Xitsonga 1989 (TSO89)
7

Hamani a dlayiwa

71Kutani hosi yi famba na Hamani va ya dya nkhuvo ni nkosikazi Estere. 2Loko va ri karhi va nwa vhinyo hi siku leri ra vumbirhi, hosi yi engeta yi ku ka Estere: “Nkosikazi Estere, ndzi byele leswi u kombelaka swona, u ta swi kuma; u ta nyikiwa hinkwaswo leswi u swi lavaka, hambiloko u kombela ku averiwa mfumo wa mina hi le xikarhi!” 3Nkosikazi Estere a hlamula a ku: “Loko u ndzi tsakela we n'wini wanga, ni loko u nkhensa, ndzi kombela ku tshikiwa ndzi hanya, naswona ndzi lava leswaku na vona varikwerhu va tshikiwa va hanya. 4Mhaka hileswaku hi xavisiwile, mina ni varikwerhu, leswaku hi dlayiwa, hi herisiwa, hi nyamalala hinkwerhu. Loko a hi lo xavisiwa kunene leswaku hi ta va mahlonga ya xinuna ni ya xisati, a ndzi ta miyela. Kasi khombo leri hi nga ka rona sweswi, ri ta ku vangela ku lahlekeriwa lokukulu we hosi.”Van'wana va ri: Kasi loyi a hi xanisaka, ú ta tsandzeka ku siva leswi hosi yi nga ta lahlekeriwa hi swona

5Kutani hosi Ahasuwerusi a vutisa nkosikazi Estere a ku: “Loyi a nga ni ntiya-nhlana wo endla mhaka yo tani i mani xana, ú kwihi ke?” 6Nkosikazi Estere a hlamula a ku: “Nala ni muxanisi wa hina i mubihi loyi, Hamani!” Kutani Hamani a khomiwa hi ku chava lokukulu emahlweni ka hosi na nkosikazi. 7Kutani hosi yi suka eswakudyeni yi hlundzukile swinene, yi ya entangeni wa muti wa yona. Hamani yena a sala a xavelela nkosikazi Estere, a kombela ku tsetseleriwa, hikuva a a swi vona leswaku hosi yi pikile ku n'wi endla swo biha. 8Loko hosi yi vuya hi le ntangeni wa muti wa yona, yi nghena laha a ku nwiwa vhinyo kona, nkarhi lowu Hamani a tiwiselaka exitshan'wini lexi Estere a a hleyamile a ri eka xona. Kutani hosi yi ku: “Xana munhu loyi ú lava ni ku tlimbeleta nkosikazi kwala mahlweni ka mina, endlwini ya mina xana?” Loko hosi ya ha ku vula sweswo, va khubumeta nhloko ya Hamani.Van'wana va ri: Hamani a tisiva emahlweni hi ku nyuma 9Kutani Harabona, un'wana wa vatsheniwa lava a va tirhela hosi a ku: “Tlhandlakambirhi, Hamani ú dzimile timhandze to leha 25 m ekaya ka yena, leswaku a ta hayeka Mordekayi eka tona, munhu loyi a ku pfuneke ngopfu wena hosi!” 10Hosi yi ku: “Hayekani yena Hamani eka tona!” Kutani va hayeka Hamani etimhandzeni leti a a ti dzimerile ku hayeka Mordekayi eka tona. Kutani vukari bya hosi byi vohla.