Xitsonga 1989 (TSO89)
13

Ta Mativula

131HOSI Xikwembu xi lerisa Muxe xi ku: 2

13:2
Tinhl. 3:13
Lk. 2:23
“U fanele ku hlawula mativula hinkwawo ya vanhu ni ya swifuwo, u ma nyiketa eka mina; hinkwaswo leswi rhangeke ku velekiwa, exikarhi ka Vaisraele kumbe eka swifuwo swa vona, i swa mina.”

Ta nkhuvo wa xinkwa xo-ke-comela

3Kutani Muxe a byela vanhu, a ku: “Siku leri, mi nga tshuki mi ri rivala, hikuva hi rona siku leri HOSI Xikwembu xi mi humeseke hi matimba ya xona etikweni ra Egipta, laha a mi ri mahlonga kona. Hi siku leri, mi nga tshuki mi dya xinkwa lexi nga ni comela. 4Namuntlha, hi n'hweti leyi ya Abibi,n'hweti ya Abibi: Vonani 12:2 ma huma etikweni ra Egipta. 5Kutani mi hamba mi endla nkhuvo lowu hi n'hweti yoleyi, loko HOSI Xikwembu xi ta va xi mi fikisile etikweni leri xi tshembiseke vatata wa n'wina leswaku xi ta mi nyika rona, ri nga tiko ra Vakanana, ni Vahiti, ni Vaamori, ni Vahivhi, ni Vayebusi, leri khulukaka ntswamba ni vulombe. 6Mi fanele ku dya xinkwa lexo-ke-comela masiku ya 7, kutani hi siku ro hetelela ri nga ra vu-7, mi endla nkhuvo wo tlangela HOSI Xikwembu. 7Hi masiku lawa ya 7, mi dya xinkwa lexo-ke-comela ntsena; mi nga tshuki mi va ni xinkwa xa comela, kumbe comela hi xoxe, emitini ya n'wina hinkwayo. 8Hi siku rero ra nkhuvo, mi fanele ku byela vana va n'wina, mi ku: ‘Hi endla leswi hikwalaho ka mintirho leyi HOSI Xikwembu xi hi endleleke yona, siku hi humeke le Egipta.’Kumbe: Hi siku rero ra nkhuvo u fanele ku byela n'wana wa wena, u ku: Ndzi endla leswi hikwalaho ka mintirho leyi HOSI Xikwembu xi ndzi endleleke yona, siku ndzi humeke le Egipta. 9Nkhuvo lowu wu ta va xitsundzuxo eka n'wina, ku fana ni loko mi bohile xanchumu evokweni kumbe emombyeni, leswaku mi ta kala mi nga rivali ku twarisa ni ku dyondzisa nawu wa HOSI Xikwembu, hikuva xi mi humesile etikweni ra Egipta hi matimba ya xona lamakulu. 10Hikokwalaho, swa mi boha ku endla nkhuvo lowu lembe rin'wana ni rin'wana, hi nkarhi lowu vekiweke.

Ta mativula nakambe

11“HOSI Xikwembu xi ta mi nghenisa etikweni ra Vakanana, hilaha xi mi tshembiseke hakona, n'wina ni vatata wa n'wina; kutani xi ta mi nyika rona; 12

13:12
Lk. 2:23
hikokwalaho, mi ta hlawula hinkwaswo leswi rhangeke ku velekiwa, mi swi nyiketa eka HOSI Xikwembu. Mativula hinkwawo ya xinuna ya swifuwo swa n'wina ma ta va ya HOSI Xikwembu. 13Ematshan'wini ya ximbhongolwana xin'wana ni xin'wana xa xinuna xa mativula, mi fanele ku tlhava xinyimpfana kumbe ximbutana; loko mi nga tsakeli ku tlhava nchumu ematshan'wini ya ximbhongolwana, xi tshoveni nhamu; kambe ematshan'wini ya vana va n'wina hinkwavo va mativula va xinuna, mi ta tlhava xifuwo. 14Kutani eka minkarhi leyi taka, loko vana va n'wina va mi vutisa va ku: ‘Xana leswi swi vula yini xana?’ mi ta va hlamula mi ku: ‘HOSI Xikwembu xi hi humesile hi matimba ya xona lamakulu etikweni ra Egipta, laha a hi ri mahlonga kona. 15Loko Faro a tinonon'hwisile a ala ku hi tshika hi famba, HOSI Xikwembu xi herisile mativula hinkwawo ya xinuna ya vanhu ni ya swifuwo etikweni ra Egipta. Hikokwalaho hi humeselaka HOSI Xikwembu emagandzelo hi swa xinuna hinkwaswo leswi rhangeke ku velekiwa; kambe ematshan'wini ya vana va hina va mativula va xinuna, hi tlhava xifuwo.’ 16Leswi swi ta va xitsundzuxo eka n'wina, ku fana ni loko mi bohile xanchumu evokweni kumbe emombyeni, hikuva HOSI Xikwembu xi hi humesile etikweni ra Egipta hi matimba ya xona lamakulu.”

