Xitsonga 1989 (TSO89)
12

Ta nkhuvo wa Paseka

121

12:1-13
Levh. 23:5
Tinhl. 9:1-5
28:16
Dut. 16:1-2
HOSI Xikwembu xi byela Muxe na Aroni etikweni ra Egipta, xi ku: 2“N'hweti leyi eka n'wina yi ta va yo sungula ya tin'hweti hinkwato, mi ta sungula lembe ha yona. 3Vitanani Vaisraele hinkwavo, mi va byela leswaku, hi siku ra vukhume ra n'hweti leyi, va lavela mindyangu ya vona swinyimpfana kumbe swimbutana, xin'we hi ndyangu; 4loko va ndyangu wun'we va vona leswaku va ta tsandzeka ku dya xifuwo va heta va ri voxe, va fanele ku twanana ni vaakelani va vona, va lava xifuwo xin'we, va avelana xona hi ku landza nhlayo ya vona, ni leswi munhu un'wana ni un'wana a nga ta dya swona. 5Xifuwo xa kona xi fanele ku va xinyimpfana xa khuna kumbe ximbutana xa xiphongho, xa lembe rin'we, lexi nga solekiki, 6xi hlayisiwa ku fikela siku ra vu-14 ra n'hweti leyi, kutani hi siku leri, Vaisraele hinkwavo va ta hlengeletana, va tlhava swifuwo swa vona hi minkarhi ya madyambu. 7Kutani va fanele ku teka ngatinyana va xuva ha yona marimba ya timbanti ematlhelo ni le henhla, etindlwini leti va nga ta dyela eka tona nyama ya swifuwo.

8“Nyama leyi, yi fanele ku dyiwa vusiku bya kona, yi oxiwile kunene, va yi dya ni xinkwa xo-ke-comela, ni matsavu lama bavaka. 9Nyama ya xifuwo yi nga tshuki yi dyiwa yi ri yimbisi, kumbe yi swekiwile hi mati hi mukhuva wihi na wihi; kambe a yi dyiwe yi oxiwile, ku oxiwa ni nhloko ya kona, ni manqina, ni swa le ndzeni. 10Naswona, eka xona, ku nga tshuki ku va ni leswi nga ta salela mundzuku; loko ri xa ka ha sale swin'wana, swi hiseni. 11Loko mi dya xifuwo lexi, mi fanele ku va mi tikhamile, mi ambarile tintanghu, mi khomile tinhonga emavokweni; naswona, mi dya hi ku hatlisa. Hi wona nkhuvo wa Paseka lowu endleriwaka mina HOSI.

12“Hi vusiku byebyo, ndzi ta tsemakanya tiko ra Egipta, ndzi lovisa mativula hinkwawo ya Vaegipta, mativula ya vanhu ni ya swifuwo; swikwembu hinkwaswo swa Egipta, ndzi ta swi avanyisa: Hi mina HOSI. 13Loko mi ri n'wina, swi ta tikomba hi ngati lomu mi nga ta va mi ri kona; loko ndzi vona ngati, ndzi ta hundza ntsenaHi Xiheveru, rito ra “ku hundza ntsena” ri fana ni “Paseka” ndzi nga mi khumbi. Khombo a ri nga mi weli ri mi herisa, loko ndzi ri karhi ndzi lovisa tiko ra Egipta.

