Xitsonga 1989 (TSO89)
19

Ta Vaisraele entshaveni ya Sinayi

191Hi siku ra ku tshama ka n'hweti ya vunharhu endzhaku ka loko va humile etikweni ra Egipta, Vaisraele va fikile emananga ya Sinayi. 2Loko va nghena emananga ya Sinayi, a va ta va huma hi le Refidimi; kutani va fika va gova kwale mananga ya Sinayi, va dzima mintsonga ya vona ku langutana ni ntshava ya Sinayi. 3Kutani Muxe a tlhandluka a ya eka Xikwembu entshaveni. HOSI Xikwembu xi huwelela xi ri entshaveni, xi ku ka Muxe: “Byela Vaisraele, vona vatukulu va Yakobo, leswaku mina HOSI ndzi vurisa sweswo ndzi ri: 4‘Mi swi vonile hi n'wexe leswi ndzi swi endleke eka Vaegipta; mi vonile ni hilaha ndzi mi rhwaleke hakona ndzi mi tisa ka mina, ku fana ni gama leri rhwalaka mavondlo ya rona etimpapeni. 5

19:5
Dut. 4:20
7:6
14:2
26:18
Tit. 2:14
19:5-6
I Pet. 2:9
Nhlav. 1:6
5:10
Kutani ke, loko mi yingisa leswi ndzi vulaka swona, ni loko mi hlayisa ntwanano wa mina, hambileswi misava hinkwayo yi nga ya mina, n'wina mi ta va vanhu va mina va xiviri exikarhi ka vanhu va matiko hinkwawo. 6Eka mina, mi ta va mfumo wa vaprista,mfumo wa vaprista, hileswaku: mfumo lowu tirhelaka Xikwembu exikarhi ka mimfumo yin'wana, kumbe: mfumo lowu fambisiwaka hi vaprista mi va tiko leri hlawulekeke.’ Hi wona marito lawa u nga ta ma byela Vaisraele.”

7Kutani Muxe a ya vitana vakulukumba va Israele, a andlala emahlweni ka vona marito hinkwawo lawa HOSI Xikwembu xi n'wi leriseke wona. 8Kutani vanhu hinkwavo va hlamula hi nomo wun'we, va ku: “Hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xi swi vuleke, hi ta swi endla.” Kutani Muxe a yisa nhlamulo leyi eka HOSI Xikwembu. 9HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Sweswi ndzi ta ta eka wena ndzi ri epapeni lero dziva, leswaku ndzi ta vulavula na wena vanhu va ri karhi va swi twa; kutani va ta hamba va ku tshemba.”

Kwalaho Muxe a vikela HOSI Xikwembu leswi vanhu va vuleke swona. 10Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Famba u ya byela vanhu leswaku namuntlha ni mundzuku va tibasisela ku gandzela, va hlantswa ni swiambalo swa vona. 11Mundlwana, ri nga ta va siku ra vunharhu, va fanele ku va va hetile, hikuva hi siku rero mina HOSI Xikwembu ndzi ta rhelela ndzi ta entshaveni ya Sinayi, vanhu hinkwavo va ri karhi va swi vona. 12

19:12-13
Hev. 12:18-20
U ta bela vanhu mindzilekana ku rhendzeleka ni ntshava, u ku ka vona: ‘Tivoneleni leswaku mi nga tshuki mi khandziya mi ya entshaveni; ni ku khumba laha yi helelaka kona, mi nga khumbi! Loyi a nga ta khumba ntshava, u ta dlayiwa.’ 13Munhu wa kona a nge dlayiwi hi mavoko, kambe ú to khandliwa hi maribye, kumbe a tlhaviwa hi nseve, a fa; hambi i xiharhi kumbe munhu, ku hava ku pona! Kambe loko mhalamhala yi biwa nkarhi wo leha, van'wana va ta tlhandlukela entshaveni.”Vonani ndzimana 24, na Eksoda 24:1,9-11

14Kutani Muxe a rhelela hi le ntshaveni a ya laha vanhu a va ri kona, a fika a va byela leswaku va tibasisela ku gandzela, va hlantswa ni swiambalo swa vona. 15A engeta a ku ka vona: “Mundlwana, ri nga siku ra vunharhu, mi fanele ku va mi hetile, naswona mi nga tshuki mi etlela ni vasati va n'wina.” 16

19:16-18
Dut. 4:11-12
Nhlav. 4:5
Hi siku ra vunharhu nimpundzu, tilo ri baleka, ri hatima-hatima, papa lero dziva ri khubumeta ntshava, mhalamhala yi ri karhi yi ba swinene, vanhu lava a va ri emintsongeni va rhurhumela hi ku chava. 17Kutani Muxe a vitana vanhu leswaku va huma emintsongeni, va ya hlangana na Xikwembu; vanhu va fika va yima ehansi ka ntshava. 18Ntshava hinkwayo ya Sinayi a yi funengetiwile hi musi, hikuva Xikwembu a xi rhelerile xi ta ehenhla ka yona hi xivumbeko xa ndzilo. Kutani musi wa ndzilo lowu wu huma wu ya ehenhla ku fana ni ndzilo wa le xitikweni, ntshava hinkwayo yi tsekatseka swinene.Van'wana va ri: Vanhu hinkwavo va rhurhumela swinene hi ku chava 19Mhalamhala yi ya yi ba swinene. Muxe a vulavula na Xikwembu, kutani xona xi n'wi hlamula hi rito leri tlakukeke.hi rito leri tlakukeke, kumbe: hi ku baleka ka tilo 20Kutani HOSI Xikwembu xi rhelela xi ta enhlohlorhini ya ntshava ya Sinayi; xi vitanela Muxe enhlohlorhini ya ntshava, kutani Muxe a tlhandluka a ya kona. 21HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Rhelela u ya tshinya vanhu, hikuva va nga tshuka va tsemakanya ndzilekana, va ku va ta va ta vona HOSI Xikwembu, kutani ku nga fa lavo tala exikarhi ka vona. 22Hambi va ri vaprista lava pfumeleriwaka ku tshinela kusuhi na mina HOSI, va fanele ku tibasisa; loko swi nga ri tano, ndzi ta va hlundzukela ndzi va ba.” 23Kutani Muxe a ku ka HOSI Xikwembu: “Vanhu va nga ka va nga khandziyi laha ntshaveni ya Sinayi, hikuva hi wena u hi leriseke leswaku hi ba ndzilekana ku rhendzeleka ni ntshava, hi tlhela hi hlawulekisa ntshava leyi.” 24HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Rhelela u ya vuya na Aroni; kambe u nga tshuki u pfumelela vaprista ni vanhu leswaku va tsemakanya ndzilekana va tlhandlukela eka mina HOSI Xikwembu, hikuva loko va endla sweswo, ndzi ta va hlundzukela ndzi va ba.” 25Kutani Muxe a rhelela a ya laha vanhu a va ri kona, a fika a va byela.