Xitsonga 1989 (TSO89)
2

Ku huma eku feni ni ku nghena evutomini

21

2:1-5
Kol. 2:13
Khale a mi file emoyeni hikwalaho ka swivi swa n'wina ni swidyoho swa n'wina. 2Eminkarhini yoleyo, a mi hanya eka swona, loko ma ha landza mikhuva leyo biha ya misava leyi. A mi ri ehansi ka ndhuna leyi fumaka mimoya ya le henhla empfhukeni, wu nga moya lowu tirhaka nasweswi exikarhi ka vanhu lava nga yingisiki Xikwembu. 3Na hina hinkwerhu khale a hi fana na vona, hi hanya hi ku navela ka ntumbuluko wa hina wa laha misaveni, hi endla hinkwaswo leswi tsakisaka miri ni miehleketo ya hina; kutani na hina, hi ku tumbuluka, a hi faneriwile hi vukari bya Xikwembu, ku fana ni vanhu van'wana.

4Kambe Xikwembu xi ni musa swinene, hikwalaho ka rirhandzu lerikulu leri xi hi rhandzeke ha rona. 5Hikokwalaho, hambileswi a hi file hi mhaka ya swivi swa hina, xi hi vuyisile evutomini swin'we na Kriste. I tintswalo ta Xikwembu leti ti mi poniseke. 6Hi ku hi hlanganisa na Kriste Yesu, xi hi pfuxile eku feni swin'we na yena, ni ku hi endla lava fumaka na yena ehenhla ematilweni. 7Xi endlile leswi ku komba, eminkarhini leyi taka, ku tala loku nga pimekiki ka tintswalo ta xona, hi vunene lebyi xi hi endleleke byona ha Kriste Yesu. 8Hikuva hi tona tintswalo ta Xikwembu leti ti mi poniseke, hikwalaho ka ku pfumela; kutani leswi, a swi humi eka n'wina, kambe i nyiko ya Xikwembu. 9Ku hava xo tikurisa ha xona emhakeni leyi, hikuva a swi humi eku tikarhateni ka n'wina. 10Hikuva hina hi vumbiwile hi Xikwembu, kutani, eka Kriste Yesu, Xikwembu xi hi vumbele ku tirha mintirho leyinene, leyi xi hi lunghiseleke yona khale, leswaku hi ta endla yona.

Hi vanhu van'we eka Kriste

11N'wina vamatiko, lava khale hi ku velekiwa a mi vuriwa “lavo ka va nga yimbanga”, hi Vayuda lava tivulaka “lavo yimba”, hikwalaho ka ngoma leyi endliwaka hi mavoko ya vanhu emirini wa vona, tsundzukani leswi a mi ri swona. 12Eminkarhini yoleyo, a mi hambene na Kriste, a mi nga vuriwi nchumu exikarhi ka Vaisraele, a mi nga ri na ku averiwa emintwananweni ya xitshembiso. A mi hanya emisaveni leyi mi nga ri na ku tshemba, naswona mi nga ri na Xikwembu. 13Kambe sweswi, eka Kriste Yesu, n'wina lava khale a mi ri kule na Xikwembu, mi tshinetiwile kusuhi na xona hi ku fa ka Kriste.

14Kriste hi xiviri, hi yena ku rhula ka hina, hikuva ú endlile leswaku Vayuda ni vamatiko va va vanhu van'we. Hi ku nyiketa miri wa yena, ú fayile khumbi leri a ri va hambanyisa ni ku va venganisa. 15

2:15
Kol. 2:14
Ú herisile Nawu lowu nga ni swileriso ni swinawa-nawana; ú endlile leswi leswaku, hi tinxaka leti timbirhi, a ta vumba vanhu van'we lavantshwa lava hlanganaka eka yena, kutani swi tisa ku rhula. 16
2:16
Kol. 1:20
Hi ku fa ka yena exihambanweni, Kriste ú herisile rivengo, kutani, hi xihambano, ú hlanganisile tinxaka leti timbirhi ti va vanhu van'we, a va vuyisa eka Xikwembu. 17
2:17
Es. 57:19
Ú tile a ta twarisa Mahungu Lamanene ya ku rhula eka n'wina vamatiko lava a mi ri kule na Xikwembu, ni ka Vayuda lava a va ri kusuhi na xona. 18Hi yena la endleke leswaku hina hinkwerhu, Vayuda ni vamatiko, hi kota ku ta hi moya wun'we emahlweni ka Xikwembu.

19Hikokwalaho ke, n'wina vamatiko a ma ha ri va le handle ni vanhu vambe, kambe mi va muti wun'we ni vahlawuriwa va Xikwembu, mi va ndyangu wa xona. 20Na n'wina mi akiwa ehenhla ka masungulo lama vekiweke hi vaapostola ni vaprofeta, ribye lerikulu ra masungulo a ri yena Kriste Yesu hi xiviri. 21Ha yena, yindlu hinkwayo yi hlangana yi tiya, yi kula ku endla tempele leyo hlawuleka eHosini; 22eka yena na n'wina mi akiwa kun'we ni van'wana, ku endla yindlu laha Xikwembu xi tshamaka kona hi Moya wa xona.