Xitsonga 1989 (TSO89)
26

Ta Ntsonga lowo Hlawuleka

(Eks. 36:8-38)

261“Kutani mi ta endlela Ntsonga swisirhelelo swa khume hi ntsembyani wo saseka lowu lukiweke ni voya bya muhlovo wa rihlaza ra tilo ni wa xivunguvungu ni lowo tshwuka; mi ta swi sasekisa hi ku swi rhungelela swifaniso swa tikerubu 2Xisirhelelo xin'wana ni xin'wana xi ta va ni mimpimo leyi: 14 m ku leha ni 2 m ku anama; swisirhelelo hinkwaswo swi fanele ku va ni mimpimo yo ringana. 3Mi ta hlanganisa ntlhanu wa swisirhelelo swi endla xin'we; ni leswin'wana swa ntlhanu, mi swi hlanganisisa sweswo. 4Nsomo wa xisirhelelo xa le handle, eka swisirhelelo swa ntlhanu leswo sungula, mi ta wu rhungelela marimi hi tingoti ta rihlaza ra tilo; na wona nsomo wa xisirhelelo xa le handle, eka swisirhelelo swa ntlhanu leswa vumbirhi, mi ta wu rhungelela marimi. 5Mi ta rhungelela marimi ya 50 eka xisirhelelo lexo sungula, ni marimi ya 50 eka nsomo wa xisirhelelo lexo hetelela; marimi lawa ma fanele ku va ma langutana. 6Mi ta endla ni swikhweketo swa 50 swa nsuku, kutani mi khomanisa swisirhelelo hi swona, leswaku Ntsonga lowo Hlawuleka wu hlangana wu va xilo xin'we lexi heleleke.

7“Mi ta endla swin'wana swisirhelelo hi voya bya timbuti, leswi nga ta va swa ntsonga wa vumbirhi ehenhla ka Ntsonga lowo Hlawuleka; mi endla swisirhelelo leswi swi va 11. 8Swisirhelelo leswi swi ta va ni mimpimo leyi: 15 m ku leha ni 2 m ku anama; swisirhelelo leswi swa 11 swi fanele ku va ni mimpimo yo ringana. 9Kutani mi ta hlanganisa ntlhanu wa swisirhelelo swi endla xin'we, mi hlanganisisa sweswo ni leswin'wana swa 6; xisirhelelo lexa vu-6 mi ta xi petsa xi ringanana, xi va emahlweni ka Ntsonga. 10Nsomo wa xisirhelelo lexo sungula eka leswa ntlhanu, mi ta wu rhungelela marimi ya 50; na wona nsomo wa xisirhelelo lexo hetelela eka leswa 6, mi ta wu rhungelela marimi ya 50.

11“Kutani mi ta endla swikhweketo swa 50 swa koporo, mi nghenisa swikhweketo leswi eka marimi; mi hlanganisa Ntsonga wu va xilo xin'we lexi heleleke. 12Leswi nga ta sala emakumu ka swisirhelelo swa ntsonga wa vumbirhi, ku nga hafu ya xisirhelelo, swi ta tshikiwa swi ncikinya hala ndzhaku ka Ntsonga lowo Hlawuleka. 13Kambe leswi nga ta sala lomu matlhelo ya swisirhelelo swa ntsonga wa vumbirhi, swi ta tshikiwa swi ncikinya ematlhelo ka ntsonga lowo Hlawuleka, swi wu funengeta, 50 cm eka tlhelo rin'wana ni 50 cm eka lerin'wana.

14“Naswona, mi ta endla xo funengeta Ntsonga hi madzovo lama tlhuvutsiweke ya tinyimpfu ni ya timbuti.Kumbe: ya tidolofini (Vonani 25:5)

