Xitsonga 1989 (TSO89)
23

Ta maavanyisele ni mikhuva leyinene

231

23:1
Eks. 20:16
Levh. 19:11-12
Dut. 5:20
“Mi nga tshuki mi hangalasa timhaka leti nga riki na vumbhoni. Mi nga tshuki mi humesa vumbhoni byo hemba hi ku yima ni munhu wo homboloka ehubyeni. 2Mi nga tshuki mi endla leswo biha hi ku landzelela vunyingi; naswona, loko mi nyika vumbhoni ehubyeni, mi nga tshuki mi yima ni lavo tala, loko va tshika ku endla leswi lulameke. 3
23:3
Levh. 19:15
Nakambe, mi nga tshuki mi yimelela munhu ehubyeni, hambiloko a ri xisiwana.

4

23:4-5
Dut. 22:1-4
“Loko u tshuka u hlangana ni homu leyi lahlekeke ya nala wa wena, kumbe mbhongolo ya yena, yi khayime u n'wi yisela yona. 5Loko u vona munhu loyi a ku vengaka a ri ni mbhongolo leyi weke ni ndzwalo, u nga n'wi tshiki na yona, n'wi pfune ku yi pfuxa.

6

23:6-8
Levh. 19:15
Dut. 16:19
“Mi nga tshiki ku avanyisa timhaka hi ku lulama ehubyeni, hambi ta xisiwana xa ka n'wina. 7Chavani ku lumbeta van'wana, naswona mi nga tshuki mi dlaya loyi a nga riki na nandzu kumbe loyi a lulameke, hikuva ndzi nga ka ndzi nga tshiki nandzuVan'wana va ri: mi nga ka mi nga tshiki nandzu wa lava endlaka vubihi byo tano. 8Mi nga tshuki mi pfumela ku xaviwa, hikuva swi dlaya mahlo ya lava vekiweke ku avanyisa timhaka, kutani va gombonyokisa ta vanhu lava vulavulaka ntiyiso.

9

23:9
Eks. 22:21
Levh. 19:33-34
Dut. 24:17-18
27:19
“Mi nga tshuki mi xanisa muluveri, hikuva na n'wina mi vile valuveri etikweni ra Egipta, kutani ma swi tiva leswi ku va muluveri swi nga xiswona.

Lembe ra ku wisa ni siku ra ku wisa

10

23:10-11
Levh. 25:1-7
“Mi ta rima masimu ya n'wina malembe ya 6, mi hlengeleta ntshovelo wa kona; 11kambe hi lembe ra vu-7, mi fanele ku ma wisisa, mi ma tshika ma hundzuka mafusi. Leswi swi nga ta mila hi lembe leri ra vu-7 swi ta va swakudya swa swisiwana; leswi nga ta siyiwa hi swisiwana, swi ta dyiwa hi swiharhi swa nhova. Mi ta endlisa sweswo ni le ka masimu ya n'wina ya vhinya ni mintanga ya n'wina ya mitlhwari.

12

23:12
Eks. 20:9-11
31:15
34:21
35:2
Levh. 23:3
Dut. 5:13-14
“Mi ni masiku ya 6 lawa mi faneleke ku endla mintirho ya n'wina hinkwayo ha wona; kambe hi siku ra vu-7, mi wisa; tihomu ta n'wina ni timbhongolo ta n'wina ti ta wisa na tona; hambi va ri vana va mahlonga ya n'wina ya xisati, ni valuveri, va ta kuma ku hefemula na vona. 13Tivoneleni leswaku mi endla hinkwaswo leswi ndzi mi byeleke swona. Naswona, mi nga tshuki mi kumbuka swikwembu swin'wana, mi nga vulavuli hi swona.

Ta minkhuvo minharhu leyi vekiweke

(Eks. 34:18-26; Dut. 16:1-17)

14“Mi fanele ku ndzi tlangela hi minkhuvo minharhu elembeni. 15

23:15
Eks. 12:14-20
Levh. 23:6-8
Tinhl. 28:17-25
Mi ta endla Nkhuvo wa Xinkwa lexo-ke-comela; hilaha ndzi mi leriseke hakona, mi fanele ku dya xinkwa lexo-ke-comela masiku ya 7 enkarhini lowu vekiweke wa n'hweti ya Abibi, hikuva hi yona n'hweti leyi mi humeke ha yona etikweni ra Egipta. Ku nga vi na munhu loyi a taka emahlweni ka mina a nga tamelanga nchumu. 16
23:16
Levh. 23:15-21,39-43
Tinhl. 28:26-31
Mi ta endla Nkhuvo wa Ntshovelo, mi humesa mihandzu yo sungula ya nyuku wa n'wina eka leswi mi swi byaleke emasin'wini. Eku heleni ka nkarhi wa ntshovelo,Kumbe: Eku heleni ka lembe mi ta endla Nkhuvo wo Hlengeleta, mi hlengeleta swa nyuku wa n'wina leswi mi swi tshoveleke emasin'wini. 17Elembeni, vavanuna va ka n'wina hinkwavo va fanele ku hlengeletana kanharhu emahlweni ka mina HOSI N'wini wa vona.

