Xitsonga 1989 (TSO89)
31

Ta ku hlawuriwa ka Besalele na Oholiyabu

(Eks. 35:30 – 36:1)

311Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 2“Vona, ndzi hlawurile Besalele n'wana Uri wa Huru, wa nyimba ya Yuda, 3ndzi n'wi chela Moya wa mina, ndzi n'wi nyika vutlhari, ni ku twisisa, ni vutivi, ni ku kota mintirho ya tinxaka-xaka; 4hikokwalaho, ú ta kota ku sasekisa swilo, ni ku tirhisa nsuku, ni silivhere, ni koporo; 5ú ta kota ni ku vatla maribye, a ma vekela eka swikhomiso, a kevetla-kevetla mapulangi, a tirha mintirho ya tinxaka-xaka. 6Ndzi hlawurile na Oholiyabu n'wana Ahisamaki, wa nyimba ya Dani, leswaku a ta tirha swin'we na Besalele ni vavanuna hinkwavo lava nga ni vutivi bya ntirho; ndzi va nyikile vutlhari byo endla hinkwaswo leswi ndzi ku leriseke swona: 7Ntsonga lowo Hlawuleka, ni Areka ya Ntwanano, ni xitshamu xa ndzivalelo lexi nga henhla ka yona, ni swingolongondzwana hinkwaswo swa Ntsonga, 8ni tafula ni swibya swa rona, ni xitlhoma-timboni xa nsuku lowo tenga ni swingolongondzwana swa xona hinkwaswo, ni alitari ya mirhi ya risuna, 9ni alitari ya magandzelo lama hisiwaka ni swingolongondzwana swa yona hinkwaswo, ni sambelo ni xikhatelo xa rona, 10ni swiambalo leswi sasekisiweke, swi nga swiambalo leswo hlawuleka swa muprista Aroni, ni leswi nga ta ambariwa hi vana va yena loko va tirha ntirho wa vuprista, 11ni mafurha yo tola, ni swinun'hweriso swa le xivandleni lexo hlawuleka. Va ta endla swilo leswi hinkwaswo hilaha ndzi ku leriseke hakona.”

Ta ku hlayisa siku ra ku wisa ra Savata

12Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 13“Byela Vaisraele leswaku ndzi ri: ‘Tsundzukani ngopfu-ngopfu ku hlayisa masiku lawa ndzi ma vekeke ya Savata, hikuva siku ra ku wisa i xikombiso xa ku twanana ka mina na n'wina, ni le ka vatukulu va n'wina hinkwavo swi va tano, mi ta tiva leswaku loyi a mi hlawulekisaka, hi mina HOSI. 14Mi ta hlayisa siku ra ku wisa, hikuva i siku leri eka n'wina ri nga ta va ri hlawulekile. Un'wana ni un'wana loyi a tlulaka nawu wa siku leri, ú ta dlayiwa. Loyi a tshukaka a tirha ntirho wun'wana hi siku leri, ú ta susiwa erixakeni ra ka vona. 15

31:15
Eks. 20:8-11
23:12
34:21
35:2
Levh. 23:3
Dut. 5:12-14
Ku ta tirhiwa hi masiku ya 6, kambe siku ra vu-7 i siku ra ku wisa ra Savata, leri hlawuleriweke HOSI Xikwembu; un'wana ni un'wana loyi a nga ta tirha hi siku leri ra Savata, ú ta dlayiwa. 16Hikokwalaho Vaisraele va fanele ku hlayisa siku ra ku wisa ra Savata, va ri xixima, wu va ntwanano lowu bohaka ni le ka vatukulu va vona hilaha ku nga heriki. 17
31:17
Eks. 20:11
Lexi xi ta va xikombiso xa ku twanana ka mina ni Vaisraele hilaha ku nga heriki; hikuva hi masiku ya 6 mina HOSI ndzi tumbuluxile tilo ni misava, kutani ndzi tshika ku tirha hi siku ra vu-7, ndzi wisa.’ ”

18Loko Xikwembu xi heta ku vulavula na Muxe entshaveni ya Sinayi, xi n'wi nyika maribye lawa mambirhi ya Ntwanano, ma nga maribye ya swiphepherhele lawa Xikwembu xi tsaleke milawu eka wona hi ritiho ra xona.