawa, leswaku va nga tshuki va fa. 21Va ta hlamba mavoko ni milenge, hikuva loko va nga endlisi sweswo, va ta fa. Lowu i nawu lowu nga ta ka wu nga hundzuki, eka Aroni ni vana va yena, wu ta boha hambi va ri vatukulu va yena, hilaha ku nga heriki.”

Ta mafurha yo tola

22

30:22-38
Eks. 37:29
Kutani HOSI Xikwembu xi tlhela xi ku ka Muxe: 23“Teka mirhi leyo saseka swinene yo nun'hwerisa ha yona: Mafi ya murhi wa ‘mirha’ ya 6 kg, ni murhi lowo nun'hwela wa ‘sinamoni’ wa 3 kg, ni mafi ya tinhlanga ya 3 kg, 24ni murhi wa ‘kasiya’ wa 6 kg, hi ku ya hi ntiko wo pima ha wona lowu hlayisiwaka exivandleni lexo hlawuleka, ni tinghotsa timbirhi ta mafurhatinghotsa timbirhi ta mafurha: Vonani “Mimpimo” eka Nhlamuselo ya Marito ya murhi wa mutlhwari. 25Kutani mi ta pfanganyisa swilo leswi, hi mukhuva lowu muendli wa mirhi leyo nun'hwerisa a pfanganyisaka ha wona, mi endla mafurha layo hlawuleka yo tola; ma ta va mafurha yo tola lama hlawulekeke. 26Mi ta teka mafurha lawa, mi tota Ntsonga lowo Hlawuleka, ni Areka ya Ntwanano; 27mi ta tota tafula ni swibya swa rona hinkwaswo, mi tota xitlhoma-timboni ni swingolongondzwana swa xona, mi tota ni alitari ya mirhi ya risuna; 28mi tota alitari ya magandzelo lama hisiwaka ni swingolongondzwana swa yona hinkwaswo, ni sambelo, ni xikhatelo xa rona; 29mi ta swi basisa leswaku swi va leswi hlawulekeke swinene; xin'wana ni xin'wana lexi nga ta khumbana ni swilo leswi, xi ta va lexi hlawulekeke. 30Aroni ni vana va yena, na vona mi ta va chela mafurha lawa, mi va hlawulekisa leswaku va va vaprista, va ndzi tirhela. 31Kutani mi ta byela Vaisraele leswaku mina HOSI ndzi ri: ‘Lawa ma ta va mafurha yo tola lama hlawulekeke, lawa mi nga ta ndzi tirhela ha wona, n'wina ni vatukulu va n'wina hilaha ku nga heriki. 32Munhu ntsena, a nga tshuki a totiwa mafurha lawa, naswona mi nga tshuki mi endla mafurha man'wana, hi ku chela mimpimo leyi fanaka ni leyi tirhisiweke ku endla mafurha lawa; wona ma hlawulekile, kutani mi fanele ku ma tirhisa hi ndlela yo hlawuleka. 33Un'wana ni un'wana loyi a nga ta endla mafurha yo fana ni lawa, kumbe loyi a nga ta teka man'wana ya wona a tota munhu wa le handle, ú ta hlongoriwa, a suka erixakeni ra ka vona.’ ”

Ta mirhi ya risuna

34Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Lava swinun'hweriso leswi: Murhi wa ‘sitakita’, ni wa ‘onika’, ni wa ‘galibanumi’, ni swinun'hweriso leswi cheriwaka eka murhi wa risuna lowo tenga, mirhi leyi hinkwayo yi va ya mpimo wun'we lowu ringanaka. 35Mi ta hlanganisa swinun'hweriso leswi, mi endla murhi wa risuna, hi mukhuva lowu muendli wa mirhi leyo nun'hwerisa a pfanganyisaka ha wona; murhi wa kona mi wu chela munyu, wu tenga, wu va lowu hlawulekeke. 36Xiphemu xin'wana xa wona, mi ta xi sila xi endla mapa, kutani mi teka mapanyana ya kona mi ma nyunyetela emahlweni ka Areka ya Ntwanano, endzeni ka Ntsonga lowo Hlawuleka, laha ndzi nga ta hlangana na n'wina kona. Murhi lowu wu ta va wu hlawulekile swinene eka n'wina. 37Murhi wa risuna lowu mi nga ta wu endla hi ku tirhisa mimpimo leyi ya swinun'hweriso, mi nga wu endleli ku wu tirhisa n'wina; eka n'wina wu ta va murhi lowu hlawuleriweke HOSI Xikwembu. 38Un'wana ni un'wana loyi a nga ta endla murhi wo fana ni lowu, a lava ku tinun'hwerisa hi risuna ra wona, ú ta hlongoriwa, a susiwa erixakeni ra ka vona.”

