Xitsonga 1989 (TSO89)
2

Emisaveni leyi, ku tsaka ka hela

21Ndzi tibyerile ndzi ku: “Swi nga va njhani loko ndzi tiphina, ndzi kumanyana ku tsaka, ke?” Kambe na swona sweswo a swi pfunanga nchumu. 2Ndzi vonile leswaku ku hlekelela i vuphunta, ntsako a wu vuyerisi nchumu. 3Ndzi lavile tindlela ta ku titsakisa hi ku nwa vhinyo, ndzi ringeta ku tipengisanyana, kambe ndzi nga tirivali; a ndzi navela ku vona leswaku loko munhu a ha ri laha misaveni, a nga endla yini ku kuma ntsako. 4

2:4-8
I Tih. 4:23
10:23-27
II Tikr. 9:22-27
Ndzi tirhile leswikulu, ndzi aka tindlu, ndzi tirimela ni masimu ya vhinya. 5Ndzi biyerile mintanga, ndzi byala ni mirhi leyo tala ya mihandzu ya tinxaka-xaka. 6Ndzi cerile swihlovo swa mati, ndzi endlela ku cheleta mirhi ya mina leyo tala, leswaku yi kula swinene. 7Ndzi xavile mahlonga ya xinuna ni ya xisati, ma tatisa lama velekiweke emutini wa mina. A ndzi ri ni mintlhambi leyikulu ya swifuwo leswikulu ni leswitsongo, swi tele ku tlula swifuwo swa lava nga fuma eYerusalema, mina ndzi nga si va kona. 8
2:8
I Tih. 10:10,14-22
Naswona ndzi tihlengeletele nsuku ni silivhere ni swilo hinkwaswo swa nkoka swo huma eka tihosi ni matiko ya tona. Ndzi tikumele vayimbeleri va xinuna ni va xisati, ndzi tikhorwisa hi ku teka vasati lavo tala.

9

2:9
I Tikr. 29:25
Ndzi tlakusiwile, ndzi tlula hinkwavo lava nga fuma eYerusalema mina ndzi nga si va kona, ndzi ri karhi ndzi tsundzuxiwa hi vutlhari bya mina. 10Ndzi kumile hinkwaswo leswi mahlo ya mina a ma swi navela; leswi mbilu ya mina yi swi laveke, a ndzi yi tsonanga swona. Ndzi tinyungubyisile hi mintirho hinkwayo ya mavoko ya mina, yi va yona hakelo ya mina, eku tikarhateni ka mina. 11Kambe loko ndzi kambisisa hinkwaswo leswi ndzi swi endleke hi mavoko ya mina, ndzi vonile leswaku leswi ndzi tikarhateleke swona, a swi nga pfuni nchumu, a ndzi nga vuyeriwi hi nchumu laha misaveni.

Vutlhari kumbe vuphunta, swa fana

12Ndzi kambisisile ku hambana exikarhi ka vutlhari ni rihuhe kumbe vuphunta, kutani ndzi kuma leswaku hosi leyi nga ta sala yi fuma endzhaku ka mina, yi ta endla leswi tihosi ta khale a ti endla swona.Van'wana va ri: ndzi kumile leswaku hosi leyi nga ta fuma endzhaku ka mina, yi ta endla leswi ndzi nga tshama ndzi endla swona 13Ndzi vonile leswaku vutlhari byi tlula vuphunta, ku fana ni leswi ku vonakala ku tlulaka munyama.

14Munhu wo tlhariha ú vona laha

a yaka kona,

xiphunta xona xi gugurhuteka

emunyameni.

Hambiswiritano, ndza swi tiva: Eku heteleleni, hinkwavo va kuma swo fana. 15Kutani ndzi tianakanyile ndzi ku: “Xana vutlhari bya mina lebyikulu, byi ndzi pfuna yini, hikuva leswi welaka xiphunta, swi ta wela na mina!” Naswona ndzi tibyerile ndzi ku: “Hinkwaswo leswi, a swi pfuni nchumu!” 16Ntlhari ni xiphunta a va hambananga, va fa hi ndlela yin'we; eminkarhini leyi taka, va nga ka va nga ha tsundzukiwi, hinkwavo va ta hatla va rivariwa. 17Hiloko ndzi sungula ku venga vutomi hi byoxe, hikuva leswi humelelaka laha misaveni a swi ndzi nyiki ku rhula. Hakunene ku hava lexi pfunaka, ko va ku hlongorisa moya ntsena.

Rifu ri tekela munhu erifuwo ra yena

18Ndzi sungurile ku venga hinkwaswo leswi ndzi swi kumeke hi ku tikarhata ka mina laha misaveni, hikuva ndzi ta boheka ku swi siyela munhu loyi a ndzi tlhandlamaka. 19Loyi a nga ta va mudyandzhaka wa mina, a nga va ntlhari kumbe phuphula, sweswo a swi tivi hi munhu. Kambe hi yena la nga ta sala a fuma hinkwaswo leswi ndzi nga tikumela swona laha misaveni, hi nyuku wa mina ni ku tlhariha ka mina. Na swona sweswo a swi pfuni nchumu. 20Mhaka leyi yi lavile ku ndzi heta matimba, loko ndzi anakanya hinkwaswo leswi ndzi nga tikarhatela swona laha misaveni. 21Nkarhi wun'wana, munhu ú dzuka nyuku a tirha hi vutlhari ni vutivi, a kondza a humelela. Kambe hinkwaswo swi ta sala swi dyiwa hi munhu un'wana la nga tshama hi mavoko a nga swi tirhelanga. Na swona sweswo a swi pfuni nchumu, swi bihile ngopfu. 22Xana nyuku hinkwawo wa munhu ni ku hiseka ka yena, emintirhweni ya yena ya laha misaveni, swi n'wi vuyisela yini xana? 23

2:23
Yob. 5:7
14:1
Masiku hinkwawo ú vona mahlomulo ntsena, mintirho ya yena yi n'wi vangela maxangu; hambiloko a etlele nivusiku, ú tsandzeka ku wisisa byongo. Na swona sweswo, a swi pfuni nchumu.

24

2:24
Mudy. 3:13
5:18
9:7
Es. 56:12
Lk. 12:19
I Kor. 15:32
Loko munhu a kota ku dya ni ku nwa, ni loko a vona leswo tsakisa entirhweni wa yena, a hi minkateko leyi a tikumeleke yona hi yexe, e-e.Kumbe: Leswi antswaka ngopfu, hi loko munhu a kota ku dya ni ku nwa, a vona leswo tsakisa entirhweni wa yena Hi ku twisisa ka mina, swilo leswi i tinyiko leti humaka eka Xikwembu. 25Xana i mani la nga dyaka kumbe ku tiphina loko a nga nyikiwanga hi xona xana?Van'wana va ri: Xikwembu xi ri: Xana i mani la nga dyaka a tiphina loko a nga nyikiwanga hi mina, ke? 26
2:26
Yob. 32:8
Swiv. 2:6
Munhu loyi Xikwembu xi n'wi tsakelaka, ú nyikiwa hi xona vutlhari ni vutivi ni ku tsaka. Kasi mudyohi yena ú rhwexiwa ntirho wo hlengeleta swilo ni ku swi hlayisa, a ri karhi a tirhela loyi Xikwembu xi n'wi tsakelaka. Na swona sweswo, a swi pfuni nchumu, i ku hlongorisa moya ntsena.