HOSI yi rhangela Vaisraele hi papa ni ndzilo

17Loko Faro a tshikile Vaisraele va famba, Xikwembu a xi va pfumelelanga ku famba hi ndlela yo hundza hi le tikweni ra Vafilista, hambi leswi a yi tsemakanya, hikuva a xi ehleketa leswaku loko va tshuka va hlanganile ni tinyimpi, va ta hela ntamu, va tlhelela etikweni ra Egipta. 18Kambe Xikwembu xi va rhendzelekisile hi ndlela ya mananga, leyi kongomaka Lwandle-ro-Tshwuka,Lwandle-ro-Tshwuka, kumbe: Lwandle-ra-Tinhlanga va hlomile matlhari.va hlomile matlhari, kumbe: hi mavuthu yo fana ni ya le nyimpini 19

13:19
Gen. 50:25
Yox. 24:32
Muxe a a tekile ni marhambu ya Yosefa, hikuva Yosefa a a lerisile Vaisraele ku hlambanya leswaku va ta endla sweswo a ku: “Xikwembu xi ta ta xi ta mi kutsula, kutani mi fanele ku teka marhambu ya mina laha tikweni leri, mi famba na wona.”

20Kutani Vaisraele va suka eSukoti, va famba va ko va ya gova le Etamu, laha mananga ma sungulaka kona. 21Ninhlekanhi, HOSI Xikwembu a xi va rhangela hi ku nembeleta papa emahlweni ka vona, xi va komba ndlela, kasi nivusiku, a xi nembeleta ndzilo, xi va voningela ndlela, leswaku va ta kota ku famba vusiku ni nhlekanhi. 22Papa leri a ri nembelela ninhlekanhi, ni ndzilo lowu a wu pfurha nivusiku, a swi nga suki emahlweni ka Vaisraele.

14

Vaisraele va pela Lwandle-ro-Tshwuka

141Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 2“Byela Vaisraele leswaku va tlhelela endzhaku, va ya gova emahlweni ka muti wa Pi-Hahiroto, exikarhi ka Migidolo ni lwandle; mi fanele ku gova kusuhi ni muti wa Baala-Sefoni, eribuweni ra lwandle. 3Hikokwalaho Faro ú ta ehleketa leswaku Vaisraele va pepetseka na tiko, ni leswaku mananga ma va siverile ndlela. 4Mina ndzi ta nonon'hwisa mbilu ya Faro, kutani ú ta landza Vaisraele; hi ndlela leyi, ndzi ta dzunisiwa swinene, hi mhaka ya leswi swi nga ta humelela eka Faro ni mavuthu ya yena; naswona Vaegipta va ta tiva leswaku hi mina ndzi nga HOSI.” Kutani Vaisraele va endla hilaha va lerisiweke hakona.

5Loko hosi Faro a byeriwa leswaku Vaisraele va balekile, yena ni malandza ya yena va hundzuluxa miehleketo ya vona hi tlhelo ra Vaisraele, kutani va ku: “Hi endlile yini xana? Hi tshikile Vaisraele va famba, kasi a va hi tirhela!” 6Kutani Faro a pana kalichi ra yena, a vitana ni mavuthu ya yena. 7Faro a famba ni makalichi ya yena ya 600 layo tiya, a teka ni makalichi laman'wana hinkwawo ya tiko ra Egipta, kalichi rin'wana ni rin'wana ri ri ni mufambisi wa rona. 8HOSI Xikwembu xi nonon'hwisa mbilu ya Faro hosi ya Egipta, kutani a landza Vaisraele loko va ri karhi va huma va ntshunxekile swinene. 9Vaegipta va landza Vaisraele va ri ni makalichi hinkwawo ya Faro ni tihanci ta kona ni vagadi va tihanci ni mavuthu ya Faro, va ya va kuma va govile eribuweni ra lwandle, emahlweni ka muti wa Pi-Hahiroto, kusuhi na Baala-Sefoni.

