Xitsonga 1989 (TSO89)
2

Estere a va nkosikazi

21Hambiloko hinkwaswo swi herile, ni ku kariha ka hosi Ahasuwerusi ku vohile, a nga kotanga ku rivala leswi Vhasiti a swi endleke, ni leswi a avanyiseriweke swona. 2Hiloko malandza lama hlayisaka hosi ma ku ka yena: “Hosi a yi laveriwe vanhwana lavo saseka lava nga si tivanaka ni wanuna, 3yi hlawula ni tindhuna eswifundzheni hinkwaswo leswi fumiwaka hi yona, leswaku ti hlengeleta vanhwana lava vo saseka, va tisiwa entsindza eXuxani; va ta rhurheriwa enhangeni, va rindziwa hi Hegayi, mutsheniwa wa hosi ni mulanguteri wa vasati va yona. Vanhwana lava va fanele ku nyikiwa switola-tolani, 4kutani nhwana loyi a nga ta tsakisa hosi, hi yena loyi a nga ta va nkosikazi ematshan'weni ya Vhasiti.” Mhaka leyi yi tsakisa hosi, kutani yi endla hilaha va vuleke hakona.

5Kwale ntsindza eXuxani, a ku ri ni Muyuda wa nyimba ya ka Benjamini, loyi a va ku i Mordekayi; a a ri n'wana Yayiro wa Ximeyi wa Kixi, 6

2:6
II Tih. 24:10-16
II Tikr. 36:10
un'wana wa vabohiwa lava a va huma eYerusalema, lava hosi Nebukadnetsara wa le Babilona a a va khomile, kun'we na Yekoniya hosi ya Yuda.Yekoniya hosi ya Yuda, kumbe: Yoyakini 7Mordekayi a a tshama na Estere loyi a a vuriwa Hadasa, n'wana wa malume wa yena, a n'wi hlayisa, hikuva Estere a a feriwile hi vatswari. Nhwana loyi a a yimekile, a tlhela a va mbhurhi; loko vatswari va yena va lovile, Mordekayi ú n'wi wundlile a n'wi endla n'wana wa yena.

8Loko nawu wa hosi ni xileriso xa yona swi tivisiwile, vanhwana lavo tala va hlengeletiwile entsindza le Xuxani, va rindziwa hi Hegayi. Estere na yena a yisiwa entsindza, a vekiwa emavokweni ya Hegayi, mulanguteri wa vasati va hosi. 9Hegayi a kokiwa mahlo hi Estere, a n'wi komba tintswalo, kutani a hatlisa a n'wi nyika switola-tolani swa yena ni swakudya swa yena, a tlhela a n'wi nyika malandza ya vanhwana va 7 va le ntsindza, a n'wi yisa kun'we ni vanhwana lava endhawini leyo saseka ku tlula hinkwato, le nhangeni. 10Estere a nga byelanga munhu leswaku a a ri wa rixaka rihi ni leswaku a a tswariwile kwihi, hikuva Mordekayi a a n'wi lerisile leswaku a nga tshuki a titivisa. 11Masiku hinkwawo Mordekayi a a hundza-hundza emahlweni ka xivava xa nhanga, a endlela ku tiva leswaku Estere ú tshamisise ku yini, ni ku vona leswi nga ta n'wi humelela.

12Hi ku hlayisa milawu leyi a yi vekeriwa vavasati, vanhwana a va heta tin'hweti ta 12 va ri karhi va tisasekisa; eka tin'hweti ta 6, a va tola mafurha ya mirha; eka letin'wana ta 6, a va tola mafurha lama nun'hwelaka ni switola-tolani swin'wana swa vavasati. Loko ku fika nkarhi lowu vanhwana va fanelaka ku nghena ha un'we un'we endlwini ya hosi, 13a va nyikiwa swilo hinkwaswo leswi a va swi lava enhangeni, leswaku va ta ya na swona endlwini ya hosi. 14Wanhwana a a nghena endlwini ya hosi nimadyambu, nimixo a huma, a ya nghena enhangeni ya vumbirhi leyi a yi ri emavokweni ya Xaaxigazi, mutsheniwa wa hosi ni mulanguteri wa vasati lavatsongo va yona. Wanhwana loyi a a nga ha tlheleli endlwini ya hosi, ehandle ka loko hosi yi lo n'wi tsakela, yi tlhela yi n'wi vitana hi vito.

15Kutani nkarhi wu fika wa leswaku Estere n'wana Abihayili a nghena endlwini ya hosi. (Abihayili loyi a a ri malume wa Mordekayi, kutani Mordekayi a a wundlile Estere, a n'wi endla n'wana wa yena. Nhwana loyi a a tsakeriwa hi un'wana ni un'wana loyi a a n'wi vona.) Kuteloko nkarhi wa yena wa ku ya endlwini ya hosi wu fikile, a nga lavanga ku teka nchumu, ehandle ka leswi Hegayi mutsheniwa wa hosi ni mulanguteri wa vasati va yona a nga n'wi tsundzuxa ku ya na swona. 16Hi lembe ra vu-7 ra ku fuma ka hosi Ahasuwerusi, hi n'hweti ya vu-10 leyi vuriwaka n'hweti ya Tebete, Estere a yisiwa emahlweni ka hosi entsindza. 17Kutani hosi yi rhandza Estere ku tlula vavasati hinkwavo, yi n'wi tsakela ni ku n'wi komba tintswalo ku tlula vanhwana lavan'wana hinkwavo; kutani yi n'wi tlhandleka harhi enhlokweni yi n'wi nyika vunkosikazi ematshan'weni ya Vhasiti. 18Kutani hosi yi endla nkhuvo lowukulu wa ku amukela Estere, yi rhamba tihosana ta yona hinkwato ni malandza ya yona hinkwawo; yi veka siku leri leswaku ri va ra ku wisa,siku ra ku wisa, kumbe: siku ro tshika ku humesa ndzuvo eswifundzheni hinkwaswo, yi tlhela yi phakela ni tinyiko to saseka leti faneleke ku nyikiwa hi hosi.

Mordekayi a ponisa hosi

19[Loko vanhwana va hlengeletiwa ra vumbirhi,]Van'wana a va tsalanga marito lawa Mordekayi a a hlawuriwile ku tirha ehubyeni ya hosi. 20Ku fikela nkarhi lowu, Estere a a nga si tivisa lomu a tswariweke kona ni leswaku a a ri wa rixaka rihi, hilaha Mordekayi a a n'wi lerisile hakona, hikuva Estere a a yingisa Mordekayi tanihi leswi a a n'wi yingisisa swona loko a ha wundliwa hi yena. 21Enkarhini wolowo Mordekayi a a ri mutirhi ehubyeni ya hosi; vatsheniwa vambirhi Bigitana na Terexi, lava a va rindza tinyangwa ta muti wa hosi, va hlundzuka, kutani va endla makungu ya ku dlaya hosi. 22Mordekayi a twa makungu lawa, kutani a byela nkosikazi Estere, Estere a ya tivisa hosi leswi Mordekayi a swi tweke. 23Loko ku lavisisiwa mhaka, swi kumeka leswaku i ntiyiso. Hiloko vavanuna valavo vambirhi va hayekiwa etimhandzeni va fa. Timhaka leti ti tsariwile eka Buku ya Matimu ya mfumo, hosi yi ri karhi yi swi vona.