Xitsonga 1989 (TSO89)
13

Ta Mativula

131HOSI Xikwembu xi lerisa Muxe xi ku: 2

13:2
Tinhl. 3:13
Lk. 2:23
“U fanele ku hlawula mativula hinkwawo ya vanhu ni ya swifuwo, u ma nyiketa eka mina; hinkwaswo leswi rhangeke ku velekiwa, exikarhi ka Vaisraele kumbe eka swifuwo swa vona, i swa mina.”

Ta nkhuvo wa xinkwa xo-ke-comela

3Kutani Muxe a byela vanhu, a ku: “Siku leri, mi nga tshuki mi ri rivala, hikuva hi rona siku leri HOSI Xikwembu xi mi humeseke hi matimba ya xona etikweni ra Egipta, laha a mi ri mahlonga kona. Hi siku leri, mi nga tshuki mi dya xinkwa lexi nga ni comela. 4Namuntlha, hi n'hweti leyi ya Abibi,n'hweti ya Abibi: Vonani 12:2 ma huma etikweni ra Egipta. 5Kutani mi hamba mi endla nkhuvo lowu hi n'hweti yoleyi, loko HOSI Xikwembu xi ta va xi mi fikisile etikweni leri xi tshembiseke vatata wa n'wina leswaku xi ta mi nyika rona, ri nga tiko ra Vakanana, ni Vahiti, ni Vaamori, ni Vahivhi, ni Vayebusi, leri khulukaka ntswamba ni vulombe. 6Mi fanele ku dya xinkwa lexo-ke-comela masiku ya 7, kutani hi siku ro hetelela ri nga ra vu-7, mi endla nkhuvo wo tlangela HOSI Xikwembu. 7Hi masiku lawa ya 7, mi dya xinkwa lexo-ke-comela ntsena; mi nga tshuki mi va ni xinkwa xa comela, kumbe comela hi xoxe, emitini ya n'wina hinkwayo. 8Hi siku rero ra nkhuvo, mi fanele ku byela vana va n'wina, mi ku: ‘Hi endla leswi hikwalaho ka mintirho leyi HOSI Xikwembu xi hi endleleke yona, siku hi humeke le Egipta.’Kumbe: Hi siku rero ra nkhuvo u fanele ku byela n'wana wa wena, u ku: Ndzi endla leswi hikwalaho ka mintirho leyi HOSI Xikwembu xi ndzi endleleke yona, siku ndzi humeke le Egipta. 9Nkhuvo lowu wu ta va xitsundzuxo eka n'wina, ku fana ni loko mi bohile xanchumu evokweni kumbe emombyeni, leswaku mi ta kala mi nga rivali ku twarisa ni ku dyondzisa nawu wa HOSI Xikwembu, hikuva xi mi humesile etikweni ra Egipta hi matimba ya xona lamakulu. 10Hikokwalaho, swa mi boha ku endla nkhuvo lowu lembe rin'wana ni rin'wana, hi nkarhi lowu vekiweke.

Ta mativula nakambe

11“HOSI Xikwembu xi ta mi nghenisa etikweni ra Vakanana, hilaha xi mi tshembiseke hakona, n'wina ni vatata wa n'wina; kutani xi ta mi nyika rona; 12

13:12
Lk. 2:23
hikokwalaho, mi ta hlawula hinkwaswo leswi rhangeke ku velekiwa, mi swi nyiketa eka HOSI Xikwembu. Mativula hinkwawo ya xinuna ya swifuwo swa n'wina ma ta va ya HOSI Xikwembu. 13Ematshan'wini ya ximbhongolwana xin'wana ni xin'wana xa xinuna xa mativula, mi fanele ku tlhava xinyimpfana kumbe ximbutana; loko mi nga tsakeli ku tlhava nchumu ematshan'wini ya ximbhongolwana, xi tshoveni nhamu; kambe ematshan'wini ya vana va n'wina hinkwavo va mativula va xinuna, mi ta tlhava xifuwo. 14Kutani eka minkarhi leyi taka, loko vana va n'wina va mi vutisa va ku: ‘Xana leswi swi vula yini xana?’ mi ta va hlamula mi ku: ‘HOSI Xikwembu xi hi humesile hi matimba ya xona lamakulu etikweni ra Egipta, laha a hi ri mahlonga kona. 15Loko Faro a tinonon'hwisile a ala ku hi tshika hi famba, HOSI Xikwembu xi herisile mativula hinkwawo ya xinuna ya vanhu ni ya swifuwo etikweni ra Egipta. Hikokwalaho hi humeselaka HOSI Xikwembu emagandzelo hi swa xinuna hinkwaswo leswi rhangeke ku velekiwa; kambe ematshan'wini ya vana va hina va mativula va xinuna, hi tlhava xifuwo.’ 16Leswi swi ta va xitsundzuxo eka n'wina, ku fana ni loko mi bohile xanchumu evokweni kumbe emombyeni, hikuva HOSI Xikwembu xi hi humesile etikweni ra Egipta hi matimba ya xona lamakulu.”

HOSI yi rhangela Vaisraele hi papa ni ndzilo

17Loko Faro a tshikile Vaisraele va famba, Xikwembu a xi va pfumelelanga ku famba hi ndlela yo hundza hi le tikweni ra Vafilista, hambi leswi a yi tsemakanya, hikuva a xi ehleketa leswaku loko va tshuka va hlanganile ni tinyimpi, va ta hela ntamu, va tlhelela etikweni ra Egipta. 18Kambe Xikwembu xi va rhendzelekisile hi ndlela ya mananga, leyi kongomaka Lwandle-ro-Tshwuka,Lwandle-ro-Tshwuka, kumbe: Lwandle-ra-Tinhlanga va hlomile matlhari.va hlomile matlhari, kumbe: hi mavuthu yo fana ni ya le nyimpini 19

13:19
Gen. 50:25
Yox. 24:32
Muxe a a tekile ni marhambu ya Yosefa, hikuva Yosefa a a lerisile Vaisraele ku hlambanya leswaku va ta endla sweswo a ku: “Xikwembu xi ta ta xi ta mi kutsula, kutani mi fanele ku teka marhambu ya mina laha tikweni leri, mi famba na wona.”

20Kutani Vaisraele va suka eSukoti, va famba va ko va ya gova le Etamu, laha mananga ma sungulaka kona. 21Ninhlekanhi, HOSI Xikwembu a xi va rhangela hi ku nembeleta papa emahlweni ka vona, xi va komba ndlela, kasi nivusiku, a xi nembeleta ndzilo, xi va voningela ndlela, leswaku va ta kota ku famba vusiku ni nhlekanhi. 22Papa leri a ri nembelela ninhlekanhi, ni ndzilo lowu a wu pfurha nivusiku, a swi nga suki emahlweni ka Vaisraele.