31

Ta ku hlawuriwa ka Besalele na Oholiyabu

(Eks. 35:30 – 36:1)

311Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 2“Vona, ndzi hlawurile Besalele n'wana Uri wa Huru, wa nyimba ya Yuda, 3ndzi n'wi chela Moya wa mina, ndzi n'wi nyika vutlhari, ni ku twisisa, ni vutivi, ni ku kota mintirho ya tinxaka-xaka; 4hikokwalaho, ú ta kota ku sasekisa swilo, ni ku tirhisa nsuku, ni silivhere, ni koporo; 5ú ta kota ni ku vatla maribye, a ma vekela eka swikhomiso, a kevetla-kevetla mapulangi, a tirha mintirho ya tinxaka-xaka. 6Ndzi hlawurile na Oholiyabu n'wana Ahisamaki, wa nyimba ya Dani, leswaku a ta tirha swin'we na Besalele ni vavanuna hinkwavo lava nga ni vutivi bya ntirho; ndzi va nyikile vutlhari byo endla hinkwaswo leswi ndzi ku leriseke swona: 7Ntsonga lowo Hlawuleka, ni Areka ya Ntwanano, ni xitshamu xa ndzivalelo lexi nga henhla ka yona, ni swingolongondzwana hinkwaswo swa Ntsonga, 8ni tafula ni swibya swa rona, ni xitlhoma-timboni xa nsuku lowo tenga ni swingolongondzwana swa xona hinkwaswo, ni alitari ya mirhi ya risuna, 9ni alitari ya magandzelo lama hisiwaka ni swingolongondzwana swa yona hinkwaswo, ni sambelo ni xikhatelo xa rona, 10ni swiambalo leswi sasekisiweke, swi nga swiambalo leswo hlawuleka swa muprista Aroni, ni leswi nga ta ambariwa hi vana va yena loko va tirha ntirho wa vuprista, 11ni mafurha yo tola, ni swinun'hweriso swa le xivandleni lexo hlawuleka. Va ta endla swilo leswi hinkwaswo hilaha ndzi ku leriseke hakona.”

Ta ku hlayisa siku ra ku wisa ra Savata

12Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 13“Byela Vaisraele leswaku ndzi ri: ‘Tsundzukani ngopfu-ngopfu ku hlayisa masiku lawa ndzi ma vekeke ya Savata, hikuva siku ra ku wisa i xikombiso xa ku twanana ka mina na n'wina, ni le ka vatukulu va n'wina hinkwavo swi va tano, mi ta tiva leswaku loyi a mi hlawulekisaka, hi mina HOSI. 14Mi ta hlayisa siku ra ku wisa, hikuva i siku leri eka n'wina ri nga ta va ri hlawulekile. Un'wana ni un'wana loyi a tlulaka nawu wa siku leri, ú ta dlayiwa. Loyi a tshukaka a tirha ntirho wun'wana hi siku leri, ú ta susiwa erixakeni ra ka vona. 15

31:15
Eks. 20:8-11
23:12
34:21
35:2
Levh. 23:3
Dut. 5:12-14
Ku ta tirhiwa hi masiku ya 6, kambe siku ra vu-7 i siku ra ku wisa ra Savata, leri hlawuleriweke HOSI Xikwembu; un'wana ni un'wana loyi a nga ta tirha hi siku leri ra Savata, ú ta dlayiwa. 16Hikokwalaho Vaisraele va fanele ku hlayisa siku ra ku wisa ra Savata, va ri xixima, wu va ntwanano lowu bohaka ni le ka vatukulu va vona hilaha ku nga heriki. 17
31:17
Eks. 20:11
Lexi xi ta va xikombiso xa ku twanana ka mina ni Vaisraele hilaha ku nga heriki; hikuva hi masiku ya 6 mina HOSI ndzi tumbuluxile tilo ni misava, kutani ndzi tshika ku tirha hi siku ra vu-7, ndzi wisa.’ ”

18Loko Xikwembu xi heta ku vulavula na Muxe entshaveni ya Sinayi, xi n'wi nyika maribye lawa mambirhi ya Ntwanano, ma nga maribye ya swiphepherhele lawa Xikwembu xi tsaleke milawu eka wona hi ritiho ra xona.