10Loko Vaisraele va tlakusa mahlo, va vona Faro a ri karhi a ta, kutani va tshuka swinene, hikuva Vaegipta a va va landza. Vaisraele va huwelela eka HOSI Xikwembu, 11kutani va ku ka Muxe: “Xana ku kala u hi humesa etikweni ra Egipta leswaku hi ta fela laha mananga, a ku lo pfumaleka masirha le Egipta xana ke? Kutani swi hi pfune yini loko u hi humesile le Egipta ke? 12Xana a hi ku byelanga mhaka leyi loko ha ha ri le Egipta, hi ku: ‘U nga hi karhati, hi tshike hi tirhela Vaegipta!’ xana? Eka hina, a swi ta antswa ku tirhela Vaegipta, ku ri na ku ta fela laha mananga!” 13Kutani Muxe a hlamula vanhu a ku: “Mi nga chavi nchumu, tiyisani timbilu, mi vona leswi HOSI Xikwembu xi nga ta swi endla namuntlha ku mi ponisa. Vaegipta lava mi va vonaka namuntlha, a mi nga ha va voni kambe ni siku ni rin'we. 14HOSI Xikwembu, hi xona xi nga ta mi lwela, n'wina mo miyela mi ku whííí!”

15Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Xana u huwelela u lava yini eka mina xana? Byela Vaisraele leswaku va famba va ya emahlweni. 16Teka nhonga ya wena, u yi tlakusela ehenhla ka lwandle, u hambanisa mati hi le xikarhi, leswaku Vaisraele va ta pela laha ku omeke. 17Mina ndzi ta nonon'hwisa timbilu ta Vaegipta leswaku va ta nghena elwandle va landza Vaisraele; kutani ndzi ta dzunisiwa swinene hi mhaka ya leswi swi nga ta humelela eka Faro, ni le ka mavuthu ni makalichi ya yena, ni le ka vagadi va tihanci ta yena. 18Loko ndzi dzunisiwa hi mhaka ya Faro ni makalichi ya yena ni vagadi va tihanci ta yena, hi kona Vaegipta va nga ta swi tiva leswaku hi mina ndzi nga HOSI.”

19Kutani ntsumi ya Xikwembu leyi a yi rhangela mintshungu ya Vaisraele, yi suka yi ya endzhaku ka vona. Na rona papa leri a ri nembelela emahlweni ka vona ri suka ri ya yima hi le ndzhaku ka vona, 20exikarhi ka mintshungu ya vona ni mavuthu ya Vaegipta. Kutani papa ri vanga xinyami; vusiku byi hundza,Van'wana va ri: Ku va ni papa ni xinyami; papa ri voninga vusiku Vaegipta va nga kotanga ku tshinelela Vaisraele.

21Muxe a tlakusela voko ra yena ehenhla ka lwandle; kutani HOSI Xikwembu xi tlhengusa mati ya lwandle hi ku hungisa moya lowukulu vusiku hinkwabyo, wu huma evuxeni; mati ma avana hi le xikarhi, ehansi ku sala ku omile, 22

14:22
I Kor. 10:1-2
Hev. 11:29
kutani Vaisraele va nghena elwandle, va famba laha ku omeke; mati a ma endlile makhumbi hi tlhelo ra vona ra xinene ni lera ximatsi. 23Kutani Vaegipta va hlongorisa Vaisraele va va landza hi le ndzhaku. Va fika va nghena elwandle va ri ni tihanci ta Faro hinkwato, ni makalichi, ni vagadi va tihanci ta yena. 24Loko ri ya eku xeni, HOSI Xikwembu xi languta mavuthu ya Vaegipta xi ri epapeni leri nembeleleke ni le ndzilweni, kutani xi va hlanganisa tinhloko: 25Xi bodlhomerisa mavhilwamavhilwa, kumbe: masondzo, maroda; van'wana va ri: Xi hlomula mavhilwa ya makalichi ya vona endzhopeni, leswaku ma famba hi ku nonoka; kutani Vaegipta va ku: “A hi tsutsumeni hi tshika Vaisraele, hikuva HOSI Xikwembu hi xona xi va lwelaka eka hina Vaegipta.”

26Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Tlakusela voko ra wena ehenhla ka lwandle, leswaku mati ma ta tlhela ma vuya ma khubumeta Vaegipta ni makalichi ya vona ni tihanci ta vona.” 27Hiloko Muxe a tlakusela voko ra yena ehenhla ka lwandle; kutani hi vurhonga mati ma tlhelela ematshan'wini ya wona. Loko Vaegipta va tsutsuma, va hlangana na wona, kutani HOSI Xikwembu xi va tshika va dyiwa hi mati ya lwandle. 28Kutani mati ma vuya, ma khubumeta makalichi, ni vagadi va tihanci, ni mavuthu ya Faro hinkwawo lawa a ma nghenile elwandle ma landza Vaisraele; a ku salanga munhu ni un'we. 29Kambe Vaisraele vona va pele lwandle va famba laha ku omeke, mati ma va endlele makhumbi exineneni ni le ximatsini.

30Hi siku rero, HOSI Xikwembu xi ponisisa sweswo Vaisraele emavokweni ya Vaegipta, kutani Vaisraele va vona mintsumbu ya Vaegipta eribuweni ra lwandle. 31Vaisraele va vona leswi HOSI Xikwembu xi swi endleke loko xi lwa ni Vaegipta hi matimba ya xona lamakulu, va xi chava ngopfu, kutani va pfumela eka xona ni le ka nandza wa xona Muxe.

15

Risimu ra Muxe

151

15:1
Nhlav. 15:3
Kutani Muxe ni Vaisraele va dzunisa HOSI Xikwembu hi risimu leri nge:

“Ndzi ta yimbelela ndzi dzunisa HOSI,

hikuva yi hlurile hi ndlela yo hlamarisa;Kumbe: hikuva ya dzuneka swinene

hanci ni mugadi wa yona,

yi swi hoxile elwandle.

2

15:2
Ps. 118:14
Es. 12:2
HOSI i matimba yanga ni risimu ranga,risimu ranga, kumbe: mulweri wanga

ndzi ponisiwile hi yona;

lexi hi xona Xikwembu xa mina, ndzi ta xi vonga,

Xikwembu xa tata wa mina, ndzi ta xi twarisa.

3HOSI i nhenha hakunene,

vito ra yona i HOSI Xikwembu.

4“Makalichi ya Faro ni mavuthu ya yena,

HOSI yi swi hoxile elwandle.

Vafambisi lavo tiya va muvuthu ya Faro

va dyiwile hi Lwandle-ro-Tshwuka.

5Va khubumetiwile hi magandlati ya lwandle,

va ndzondzomerile eswidziveni tanihi ribye.

6“Matimba ya voko ra wena ra xinene,

we HOSI, ma hlamarisa;

voko ra wena ra xinene,

we HOSI, ri fayeterile valala.

7Eku dzunekeni ka wena lokukulu,

u wisile lava va ku pfukeleke;

u rhumerile vukari bya wena,

byi va herisa ku fana ni byanyi bya mavivi.

8“Loko u hefemutekile hi ku kariha,

mati ma hlengeletanile,

maboboma ma yima ma endla makhumbi,

magandlati exikarhi ka lwandle ma tiya.

9Nala a a ku:

‘Ndzi ta va hlongorisa, ndzi va kuma,

ndzi phakela leswi phanghiweke,

ndzi korwisa ku navela ka mina hi swona.

Ndzi ta hlomula banga ra mina,

ndzi va hangalasa hi voko ra mina.’

10Kambe wena, u hungisile moya wa wena,

kutani lwandle ri va khubumeta;

va ndzondzomerile ku fana ni ntsopfu,

exikarhi ka maboboma lama chavisaka.

11“We HOSI, i mani loyi a fanaka na wena

exikarhi ka swikwembu, xana?

