Xitsonga 1989 (TSO89)
9

Vanhu hinkwavo va kongoma esirheni

91Ndzi tikarhatile ku twisisa leswi hinkwaswo,

kutani ndzi kumile nhlamuselo leyi ya swona:

I Xikwembu xi fumaka lavo lulama ni tintlhari,

swin'we ni mintirho ya vona.

Hambi ú ta rhandziwa kumbe a vengiwa,

munhu a nga swi tivi,

hinkwaswo swa ha ri emahlweni ka yena;

2vanhu hinkwavoVan'wana va ri: Emahlweni ka vona hinkwavo, ku hava lexi pfunaka va wela hi swo fana,

va boxeriwa ndlela yin'we,

lowo lulama swin'we ni lowo homboloka,

munhu lonene la tengeke swin'we ni loyi a nga tengangiki,

la humesaka magandzelo swin'we ni loyi a nga humesiki,

la hlayisaka milawu

swin'we ni loyi a yi tlulaka,

loyi a tibohaka hi ku hlambanya

swin'we ni loyi a alaka ku tiboha.

3Hinkwavo va wela hi swo fana, kutani exikarhi ka hinkwaswo leswi humelelaka laha misaveni, mhaka leyi yi bihile; naswona timbilu ta vanhu ti tele leswo biha, hinkwavo va hanya onge va ni rihuhe. Eku heteleleni, va ya exivandleni xa vafi.

4Kasi loyi a ha hlayiwaka ni lava hanyaka,

wa ha ri ni ku tshembanyana,

hikuva xivuriso xi ri: “Nghala leyi feke,

yi tlula hi mbyana leyi hanyaka!”

5Lava hanyaka va swi tiva, va ya eku feni,

kasi lava feke a va ha tivi nchumu.

Va ha ta nkhensiwa hi mani xana,

leswi va nga ha tsundzukiwiki hi munhu ke?

6Hambi rirhandzu, kumbe rivengo, kumbe mavondzo,

eka vona swi nyamalarile hinkwaswo;

emintirhweni hinkwayo leyi tirhiwaka la misaveni,

a va ha nghenisi voko.

7Famba u ya dya swakudya swa wena hi ntsako,

u nwa ni vhinyo ya wena hi mbilu yo basa,

hikuva leswi u swi endlaka,

Xikwembu xi swi amukele khale.

8Ambala swo basa minkarhi hinkwayo,

u titota mafurha yo nun'hwela enhlokweni.

9Tiphine hi swa vutomi lebyi,

u titshamela ni nsati wa wena loyi u n'wi rhandzaka,

ku ko ku hela malembe ya wena la misaveni lawa Xikwembu xi ku nyikaka wona,

ma nga masikunyana ya ku hanya ka wena.

Hi swona leswi u averiweke swona la misaveni,

hi yona mihandzu ya ku tikarhata ka wena.

10Xin'wana ni xin'wana lexi u xi endlaka,

tinyikete eka xona hi ntamu,

hikuva exivandleni xa vafi lexi u yaka eka xona,

a ku tirhiwi, a ku ehleketiwi,

ku hava vutlhari ni vutivi.

Hinkwaswo swi ni nkarhi wa swona

11Ndzi engetile ndzi vona ni leswi: Laha misaveni, a hi vanhu lava tsutsumaka hi rivilo lava hetaka mpfhuka, naswona a hi lava nga ni matimba lava hlulaka enyimpini. A hi lavo tlhariha lava kumaka swakudya, ni rifuwo a ri kumiwi hi lavo dyondzeka. Lava tivaka maendlele a hi vona va tsakeriwaka. Hinkwaswo swi ni nkarhi lowu swi humelelaka ha wona. 12Munhu a nga wu tivi nkarhi wa ku fa ka yena; tanihi leswi tinhlampfi ti phasiwaka hi tinkoka, ni tinyanyana ti welaka entlhan'wini, munhu na yena ú ta humeleriwa hi khombo enkarhini wa rona, ri n'wi wela hi xitshuketa.

Vutlhari a byi tali ku nkhensiwa

13Laha misaveni, ndzi vonile ni mhaka yin'wana hi tlhelo ra vutlhari, kutani ndzi dyonzile leswo tala eka yona: 14A ku ri ni muti lowutsongo, vaaki va wona va nga talanga. Kutani siku rin'wana, ku humelela hosi ya matimba, yi tela ku ta hlasela muti lowu, yi wu rhendzela hi ku fumbetela misava yi endla tinhulu ti langutana na wona. 15Kambe emutini wa kona, a ku ri ni wanuna wo tlhariha wa xisiwana. Hiloko a ponisa muti lowuKumbe: A a ta va a ponisile muti lowu hi vutlhari bya yena, kambe a ka ha vanga na munhu loyi a nga tsundzuka wanuna loyi wa xisiwana. 16Hambiswiritano, mina ndzi ri, tintlhari ti tlula tinhenha, hambileswi vutlhari bya xisiwana byi soriweke ni marito ya xona ma rivariweke!

17Marito yo hola lama vuriwaka hi munhu wo tlhariha,

ma tlula marito lama huweleriwaka hi hosi ya swiphunta.

18Vutlhari byi tlula matlhari hakunene!

Mudyohi un'we a nga onha swilo swo tala leswinene.