Xitsonga 1989 (TSO89)
4

Vafumi va xanisa vapfumari

41Kutani ndzi engeta ndzi vona hilaha vanhu va xanisanaka hakona emisaveni:

Langutani mihloti ya vaxaniseki,

ku hava loyi a va miyetaka;

a va tweriwi vusiwana,

hikuva vaxanisi va ni matimba.

2Kutani ndzi ku, lava feke khale va katekile ku tlula lava va ha hanyaka. 3Kambe loyi a katekeke ku va tlula, hi loyi a nga si tshamaka a velekiwa, loyi a nga vonangiki leswo biha leswi endliwaka laha misaveni.

4Ndzi vonile ni leswi: Hinkwavo lava tikarhataka ni ku humelela emintirhweni ya vona, va susumetiwa hi ku vondzoka varikwavo. Na swona sweswo, a swi pfuni nchumu, i ku hlongorisa moya ntsena.

5Xiphunta xi khondla mavoko,

kambe xi le ku tisungeni!

6Xandla xin'we xa munhu wo rhula,

xi tlula swimbirhi swa mugingiriki, la hlongorisaka moya.

Khombo ra loyi a nga yexe

7Laha misaveni, ndzi vonile na swin'wana leswi nga pfuniki nchumu:

8Munhu la tshamaka a ri yexe,

la pfumalaka n'wana kumbe makwavo,

a nga tshiki ku tirha a dzuka nyuku,

hikuva a nga kolwi hi rifuwo ra yena.

Ú rivala ku tivutisa, a ku:

“Xana ndzi tikarhatela mani, ndzi titsonela yini leswo nandziha, xana?”

Na swona sweswo, a swi pfuni nchumu,

i ku tikarhatela mahala ntsena.

9Ku va vambirhi, swi tlula ku va un'we ntsena,

hikuva va vuyeriwa ku antswa entirhweni wa vona.

10Nakambe, loko va khuguka va wa,

un'wana ú ta pfuxa loyi un'wana.Van'wana va ri: Loko un'wana a khuguka a wa, loyi un'wana ú ta n'wi pfuxa

Kasi la nga yexe, ú le khombyeni,

loko a wela hansi, ú pfumala wo n'wi pfuxa.

11Naswona, loko vambirhi va funengela nkumba wun'we, va kufumetana,

kasi la nga yexe, ú ta kufumerisa ku yini ke?

12Xigevenga xi nga hlula la nga yexe,

kambe loko va ri vambirhi, va ta xi tsutsumisa.

Ntambhu ya miluko minharhu,

a yi nga hatli ku tsemeka.

Vuhosi bya hela

13Jaha ro tlhariha, hambi ri ri xisiwana,

ri tlula hosi ya xiphunta leyi dyuhaleke, leyi alaka ni ku tsundzuxiwa.

14Loko ka ha fuma hosi leyi,

jaha ri humesiwa ekhotsweni, ri vekiwa ku va murhangeri,

hambileswi ri velekiweke evusiwaneni.

15Kutani ndzi vona vanhu hinkwavo lava hanyaka emisaveni,

va tshirimukela eka lowa jaha la nga sala a teka vuhosi.

16Ntshungu wa kona a wu ri ntsandza-vahlayi,

loko wu ya tiveka ehansi ka lowa jaha.

Hambiswiritano, emalembeni lama taka,

vanhu a va nga ha tsakeli hosi leyintshwa leyi.

Hakunene, na swona sweswo a swi pfuni nchumu,

i ku hlongorisa moya ntsena.