18“Mi nga tshuki mi katsa ngati ya swifuwo ni xinkwa lexi nga ni comela, loko mi ndzi gandzela; naswona, mi nga tshiki mafurha ya swona ma tshama ku fikela nimpundzu, loko mi ndzi endlela nkhuvo.

19

23:19
Eks. 34:26
Dut. 14:21
26:2
“Leswi mi nga ta rhanga mi swi tshovela emasin'wini ya n'wina, mi ta swi tisa endlwini ya mina HOSI, Xikwembu xa n'wina.

“Mi nga tshuki mi sweka ximbutana hi masi ya mana wa xona.

Switshembiso ni swileriso

20“Vonani, ndzi mi rhumela ntsumi leyi nga ta mi rhangela; yi ta mi sirhelela eriendzweni ra n'wina, yi ya mi fikisa endhawini leyi ndzi yi lulamiseke. 21Yingisani ntsumi leyi, mi endla leswi yi nga ta swi vula; mi nga tshuki mi ala swileriso swa yona, hikuva yi nga ka yi nga mi tsetseleli loko mi tiarisa, naswona yi tirha hi vito ra mina.

22“Kambe loko mi yingisa swinene marito ya ntsumi, mi endla hinkwaswo leswi ndzi nga ta swi vula, ndzi ta va nala wa valala va n'wina, ndzi lwa ni lava nga ta lwa na n'wina.

23“Ntsumi ya mina yi ta rhanga emahlweni ka n'wina, yi ya mi fikisa eka Vaamori, ni Vahiti, ni Vaperesi, ni Vakanana ni Vahivhi, ni Vayebusi, kutani ndzi ta nyamalarisa vanhu lava. 24Hikokwalaho, mi nga tshuki mi nkhinsamela swikwembu swa vona, kumbe ku swi humesela magandzelo, naswona mi nga tshuki mi landza mikhuva ya vona, kambe herisani swikwembu swa kona, mi fayetela ni maribye ya vukhongeri bya vona bya hava. 25Mi ta tirhela mina HOSI Xikwembu xa n'wina ntsena, kutani ndzi ta mi katekisa hi ku mi nyika vuswa ni mati; ndzi ta susa ni mavabyi exikarhi ka n'wina. 26Etikweni ra n'wina, a ku nga vi na wansati loyi a nga ta onhakeriwa, kumbe loyi a nga ta ka a nga veleki; naswona a ndzi nga hunguti ntsengo wa masiku ya vutomi bya n'wina.

27“Ndzi ta chavisa vanhu emahlweni ka n'wina, ndzi hlanganisa tinhloko ta hinkwavo lava mi nga ta lwa na vona; valala va n'wina hinkwavo ndzi ta endla leswaku va mi komba swikosi va suka va tsutsuma. 28Ndzi ta rhumela mimpfi emahlweni ka n'wina, leyi yi nga ta hlongorisa Vahivhi, ni Vakanana, ni Vahiti, va suka emahlweni ka n'wina va famba.Van'wana va ri: Ndzi ta endla leswaku Vahivhi, ni Vakanana, ni Vahiti, va hela timbilu, kutani mi ta va hlongola va suka emahlweni ka n'wina va famba 29A ndzi nga va hlongoli va suka hinkwavo emahlweni ka n'wina hi lembe rin'we ntsena, hikuva tiko ri nga ta tlhuma, kutani swiharhi swa nhova swi nga andza swi mi karhata. 30Ndzi ta va hlongola hi vatsongo-vatsongo, va suka va huma exikarhi ka n'wina, ku kondza loko mi tswalelene mi andza ku ringana ku teka tiko ri va ra n'wina. 31Ndzi ta ba mindzilekana ya tiko ra n'wina yi sukela eka Lwandle-ro-Tshwuka ku ya fika eLwandle ra Vafilista,Lwandle ra Vafilista, kumbe: ra Mediteraniya ni ku suka emananga ya Sinayi ku ya fika enambyeni wa Yufrata, hikuva ndzi ta nyiketa vaaki va tiko emavokweni ya n'wina, mi va hlongola va suka emahlweni ka n'wina. 32Mi nga tshuki mi endla ntwanano na vona kumbe ku endla ntwanano ni swikwembu swa vona. 33Vanhu lava a va fanelanga ku tshama etikweni ra n'wina, hikuva va nga mi kokela eku ndzi dyoheleni; naswona loko mi gandzela swikwembu swa vona, mi ta va mi tiphasa hi ntlhamu.”