Xitsonga 1989 (TSO89)
3

Makungu ya Hamani ya ku herisa Vayuda

31Endzhaku ka timhaka leti, hosi Ahasuwerusi a tlakusa wanuna un'wana loyi a va ku i Hamani, n'wana Hamedata wa rixaka ra Agaga, a n'wi veka ku va mufambisi wa tihosana ta yena hinkwato. 2Hosi yi lerisa malandza ya yona lawa a ma tirha ehubyeni ya yona, leswaku ma korhama emahlweni ka Hamani, ma n'wi nkhinsamela. Kutani hinkwawo malandza ma yingisa xileriso lexi, ehandle ka Mordekayi. 3Malandza laman'wana ma vutisa Mordekayi leswaku hikwalaho ka yini a ala ku endla leswi hosi yi leriseke swona. 4Siku rin'wana ni rin'wana va n'wi khongotela, kambe yena a nga va yingisi, a va byela a ku: “Mina ndzi Muyuda!” Kutani va ya byela Hamani marito lawa ya Mordekayi, va lava ku vona loko Hamani a ta swi amukela. 5Hamani a hlundzuka swinene loko a vona leswaku Mordekayi a nga n'wi korhameli, nakona a nga n'wi nkhinsameli. 6Leswi a a twile leswaku Mordekayi i wa rixaka ra Vayuda, a nga tsakelanga ku dlaya yena ntsena, kambe a endla makungu ya ku dlaya Muyuda un'wana ni un'wana, hinkwako lomu hosi Ahasuwerusi a fumaka kona.

7Hi lembe ra vu-12 ra ku fuma ka hosi Ahasuwerusi, hi n'hweti yo sungula yi nga ya Nisani, Hamani a lerisa leswaku ku hoxiwa vuhlolotwana lebyi vuriwaka “Puru”; va hlahluva ha byona masiku ya tin'hweti hinkwato hi ku landzelelana ka wona, ku ko ku boxiwa siku ra vu-13 ra n'hweti ya vu-12 leyi vuriwaka Adara,Van'wana va ri: ku ko ku boxiwa n'hweti ya vu-12 leyi vuriwaka Adara ri va rona siku ra ku herisiwa ka rixaka ra Vayuda. 8Kavaloko Hamani a byela hosi Ahasuwerusi, a ku: “Wena hosi, ku ni vanhu va rixaka rin'wana lava tlholokeleke exikarhi ka vanhu va wena, eswifundzheni hinkwaswo swa tiko ra wena; mikhuva ya vona yi hambanile ni mikhuva ya vanhu van'wana; hi tlhelo a va hlayisi milawu ya wena hosi, kutani a swi nga ku vuyiseli nchumu ku tama wa ha va hlayisa, we hosi! 9Loko u nkhensa wena hosi, a ku hume nawu wa leswaku vanhu lava va herisiwa; mina ndzi tshembisa ku tisa silivhere leyi tikaka tithani ta 410 emavokweni ya lava tirhelaka mfumo, va ta yi nghenisa evuhlayiselweni bya xuma xa wena, we hosi.” 10Kutani hosi yi humesa xingwavila xa yona xo fungha ha xona, yi nyika nala wa Vayuda, Hamani n'wana Hamedata wa rixaka ra Agaga. 11Hosi yi n'wi byela yi ku: “Mali leyi ndzi ku nyika yona ni vanhu lava ndzi ku nyiketa vona, endla leswi u swi rhandzaka hi vona.”

12Hi siku ra vu-13 ra n'hweti yo sungula, vamatsalani va hosi va vitaniwa, kutani va tsala nawu hilaha Hamani a va leriseke hakona va nga siyi nchumu, wu rhumeriwa vayimeri va vuhosi eswifundzheni, ni vafambisi va swona hinkwaswo, ni tihosana ta vanhu va swona va tinxaka-xaka; xifundzha xin'wana ni xin'wana xi nyikiwa nawu lowu wu tsariwile hi ririmi ra vanhu va kona ni matsalele ya vona, wu humesiwile hi vito ra hosi Ahasuwerusi ni ku funghiwa hi xingwavila xa yona. 13Mapapila ma yisiwa eswifundzheni hinkwaswo swa hosi hi varhumiwa lava kotaka ku tsutsuma, ma lerisa leswaku Vayuda hinkwavo, lavakulu ni lavatsongo, vavasati ni vana, va dlayiwa, va herisiwa, va nyamalala hinkwavo hi siku rin'we ra vu-13 ra n'hweti ya vu-12 yi nga ya Adara, ku phanghiwa ni xuma xa vona. 14Tsalwa ra nawu lowu a ri fanele ku humesiwa, ri tivisiwa eka vanhu va swifundzha hinkwaswo, leswaku va ta tilunghisela siku rolero. 15Nawu wa kona wu humesiwile le ntsindza eXuxani, kutani hi ku lerisa ka hosi, varhumiwa lava kotaka ku tsutsuma va hatla va wu fambisa. Kutani hosi na Hamani va tshama hansi va nwa. Kasi emutini wa Xuxani a ku ri ni mpfilumpfilu.