32

Ta rhole ra nsuku

(Dut. 9:6-29)

321

32:1
Mint. 7:40
Loko Vaisraele va vona leswaku Muxe wa hlwela ku rhelela a vuya hi le ntshaveni, va vitanana va ya hlengeletana eka Aroni, va ku ka yena: “Hatlisa u hi endlela xikwembu lexi nga ta hi rhangela emahlweni,Kumbe: u hi endlela swikwembu leswi nga ta hi rhangela emahlweni hikuva a hi tivi leswaku Muxe wa kona loyi a nga hi susa etikweni ra Egipta, ú helele kwihi.” 2Kutani Aroni a ku ka vona: “Anyulani swingwavila swa nsuku leswi nga tindleveni ta vasati va n'wina, ni ta vana va n'wina va xinuna ni va xisati, mi ndzi tisela swona.” 3Kavaloko vanhu hinkwavo va anyuletela swingwavila swa nsuku leswi a swi ri tindleveni ta vona, va swi yisa eka Aroni. 4
32:4
Mint. 7:41
Kutani Aroni a amukela nsuku eka vona, a wu n'okisa exibyeni xo n'okisela eka xona, a vumba xifaniso xa rhole;Van'wana va ri: a wu kevetla hi xitirho xa nsimbhi, a endla ha wona xifaniso xa rhole hiloko vanhu va ku: “N'wina Vaisraele, hi lexi Xikwembu xa n'wina, lexi xi mi humeseke etikweni ra Egipta!”Kumbe: leswi hi swona swikwembu swa n'wina leswi swi mi humeseke etikweni ra Egipta 5Loko Aroni a vona leswi humelelaka, a aka alitari emahlweni ka rhole, kutani a tivisa vanhu, a ku: “Mundzuku ku ta va ni nkhuvo wa ku tlangela HOSI Xikwembu.” 6
32:6
I Kor. 10:7
Hi siku leri tlhandlamaka, va pfuka wa ha ri mpundzu, va humesa magandzelo lama hisiwaka ni ya xinakulobye; kutani vanhu va tshama ehansi, va dya ni ku nwa, va sungula ku endla swilo swo ka swi nga tivikani.

7Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Hatlisa u rhelela, hikuva vanhu va wena lava u va humeseke etikweni ra Egipta va tinyamisile, va ndzi dyohela. 8Va hambukile hi ku hatlisa endleleni leyi ndzi nga va lerisa yona; va tivumberile xifaniso xa rhole, va xi nkhinsamela ni ku xi humesela magandzelo, va ku: ‘N'wina Vaisraele, hi lexi Xikwembu xa n'wina lexi xi mi humeseke etikweni ra Egipta.’ ”Vonani 32:4 9HOSI Xikwembu xi engeta xi ku ka Muxe: “Vanhu lava ndzi va vonile leswaku va tinonon'hwisa; 10sweswi, ndzi tshike ndzi pfurhisa vukari bya mina ehenhla ka vona, ndzi va herisa; kambe wena, ndzi ta ku endla tiko lerikulu.”

11

32:11-14
Tinhl. 14:13-19
Kambe Muxe a kombela HOSI Xikwembu hi matimba, a ku: “We HOSI, hikwalaho ka yini vukari bya wena byi pfurhela vanhu va wena lava u va humeseke etikweni ra Egipta hi matimba lamakulu ni voko leri tiyeke, xana? 12Xana Vaegipta a va nga vuli va ku: ‘Xikwembu xi humesile Vaisraele xi ri ni makungu yo biha ya ku ya va lovisela etintshaveni, xi va herisela makumu emisaveni’ xana? Tshika vukari bya wena lebyo chavisa, u tlhela emakungwini ya wena yo endla swo biha eka vanhu va wena. 13
32:13
Gen. 17:8
22:16-17
Tsundzuka malandza ya wena Abrahama, na Isaka, na Yakobo lava wena hi xiviri xa wena u va tshembiseke hi ku hlambanya, u ku: ‘Ndzi ta andzisa vatukulu va n'wina va tala ku fana ni tinyeleti, na rona tiko hinkwaro leri ndzi ri tshembiseke ndzi ta ri nyika vatukulu va n'wina, ri va ndzhaka ya vona hilaha ku nga heriki.’ ” 14Hiloko HOSI Xikwembu xi tlhela emakungwini lawa a xi ma vurile, ya ku endla leswo biha eka vanhu va xona.

15Kavaloko Muxe a suka entshaveni a rhelela, a khomile maribye mambirhi ya Ntwanano, ma nga maribye ya swiphepherhele lawa a ma tsariwile matlhelo hinkwawo, hala ni hala. 16Maribye lawa, a ma endliwile hi HOSI Xikwembu, ni leswi a swi tsariwile ehenhla ka wona hi ku kevetla, a swi tsariwile hi xona. 17Loko Yoxuwa a twa huwa ya vanhu lava a va ri karhi va hokoloka, a ku ka Muxe: “Ku ni huwa ya nyimpi emixaxeni.” 18Kambe Muxe a hlamula a ku: “Leswi mina ndzi twaka swona a hi mpfumawulo wa ku giya ka vahluri, naswona a hi huwa ya mikhosi ya lava hluriweke, kambe i mpfumawulo wa ku yimbelela.”

