Xitsonga 1989 (TSO89)
1

Ta ku xanisiwa ka Vaisraele etikweni ra Egipta

11

1:1-4
Gen. 46:8-27
Vana va YakoboKumbe: Vana va Israele. Yakobo na Israele i munhu un'we lava yeke etikweni ra Egipta na tata wa vona, va ri ni mindyangu ya vona, hi lava: 2Rhuveni, na Simiyoni, na Levhi, na Yuda, 3na Isakara, na Zebuloni, na Benjamini, 4na Dani, na Neftali, na Gadi, na Asere. 5Vana va Yakobo ni vatukulu va yena hinkwavo a va ri 70,Van'wana va ri: 75 (loko ku hlayiwa vana va Yosefa; vonani Genesa 46:20-22,27; Duteronoma 32:8) ku katsa na Yosefa loyi a ku ri khale a ri etikweni ra Egipta. 6Swi fike laha Yosefa, ni vamakwavo hinkwavo, ni hinkwavo lava kuleke eminkarhini yoleyo, va hundzeke emisaveni. 7
1:7
Mint. 7:17
Kambe vanhu va rixaka ra Israele va tswalelene va andza, ntsengo wa vona wu ya wu kula, matimba ya vonamatimba ya vona, kumbe: mintsengo ya vona ma engeteleka ngopfu swinene, kutani va tata tiko hinkwaro.

8

1:8
Mint. 7:18
Loko ku hundzile nkarhi, ku vekiwa hosi leyintshwa etikweni ra Egipta; hosi leyi a yi tivanga nchumu hi Yosefa, 9kutani yi ku ka vanhu va yona: “Ma swi vona leswaku Vaisraele va sungula ku hi tlula hi ku tala ka vona ni matimba ya vona! 10
1:10
Mint. 7:19
A hi va endleni hi mano leswaku va nga andzi ngopfu, hikuva loko va tala kutani nyimpi yi tshuka yi humelela,Van'wana va ri: loko hi tshuka hi humeleriwa hi tinyimpi va ta yima ni valala va hina, va lwa na hina, kutani va ta suka etikweni va hi balekela.”va ta suka etikweni va hi balekela, kumbe: va titekela tiko 11Hiloko Vaegipta va veka valanguteri, leswaku va xanisa Vaisraele hi ku va rhwexa mintirho yo tika. Kutani Vaisraele va akela FaroFaro: Vito leri ri vula “ntsindza”, kumbe “hosi” hi ririmi ra Xiegipta miti ya Pitomu na Ramsese yo hlayisela tinhundzu ta yena eka yona. 12Kambe, hambileswi a va xaniseka, Vaisraele va ya va andza, va tata tiko, kutani Vaegipta va sungula ku va chava.

13Hikokwalaho, Vaegipta va tirhisa Vaisraele hi tihanyi letikulu; 14va va xanisa hi ku va nyika mintirho leyo tika ya ku pfuva ndzhope ni ku endla switina, va va nyika ni mintirho ya tinxaka-xaka ya le masin'wini. Emintirhweni leyi hinkwayo, a va va tirhisa hi tihanyi letikulu.

15Kutani hosi ya Egipta yi lerisa tisungukati timbirhi ta Vaheveru, Xifira na Puwa, yi ku ka tona: 16“Loko mi ri karhi mi pfuna vavasati va Vaheveru eku tintshunxeni ka vona, langutani swinene n'wana leswaku i wa yini: Loko a ri wa mufana, n'wi dlayeni! Kambe loko a ri wa nhwanyana, n'wi tshikeni a hanya.”

17Kambe vavasati lava va tisungukati a va chava Xikwembu, kutani a va endlanga leswi hosi ya Egipta yi va leriseke swona: Va tshika vana va vafana va hanya. 18Kavaloko hosi yi va vitana, yi ku ka vona: “Mi endlele yini ku tshika vana va vafana va hanya, xana?” 19Vona va hlamula Faro, va ku: “Vavasati va Vaheveru va tiyile, a va fani ni vavasati va Vaegipta! Loko lava va tisungukati va nga si fika eka vona, va va kuma va tintshunxile!” 20Hikokwalaho Xikwembu xi katekisa tisungukati; Vaisraele vona va ya va andza,Kumbe: Xikwembu xi katekisa maendlele lawa ya tisungukati, kutani Vaisraele va ya va andza matimba ya vona ma engeteleka ngopfu. 21Naswona Xikwembu xi andzisa mindyangu ya lava va tisungukati, hikuva a va xi kombile xichavo.Kumbe: Xikwembu xi andzisa mindyangu ya Vaisraele, hikuva a va xi kombile xichavo 22

1:22
Mint. 7:19
Kutani Faro a lerisa tiko ra yena hinkwaro, a ku: “N'wana un'wana ni un'wana wa mufana loyi a nga ta velekiwa eka Vaheveru, n'wi cukumeteni enambyeni,Hileswaku: enambyeni wa Nilo kambe mi tshika vanhwanyana hinkwavo va hanya!”

2

Ta ku velekiwa ka Muxe

21Enkarhini wolowo, wanuna wa rixaka ra ka Levhi a ya a ya teka nsati erixakeni ra ka vona. 2

2:2
Mint. 7:20
Hev. 11:23
Kutani wansati loyi a tika, a veleka n'wana wa mufana; loko a vona leswaku i n'wana loyi a sasekeke swinene, a n'wi fihla tin'hweti tinharhu. 3Loko a nga ha koti ku ya emahlweni a fihla n'wana loyi, a lava xibokisana xo endliwa hi tinhlanga, a xi tota ntita ni nhlaka, kutani a nghenisa n'wana endzeni ka xona, a ya xi veka exikarhi ka nhlanga eribuweni ra nambu. 4Kutani makwavo wa xihlangi lexi, wa wanhwanyana, a yimela kulenyana, a endlela ku vona leswi nga ta humelela eka n'wana.

