Xitsonga 1989 (TSO89)
20

Milawu ya khume

(Dut. 5:1-21)

201Kutani Xikwembu xi vula marito lawa hinkwawo, xi ku:

2“Hi mina HOSI Xikwembu xa wena, lexi xi ku humeseke etikweni ra Egipta, ni le vuhlongeni bya kona.

3“U nga tshuki u gandzela swikwembu swin'wana, kambe gandzela mina ntsena.Kumbe: emahlweni ka mina

4

20:4-5
Eks. 34:17
Levh. 19:4
26:1
Dut. 4:15-18
27:15
“U nga tshuki u tivatlela xifaniso xa xikwembu, kumbe xifaniso xa swilo swihi ni swihi leswi nga henhla etilweni kumbe leswi nga hansi emisaveni, kumbe leswi nga matini ehansi ka misava; 5
20:5-6
Eks. 34:6-7
Tinhl. 14:18
Dut. 7:9-10
u nga tshuki u swi nkhinsamela, kumbe ku swi tirhela, hikuva mina HOSI Xikwembu xa wena, ndzi Xikwembu xa rilaveta: Ndzi ba lava va ndzi vengaka kun'we ni vana va vona, ku fika eka rixaka ra vona ra vunharhu ni ra vumune.Kumbe: ndzi Xikwembu xa rilaveta, lexi baka vana hikwalaho ka swidyoho swa vatswari va vona, ku fika eka rixaka ra vona ra vunharhu kumbe ra vumune, loko va ndzi venga 6Kambe ndzi komba rirhandzu ra mina leri tshembekaka ku fika eka rixaka ra madzana-dzana ra lava va ndzi rhandzaka, lava hlayisaka milawu ya mina.

7

20:7
Levh. 19:12
“U nga tshuki u tlanga hi vito ra mina, hikuva mina HOSI Xikwembu xa wena ndzi nga ka ndzi nga tshiki ku ba loyi a tlangaka hi vito ra mina.

8

20:8
Eks. 16:23-30
31:12-14
“Tsundzuka ku hlayisa siku ra Savata,siku ra Savata, kumbe: siku ra ku wisa ri tshama ri hlawulekile. 9
20:9-10
Eks. 23:12
31:15
34:21
35:2
Levh. 23:3
U na masiku ya 6 lawa u faneleke ku tirha mintirho ya wena hinkwayo. 10Kambe siku ra vu-7 i siku ra ku wisa, leri hlawuleriweke mina HOSI Xikwembu xa wena; hi siku leri, u nga tshuki u tirha ntirho ni wun'we, wena kumbe n'wana wa wena wa xinuna ni wa xisati, kumbe nandza wa wena wa xinuna ni wa xisati, hambi xifuwo xa wena, kumbe munhu loyi a luveleke eka wena; 11
20:11
Gen. 2:1-3
Eks. 31:17
hikuva hi masiku ya 6, mina HOSI Xikwembu ndzi endlile tilo ni misava ni lwandle, ni hinkwaswo leswi nga ka swona, kutani hi siku ra vu-7 ndzi wisile; hikokwalaho, mina HOSI ndzi katekisile siku leri, ndzi ri endla leri hlawulekeke.

12

20:12
Dut. 27:16
Mt. 15:4
19:19
Mk. 7:10
10:19
Lk. 18:20
Ef. 6:2-3
“Xixima tata wa wena ni mana wa wena, leswaku u ta hanya masiku layo tala etikweni leri mina HOSI Xikwembu xa wena ndzi ku nyikaka rona.

13

20:13
Gen. 9:6
Levh. 24:17
Mt. 5:21
19:18
Mk. 10:19
Lk. 18:20
Rho. 13:9
Yak. 2:11
“U nga tshuki u dlaya.

14

20:14
Levh. 20:10
Mt. 5:27
19:18
Mk. 10:19
Lk. 18:20
Rho. 13:9
Yak. 2:11
“U nga tshuki u oswa.

15

20:15
Levh. 19:11
Mt. 19:18
Mk. 10:19
Lk. 18:20
Rho. 13:9
“U nga tshuki u yiva.

16

20:16
Eks. 23:1
Mt. 19:18
Mk. 10:19
Lk. 18:20
“U nga tshuki u lumbeta munhu-kuloni hi vumbhoni byo hemba.

17

20:17
Rho. 7:7
13:9
“U nga tshuki u navela yindlu ya munhu-kuloni, hambi a ri nsati wa yena, u nga n'wi naveli; ni nandza wa yena wa xinuna kumbe wa xisati, ni homu ya yena, ni mbhongolo ya yena, kumbe xilo xihi ni xihi lexi nga xa yena, u nga tshuki u xi navela.”

Ku chava ka Vaisraele

(Dut. 5:22-33)

18

20:18-19
Hev. 12:18-19
Loko Vaisraele hinkwavo va twa ku baleka ka tilo ni ku ba ka mhalamhala, ni loko va vona ku vangama ka rihati ni musi lowu mbulukaka entshaveni, va yimela kule va ri karhi va rhurhumela. 19Kutani va ku ka Muxe: “Vulavula na hina wena, hi ta yingisa, kambe xi nga vi Xikwembu lexi vulavulaka na hina, hikuva hi nga fa!” 20Kutani Muxe a hlamula Vaisraele, a ku: “Mi nga chavi! Xikwembu xi tile ku ta mi kambela, mi ta hamba mi va ni xichavo eka xona, mi nga ha dyohi.” 21Kutani Vaisraele va sala va yimile kule, Muxe yena a tshinela kusuhi ni papa ra ntima leri Xikwembu a xi ri endzeni ka rona.

Milawu ya tialitari

22Kutani HOSI Xikwembu xi lerisa Muxe ku fikisa marito ya xona eka Vaisraele lama nge: “Mi swi vonile hi n'wexe hilaha ndzi vulavuleke hakona na n'wina ndzi ri etilweni. 23Mi nga tshuki mi tiendlela swikwembu swin'wana, hikuva ndzi kona mina; mi nga tshuki mi tiendlela swikwembu hi silivhere ni nsuku.Kumbe: Mi nga tshuki mi ndzi teka wonge ndzi xikwembu xa silivhere kumbe xa nsuku; naswona mi nga tiendleli swikwembu leswo tano 24Mi ta ndzi akela alitari hi misava, kutani mi ndzi humesela magandzelo ya n'wina lama hisiwaka ni ya xinakulobye ehenhla ka yona, mi tlhavela eka yona swifuwo swa n'wina leswikulu ni leswitsongo. Etindhawini hinkwato leti ndzi ti hlawuleke leswaku mi ndzi gandzela eka tona, ndzi ta ta eka n'wina, ndzi ta mi katekisa. 25

20:25
Dut. 27:5-7
Yox. 8:31
Loko mi ndzi akela alitari hi maribye, mi nga tshuki mi aka hi maribye lama vatliweke, hikuva loko mi yi aka hi ku tirhisa mbatlo, ma yi nyamisa. 26Naswona mi nga khandziyi alitarini hi swikhandziyo, hikuva vuhava bya n'wina byi nga vonaka.