Xitsonga 1989 (TSO89)
14

Vaisraele va pela Lwandle-ro-Tshwuka

141Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 2“Byela Vaisraele leswaku va tlhelela endzhaku, va ya gova emahlweni ka muti wa Pi-Hahiroto, exikarhi ka Migidolo ni lwandle; mi fanele ku gova kusuhi ni muti wa Baala-Sefoni, eribuweni ra lwandle. 3Hikokwalaho Faro ú ta ehleketa leswaku Vaisraele va pepetseka na tiko, ni leswaku mananga ma va siverile ndlela. 4Mina ndzi ta nonon'hwisa mbilu ya Faro, kutani ú ta landza Vaisraele; hi ndlela leyi, ndzi ta dzunisiwa swinene, hi mhaka ya leswi swi nga ta humelela eka Faro ni mavuthu ya yena; naswona Vaegipta va ta tiva leswaku hi mina ndzi nga HOSI.” Kutani Vaisraele va endla hilaha va lerisiweke hakona.

5Loko hosi Faro a byeriwa leswaku Vaisraele va balekile, yena ni malandza ya yena va hundzuluxa miehleketo ya vona hi tlhelo ra Vaisraele, kutani va ku: “Hi endlile yini xana? Hi tshikile Vaisraele va famba, kasi a va hi tirhela!” 6Kutani Faro a pana kalichi ra yena, a vitana ni mavuthu ya yena. 7Faro a famba ni makalichi ya yena ya 600 layo tiya, a teka ni makalichi laman'wana hinkwawo ya tiko ra Egipta, kalichi rin'wana ni rin'wana ri ri ni mufambisi wa rona. 8HOSI Xikwembu xi nonon'hwisa mbilu ya Faro hosi ya Egipta, kutani a landza Vaisraele loko va ri karhi va huma va ntshunxekile swinene. 9Vaegipta va landza Vaisraele va ri ni makalichi hinkwawo ya Faro ni tihanci ta kona ni vagadi va tihanci ni mavuthu ya Faro, va ya va kuma va govile eribuweni ra lwandle, emahlweni ka muti wa Pi-Hahiroto, kusuhi na Baala-Sefoni.

10Loko Vaisraele va tlakusa mahlo, va vona Faro a ri karhi a ta, kutani va tshuka swinene, hikuva Vaegipta a va va landza. Vaisraele va huwelela eka HOSI Xikwembu, 11kutani va ku ka Muxe: “Xana ku kala u hi humesa etikweni ra Egipta leswaku hi ta fela laha mananga, a ku lo pfumaleka masirha le Egipta xana ke? Kutani swi hi pfune yini loko u hi humesile le Egipta ke? 12Xana a hi ku byelanga mhaka leyi loko ha ha ri le Egipta, hi ku: ‘U nga hi karhati, hi tshike hi tirhela Vaegipta!’ xana? Eka hina, a swi ta antswa ku tirhela Vaegipta, ku ri na ku ta fela laha mananga!” 13Kutani Muxe a hlamula vanhu a ku: “Mi nga chavi nchumu, tiyisani timbilu, mi vona leswi HOSI Xikwembu xi nga ta swi endla namuntlha ku mi ponisa. Vaegipta lava mi va vonaka namuntlha, a mi nga ha va voni kambe ni siku ni rin'we. 14HOSI Xikwembu, hi xona xi nga ta mi lwela, n'wina mo miyela mi ku whííí!”

15Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Xana u huwelela u lava yini eka mina xana? Byela Vaisraele leswaku va famba va ya emahlweni. 16Teka nhonga ya wena, u yi tlakusela ehenhla ka lwandle, u hambanisa mati hi le xikarhi, leswaku Vaisraele va ta pela laha ku omeke. 17Mina ndzi ta nonon'hwisa timbilu ta Vaegipta leswaku va ta nghena elwandle va landza Vaisraele; kutani ndzi ta dzunisiwa swinene hi mhaka ya leswi swi nga ta humelela eka Faro, ni le ka mavuthu ni makalichi ya yena, ni le ka vagadi va tihanci ta yena. 18Loko ndzi dzunisiwa hi mhaka ya Faro ni makalichi ya yena ni vagadi va tihanci ta yena, hi kona Vaegipta va nga ta swi tiva leswaku hi mina ndzi nga HOSI.”

19Kutani ntsumi ya Xikwembu leyi a yi rhangela mintshungu ya Vaisraele, yi suka yi ya endzhaku ka vona. Na rona papa leri a ri nembelela emahlweni ka vona ri suka ri ya yima hi le ndzhaku ka vona, 20exikarhi ka mintshungu ya vona ni mavuthu ya Vaegipta. Kutani papa ri vanga xinyami; vusiku byi hundza,Van'wana va ri: Ku va ni papa ni xinyami; papa ri voninga vusiku Vaegipta va nga kotanga ku tshinelela Vaisraele.

21Muxe a tlakusela voko ra yena ehenhla ka lwandle; kutani HOSI Xikwembu xi tlhengusa mati ya lwandle hi ku hungisa moya lowukulu vusiku hinkwabyo, wu huma evuxeni; mati ma avana hi le xikarhi, ehansi ku sala ku omile, 22

14:22
I Kor. 10:1-2
Hev. 11:29
kutani Vaisraele va nghena elwandle, va famba laha ku omeke; mati a ma endlile makhumbi hi tlhelo ra vona ra xinene ni lera ximatsi. 23Kutani Vaegipta va hlongorisa Vaisraele va va landza hi le ndzhaku. Va fika va nghena elwandle va ri ni tihanci ta Faro hinkwato, ni makalichi, ni vagadi va tihanci ta yena. 24Loko ri ya eku xeni, HOSI Xikwembu xi languta mavuthu ya Vaegipta xi ri epapeni leri nembeleleke ni le ndzilweni, kutani xi va hlanganisa tinhloko: 25Xi bodlhomerisa mavhilwamavhilwa, kumbe: masondzo, maroda; van'wana va ri: Xi hlomula mavhilwa ya makalichi ya vona endzhopeni, leswaku ma famba hi ku nonoka; kutani Vaegipta va ku: “A hi tsutsumeni hi tshika Vaisraele, hikuva HOSI Xikwembu hi xona xi va lwelaka eka hina Vaegipta.”

26Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Tlakusela voko ra wena ehenhla ka lwandle, leswaku mati ma ta tlhela ma vuya ma khubumeta Vaegipta ni makalichi ya vona ni tihanci ta vona.” 27Hiloko Muxe a tlakusela voko ra yena ehenhla ka lwandle; kutani hi vurhonga mati ma tlhelela ematshan'wini ya wona. Loko Vaegipta va tsutsuma, va hlangana na wona, kutani HOSI Xikwembu xi va tshika va dyiwa hi mati ya lwandle. 28Kutani mati ma vuya, ma khubumeta makalichi, ni vagadi va tihanci, ni mavuthu ya Faro hinkwawo lawa a ma nghenile elwandle ma landza Vaisraele; a ku salanga munhu ni un'we. 29Kambe Vaisraele vona va pele lwandle va famba laha ku omeke, mati ma va endlele makhumbi exineneni ni le ximatsini.

30Hi siku rero, HOSI Xikwembu xi ponisisa sweswo Vaisraele emavokweni ya Vaegipta, kutani Vaisraele va vona mintsumbu ya Vaegipta eribuweni ra lwandle. 31Vaisraele va vona leswi HOSI Xikwembu xi swi endleke loko xi lwa ni Vaegipta hi matimba ya xona lamakulu, va xi chava ngopfu, kutani va pfumela eka xona ni le ka nandza wa xona Muxe.