15“Mi ta vatla mapulangi hi murhi wa munga, mi yimisa Ntsonga ha wona. 16Pulangi rin'wana ni rin'wana ri ta va ni mimpimo leyi: 5 m ku leha, ni 75 cm ku anama. 17Epulangini rin'wana ni rin'wana, ku fanele ku va ni timhingu timbirhi leti nga ta hlanganisa mapulangi lawa; endlani tano ni le mapulangini hinkwawo ya Ntsonga. 18Mapulangi ya Ntsonga, mi ta ma veka hi ndlela leyi: Mapulangi ya 20 ma ta va etlhelo ra le dzongeni. 19Ehansi ka mapulangi lawa ya 20, mi ta veka minkotloto ya 40 ya silivhere. Ku ta va ni minkotloto mimbirhi ehansi ka pulangi rin'we, laha ku nga ta nghena timhingu ta rona timbirhi; ni minkotloto mimbirhi ehansi ka rin'wana pulangi, laha ku nga ta nghena timhingu ta rona timbirhi. 20Etlhelweni lera vumbirhi ra Ntsonga, en'walungwini, ku ta va ni mapulangi ya 20, 21ni minkotloto ya wona ya 40 ya silivhere, mimbirhi ehansi ka pulangi rin'we, ni mimbirhi ehansi ka rin'wana pulangi. 22Mi ta veka mapulangi ya 6 endzhaku ka Ntsonga hi tlhelo ra vupeladyambu. 23Etinhleni ta Ntsonga leta le ndzhaku, mi ta yimisa mapulangi mambirhi. 24Mapulangi lawa ma fanele ku va ma hambanile ehansi, kambe ehenhla ma ta hlanganisiwa exingwavileni lexo sungula. Mapulangi ya tinhla letimbirhi ma ta yimisiwa hi ndlela yoleyo, mambirhi eyinhleni yin'we. 25Mapulangi hinkwawo ya le tinhleni ma ta va 8, ma va ni minkotloto ya wona ya 16 ya silivhere, mimbirhi ehansi ka pulangi rin'wana ni rin'wana.

26“Mi ta vatla timhandze to hingakanya ha tona ta murhi wa munga, mi ti veka hi ndlela leyi: Ntlhanu wa timhandze ti ta hingakanya emapulangwini ya tlhelo rin'we ra Ntsonga: 27ntlhanu wa tona ti ta hingakanya emapulangwini ya tlhelo lerin'wana ra Ntsonga, ni tin'wana ta ntlhanu ti ta hingakanya emapulangwini lama nga endzhaku ka Ntsonga, hi tlhelo ra vupeladyambu. 28Mhandze ya le xikarhi yo hingakanya mapulangi, yi fanele ku suka emakumu ka Ntsonga yi ya fika emakumu ka wona. 29Mi ta nameka nsuku emapulangwini ya Ntsonga, mi endla ni swingwavila swa nsuku eka wona, laha timhandze leto hingakanya ha tona ti nga ta nghenisiwa kona; na tona timhandze leti, mi ta ti nameka nsuku. 30Mi ta dzima Ntsonga lowo Hlawuleka hi ku ya hi xivumbeko xa wona lexi mi kombiweke xona entshaveni.

31“Kutani mi ta endla xisirhelelo hi voya bya muhlovo wa rihlaza ra tilo, ni wa xivunguvungu, ni lowo tshwuka, ni ntsembyani lowo saseka lowu lukiweke; mi ta xi sasekisa hi ku xi rhungelela swifaniso swa tikerubu. 32Xisirhelelo lexi mi ta xi hayeka hi swikhweketo swa nsuku eka mune wa tiphuphutiphuphu, kumbe: tinsika ta murhi wa munga leti yimisiweke ehenhla ka minkotloto ya mune ya silivhere. 33

26:33
Hev. 6:19
9:3-5
Mi ta xi hayeka xi sukela eka swikhweketo xi ya ehansi; kutani mi ta veka Areka ya Ntwanano endzhaku ka xona. Xisirhelelo lexi xi ta mi avanyisela xivandla lexo hlawuleka ni xivandla lexo hlawuleka ngopfu xa le mpfungwe. 34Mi ta tlhandleka xitshamu xa ndzivalelo ehenhla ka Areka ya Ntwanano, exivandleni lexo hlawuleka ngopfu. 35Mi ta veka tafula ehandle ka xisirhelelo; xitlhoma-timboni xona mi ta xi veka hi tlhelo ra dzonga ra Ntsonga, ku langutana ni tafula, kutani rona mi ta ri veka hi tlhelo ra n'walungu.

36“Mi ta endla xisirhelelo xo pfala nyangwa ya Ntsonga hi voya bya muhlovo wa rihlaza ra tilo, ni wa xivunguvungu, ni lowo tshwuka ni ntsembyani wo saseka lowu lukiweke, lowu rhungeleriweke mavalavala. 37Mi ta vatla tiphuphu ta ntlhanu hi murhi wa munga, to hayeka xisirhelelo xa le nyangweni, mi ti nameka nsuku; ni swikhweketo swa tona swi ta va swa nsuku; mi ta endlela timhandze leti eminkotloto ya koporo ya ntlhanu.”