Wena la nga ni matimba lama kwetsimaka,Van'wana va ri: Wena u kombaka ku tiya ka wena exikarhi ka vakwetsimi

wena wa mintirho leyo chavisa,

wena u endlaka swihlamariso, ku hava la fanaka na wena!

12U tlakusile voko ra wena ra xinene,

kutani misava yi mitile valala.

13“Hi rirhandzu ra wena lero tshembeka,

u rhangerile vanhu lava u va kutsuleke;

u va hleterile hi matimba ya wena,

va kondza va fika evutshan'wini bya wena lebyo hlawuleka.

14Vanhu va matiko va swi twile,

kutani va rhurhumela hi ku chava,

Vafilista va tela hi rhumbu.

15Varhangeri va le Edomu va tshukisiwile,

vafambisi va le Mowabu va biwile hi ripfalo,

vaaki hinkwavo va Kanana va herile matimba.

16Va weriwile hi ku chava ni gome,

hikwalaho ka matimba ya voko ra wena, va yimile va nga ha tshukatshuki,

ku kondza loko vanhu va wena va hundza, we HOSI,

ina, vanhu va wena lava u nga tikumela vona va ko va hundza.

17Wena u ta va nghenisa etikweni,

u va simeka entshaveni leyi nga ya wena,

exivandleni lexi u tiendleleke xona

leswaku u ta tshama eka xona, we HOSI,

xi nga xivandla xo hlawuleka,

lexi wena N'wini wanga u xi tumbuluxeke hi mavoko ya wena.

18HOSI Xikwembu xi ta fuma

hilaha ku nga heriki.”

Meriyamu a yimbelela risimu

19Kuteloko tihanci ta Faro ti nghenile elwandle, ni makalichi ya yena ni vagadi va tihanci ta yena, HOSI Xikwembu xi vuyisa mati ma va khubumeta; kambe Vaisraele vona va famba exikarhi ka lwandle laha ku omeke.

20Muprofeta Meriyamu, loyi a a ri makwavo wa Aroni, a teka xingomana; vavasati hinkwavo va huma va n'wi landza, va ri karhi va khankha, va khomile swingomana swa vona.

21Kutani Meriyamu a va yimbelelela risimu, a ku:

“Yimbelelani mi dzunisa HOSI,

hikuva yi hlurile hi ndlela yo hlamarisa;Kumbe: hikuva ya dzuneka swinene

hanci ni mugadi wa yona,

yi swi hoxile elwandle.”

Ta mati layo dzunga ya le Mara

22Kutani Muxe a suka na Vaisraele eLwandle-ro-Tshwuka, va kongoma emananga ya Xuru. Va famba emananga lawa masiku manharhu, va nga kumi mati. 23Kutani va ya fika endhawini leyi va nge i Mara, kambe va tsandzeka ku nwa mati ya kona, hikuva a ma dzunga ngopfu; hi swona leswi endleke leswaku ndhawu leyi yi thyiwa vito ra “Mara”, (hileswaku “ku dzunga”). 24Hiloko vanhu va dzumadzumela Muxe va ku: “Hi ta nwa yini xana?”

25Muxe a huwelela eka HOSI Xikwembu, kutani xi n'wi komba ximudyana; Muxe a xi hoxa ematini, kutani mati ya kona ma nweka.

Laha Mara, hi kona HOSI Xikwembu xi vekeleke Vaisraele swiletelo ni milawu; naswona, hi kona laha xi va kambeleke kona. 26Kutani xi ku ka vona: “Loko mi tinyiketa ku yingisa leswi mina HOSI Xikwembu xa n'wina ndzi mi byelaka swona, mi endla leswi swi ndzi tsakisaka, mi landza milawu ya mina ni ku hlayisa swileriso swa mina hinkwaswo, ndzi nga ka ndzi nga mi vangeli ni ntungu ni wun'we wo fana ni leyi ndzi yi vangeleke Vaegipta, hikuva hi mina HOSI Xikwembu, mutshunguri wa n'wina.”

27Kutani va famba va ya fika le Elimi, laha a ku ri ni swihlovo swa 12 ni mirhi ya 70 ya mincindzu; va fika va dzima mintsonga, kusuhi ni mati.