14

12:14-20
Eks. 23:15
34:18
Levh. 23:6-8
Tinhl. 28:17-25
Dut. 16:3-8
“Siku leri, mi fanele ku ri tsundzuka; ri ta va siku leri mi nga ta endla nkhuvo wo tlangela HOSI Xikwembu ha rona. Nkhuvo lowu wu ta va xiboho ni le ka hinkwavo lava nga ta velekiwa, hilaha ku nga heriki. 15Hi masiku ya 7, mi fanele ku dya xinkwa xo-ke-comela. Hi siku ro sungula, susani comela emindyangwini ya n'wina, hikuva munhu loyi a nga ta dya leswi nga ni comela exikarhi ka masiku lawa ya 7, ú ta hlongoriwa erixakeni ra Israele. 16Hi siku ro sungula, mi fanele ku hlengeletana mi gandzela HOSI Xikwembu, ni le ka siku ra vu-7 a swi ve tano. Hi masiku lawa, mi nga tshuki mi endla ntirho ni wun'we; ntsena un'wana ni un'wana a nga tiswekela swakudya leswi a nga ta dya swona. 17Hlayisani siku leri ra nkhuvo wa xinkwa xo-ke-comela, hikuva hi rona siku leri ndzi humeseke mintshungu ya n'wina etikweni ra Egipta ha rona; ri endleni siku ra xiboho, eka n'wina ni ka lava nga ta velekiwa, hilaha ku nga heriki. 18Ku sukela madyambu ya siku ra vu-14 eka n'hweti yo sungula, ku ya fikela madyambu ya siku ra 21, mi fanele ku dya xinkwa lexo-ke-comela. 19Eka masiku lawa ya 7, mi nga tshuki mi va ni comela emindyangwini ya n'wina, hikuva munhu loyi a nga ta dya leswi nga ni comela, hambi a ri muluveri kumbe munhu wa rixaka ra Israele, ú ta hlongoriwa exikarhi ka Vaisraele. 20Emindyangwini ya n'wina, mi fanele ku dya xinkwa xo-ke-comela, mi nga tshuki mi dya lexi nga ni comela.”

21Kutani Muxe a vitana vakulukumba va Israele hinkwavo, a ku ka vona: “Hatlisani mi lavela mindyangu ya n'wina swinyimpfana, mi swi tlhavela nkhuvo wa Paseka. 22Tshovani rhavi ra ximudyana xa hisopa, mi ri peta enkambanini lowu nga ni ngati ya xifuwo, kutani mi xuva ha yona marimba ya rivanti, ematlhelo ni le henhla; naswona ku nga tshuki ku va na un'we wa n'wina loyi a humaka endlwini ya yena ku kondza ri xa. 23

12:23
Hev. 11:28
Kutani loko HOSI Xikwembu xi tsemakanya tiko ra Vaegipta ku va lovisa, xi ta vona ngati erimbeni ra le henhla ni le marimbeni ya le matlhelo ya rivanti, kutani xi ta ri hundza ntsena; xi nga ka xi nga pfumeleri loyi a rhumiweke ku dlaya, a nghena etindlwini ta n'wina ku ta mi lovisa. 24Timhaka leti, mi fanele ku ti hlayisa; a ti ve xiboho, eka n'wina ni ka vatukulu va n'wina, hilaha ku nga heriki. 25Loko mi fika etikweni leri HOSI Xikwembu xi tshembiseke ku mi nyika rona, mi ta hlayisa maendlele lawa ya nkhuvo. 26Kutani loko vana va n'wina va mi vutisa va ku: ‘Xana mi endlela yini nkhuvo lowu xana?’ 27mi ta va hlamula, mi ku: ‘Leri i gandzelo ra nkhuvo wa Paseka wo tlangela HOSI Xikwembu, hikuva xi hundzile ntsena xi nga khumbi tindlu ta Vaisraele le Egipta, loko xi ri karhi xi lovisa Vaegipta, kutani xi tsetselerile mindyangu ya hina.’ ”

Kavaloko Vaisraele va nkhinsama hi matsolo, va khongela, 28kutani va ya endla hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe na Aroni ha kona.

Ta ku fa ka mativula

29

12:29
Eks. 4:22-23
Exikarhi ka vusiku, HOSI Xikwembu xi lovisa mativula hinkwawo etikweni ra Egipta, ku sukela eka mativula ya Faro loyi vuhosi a byi ta va bya yena,Kumbe: mativula ya Faro, mufumi wa tiko ku fika eka mativula ya lava khomiweke enyimpini va pfaleriwa, ni le ka mativula hinkwawo ya swifuwo. 30Vusiku byebyo, Faro ni malandza ya yena hinkwawo, ni vanhu hinkwavo va Egipta, va pfuka; etikweni hinkwaro ra Egipta, a ku ri ni nkosi lowukulu, hikuva a ku ri hava muti lowu a ku nga ri na rifu eka wona. 31Kutani Faro a vitana Muxe na Aroni ka ha ri vusiku, a ku ka vona: “Hatlisani mi suka exikarhi ka vanhu va mina; tekani Vaisraele mi huma na vona etikweni, mi ya humesela HOSI Xikwembu emagandzelo, hilaha mi kombeleke hakona! 32Tekani tinyimpfu ni timbuti ni tihomu ta n'wina, hilaha mi kombeleke hakona, kutani mi huma etikweni. Na mina, mi ndzi kombelela minkateko!”