5Kakuloko n'wana Faro wa wanhwana a ta enambyeni ku ta hlamba, a vona xibokisana exikarhi ka nhlanga; malandza ya yena ya xisati a ma ri karhi ma famba-famba eribuweni ra nambu, kutani n'wana Faro a rhuma un'wana wa vona ku ya teka xibokisana. 6Loko a xi funungula, a vona xihlangi xa mufana; xihlangi lexi a xi ri karhi xi rila, kutani n'wana Faro a xi twela vusiwana, a ku: “Loyi hi un'wana wa vana va Vaheveru!” 7Kutani makwavo wa xihlangi a ta a ta ku ka n'wana Faro: “Xana ndzi nga ya ndzi ya ku lavela un'wana wa vavasati va Vaheveru la mamisaka, a ta ku mamisela n'wana xana?” 8N'wana Faro a hlamula a ku: “Hiswona, yana!” Hiloko lowa nhwanyana a ya a ya vitana mana wa xihlangi. 9Kutani n'wana Faro a ku ka manana loyi: “Teka n'wana loyi, u famba na yena u ya ndzi mamisela yena, ndzi ta ku hakela.” Kutani wansati a teka xihlangi, a ya xi hlayisa. 10

2:10
Mint. 7:21
Loko n'wana a kurile, wansati a n'wi tlherisela eka n'wana Faro, kutani n'wana Faro a n'wi teka a n'wi endla n'wana wa yena, a n'wi thya vito ra Muxe, hikuva a a ku: “Ndzi n'wi tsavurile ematini.”Hi Xiheveru, vito ra “Muxe” ri yelana ni rito leri vulaka “Ku humesa”, “Ku tsavula”

Ta Muxe loko a balekela etikweni ra Midiyani

11

2:11
Hev. 11:24
2:11-14
Mint. 7:23-28
Loko Muxe a kurile, a endzela varikwavo siku rin'wana, kutani a vona hilaha va rhwexiwaka mintirho yo tika hakona. A vona na Muegipta a ri karhi a ba un'wana wa Vaheveru. 12Muxe a halahala matlhelo hinkwawo, kutani loko a nga voni munhu, a dlaya Muegipta loyi, a n'wi celela esaveni. 13Hi siku leri tlhandlamaka, a tlhela a endzela varikwavo, kutani a kuma Vaheveru vambirhi va ri karhi va lwa; kutani a vutisa loyi a a ri ni xihoxo, a ku: “U bela yini warikwenu xana?” 14Yena a hlamula a ku: “Xana u vekiwile hi mani ku va ndhuna ni mulamuri wa hina xana? Xana u lava ku ndzi dlaya ku fana ni Muegipta loyi u n'wi dlayeke xana?” Kavaloko Muxe a khomiwa hi ku chava, kutani a vulavula hi mbilu, a ku: “Swi vula leswaku mhaka leyi se ya tiviwa!”

15Loko Faro a twa mhaka leyi, a lava Muxe ku n'wi dlaya; kambe Muxe a balekela Faro, a kongoma etikweni ra Midiyani ku ya tumbela kona, a fika a wisa exihlobyeni. 16Yetro muprista wa tiko ra MidiyaniRin'wana vito ra Yetro i Rhuwele a a ri ni vana va vanhwanyana va 7, kutani va ta va ta nwisa swifuwo swa tata wa vona, va fika va kelela mati, va cheletela eswitsengeleni. 17Kambe ku humelela varisi van'wana va fika va va hlongorisa; kutani Muxe a suka a ya lamulela vanhwanyana lava, a nwisa ni swifuwo swa vona. 18Loko va fika ekaya, tata wa vona Yetro a va vutisa a ku: “Namuntlha swi lo yini mi ngo hatlisa ku vuya xana.” 19Vona va hlamula va ku: “Munhu un'wana wa Muegipta ú hi lamulerile eka varisi, a tlhela a hi kelelela mati, a nwisa ni swifuwo swa hina.” 20Yetro a ku ka vana va yena: “Ú kwihi munhu loyi ke? Mi n'wi siyele yini xana? N'wi vitaneni a ta dya swakudya.” 21Kutani Muxe a pfumela ku tshama eka munhu loyi; hiloko a nyika Muxe Sipora n'wana wa yena leswaku a va nsati wa yena. 22Sipora a veleka n'wana wa mufana, kutani Muxe a n'wi thya vito ra Gerixomu (hileswaku: “Ndzi muluveri kwala”), hikuva a a ku: “Ndzi muluveri etikeweni ra vanhu vambe.”

23Ku hundza malembe, kutani hosi ya le Egipta yi fa. Vanhu va Israele vona a va konya hikwalaho ka mintirho ya vona leyo tika, va rilela ku lamuleriwa, kutani xirilo xa vona xi ya fika etindleveni ta Xikwembu. 24

2:24
Gen. 15:13-14
Loko Xikwembu xi twa ku konya ka vona, xi tsundzuka ntwanano wa xona na Abrahama, na Isaka, na Yakobo. 25Xikwembu xi languta vanhu va Israele, kutani xi twisisa matshamelo ya vona.Van'wana va ri: xi tikomba eka vona