19Kan'we-kan'we loko Muxe a fika kusuhi ni mixaxa, a vona xifaniso xa rhole ni ku cina ka vanhu, kutani a pfurha hi vukari, a cukumeta maribye lawa a a ma khomile, ma fayekela kwala hansi ka ntshava. 20Kutani Muxe a teka xifaniso xa rhole lexi a va xi vumbile, a xi hisa, a xi sila xi hundzuka mapa, a haxa mapa lawa ehenhla ka mati, a nwisa Vaisraele.

21Kutani Muxe a vutisa Aroni a ku: “Xana vanhu lava va ku endlile yini, lero kala u va vangela xidyoho xo kurisa leswi, xana?” 22Aroni a hlamula a ku: “We n'wini wanga, u nga tshuki u kariha ku tlula mpimo; wa va tiva vanhu lava leswaku va bihile ngopfu. 23Hi vona va nga te eka mina: ‘Hi endlele xikwembu lexi xi nga ta hi rhangela emahlweni,Kumbe: Hi endlele swikwembu leswi swi nga ta hi rhangela emahlweni hikuva a hi tivi leswaku Muxe wa kona loyi a hi suseke etikweni ra Egipta, ú helele kwihi.’ 24Mina ndzi va hlamurile ndzi ku: ‘Un'wana ni un'wana loyi a nga ni xilo xa nsuku, a a xi humese.’ Hiloko va swi tisa eka mina, kutani mina ndzi swi hoxa endzilweni, kwalaho ko tshuka ku humile rhole leri!”

25Kutani Muxe a swi vona leswaku vanhu va sungurile ku hambuka endleleni, hikuva Aroni a a nga va sivelanga, kutani va tihundzula swihlekiso exikarhi ka valala va vona. 26Kutani Muxe a ya yima enyangweni ya mixaxa, a ku: “Lava yimaka na HOSI Xikwembu, a va te haleno ka mina!” Kutani Valevhi hinkwavo va ya va ya hlengeletana eka Muxe. 27Muxe a ku ka vona: “HOSI, Xikwembu xa Israele, xi vurisa sweswo xi ri: ‘Khweketani mabanga ya n'wina hinkwenu ematsheveni, kutani mi rhendzeleka na mixaxa, mi ya fika enyangweni liya, un'wana ni un'wana wa n'wina a dlaya hambi makwavo, kumbe nakulobye, kumbe muakelani wa yena.’ ” 28Kutani Valevhi va endla hilaha Muxe a leriseke hakona; siku rero ku dlayiwa vavanuna va kwalomu ka 3 000 exikarhi ka Vaisraele. 29Kutani Muxe a ku: “Namuntlha mi vekiwile hinkwenu entirhweni wa HOSI Xikwembu,Van'wana va ri: Namuntlha mi tivekile entirhweni wa HOSI, kumbe: Namuntlha, tivekeni entirhweni wa HOSI hi ku herisa vutomi bya vana va n'wina ni bya vamakwenu, kutani sweswo swi mi tiserile minkateko ya HOSI.”

30Siku leri tlhandlamaka, Muxe a byela Vaisraele, a ku: “Xidyoho lexi mi xi endleke i xikulu ngopfu. Kutani sweswi ndzi ta tlhandluka ndzi ya eka HOSI Xikwembu entshaveni; kumbexana ndzi nga mi kumela ku rivaleriwa ka xidyoho xa n'wina.” 31Kutani Muxe a tlhelela eka HOSI Xikwembu, a fika a ku: “Oho, vanhu lava va endlile xidyoho lexikulu ngopfu! Va tivumberile xikwembu xa nsuku! 32

32:32
Ps. 69:28
Nhlav. 3:5
Kambe sweswi wa nga va rivalela ku dyoha ka vona; loko u nga swi tsakeli, sula vito ra mina ebukwini leyi u tsaleke mavito ya vanhu va wena eka yona.” 33Kambe HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Ebukwini ya mina, ndzi ta sula ntsena vito ra loyi a ndzi dyoheleke. 34Sweswi tlhela, u ya yisa Vaisraele lomu ndzi ku byeleke ku va yisa kona; ntsumi ya mina yi ta mi rhangela emahlweni, kambe siku mina ndzi nga ta va tela, ndzi ta va ba hikwalaho ka xidyoho lexi va nga na xona.”

35Kutani HOSI Xikwembu xi va ba hi ku va rhumela ntungu, hikuva a va tiendlerile xifaniso xa rhole, xi nga lexi xi vumbiweke hi Aroni.Kumbe: hikuva a va byerile Aroni leswaku a va vumbela rhole; van'wana va ri: hikuva a va gandzerile rhole leri Aroni a a ri vumbile