33Vanhu va Egipta va hatlisisa Vaisraele, va va hlongola etikweni, hikuva a va ku: “Hi ta fa hi hela hinkwerhu.” 34Kutani Vaisraele va teka mapa yo pfuva xinkwa ma nga si cheriwa comela, va famba na wona, va phutsela swibya swo pfuvela eka swona hi minceka ya vona, kutani va swi pakatsa emakatleni. 35

12:35-36
Eks. 3:21-22
Vaisraele va endla ni leswi Muxe a a va lerisile swona: Va kombela swo bomba ha swona swa silivhere ni nsuku eka Vaegipta, va kombela ni swo ambala. 36Naswona, HOSI Xikwembu xi endla leswaku Vaisraele va tsakeriwa hi Vaegipta, va nyikiwa leswi va swi kombelaka. Hi ndlela leyi, Vaisraele va tekela Vaegipta swilo swa vona.

Ta Vaisraele loko va huma etikweni ra Egipta

37Kutani Vaisraele va suka eRamsese, va khoma ndlela yo ya eSukoti, hi milenge; a va ri vavanuna va kwalomu ka 600 000, ni mindyangu ya vona. 38Va fambile ni vanhu lavo tala va tinxaka tin'wana, ni mintlhambi yo tala ngopfu ya tinyimpfu ni timbuti ni tihomu. 39Leswi va nga kumangiki ni nkarhi wo tiswekela timbuva, hikwalaho ka ku hlongoriwa etikweni ra Egipta, va tiswekerile swinkwa leswo-ke-comela hi mapa lawa va humeke na wona le Egipta, lawa va nga ma pfuva ma nga ri na comela.

40

12:40
Gen. 15:13
Gal. 3:17
Vanhu va Israele va tshamile malembe ya 430 etikweni na Egipta. 41Loko ku hundzile malembe ya 430, hi siku roleri ra nkhuvo, mintshungu hinkwayo ya HOSI Xikwembu yi humile etikweni ra Egipta. 42Vusiku lebyi, eka HOSI Xikwembu byi vile bya murindzelo wa ku humesa Vaisraele etikweni ra Egipta; hikokwalaho, eka Vaisraele hinkwavo va minkarhi hinkwayo, vusiku byolebyi i bya murindzelo wa ku tlangela HOSI Xikwembu.

Milawu ya Paseka

43Kutani HOSI Xikwembu xi tivisa Muxe na Aroni milawu ya Paseka, xi ku:

“Ku nga vi na muluveri na un'we la dyaka

nkhuvo wa Paseka.

44“Hlonga rin'wana ni rin'wana leri xaviweke hi mali, ri nga dya, loko mi rhangile hi ku ri yimbisa.

45“Munhu wo ta a famba, ni munhu loyi a thoriweke, va nga tshuki va dya Paseka.

46

12:46
Tinhl. 9:12
Yoh. 19:36
“Xifuwo xa Paseka xi fanele ku dyeriwa endlwini leyi xi tlhaveriweke eka yona. Ku nga tshuki ku va ni nyama niyitsongo leyi tekiwaka yi humeseriwa ehandle; naswona, mi nga tshuki mi tshova rhambu ni rin'we ra xifuwo xa kona.

47“Ntshungu hinkwawo wa Vaisraele wu fanele ku dya nkhuvo lowu.

48“Loko munhu wa le handle a luverile eka n'wina, kutani a navela ku tlangela HOSI Xikwembu hi ku dya nkhuvo wa Paseka, vavanuna va muti wa yena hinkwavo va fanele ku yimbisiwa; hi kona a nga ta nghena enkhubyeni wa Paseka a dya; ú ta langutiwa ku fana ni munhu loyi a velekiweke etikweni ra Israele. Kambe ku nga vi na munhu na un'we wo ka a nga yimbisiwanga, la nga ta dya Paseka.

49“Eka munhu wa rixaka ra Israele, ni le ka munhu wa le handle loyi a luveleke erixakeni ra Israele, ku ta tirha nawu wun'we.”

50Kutani Vaisraele hinkwavo va endla hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe na Aroni, va nga siyi nchumu. 51Hi siku rorero ra nkhuvo, HOSI Xikwembu xi humesile Vaisraele etikweni ra Egipta, hi mintshungu ya vona.